Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

[2] Jakie dane są podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej a według jakich danych (w jaki sposób) określa się w księdze wieczystej uprawnionego do wykonywania prawa własności (użytkowania wieczystego)?

 • 7 Odpowiedzi
 • 395 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline ninia_2009

 • *
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 30.0 Firefox 30.0
  • Zobacz profil
Jakie dane są podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej a według jakich danych (w jaki sposób) określa się w księdze wieczystej uprawnionego do wykonywania prawa własności (użytkowania wieczystego)?

Odpowiedzi na pytanie trzeba by poszukać w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

    Uprawnionego do wykonywania prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego uwidacznia się w dziale II księgi wieczystej. Dział II „Własność” jest podzielony na rubryki: (2.2) – właściciel, (2.3) – właściciel wyodrębnionego lokalu, (2.4) – użytkownik wieczysty, (2.5) – uprawniony. W rubryce 2.2 „właściciel” wpisuje się osobę właściciela lub współwłaściciela. Szczegółowe dane identyfikujące właściciela wynikają z jego charakteru prawnego. W zależności czy to będzie osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna czy Skarb Państwa w księdze uwidocznione zostaną odmienne dane. Przykładowo w odniesieniu do osób fizycznych szczegółowe dane identyfikujące te osoby to:

    „udział w prawie” – wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości,
    "imię pierwsze” – pierwsze imię,
    „imię drugie” – drugie imię,
    „nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego” – nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego,
    „drugi człon nazwiska złożonego” – drugi człon nazwiska złożonego,
    „imię ojca” – imię ojca,
    „imię matki” – imię matki,
    „PESEL” – numer ewidencyjny PESEL osoby fizycznej, chyba że odrębne przepisy nie przewidują nadawania tego numeru.

Offline chudy_2000

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 58
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Opera 27.0.1689.69 Opera 27.0.1689.69
  • Zobacz profil
Do tego pytania trzeba było by dopisać art. 26 ust.1 i art. 27 ust. 2 z ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości.
W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje - na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika - sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości.


Offline JR

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 40.0.2214.115 Chrome 40.0.2214.115
  • Zobacz profil
Ja bym dorzuciła jeszcze to:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 września 2001 r.
w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.*

§ 41. 1. (33) Uprawnionych z tytułu prawa własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu określa się w księdze wieczystej według następujących danych:
1)   Skarb Państwa - przez wymienienie Skarbu Państwa ze wskazaniem nazwy organu reprezentującego Skarb Państwa lub osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa; jeżeli nieruchomość jest w trwałym zarządzie lub zarządzie państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - przez wymienienie Skarbu Państwa ze wskazaniem nazwy i siedziby tej jednostki, jako trwałego zarządcy lub zarządcy,
2)   jednostkę samorządu terytorialnego (związek jednostek samorządu terytorialnego) - przez wymienienie nazwy i siedziby jednostki samorządu terytorialnego (związku jednostek samorządu terytorialnego); jeżeli nieruchomość jest w trwałym zarządzie samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - przez wymienienie nazwy i siedziby jednostki samorządu terytorialnego (związku jednostek samorządu terytorialnego) ze wskazaniem nazwy i siedziby tej jednostki, jako trwałego zarządcy,
3)   inną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną - przez wskazanie jej nazwy (oznaczenia) i siedziby,
4)   osobę fizyczną - przez wskazanie imienia (imion), nazwiska oraz imienia ojca i matki,
5)   wspólników spółki cywilnej - przez wskazanie w odniesieniu do każdego ze wspólników: imienia (imion) i nazwiska oraz imion rodziców lub nazwy i siedziby osoby prawnej lub nazwy i siedziby jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz zamieszczenie tekstu: "jako wspólnicy spółki prawa cywilnego".
2. (34) Jeżeli prawo przysługuje kilku osobom wspólnie, wymienia się we wpisie udział każdego ze współuprawnionych wyrażony ułamkiem zwykłym, a przy dokonywaniu kolejnego wpisu wielkość udziału w prawie przelicza się przez sprowadzenie do wspólnego mianownika. W wypadku wspólności, w której udziały nie są oznaczone, we wpisie wymienia się rodzaj tej wspólności.
3. Zmiany imion i nazwisk, firm oraz nazw i siedzib, o których mowa w ust. 1, wpisuje się na podstawie dokumentów urzędowych.
4. (35) Uprawnionych, o których mowa w ust. 1, określa się dodatkowo przez wskazanie numerów identyfikacyjnych PESEL lub REGON, chyba że przepisy szczególne nie przewidują nadawania osobom fizycznym numerów identyfikacyjnych.


Offline geoAdam87

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 17
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 27.0.1689.54 Opera 27.0.1689.54
  • Zobacz profil
Cytuj
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 września 2001 r.
w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.*
hej JR to rozporządzenie jest uchylone

Offline ninia_2009

 • *
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Odpowiedzi na pytanie trzeba by poszukać w Rozdziale 4 struktura działu II KW w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.
Może ktoś sklei odp na pytanie w formie jednej odpowiedzi dostosowanej do obecnych przepisów.  O0

Offline daniel1615

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 65
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 42.0 Firefox 42.0
  • Zobacz profil
Można też dodać
PGiK
Art. 21. 1. Podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Offline kowalking1

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 46
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Opera 33.0.1990.115 Opera 33.0.1990.115
  • Zobacz profil
ja bym odpowiedział:
art. 26 ust.1 Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości z ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

    Uprawnionego do wykonywania prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego uwidacznia się w dziale II księgi wieczystej. Dział II „Własność” jest podzielony na rubryki: (2.2) – właściciel, (2.3) – właściciel wyodrębnionego lokalu, (2.4) – użytkownik wieczysty, (2.5) – uprawniony. W rubryce 2.2 „właściciel” wpisuje się osobę właściciela lub współwłaściciela. Szczegółowe dane identyfikujące właściciela wynikają z jego charakteru prawnego. W zależności czy to będzie osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna czy Skarb Państwa w księdze uwidocznione zostaną odmienne dane. Przykładowo w odniesieniu do osób fizycznych szczegółowe dane identyfikujące te osoby to:

    „udział w prawie” – wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości,
    "imię pierwsze” – pierwsze imię,
    „imię drugie” – drugie imię,
    „nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego” – nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego,
    „drugi człon nazwiska złożonego” – drugi człon nazwiska złożonego,
    „imię ojca” – imię ojca,
    „imię matki” – imię matki,
    „PESEL” – numer ewidencyjny PESEL osoby fizycznej, chyba że odrębne przepisy nie przewidują nadawania tego numeru.
Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 września 2001 r.
w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. tutaj tylko można zaznaczyć ze przepis uchylony (w wykazie aktów prawnych występuje wiec pytanie może się pojawić)

§ 41. 1. Uprawnionych z tytułu prawa własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu określa się w księdze wieczystej według następujących danych:
1)   Skarb Państwa - przez wymienienie Skarbu Państwa ze wskazaniem nazwy organu reprezentującego Skarb Państwa lub osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa; jeżeli nieruchomość jest w trwałym zarządzie lub zarządzie państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - przez wymienienie Skarbu Państwa ze wskazaniem nazwy i siedziby tej jednostki, jako trwałego zarządcy lub zarządcy,
2)   jednostkę samorządu terytorialnego (związek jednostek samorządu terytorialnego) - przez wymienienie nazwy i siedziby jednostki samorządu terytorialnego (związku jednostek samorządu terytorialnego); jeżeli nieruchomość jest w trwałym zarządzie samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - przez wymienienie nazwy i siedziby jednostki samorządu terytorialnego (związku jednostek samorządu terytorialnego) ze wskazaniem nazwy i siedziby tej jednostki, jako trwałego zarządcy,
3)   inną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną - przez wskazanie jej nazwy (oznaczenia) i siedziby,
4)   osobę fizyczną - przez wskazanie imienia (imion), nazwiska oraz imienia ojca i matki,
5)   wspólników spółki cywilnej - przez wskazanie w odniesieniu do każdego ze wspólników: imienia (imion) i nazwiska oraz imion rodziców lub nazwy i siedziby osoby prawnej lub nazwy i siedziby jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz zamieszczenie tekstu: "jako wspólnicy spółki prawa cywilnego".
2. (34) Jeżeli prawo przysługuje kilku osobom wspólnie, wymienia się we wpisie udział każdego ze współuprawnionych wyrażony ułamkiem zwykłym, a przy dokonywaniu kolejnego wpisu wielkość udziału w prawie przelicza się przez sprowadzenie do wspólnego mianownika. W wypadku wspólności, w której udziały nie są oznaczone, we wpisie wymienia się rodzaj tej wspólności.

Offline jkbsrwk

 • *
 • *
 • Wiadomości: 637
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.86 Chrome 46.0.2490.86
  • Zobacz profil
Ja proponuję taką odpowiedź: [Ustawa o KW: art. 26, art. 27, Rozporządzenie w sprawie prowadzenia KW w systemie teleinformatycznym: §35-§39, §41, PGiK: art. 21]

Uważam, że nie ma sensu powoływać się na uchylone akty prawne, tylko dlatego, że nie wydano nowego wykazu obowiązujących aktów (które i tak często zawierają błędy)- szczególnie, że nowe rozporządzenie w całości zastępuję zapis z § 41.