Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Podaj zasady ustalania przebiegu granicy pasa drogowego  (Przeczytany 995 razy)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
[2] Przykładowe pytania opisowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych z zakresu drugiego
20 Podaj zasady ustalania przebiegu granicy pasa drogowego
"Definicja pasa drogowego określona jest w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z tą ustawą:
Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą (Ustawa o drogach publicznych, art. 4.1).
Zasady ustalania granicy pasa drogowego (art. 34 ustawy o drogach publicznych)
Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń (obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego) powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dla autostrad i dróg ekspresowych – co najmniej 2 m.
"Powyższe ustalenie ułatwia odtworzenie granicy pasa drogowego, zwłaszcza gdy nawierzchnia drogi jest utwardzona, natomiast gdy droga jest nieutwardzona i brak jest jakichkolwiek urządzeń, zastosowanie przepisu jest raczej utrudnione [2]".
Pozostałe zasady ustalania granicy pasa drogowego
"Granicę pasa drogowego można odtworzyć na podstawie danych z ewidencji gruntów . Jeżeli działka, na której znajduje się droga, nie ma uregulowanego stanu prawnego, a sąsiednie nieruchomości mają uregulowany stan prawny, wówczas wyznaczenie granic drogi nie powinno nastręczać trudności. Dopiero w sytuacji gdy przebieg granic w terenie nie został ustalony albo gdy był ustalony i stał się sporny, przeprowadza się, stosownie do art. 153 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), rozgraniczenie nieruchomości. Rozgraniczenie przeprowadzane jest co do zasady w trybie administracyjnym określonym w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn. zm.).
Rozgraniczenie nieruchomości przeprowadzają wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) z urzędu lub na wniosek strony. W toku postępowania nakłania się strony do zawarcia ugody, a w przypadku jej braku wydaje się decyzję o rozgraniczeniu. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody ani wydania decyzji, wójt umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę do rozpatrzenia sądowi powszechnemu. Dopiero prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje o rozgraniczeniu podlegają ujawnieniu w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków [2]"
"Podsumowując, należy stwierdzić, że mimo skomplikowanej i długotrwałej procedury, wyznaczenie w terenie granicy pasa drogowego drogi publicznej jest możliwe, co oznacza, że możliwa jest także ochrona nieruchomości, która z mocy ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną stała się własnością jednostki samorządu terytorialnego [2]."
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Art. 4, 34)
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 4791 w sprawie trudności dotyczących zdefiniowania pojęcia pasa drogowego (link do dokumentu http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/397F5859 )."
« Ostatnia zmiana: 8 Kwiecień 2014, 22:34 wysłana przez ninia_2009 »

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
Odp: [2] Podaj zasady ustalania przebiegu granicy pasa drogowego
« Odpowiedź #1 dnia: 8 Kwiecień 2014, 22:39 »
Dodałabym ustalenie faktycznej zajętości pod drogę publiczną w trybie Art. 73 ustawy z 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
Odp: [2] Podaj zasady ustalania przebiegu granicy pasa drogowego
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwiecień 2014, 16:11 »
A ja się nie zgadzam z tą odpowiedzią do końca zwłaszcza co do tych wymysłów napisanych co do rozgraniczenia np. "W toku postępowania nakłania się strony do zawarcia ugody, a w przypadku jej braku wydaje się decyzję o rozgraniczeniu" - to przecież jakaś nowość.
Ja bym odpowiedział tak i proszę żeby ktoś to ocenił bo tego pytania nie ma nigdzie jeszcze opracowanego ani zarysu do niego.

1) pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą,
Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń wymienionych w art. 4 pkt 1 i 2 powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dla autostrad i dróg ekspresowych– co najmniej 2 m.
1.Sposób ustalenia przebiegu granic pasa drogowego został określony w art. 73 ustawy przepisy wprowadzające reformy administracji publicznej, wg której nieruchomości pozostające w dniu 31-12-1998r. we władaniu SP lub JST nie stanowiące ich własności a zajęte pod drogi publiczne  z dniem 1-1-1999r. stają się z mocy prawa własnością SP lub JST za odszkodowaniem.
2.W przypadku realizowania inwestycji w zakresie dróg publicznych wydawana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określa linie rozgraniczające teren, które są liniami lokalizującymi daną inwestycję a także przebieg nowego pasa drogowego powstałego w wyniku przeprowadzanej inwestycji.
3.Określenie przebiegu pasa drogowego może nastąpić w mpzp, w którym ustalane są granice nowych pasów dróg publicznych lub poszerzenie dróg już istniejących. Dokonywany podział wg przepisów UOGN określa jednocześnie przebieg nowych pasów drogowych.
Przy ustalaniu granic pasa drogowego należy odnieść się także do rozp. o ewidencji gruntów wg którego:
-drogi wyższej kategorii wybudowane na powierzchni gruntu dzielą drogi niższej kategorii wybudowane na powierzchni na odrębne działki ewidencyjne.
-drogi wybudowane na wybudowane na pow. gruntu dzielą drogi wybudowane w tunelach i na wiaduktach na odrębne drogi ewidencyjne.
-drogi publiczne dzielą drogi wewnętrzne na odrębne działki.
Granica pasa drogowego może zostać ustalona także podczas postępowania rozgraniczeniowego prowadzonego przed wójtem, burmistrzem,  prezydentem miasta na wniosek strony lub z urzędu. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych poprzez trwałą stabilizację znaków granicznych a także sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.
Ustalenie przebiegu pasa drogowego można dokonać w trybie przepisów rozp. o EGiB,  zgodnie z którym wobec braku dokumentacji wymienionej w par.36 lub jej niewiarygodności granice można ustalić na podstawie prac terenowych lub digitalizacji zdjęć satelitarnych i fotogrametrycznych zakończone sporządzeniem protokołu z czynności ustalenia przebiegu granic
« Ostatnia zmiana: 13 Kwiecień 2014, 19:11 wysłana przez Brook »

Offline Jackun

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 16
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Odp: [2] Podaj zasady ustalania przebiegu granicy pasa drogowego
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwiecień 2014, 11:29 »
W załączeniu zarys odpowiedzi.

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
Odp: [2] Podaj zasady ustalania przebiegu granicy pasa drogowego
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwiecień 2014, 21:58 »
szczerze..... dziwi mnie ten zarys odpowiedzi......  ???
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
Odp: [2] Podaj zasady ustalania przebiegu granicy pasa drogowego
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwiecień 2014, 23:14 »
mnie też, ale kiedyś miałem do czynienia z opracowaniem dr Łuczyńskiego i podobne tam były rzeczy a tyczyły się to  art. 73 ustawy przepisy wprowadzające reformy administracji publicznej
ale ogólnie pytanie bardzo treściwe...
« Ostatnia zmiana: 15 Kwiecień 2014, 08:43 wysłana przez Brook »

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
Odp: [2] Podaj zasady ustalania przebiegu granicy pasa drogowego
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwiecień 2014, 08:47 »
Cytuj
W przypadku stwierdzenia jednoznacznych błędów geodezyjnych przy wykonaniu map działek sąsiadujących z drogą, zgłasza się ten fakt do Ośrodka Dokumentacji, a granice wynikające z tej dokumentacji wykazuje się na szkicu przebiegu granic linią przerywaną.

Znajdzie ktoś podstawę prawną do tego zapisu??  ???
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline arktos

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 53
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Odp: [2] Podaj zasady ustalania przebiegu granicy pasa drogowego
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwiecień 2014, 17:58 »
Zdanie to zaczerpnięto z prezentacji "Dokumentacja geodezyjno – prawna w regulacjach stanów prawnych istniejących dróg. Robert Łuczyński" Wydaje mi się że w żadnym akcie prawnym nie znajdziemy takiego zapisu. Moim zdaniem jest on wynikiem uzgodnień między zleceniodawcą prac a wykonawcą.

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
Odp: [2] Podaj zasady ustalania przebiegu granicy pasa drogowego
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwiecień 2014, 20:47 »
Jeśli nie ma tego w przepisach (a wiadomo, że takiego zapisu nie ma), to absolutnie nie powinno się to znaleźć w zarysie odpowiedzi.
Chyba już wiem dlaczego GUGiK od jakiegoś czasu nie udostępnia zarysów odpowiedzi.....  :coolsmiley:
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
Odp: [2] Podaj zasady ustalania przebiegu granicy pasa drogowego
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Kwiecień 2014, 16:10 »

ps. Wiem, że temat na inny wątek to "Podaj zasady ustalania przebiegu granicy pasa kolejowego" i td. dla każdej sub-ustawy ale warto choć poczytać:
https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(4)co-to-jest-obszar-kolejowy-i-jakie-odleglosci-usytuowania-budynkow-oraz-odste/

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Odp: [2] Podaj zasady ustalania przebiegu granicy pasa drogowego
« Odpowiedź #10 dnia: 5 Czerwiec 2014, 13:33 »
Dokumentacja geodezyjno – prawna w regulacjach stanów prawnych istniejących dróg str.6
« Ostatnia zmiana: 5 Czerwiec 2014, 13:36 wysłana przez ninia_2009 »

Offline nusia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil
Odp: [2] Podaj zasady ustalania przebiegu granicy pasa drogowego
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Czerwiec 2014, 12:37 »
Hm Ten zarys nie do końca jest dla mnie taki zły choć faktycznie dwa ostatnie zdania nie wiem gdzie mają poparcie.

Ja na to pytanie odpowiedziałabym tak.


Zasada jaką należy się kierować przy ustaleniu granicy pasa drogowego uzależniona jest od czasu w jakim dana droga została wybudowana.

par. 36 ust. 5 rozp. ws egib

Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do PZGiK, sporządzonej m. In. Na potrzeby postępowania administracyjnego, wykorzystanej do wydania ostatecznej decyzji administracyjnej.
Podkreślić należy, iż grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych wywłaszczane były od osób fizycznych i prawnych decyzjami i orzeczeniami o wywłaszczeniu za odszkodowaniem. Załącznikiem do tych decyzji były mapy sporządzone na potrzeby wywłaszczenia, które gdy droga ma uregulowany stan prawny zalegają w aktach ksiąg wieczystych.
Zatem w przypadku gdy istnieją dokumenty wywłaszczeniowe, ustalenie przebiegu granicy pasa drogowego następuje po zbadaniu aktualności i przydatności dokumentów geodezyjnych stanowiących załącznik do orzeczenia o wywłaszczeniu, po ich uprzednim przeliczeniu. Jeżeli dokumenty te spełniają wymogi określone w par. 61 ust. 1 rozp. ws. egib- tzn. położenie pkt. granicznych określających granice pasa drogowego zostało kreślone z błędami nie przekraczającymi 0,30 m względem osnowy geodezyjnej I klasy, wówczas granicę ustalamy na podstawie dokumentów wywłaszczeniowych.
PS. I jak dla mnie w tym przypadku np. w celu regulacji pasa drogowego, bądź na potrzeby założenia ewidencji gruntów, nie będzie ustalenia granicy pasa drogowego a wyznaczenie pkt granicznych bądź wznowienie znaków. Ale to nie na temat bo chodzi nam o zasadę ustalania.

Idąc dalej

Art. 51 ust. 1 pkt 2  ustawy o drogach publicznych

Z dniem 1. 10. 1985 r. grunty oddane i zajęte pod drogi publiczne, wybudowane z udziałem czynu społecznego i istniejące w tym dniu, stają się z mocy prawa własnością Państwa. -

- droga wybudowana do 1.10 1985 r. granice pasa drogowego ustala się zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie (droga, pobocze, skarpa, rów, przeciwskarpa)

art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające........

Grunty zajęte pod drogi publiczne w dniu 31.12.1998 r. pozostające we władaniu SP lub jst , nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, stają się z dniem 01.01.1999 r. z mocy prawa własnością Sp lub właściwej jst za odkodowaniem

- droga wybudowana do 31.12.1998 r. granice pasa drogowego ustala się zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie(droga, pobocze, skarpa, rów, przeciwskarpa). Właściwy zarządca obowiązany był do wykazania faktycznego zajęcie gruntu pod pas drogowy, wykazania tzw. Władztwa publicznoprawnego.

Dodatkowo, do tego czasuy grunty zajęte pod drogi publiczne stały się własnością SP lub jst z mocy prawa. Nie ma dyskusji co do przebiegu granicy pasa drogowego a nawet jak jest spór, to można rozgraniczać ale moim zdaniem nic to nie da.

- droga wybudowana po 01.01.1999 r. a także nowo projektowane drogi (projektant powinien już uwzględnić ten  przepis)

Generalna zasada ustalania pasa drogowego drogi wybudowanej po 01.01.1999 r.

 Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń powinna wynosić co najmniej 0,75 m a dla autostrad i dróg ekspresowych – co najmniej 2 m.

Podstawa prawna
Ustawa o drogach publicznych.
Rozporządzenie ws. Egib
Ustawa przepisy wprowadzające ustawy…
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwiec 2014, 12:42 wysłana przez nusia »