Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

[2] Kto jest stroną przy rozgraniczeniu i jak się ją ustala?

 • 11 Odpowiedzi
 • 1175 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline basia_83

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Kto jest stroną przy rozgraniczeniu i jak się ją ustala?

KPA art.28 "Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności
 organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek."
- właściciel lub współwłaściele
- użytkownik wieczystu lub współużytkownicy
- spodkobiercy
- samoisty posiadacz
- osoba posiadająca ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości osoba posiadająca ograniczone prawo rzeczowe - wydaje mi się, że też
- przedstawiciel wyznaczony przez sąd dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych i gdy nie został jeszcze wyznaczony
Strona może działać przez pełnomocika

Czy ktoś natknął się gdzieś na jakąś wzmiankę kto jest stroną w rozgraniczeniu, czy tylko w KPA?

Ustala się na podstawie:
- odpis KW lub odpis dokumentu znajdującego się w zbiorze dokumentów
- wypisy aktów notarialnych
- prawomocne orzeczenia sądu i ugody
- ostateczne decyzje administracyjne

KPA
Rozporządzenie w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

Czy taka może być odpowiedź?

wiedzmy23

A jaka jest podstawa prawna  co do spadkobierców? Chodiz o KPA?

ART 30 § 4. W sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni.

Pytam, bo gdzieś mi się obilo o uszy, że jest jakiś wyrok sądowy co do tego tematu ale ja na niego się nie natknąłam.

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 23.0 Firefox 23.0
  • Zobacz profil
Ani w prawie geodezyjnym ani w rozporządzeniu nie ma nic o stronie.
Tylko KPA.
Ja mam wątpliwości co do
Cytuj
osoba posiadająca ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości osoba posiadająca ograniczone prawo rzeczowe
. Pojawiło się pytanie, kto może wszcząć postępowanie rozgraniczeniowe i w zarysie było, że owszem osoby posiadające prawa rzeczowe... ale stroną pozostaje właściciel...
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline Maq

 • *
 • *
 • Wiadomości: 28
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
zgadzam się z Brook  :)

Offline phelas

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 11
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 15.0 Firefox 15.0
  • Zobacz profil
Cytuj
Czy ktoś natknął się gdzieś na jakąś wzmiankę kto jest stroną w rozgraniczeniu, czy tylko w KPA?


Tak. "Stroną jest ten podmiot, którego własny interes prawny lub obowiązek podlega konkretyzacji w postępowaniu administracyjnym"- niepublikowany wyrok NSA z dnia 10 marca 1989r. - IV S.A. 1254/88
sYsTEM połączył wiadomości: 21 Sierpień 2013, 18:49
Cytuj
osoba posiadająca ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości osoba posiadająca ograniczone prawo rzeczowe - wydaje mi się, że też

Wydaj mi się że nie bo nie mają one interesu prawnego tylko  interes faktyczny.

« Ostatnia zmiana: 21 Sierpień 2013, 18:49 wysłana przez phelas »

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
A jaka jest podstawa prawna  co do spadkobierców? Chodiz o KPA?

ART 30 § 4. W sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni.

Ten artykuł [30 § 4] wydaje mnie się dotyczy, gdy postępowanie trwa. Dodałabym jeszcze kolejny paragraf
Cytuj
Art. 30 § 5. W sprawach dotyczących spadków nieobjętych jako strony działają osoby sprawujące zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku - kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.
W zasadzie oba paragrafy dotyczą trwającego postępowania:
Cytuj
I OSK 148/11           wyrok NSA W-wa   2012.01.05           
1. Ustaleniu kręgu podmiotów będących stronami postępowania służyć mają wszelkie dostępne organowi środki dowodowe, przy czym k.p.a. nie ogranicza inicjatywy w zakresie przeprowadzenia dowodów wyłącznie do działań organu prowadzącego postępowanie.
  2. W przypadku konieczności ustalenia stron postępowania będących następcami prawnymi nieżyjących osób fizycznych dowodem istnienia tego następstwa prawnego jest dowód w postaci postanowienia właściwego sądu powszechnego o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Brak postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia co do którejś ze stron postępowania powoduje, że nie można ustalić bezspornie kręgu osób, które mają prawo uczestniczyć w postępowaniu w charakterze stron. Działania, o jakich mowa w art. 30 § 4 i 5 k.p.a., dotyczą sytuacji śmierci strony w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, a nie sytuacji ustalania przez organ administracji we wstępnej fazie postępowania administracyjnego kręgu osób, których udział w postępowaniu jest konieczny ze względu na ich interes prawny.
  3. Ustalenie spadkobierców właściciela przejętej na rzecz państwa nieruchomości stanowi zagadnienie wstępne, od którego rozstrzygnięcia uzależnione jest prawidłowe przeprowadzenie postępowania nadzorczego w stosunku do decyzji o przejęciu nieruchomości i wydanie w jego wyniku stosownej decyzji przez organ nadzorczy.
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpień 2013, 19:50 wysłana przez Brook »
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

wiedzmy23

Jak dla mnie spadkobierca może być stroną w sprawie - ale tylko w trakcie trwania postępowania, w sytuacji, gdy osoba będąca stroną umiera. A jeśli ta osoba już nie żyje to spadkobierca bez tytułu prawnego nie może złożyć wniosku o podział.

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
wiedzmy23 zgadzam się z Tobą.....
Ale nie brnijmy w szczegóły, bo sami się zapędzamy w kozi róg. Równie dobrze można napisać o przedstawicielu ustawowym, pełnomocniku, kuratorze sądowym, prokurencie itp....

Ja się ograniczę do Art. 28 i 29 KPA, jeśli chodzi o stronę.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline los.karolinos

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
Znalazłam taką odpowiedź na to pytanie wg książki Dariusza Felcenlobena pt. 'Rozgraniczanie nieruchomości':
'Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o wszczęci postępowania rozgraniczeniowego oraz będoącymi stronami tego postępowania, będą zatem osoby  (fizyczne i prawne), którym przysługuje ochrona prawna w zakresie wykonywania swego prawa w stosunku do nieruchomości i będą to:
-właściciele i współwłaściciele nieruchomości,
-użytkownicy wieczyści,
-posiadacze samoistni, jeżeli na ich korzyść przemawia domniemanie z art. 341 k.c. o zgodności posiadania ze stanem prawnym,
-osoby, którym przysługują prawa rzeczowe ograniczone związane bezpośrednio z uprawnieniem do korzystania ze wspólnej nieruchomości - służebność gruntowa, użytkowanie gruntu,
-wspólnoty gruntowe.
(...)
Stroną w postępowaniu rozgraniczeniowym może być także następca prawny właściciela nieruchomości - na podstawie art. 30 par. 4 k.p.a - który stanowi, że w sprawach dotyczących praw zbywalnych i dziedzicznych w razie zbycie prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępuję jej następcy prawni.
(...)
Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego z urzędu, lecz niebędącymi stronami tego postępowania są także:
1. Organizacje społeczne - na zasadach określonych w art. 31 k.p.a,
2. Prokurator - na podstawie art. 182 k.p.a,
3. Rzecznik Praw Obywatelskich - na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) - na prawach przysługujących prokuratorowi.'

Offline trevayne

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 5
 • System:
 • Mac OS X 10.6.8 Mac OS X 10.6.8
 • Przeglądarka:
 • Safari 5.1.9 Safari 5.1.9
  • Zobacz profil
Czy ktoś natknął się gdzieś na jakąś wzmiankę kto jest stroną w rozgraniczeniu, czy tylko w KPA?

Można by dodać jeszcze Art. 510 KPC. Nie ma tu mowy wprost o pojęciu strony, ale o zainteresowanym:
Cytuj
Art. 510.  § 1. Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania

Offline Jackun

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 16
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
W załączeniu zarys odp. ;)
« Ostatnia zmiana: 4 Maj 2014, 18:52 wysłana przez Jackun »

Offline nusia

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.137 Chrome 34.0.1847.137
  • Zobacz profil
Ja bym jeszcze jedną stronę dodała:

Z uwagi na fakt, iż postępowanie rozgraniczeniowe ma na celu ustalenie przebiegu granic przez określenie punktów i linii granicznych, czyli danych zawartych w ewidencji gruntów, stroną postępowania jest także Starosta, jako organ prowadzący ewidencję gruntów.

Podstawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne