Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Proszę podać zasady ustalania i generalizacji oraz zasady pomiaru krzywolinijnych granic działek  (Przeczytany 1198 razy)

Offline aneczka843

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 34
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 30.0.1599.101 Chrome 30.0.1599.101
  • Zobacz profil
Proszę podać zasady ustalania i generalizacji oraz zasady pomiaru krzywolinijnych granic
działek. Jak należy postąpić jeżeli załamanie granicy działki ujawnione w ewidencji gruntów
wynosi 0,05m.

4. Zasady generalizacji, nie dotyczą pomiarów punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków, punkt ten należy pomierzyć.

§ 30. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się przy wykorzystaniu danych obserwacyjnych określających położenie tych znaków lub punktów granicznych w oparciu o osnowę pomiarową, jaka była wykorzystana do pozyskania tych danych.
2. W przypadku niezachowania się osnowy pomiarowej, o której mowa w ust. 1, na skutek zniszczenia lub przemieszczenia jej punktów albo braku możliwości jej odtworzenia, geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się w oparciu o:
1) opisy topograficzne tych punktów granicznych lub
2) współrzędne tych punktów granicznych po ich uprzednim zharmonizowaniu w drodze matematycznej transformacji z układem odniesienia określonym przez punkty poziomej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej.
3. Wznowione znaki graniczne lub wyznaczone punkty graniczne, po ich stabilizacji lub zamarkowaniu, podlegają ponownemu pomiarowi w oparciu o poziomą osnowę geodezyjną lub pomiarową osnowę
sytuacyjną.
Wyniki wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych zamieszcza się w protokole, o którym mowa w art. 39 ust. 4 ustawy

podstawa prawna
w sprawie standardów
prawo geodezyjne i kartograficzne

Ale nie wiem czy dopisać coś do pierwszej części pytania  „Proszę podać zasady ustalania” .
Czy z prawa geodezyjnego i kartograficznego art. 39, czy coś z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków??
Jakieś propozycje ??
« Ostatnia zmiana: 19 Listopad 2013, 14:40 wysłana przez aneczka843 »

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline aneczka843

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 34
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 30.0.1599.101 Chrome 30.0.1599.101
  • Zobacz profil
juz napisałam, coś się żle skopiowało.

Proszę podać zasady ustalania i generalizacji oraz zasady pomiaru krzywolinijnych granic
działek. Jak należy postąpić jeżeli załamanie granicy działki ujawnione w ewidencji gruntów
wynosi 0,05m.

Offline geodeta85

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 31
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
generalnie, mając na względzie interpretacje GGK w niniejszej sprawie nie widzę problemu dla sporządzenia protokołu ustalenia zgodnie z rozporządzeniem ws. EGiB,
ale
przyznam szczerze że zastanawia mnie bardzo to pytanie... w kontekście podejścia praktycznego; przerabiam w ostatnim czasie problem w praktyce działka długa na jakieś 600m, z ewidencji jedynie zarys z miarami na końcach działki (krótsze boki prostokąta, które i tak średnio pasują do stanu władania) a miedzeeee to eleganckie łuki; przymierzam się do sporządzenia protokołu ustalenia ponieważ nic sensownego wg danych z zasobu nie da się wymyślić; wiem że strony żyją raczej w zgodzie więc i protokół powinno dać się napisać jednak zastanawiam się jaki schemat zagęszczenia punktów na granicach przyjąć (to jak dla mnie nie ulega wątpliwości bo zakładam że zostanie uhonorowany stan władania) - czy minimalizować (sugerować stronom) ilość punktów na łuku czy też odzwierciedlać to co wskażą? czy ktoś przerabiał to w praktyce?   

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
geodeta85 moim zdaniem generalizujesz do II grupy szczegółów  ;)
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.63 Chrome 31.0.1650.63
  • Zobacz profil
A może po prostu dodać § 73. z G-4, chociaż wiem, że instrukcje nie obowiązują, ale zawsze jest ale...ponieważ to pytanie jest stare i ciężko znalećć konkretną odpowiedź w rozporządzeniach.
§ 73.
1. Jeżeli granica działki jest linią krzywą lub linią łamaną o nieutrwalonych punktach załamania, stopień generalizacji zależy od charakteru terenu, i tak:
a) dla terenów zurbanizowanych wychylenie linii granicznej od prostej łączącej najbliższe pomierzone punkty granicy - nie może być, większe od 0,1 m (po obu stronach sprostowanej granicy),
b) dla terenów rolnych - 0,2 m,
c) dla terenów rolnych na obszarach górskich i podgórskich - 0,5 m,
« Ostatnia zmiana: 16 Styczeń 2014, 17:20 wysłana przez Brook »

Offline Mat

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 30.0.1599.101 Chrome 30.0.1599.101
  • Zobacz profil
Takie pytanie padło na ustnym, wg komisji to odpowiedź z G-4....tylko na terenach rolnych w instrukcji jest 0,2m, a komisja już podciągnęła do nowych standardów czyli 0,3m na terenach rolnych (jako szczegół II grupy).

e-geo@info-lab.pl

 • Gość
a druga część pytania: Jak należy postąpić jeżeli załamanie granicy działki ujawnione w ewidencji gruntów
wynosi 0,05m?
Skoro jest już ujawnione to zostawiamy....? czy prostujemy :) bo ja bym była za pozostawieniem...

Offline Mat

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil

Offline gisgo

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 27
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 11.0 MS Internet Explorer 11.0
  • Zobacz profil
Jeżeli mówimy o generalizacji granic to bezspornie standardy:
§ 31. 1. Przestrzenne obiekty liniowe oraz przestrzenne obiekty obszarowe w trakcie ich geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego podlegają generalizacji polegającej na:
1) przedstawieniu obiektów krzywoliniowych za pomocą linii łamanych;
2) przedstawieniu obiektów obszarowych za pomocą linii łamanych lub punktów;
3) pominięciu punktów wyznaczających obiekt, jeżeli nie spowoduje to zniekształcenia jego reprezentacji
geometrycznej;
4) pomiarze przebiegu osi obiektu liniowego z jednoczesnym określeniem jego wymiaru poprzecznego.
2. Przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym pomija się punkt sytuacyjny, jeżeli odchylenie tego punktu od linii wyznaczonej przez dwa sąsiednie pomierzone szczegóły terenowe nie przekracza:
1) w przypadku I grupy szczegółów terenowych —0,10 m;
2) w przypadku II grupy szczegółów terenowych —0,30 m;
3) w przypadku III grupy szczegółów terenowych —0,50 m.

Strzałka nie może być większa jak 10 cm.

4. Zasady generalizacji, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczą pomiarów punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.
 Zostawiamy punkt o którym mowa w pytaniu.
Jeśli chodzi o ustalanie granic działek to ustalanie według rozporządzenia w sprawie egib (w PGiK mowa o nieruchomościach).

Pomiar według standardów § 30. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych... (było).

Pierwszej części wypowiedzi jestem pewien, reszty już nie...

Offline Mat

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
Ustalenie granicy krzywoliniowej -odpowiedź z G-4.1 par.14 pkt. 1 i 2 (tylko dla terenów rolnych 0,3 jako szczegół II grupy) przekonałem się na ustnym 7 maja i Pan Cisek pochwalił odpowiedź, potem pytanie co robimy z punktami granicznymi wykazanymi już wcześniej w EGIB-oczywiście takie punkty już nie podlegają generalizacji. Na pisemnym dodatkowo bym napisał z rozp. w spr. rozgraniczania nieruchomości par. 18 pkt. 2 o granicach nieregularnych, że osadzamy znaki graniczne w głównych punktach załamania granicy z podaniem miar do reszty punktów.

Offline nusia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.137 Chrome 34.0.1847.137
  • Zobacz profil
Zastanawia mnie (może kogoś też) czy odpowiedź na pytanie: zasady ustalania przebiegu granic działek krzywoliniowych:

 wskazać cały rozdział 3 z rozporządzenia w sprawie rozgraniczania nieruchomości ze wskazaniem dokumentów na podstawie których, ustalamy i czynności geodety

czy może ograniczyć się do zasady tzn:
1. ustalamy na podstawie zebranych dowodów
2.gdy ustalenia nie można wykonać na podstawie dowodów, na podstawie oświadczenia stron
3. w razie sporu................akt ugody
4.   Decyzja Wójta
5. Orzeczenia Sądu

z dopiskiem § 18.
1. Znaki graniczne umieszcza się w odległości dobrej widoczności z punktu na punkt, w odstępach nie większych niż 200 m.
2. W przypadku granic naturalnych, nieregularnych, znaki graniczne osadza się w głównych punktach załamania granicy lub w ich pobliżu, z podaniem danych pozwalających na wyznaczenie wszystkich punktów granicznych.

czy może w tym pytaniu zasadą ustalenia przebiegu granic jest sam § 18

Zgłupiałam o co tu może chodzić, żeby usatysfakcjonować komisję mając na uwadze że jeszcze o generalizacji i pomiarze trzeba napisać a jest na to około 20 min???

Czy może tylko

1. Jeżeli granica działki jest linią krzywą lub linią łamaną o nieutrwalonych punktach załamania, stopień generalizacji zależy od charakteru terenu, i tak:
a) dla terenów zurbanizowanych wychylenie linii granicznej od prostej łączącej najbliższe pomierzone punkty granicy - nie może być, większe od 0,1 m (po obu stronach sprostowanej granicy),
b) dla terenów rolnych - 0,30 m,
c) dla terenów rolnych na obszarach górskich i podgórskich - 0,5 m.

Znaki graniczne umieszcza się w odległości dobrej widoczności z punktu na punkt, w odstępach nie większych niż 200 m. W przypadku granic naturalnych, nieregularnych, znaki graniczne osadza się w głównych punktach załamania granicy lub w ich pobliżu, z podaniem danych pozwalających na wyznaczenie wszystkich punktów granicznych.
« Ostatnia zmiana: 22 Maj 2014, 11:01 wysłana przez nusia »