Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Kto i w jaki sposób zatwierdza projekt podziału nieruchomości przy wykonywaniu prac związanych z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych...  (Przeczytany 810 razy)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
Kto i w jaki sposób zatwierdza projekt podziału nieruchomości przy wykonywaniu prac związanych z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu ustawy z 1985 r o drogach publicznych.
zarys odpowiedzi: z pyt. 5 19-08-2011
Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek
właściwego zarządcy drogi. Do wniosku winny być między innymi dołączone mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami (ustawa o gospodarce
nieruchomościami z 1997 r.)
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:
- określenie linii rozgraniczających teren;
- zatwierdzenie podziału nieruchomości,
- oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego;
- zatwierdzenie projektu budowlanego;
• Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości.
• Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomości lub ich części, o których mowa powyżej, stają się z mocy prawa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.
1) własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych,
2) własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych doręczają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz zawiadamiają o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej. Ponadto wysyłają zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych publicznych.
( Dz.U. z 2003 nr 80.721 z poźn. zm. art 11a, 11f, 12a )
« Ostatnia zmiana: 26 Kwiecień 2014, 21:33 wysłana przez ninia_2009 »

Offline fabian

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 13
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Drobna poprawka do podstawy prawnej. Ustawa dotyczy dróg publicznych a nie krajowych.
Jednego tutaj nie rozumiem. Pytanie dotyczy inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu ustawy z 1985 r o drogach publicznych. Co autor miał na myśli?
- drogi publiczne w rozumieniu ustawy z 1985 r o drogach publicznych. – wtedy wszystko OK,
bo raczej nie:
- inwestycje w zakresie dróg publicznych w rozumieniu ustawy z 1985 r o drogach publicznych – z pominięciem ustawy o szczególnych zasadach...?
Co sądzicie?

Offline loki_58

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
Sformułowanie w pytaniu "w rozumieniu ustawy z 1985 r. o drogach publicznych" odnosi sie do dróg publicznych, a nie do inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
USTAWA

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326), zwanych dalej "drogami", a także organy właściwe w tych sprawach.
« Ostatnia zmiana: 25 Kwiecień 2014, 18:55 wysłana przez Brook »

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
A wydzielenia pod autostrady też wykonuje się tylko z w/w ustawy bo nie jestem w 100% przekonana?

Offline piotr j.

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 49
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Narazie tak

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Art. 44. W okresie obowiązywania niniejszej ustawy do lokalizacji autostrad oraz do nabywania nieruchomości pod autostrady nie stosuje się art. 21–3719) ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931 i 951 oraz z 2013 r. poz. 433).
Art. 45. 1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia20).
2. Przepisy rozdziałów 1–5 tracą moc z dniem 31 grudnia 2020 r.

W/w przepis wyłącza stosowanie ustawy o autostradach do końca 2020r.

Offline nusia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil
Narazie tak

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Art. 44. W okresie obowiązywania niniejszej ustawy do lokalizacji autostrad oraz do nabywania nieruchomości pod autostrady nie stosuje się art. 21–3719) ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931 i 951 oraz z 2013 r. poz. 433).
Art. 45. 1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia20).
2. Przepisy rozdziałów 1–5 tracą moc z dniem 31 grudnia 2020 r.

W/w przepis wyłącza stosowanie ustawy o autostradach do końca 2020r.

Faktycznie przepis ten wyłącza stosowanie art. 21 - 37 (1) ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ale podkreślić także trzeba że w/w przepisy zostały już uchylone, także nie ma tematu.

Ale żaden przepis specustawy nie wyłącza stosowania przepisów jakie obowiązywały przed specustawą drogową. Niektóre zarządy dróg, u których "nie przyjęła" się specustawa nadal realizują inwestycję w ten sposób bo przepisy nie zabraniają a na czasie im nie zależy. Wiem , widziałam klucz do odpowiedzi i ograniczono się do ustawy o szczególnych zasadach ... ale chcąc wyczerpująco odpowiedzieć na to pytanie dodałabym jeszcze (choć sama nie wiem czy słusznie):

Przy wykonywaniu prac związanych z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych  Wójt (burmistrz, prezydent miasta)wydaje decyzję zatwierdzającą podział:
- stosownie do treści art. 93 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdy inwestycja drogowa została przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania
- stosownie do treści art. 94 ust. w przypadku gdy dla terenu gdzie przewidziana jest inwestycja drogowa nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowiązku jego sporządzenia, a dla inwestycji drogowej zgodnie z art. 51 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 6 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wydana została decyzja o lokalizacji celu publicznego.

Przeniesienie prawa własności następuje na podstawie umów cywilno-prawnych.

Co myślicie jakby to napisać?

Tylko zastanawia mnie jak się ku temu wszystkiemu ma art. 11i specustawy drogowej........ W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. ;D
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwiec 2014, 15:31 wysłana przez nusia »

Offline AKKA

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 78
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil
ja jednak ograniczyłabym się do odpowiedzi ze specustawy :)