Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

[2] Kto i w jakim trybie rozstrzyga w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości. Należy wymienić wszystkie znane przypadki

 • 13 Odpowiedzi
 • 1328 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline ninia_2009

 • *
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
[2] Przykładowe pytania opisowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych z zakresu drugiego

38. Kto i w jakim trybie rozstrzyga w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości. Należy wymienić wszystkie znane przypadki.

Zarys odpowiedzi: /pyt nr 4 z 28.09.2007/ o rozgraniczeniu nieruchomości rozstrzygają:
1. wójt (burmistrz, prezydent) - wydając decyzję administracyjną o rozgraniczeniu nieruchomości,
2. strony - zawierając przed geodetą akt ugody rozgraniczeniowej,
3. dla gruntów pokrytych wodami odpowiednio:
- terenowy organ administracji morskiej,
- wojewoda, właściwy marszałek województwa
- starosta, wydając decyzję administracyjną o ustaleniu linii brzegu
4. starosta - w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów
5. sąd wydając postanowienie:
- jeśli przed sądem toczy się sprawa o własność albo o wydanie nieruchomości,
- w przypadku wystąpienia do sądu o uchylenie się od skutków ugody rozgraniczeniowej
-jeśli zaistniał spór graniczny, są wątpliwości co do granic i organ nie wydając decyzji o rozgraniczeniu przekazał sprawę do sądu,
- jeżeli strona w ciągu 14 dni od wydania decyzji o rozgraniczeniu w trybie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne zażąda przekazania spraw do sądu.
Podstawa prawna:
1) Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z 1989 r (ze zmianami)
2) Ustawa prawo wodne z 2001 r (ze zmianami)
3) Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów 1 1982 r (ze zmianami)
« Ostatnia zmiana: 28 Kwiecień 2014, 09:29 wysłana przez ninia_2009 »

Offline cehania

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
[2] Przykładowe pytania opisowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych z zakresu drugiego

3. dla gruntów pokrytych wodami odpowiednio:
- terenowy organ administracji morskiej,
- wojewoda,
- starosta, wydając decyzję administracyjną o ustaleniu linii brzegu


nie wojewoda, tylko marszałek województwa ;)

Offline ninia_2009

 • *
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
Ok, poprawiłam, błąd wynikał z zarysu z 2007r.

Offline fresco

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 44
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
5. sąd wydając postanowienie:
- w przypadku wystąpienia do sądu o uchylenie się od skutków ugody rozgraniczeniowej

Witam, zastanawiam się z jakiego przepisu wynika to stwierdzenie? myślałam, że może chodzi o art. 918 -Kodeks Cywilny, jednak w podstawie prawnej nie wymieniono tego aktu prawnego. Czy któryś art. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne o tym mówi?  ???

Offline kaskagra

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 27
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Chodzi to  o uchylenie się od skutków ugody rozgraniczeniowej w wyniku błędów oświadczenia woli.
KC art 82-88

Offline Misiek

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.0.19 Firefox 3.0.19
  • Zobacz profil
nie wojewoda, tylko marszałek województwa ;)

czy była jakaś zmiana w tym zakresie? Jeśli tak to chyba ostatnio. Ktoś mi podpowie?

Offline ninia_2009

 • *
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.137 Chrome 34.0.1847.137
  • Zobacz profil
czy była jakaś zmiana w tym zakresie? Jeśli tak to chyba ostatnio. Ktoś mi podpowie?
Nie, to wynika z ustawy... zmieniającej ustawę ... jak tego szukałam to chyba z 2003r.

Offline Misiek

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.0.19 Firefox 3.0.19
  • Zobacz profil
Nie, to wynika z ustawy... zmieniającej ustawę ... jak tego szukałam to chyba z 2003r.

Byłem przeświadczony że w odpowiedzi należy się powołać na Prawo wodne
Art. 4.
1. Organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są:
1) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej;
2) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – jako centralny organ ad-ministracji rządowej, nadzorowany przez ministra właściwego do spraw go-spodarki wodnej;
3) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej – jako organ administracji rządowej niezespolonej, podlegający Prezesowi Krajowego Zarządu Gospo-darkiWodnej;
4) wojewoda;
5) organy jednostek samorządu terytorialnego.
sYsTEM połączył wiadomości: 20 Maj 2014, 15:26
Doszukałem sobie, chodziło o Prawo wodne ale o inny Art.

Art. 15. 1. Linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi
krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody
z okresu co najmniej ostatnich 10 lat.
2. Linię brzegu ustala, w drodze decyzji, na wniosek mającego interes prawny lub faktyczny:
1) właściwy terenowy organ administracji morskiej – dla morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi
wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego,
2) właściwy marszałek województwa – dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych,
3) właściwy starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej – dla pozostałych wód.
« Ostatnia zmiana: 20 Maj 2014, 15:26 wysłana przez Misiek »

Offline nusia

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil


2. Linię brzegu ustala, w drodze decyzji, na wniosek mającego interes prawny lub faktyczny:
1) właściwy terenowy organ administracji morskiej – dla morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi
wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego,
2) właściwy marszałek województwa – dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych,
3) właściwy starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej – dla pozostałych wód.

dodałabym

starosta - wydając decyzję o rozgraniczeniu gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów (art. 15a ustawy prawo wodne)

Offline ninia_2009

 • *
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 30.0 Firefox 30.0
  • Zobacz profil
dodałabym

starosta - wydając decyzję o rozgraniczeniu gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów (art. 15a ustawy prawo wodne)
To znaczy że jak chcesz ustalić linie brzegowa przed wykonaniem urządzeń wodnych to decyzje taka wyda minister lub marszałek lub starosta stosownie do art.15 a jak już zostało wykonane urządzenie wodne na podstawie pozwolenia wodno-prawnego to nie zależnie czy to Wisła, czy strumyk rozgraniczenie wszczyna starosta i wydaje decyzje o rozgraniczeniu? czy decyzji o ustaleniu linii brzegowej /jaka nazwa, jaki tryb PGiK, bo tylko wiadomo że sama linia ma być ustalona zgodnie z art.15a ust2 lib3/ Tak mam to rozumieć? :uglystupid2:
Nurtuje mnie jeszcze:Jak starosta robi modernizacje EGiB gdzie przepływa Wisła to kto wyda decyzje o ustaleniu inni brzegowej? To zależy czy jest urządzenie wodne czy nie?
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwiec 2014, 14:06 wysłana przez ninia_2009 »

Offline nusia

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil
Właśnie przerabiałam pytanie: W jaki sposób przy modernizacji ewidencji ustalana jest linia brzegowa wód śródlądowych nie będących drogami wodnymi. I tak mnie zastanowiło to samo co Ciebie tzn.

Jak starosta robi modernizacje EGiB gdzie przepływa Wisła to kto wyda decyzje o ustaleniu inni brzegowej? To zależy czy jest urządzenie wodne czy nie?
I wydaje mi się, że  w przypadku modernizacji decyzję o ustaleniu linii brzegowej Wisły z urzędu wyda marszałek województwa zakładając, że Wisła uznana jest za śródlądową drogę wodną (a pewnie jest) i tak samo przy modernizacji decyzję o ustaleniu linii brzegowej dla morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej wyda z urzędu właściwy terenowy organ administracji morskiej. Nie mieszałabym czy urządzenie wodne czy nie bo w pytaniu nie jest wskazane. Poza tym w art. 15 b nie piszą nic o 15a tylko dokładnie o 15 ust. 2.

W pytaniu W jaki sposób przy modernizacji ewidencji ustalana jest linia brzegowa wód śródlądowych nie będących drogami wodnymi wyraźnie piszę że chodzi o śródlądowe wody niebędące drogami wodnymi Zbiega się właściwość organów co do ustalenia linii i prowadzenia ewidencji. Ale przy modernizacji egib moim zdaniem właściwość organów jak art. 15 ust.2 z tym, że z urzędu a nie na wniosek mającego interes prawny lub faktyczny.

A co do pierwszej części Twojej wypowiedzi
To znaczy że jak chcesz ustalić linie brzegowa przed wykonaniem urządzeń wodnych to decyzje taka wyda minister lub marszałek lub starosta stosownie do art.15 a jak już zostało wykonane urządzenie wodne na podstawie pozwolenia wodno-prawnego to nie zależnie czy to Wisła, czy strumyk rozgraniczenie wszczyna starosta i wydaje decyzje o rozgraniczeniu? czy decyzji o ustaleniu linii brzegowej /jaka nazwa, jaki tryb PGiK, bo tylko wiadomo że sama linia ma być ustalona zgodnie z art.15a ust2 lib3/ Tak mam to rozumieć?

to wydaje mi się że zasada taka jak napisałaś a decyzja dalej jest decyzją o ustaleniu linii brzegowej ale nie na podstawie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, a na podstawie dokumentacji sporządzonej dla potrzeb wykonania urządzenia wodnego, a w przypadku jej braku - dostępnych materiałów archiwalnych. Nie mieszałabym trybu z PGiK.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2014, 21:21 wysłana przez nusia »

Offline nusia

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil
Ja mam kolejne pytanie:)

co z przypadkiem

rada gminy - w przypadku scalenia i podziału

w pytaniu poniżej wskazany jest ten przypadek:

Podaj jakie organy administracji i jakie akty administracyjne wydają te organy
w I instancji w sprawach :
rozgraniczeń ,
- podziałów,
- scaleń,
- wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków,
oraz wymień organy odwoławcze w tych spawach.

Organem I instancji właściwym w sprawach rozgraniczeń i podziałów jest: wójt (burmistrz, prezydent), z następującymi wyjątkami:
a) przy rozgraniczeniach:
- terenów objętych scaleniem i wymianą gruntów - starosta,
- terenów objętych scaleniem i podziałem nieruchomości - rada gminy,- -wg PGiK art 35.1???
- rozgraniczenie z wodami:
•   właściwy terenowy organ administracji morskiej – dla morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami wewnętrznymi      Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego;
•   właściwy marszałek województwa – dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych;
•   właściwy starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej – dla pozostałych wód.
- w postępowaniu sądowym ,

Offline manio0013

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 53
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 65.0.3325.181 Chrome 65.0.3325.181
  • Zobacz profil
Zmiana ustawy prawo wodne
Art 220. 5 Linię brzegu ustala, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu mającego interes prawny lub faktyczny:
1)właściwy terenowy organ administracji morskiej – dla morskich wód wewnętrznych oraz wód morza terytorialnego;
2)minister właściwy do spraw gospodarki wodnej – dla śródlądowych wód płynących.

czyli starosta nie bierze już udziału w rozgraniczeniu linii brzegu pozostałych wód,

Offline geos

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 53
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Android 6.0 Android 6.0
 • Przeglądarka:
 • Chrome 68.0.3440.91 Chrome 68.0.3440.91
  • Zobacz profil
W takim razie co z pozostałymi wodami, min. wody stojące; jeziora, sztuczne zbiorniki ? W ustawie mowa jest jest o wodach morskich i o śródlądowych wodach płynących w odniesieniu do do ustalania linii brzegu. Czyżby innych wód się nie regulowało w trybie upw ?