Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Komu przysługuje uprawnienie do występowania z wnioskiem o wszczęcie postępowania o rozgraniczen  (Przeczytany 827 razy)

Offline aneczka843

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 34
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 30.0.1599.101 Chrome 30.0.1599.101
  • Zobacz profil
Komu przysługuje uprawnienie do występowania z wnioskiem o wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości. Proszę uzasadnić odpowiedź.

Ponieważ w Prawie geodezyjnym i kartograficznym brak jest szczegółowego uregulowania tego zagadnienia a postępowanie rozgraniczeniowe toczy się przed organem administracji jakim w tym wypadku jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), będą tu miały zastosowanie przepisy k.p.a. który mówi że stroną jest każdy, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Uprawnienie takie będzie zatem przysługiwało:
1. właścicielowi i współwłaścicielowi nieruchomości
2. użytkownikowi wieczystemu
3. użytkownikowi, jako osobie której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe, wykonywanie którego jest jednak związane z określeniem granic tego prawa
4. posiadaczowi samoistnemu, jeśli przemawia za tym domniemanie co do zgodności posiadania ze stanem prawnym (art.341 k.p.c.)
5.osobom, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, polegające jednak na korzystaniu z gruntu, a których realizacja zależna jest od rozmiaru (wielkości gruntu), np dzierżawcom.

pkt 3 i 5 nie będą strona postępowania, będą miały tylko prawo uczestnictwa w postępowaniu.
Co z posiadaczem samoistnym?? czy może on być stroną postępowania, czy trzeba przeprowadzić postępowanie o zasiedzenie ?? Wiem że nie o to chodziło w pytaniu ale jak z tym jest ?? Czy w ogóle może złożyć wniosek o rozgraniczenie osoba która nie jest stroną?Na razie nie znalazłam jednoznacznych informacji na ten temat, w niektórych opracowaniach wymieniane są osoby które mogą złożyć wniosek nie będąc stroną, a w innych że nie mogą i że tylko i wyłącznie właściciel i użytkownik wieczysty.  Uważam że tylko właściciel i użytkownik mają interes prawny, reszta ma interes faktyczny, nie wiem tylko co z tym posiadaczem :/

Wszczęcie postępowania przez osobę, która nie jest właścicielem nieruchomości nie ogranicza uprawnień wynikających z prawa własności. Po wszczęciu postępowania, stronami tego postępowania będzie właściciel.

Podstawa
Prawo geodezyjne i kartograficzne
Kodeks cywilny
Kodeks postępowania administracyjnego
« Ostatnia zmiana: 19 Listopad 2013, 14:41 wysłana przez aneczka843 »

Offline kronos

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 9
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Znalazłam taką odpowiedź na to pytanie wg książki Dariusza Felcenlobena pt. 'Rozgraniczanie nieruchomości':
'Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o wszczęci postępowania rozgraniczeniowego oraz będoącymi stronami tego postępowania, będą zatem osoby  (fizyczne i prawne), którym przysługuje ochrona prawna w zakresie wykonywania swego prawa w stosunku do nieruchomości i będą to:
-właściciele i współwłaściciele nieruchomości,
-użytkownicy wieczyści,
-posiadacze samoistni, jeżeli na ich korzyść przemawia domniemanie z art. 341 k.c. o zgodności posiadania ze stanem prawnym,
-osoby, którym przysługują prawa rzeczowe ograniczone związane bezpośrednio z uprawnieniem do korzystania ze wspólnej nieruchomości - służebność gruntowa, użytkowanie gruntu,
-wspólnoty gruntowe.
(...)
Stroną w postępowaniu rozgraniczeniowym może być także następca prawny właściciela nieruchomości - na podstawie art. 30 par. 4 k.p.a - który stanowi, że w sprawach dotyczących praw zbywalnych i dziedzicznych w razie zbycie prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępuję jej następcy prawni.
(...)
Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego z urzędu, lecz niebędącymi stronami tego postępowania są także:
1. Organizacje społeczne - na zasadach określonych w art. 31 k.p.a,
2. Prokurator - na podstawie art. 182 k.p.a,
3. Rzecznik Praw Obywatelskich - na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) - na prawach przysługujących prokuratorowi.'

 Myślę że ta odpowiedz również tutaj pasuje

Offline m_zima

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 22
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Wszystko się zgadza
na potwierdzenie ;)...

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Poznaniu
z dnia 28 marca 2007 r.
III SA/Po 734/06
Teza
1. Przymiot strony w postępowaniu rozgraniczeniowym posiadać może wyłącznie właściciel, współwłaściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, bądź też inna osoba, której przysługują określone prawa rzeczowe do nieruchomości mającej podlegać rozgraniczeniu. Do osób takich zaliczyć należy również dzierżawcę danej nieruchomości, władającego nią faktycznie jako posiadacz zależny, zgodnie z art. 336 Kodeksu cywilnego.

http://www.arslege.pl/orzeczenie/32392/wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-siedziba-w-poznaniu-z-dnia-28-marca-2007-r-iii-sa-po-734-06/
« Ostatnia zmiana: 28 Kwiecień 2014, 20:14 wysłana przez m_zima »

Offline nowak80

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 9
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 12.0 Firefox 12.0
  • Zobacz profil
Ja mam inną odpowiedź na to pytanie, myślę że złą ale inną. Zaczerpnąłem ją z książki M.Wolanin -Podziały, scalenia i rozgraniczenia. Z treści tej książki wynika że wnioskującym może być tylko właściciel , użytkowniki wieczysty i posiadacz samoistny, ale tylko jeśli ma tytuł prawny do nieruchomości.
Co myślicie o tej publikacji?  :-\

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Sprawdź czy w tej książce piszą nie kto wnosi lecz kto jest stroną w postępowaniu i te co wymieniłaś właśnie są stroną /posiadacz samoistny jest podział ich na dwóch jeden to taki, który jest wpisany do ewidencji z art 51 PGIK a drugi np spadkobierca pierwszego, ujawniony w ewidencji na podstawie decyzji starosty, czy ujawniony przy modernizacji to ten drugi nie/. Kto wnosi wniosek nie zawsze = strona w postępowaniu. Tak mi się zdaje.

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
ninia_2009 nie rozumiem za bardzo Twojego pojęcia samoistnego posiadania?
Przecież najprostsze jest stwierdzenie,że posiadaczem samoistnym, jest ten, który włada nieruchomości jak właściciel. Więc posiadaczem samoistnym jest zarówno ten, który posiada tytuł prawny jak i ten który go nie posiada, a zachowuje się jak właściciel. Przy czym należy tu odróżnić posiadanie zależne, które jak sama nazwa wskazuje zależy od właściciela.

"posiadacze samoistni, jeżeli na ich korzyść przemawia domniemanie z art. 341 k.c. o zgodności posiadania ze stanem prawnym,"
 chodzi, że to domniemanie istnieje dotąd dopóki, ktoś inny nie wytoczy jakiegokolwiek roszczenia windykacyjnego.

A EGiB jest tylko od rejestrowania stanów powstałych poza EGiB, o wykazaniu posiadacza samoistnego w EGiB decyduje starosta w formie decyzji.
« Ostatnia zmiana: 4 Maj 2014, 21:29 wysłana przez Brook »

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
« Ostatnia zmiana: 3 Maj 2014, 12:44 wysłana przez ninia_2009 »

Offline Misiek

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 11.0 MS Internet Explorer 11.0
  • Zobacz profil
  Wpadła mi w ręce fajna broszurka wydana przez WBDGiK w Krakowie w 1997 roku (no to już jakiś czas temu)  "Poradnik - rozgraniczenie nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach"  część odpowiedzi jest nieaktualna ale akurat ten problem myślę jest aktualny.
Pytanie 4.
"Komu przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o rozgraniczenie nieruchomości?"

Podmiotem uprawnionym do wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego jest strona w rozumieniu art.28 KPA. A zatem każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W praktyce oznacza to, ze stronami w postępowaniu rozgraniczeniowym będą właściciele nieruchomości rozgraniczanej i nieruchomości sąsiednich.
Gdy wniosek o rozgraniczenie złoży osoba nie będąca jej wlascicielem, to do udziału w postepowaniu należy wezwać własciela nieruchomości.
A zatem uprawnienie do wszczęcia postepowania rozgraniczeniowego przysługuje:
 • właścicielowi i współwłaścicielowi nieruchomości
 • użytkownikowi wieczystemu
 • użytkownikowi
 • posiadaczowi samoistnemu
 • osobom, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, których realizacja jest zależna od wielkości gruntu

jako podstawę prawną podano KPA Art28-34[/list]
« Ostatnia zmiana: 3 Maj 2014, 14:25 wysłana przez Misiek »

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
ninia_2009 ja też się uczę i uczył się będę przez całe życie. 8)
ale właśnie w przypadku ograniczonych praw rzeczowych tj. użytkowanie i służebność, osoby wykonujące te prawa też są stronami rozgraniczenia jeśli wykonywane ustalenie przebiegu granic ma wpływ na zasięg wykonywania przez nich w/w praw.

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
W sprawie strony postępowania to jest już założony n/w wątek i nie ma co się tu na ten temat dalej rozpisywać.
https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-kto-jest-strona-przy-rozgraniczeniu-i-jak-sie-ja-ustala/msg18440/#msg18440