Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Proszę wyjaśnić dlaczego w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie EGiB wprowadzony zapis § 12 ust. 1 pkt 3 dotyczący umowy w formie aktu not...  (Przeczytany 922 razy)

Offline piotr j.

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 49
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
[2] Proszę wyjaśnić dlaczego w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków wprowadzony zapis § 12 ust. 1 pkt 3 dotyczący umowy w formie aktu notarialnego dotyczących użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali, nie stanowi podstawy wprowadzenia zmiany do EGiB.

Witam.
Trafiłem na takie pytanie, jednak szczerze mówiąc, nie potrafię :-[ sobie z nim poradzić. Zna ktoś z Was odpowiedź, bądź potrafi nakierować na nią. Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.

Zarówno dla ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (art. 27 uogn), jak i własności lokalu (art. 7 ust. 2 uowl) potrzebna jest umowa w formie aktu notarialnego, jednak dlaczego nie stanowi ona podstawy do ujawnienia praw do nieruchomości/lokalu?

Czytając Rozporządzenie o ewidencji gruntów i budynków mamy takie zapisy:

§12.1.Prawa osób i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 oraz w § 11 ust. 1 pkt 1 i 2, do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji na podstawie:
3) umów zawartych w formie aktów notarialnych, dotyczących ustanowienia lub przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości, z wyłączeniem umów dotyczących użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali,

Idąc dalej, czytamy paragraf, odnośnie aktualizacji EGiB o ujawnianiu w/w praw.

§47.1. Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.
2. W celu zapewnienia wewnętrznej spójności operatu ewidencyjnego jednocześnie dokonuje się aktualizacji rzeczowych praw związanych, a w szczególności:
1) prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności wzniesionych na tym gruncie budynków,
2) własności lokalu oraz udziału we współwłasności gruntu,
3) własności lokalu oraz udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu,
4) własności lokalu oraz udziału we współwłasności budynku.
« Ostatnia zmiana: 12 Luty 2014, 15:21 wysłana przez Brook »

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.107 Chrome 32.0.1700.107
  • Zobacz profil
Witam, taki zapis znalazł się w rozp. o ewidencji z uwagi na fakt, aby te prawa zaistniały niezbędny jest wpis do KW, który ma charakter konstytutywny tj. prawotwórczy. Chodzi tutaj o zachowanie uregulowanego stanu prawnego danej nieruchomości, a więc właściciel w pierwszej kolejności musi złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami do KW a potem na podstawie zapisów w KW wprowadzić zmiany w EGiB z urzędu o czym powinien zawiadomić sąd wieczysto - księgowy starostę lub na wniosek właściciela. Samo istnienie zawarcia umowy o użytkowanie wieczyste a także umowy o odrębnej własności lokalu nie tworzy nie skutkuje istnieniem nowego stanu prawnego do którego niezbędny jest wpis w KW.
Co do lokali:
Art. 7. ustawy o własności lokali:
1. Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.
2. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.
Natomiast co do użytkowania wieczystego to jest to na 90% zapisane w rozp w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów. Jak by Ci się udało to daj znać.
« Ostatnia zmiana: 12 Luty 2014, 15:24 wysłana przez Brook »

Offline piotr j.

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 49
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
To już mi coś wyjaśnia w temacie :). Wielkie Dzięki :drinks:

rozp w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów uznano za uchylony, czyli nie ma co się na nie powoływać.

Zamiast tego dodałbym art. 27. uogn
Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie tego prawa w drodze umowy wymaga wpisu w księdze wieczystej.

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.107 Chrome 32.0.1700.107
  • Zobacz profil
spox, z rozporządzeniem to nie wiedziałem, ale dlaczego jest w wykazie przepisów obowiązujących na uprawnienia na dzień 08-01-2014 jako przepis obowiązujący, czyżby też przespali?

Offline kaskagra

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 27
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
W odpowiedzi na to pytanie należy pamiętać o mocy wstecznej wpisu.

Art. 29 Wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu, a w wypadku wszczęcia postępowania z urzędu od chwili wszczęcia tego postępowania.
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

Offline hellios

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 62
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
A może nie ma co się zbytnio zagłębiać i napisać po najmniejszej linii oporu...

Prawa osób i jednostek organizacyjnych do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji na podstawie:
1.   wpisów dokonanych w księgach wieczystych,
2.   prawomocnych orzeczeń sądowych,
3.   umów zawartych w formie aktów notarialnych, dotyczących ustanowienia lub przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości, z wyłączeniem umów dotyczących użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali,
4.   ostatecznych decyzji administracyjnych,
5.   dyspozycji zawartych w aktach normatywnych,
6.   umów dzierżawy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 
W rozporządzeniu w sprawie ewidencji wprowadzono zapis dotyczący umowy w formie aktu notarialnego dotyczącego użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali, nie stanowi podstawy wprowadzenia zmiany do EGiB ponieważ umowy dotyczące użytkowania wieczystego gruntu i własności lokali, wymagają dokonania wpisu w księdze wieczystej. Prawo przenoszone jest w momencie dokonania wpisu i to jest podstawą do uwidocznienia tego prawa w ewidencji gruntów i budynków. Właściwy w tej kwestii będzie więc punkt 1 przywołanego powyżej §12 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (§ 10-12)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 27)
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (art. 7, ust. 2)
Mamy prawo do szczęścia, nie mamy szczęścia do prawa

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline hellios

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 62
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
Mamy prawo do szczęścia, nie mamy szczęścia do prawa

Offline daniel1615

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 65
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 42.0 Firefox 42.0
  • Zobacz profil
Prawo GiK
Art. 23. 1. Sądy przekazują właściwemu staroście:
2) zawiadomienia o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej.
« Ostatnia zmiana: 29 Listopad 2015, 19:59 wysłana przez daniel1615 »

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 47.0.2526.73 Chrome 47.0.2526.73
  • Zobacz profil
Proszę wyjaśnić dlaczego w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków wprowadzony zapis § 12 ust. 1 pkt 3 dotyczący umowy w formie aktu notarialnego dotyczących użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali, nie stanowi podstawy wprowadzenia zmiany do EGiB.

Proponuje odpowiedź : :)
EGiB par 10-12
Cytuj
§ 10. 1. Ewidencja obejmuje:
1) dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów i budynków oraz lokali,
2) dane dotyczące właścicieli nieruchomości oraz przysługujących im wielkości udziałów w prawie własności, a także daty określające nabycie oraz utratę tego prawa.”,
2. W przypadku gruntów o nieustalonym właścicielu w ewidencji wykazuje się dane osób i jednostek organizacyjnych, które tymi gruntami władają na zasadach samoistnego posiadania.
§ 11. 1. W ewidencji oprócz danych, o których mowa w § 10, wykazuje się także:
1) dane dotyczące:
a) użytkowników wieczystych gruntów,
b) jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami,
c) państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych,
d) organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości,
e) użytkowników gruntów państwowych i samorządowych,
3) opis praw: osób, organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w § 10 ust. 1 pkt 2, do gruntów, budynków i lokali,
4) informacje o dokumentach, które stanowiły podstawę do sporządzenia opisu, o którym mowa w pkt 3,
5) datę i zegarowy czas wpisania danych do bazy danych,
6) datę ostatniej weryfikacji danych,
7) wielkości udziałów osób, jednostek organizacyjnych oraz organów w przysługujących im i ujawnianych w ewidencji prawach i uprawnieniach do nieruchomości, a także daty określające nabycie oraz utratę tych praw i uprawnień.
2. uchyla się ust. 2;
§ 12. 1. Prawa osób i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 oraz w § 11 ust. 1 pkt 1 i 2, do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji na podstawie:
1) wpisów dokonanych w księgach wieczystych,
2) prawomocnych orzeczeń sądowych,
3) umów zawartych w formie aktów notarialnych, dotyczących ustanowienia lub przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości, z wyłączeniem umów dotyczących użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali,
4) ostatecznych decyzji administracyjnych,
5) dyspozycji zawartych w aktach normatywnych,
6) umów dzierżawy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2.
2. O wykazaniu w ewidencji osób i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 2, orzeka starosta w drodze decyzji.
UGN
Cytuj
Art. 27. Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie tego prawa w drodze umowy wymaga wpisu w księdze wieczystej.
Własności Lokali
Cytuj
Art. 7.
1. Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jedno-stronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.
2. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.
KW I HIPOTECE
Cytuj
Art. 29 Wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu, a w wypadku wszczęcia postępowania z urzędu  od chwili wszczęcia tego postępowania.
Uchwała z dnia 21 maja 2002 r., III CZP 29/02
Cytuj
W obowiązującym stanie prawnym część wpisów do księgi wieczystej  ma charakter konstytutywny, co oznacza, że powstanie określonego prawa lub jego  przejście na nabywcę uzależnione zostało od dokonania wpisu w księdze  wieczystej.
Wpis prawa użytkowania wieczystego do księgi wieczystej, zarówno w razie  ustanawiania, jak i przenoszenia tego prawa w drodze umowy, ma charakter  konstytutywny.
.. powstanie lub przejście prawa użytkowania wieczystego  uzależnione jest od dokonania wpisu do księgi wieczystej (art. 27 u.g.n.), jednak  zasada wstecznego działania wpisu, wynikająca z art. 29 u.k.w.h., ma zastosowanie  także przy wpisach o charakterze konstytutywnym. Oznacza to, że - w razie  dokonania wpisu - datą powstania prawa użytkowania wieczystego lub jego przejścia na nabywcę (skutek rozporządzający zawartej umowy) jest data złożenia  wniosku o wpis. Niezbędne jest jedynie podkreślenie, że skutek wsteczny  wynikający z art. 29 u.k.w.h. związany jest z wpisem już dokonanym.
jakieś sugestie ? :)
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan