Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Jaki jest cel zakładania księgi wieczystej? Jak jest skonstruowana taka księga?....  (Przeczytany 955 razy)

Offline GEOTOM

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 24.0 Firefox 24.0
  • Zobacz profil
Jaki jest cel zakładania księgi wieczystej? Jak jest skonstruowana taka księga? Co i w jaki sposób  chroni?  Jaki  jest  udział  geodezji  w  jej  tworzeniu  i  prowadzeniu?  Czy  istnieje ustawowy obowiązek zakładania ksiąg wieczystych?

Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.
 Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:
1) pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością,
2) drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,
3) trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na
wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych
praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,
4) czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.
 Księgi wieczyste prowadzi się według ustalonych wzorów, obejmujących poszczególne działy księgi wie-
czystej.
 W razie niezgodności  między  stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej
a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą
uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg
wieczystych).
Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego
prawa w księdze wieczystej.
Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, wła-
ściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku, o którym mowa
w ust. 1, bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu.
Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek
organizacyjnych
z urzędu wprowadza się zmiany wynikające m.in. z:
opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i karto­graficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,
O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia m.in.:
Wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego – w wypadku zmian danych obję­tych działem I ksiąg wieczystych

Podstawy prawne;
Rozporządzenie w sprawie egib
Ustawa o Księgach Wieczystych i hipotece
« Ostatnia zmiana: 19 Październik 2013, 20:08 wysłana przez Brook »

Offline aneta83

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 30.0.1599.101 Chrome 30.0.1599.101
  • Zobacz profil
dodałabym jeszcze, że podstawą oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.
ustawa Prawo GiK
« Ostatnia zmiana: 19 Październik 2013, 20:07 wysłana przez Brook »

Offline Nyzczsel

 • Moderator Globalny
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 948
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 30.0.1599.101 Chrome 30.0.1599.101
  • Zobacz profil
Jaki jest cel zakładania księgi wieczystej?
Cel ? EGiB (kataster) - prawo własności i prawa z nim związane ...
Jak jest skonstruowana taka księga?
opis i cztery rozdziały
Co i w jaki sposób  chroni?
nic - ewentualnie prawo własności - co nie jest powiedziane do końca.
Nic nie chroni
Jaki  jest  udział  geodezji  w  jej  tworzeniu  i  prowadzeniu?
Udział - hmmm rozbieżności
Czy  istnieje ustawowy obowiązek zakładania ksiąg wieczystych?
tak - ale nie do końca

i dlatemu pewnie bym nie zdał egzaminu - żyję prawdą a nie bajkami z przepisów.
podpisał się:
Urzędas
« Ostatnia zmiana: 20 Październik 2013, 19:53 wysłana przez Brook »

Offline sebastian1988

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 25
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Nyzczsel napisał ,,i dlatemu pewnie bym nie zdał egzaminu - żyję prawdą a nie bajkami z przepisów.
podpisał się:
Urzędas"

Zgadzam sie w 100% od kilku dni przegladam ta strone i to jest naprawde chore ze trzeba sie kuc tych bzdur na pamiec zeby dostac uprawnienia, nie ma to w wiekszosci wogole nic wspolnego z rzeczywistoscia, a ja nie mam co robic tylko to wkuwac - Chory kraj (jeszcze pisze to w taki dzien). Miałem sie duzo nauczyc przez ten weekend ale chyba sobie odpuszcze te uprawnienia, szkoda moich nerwow i stresu. Pozdrawiam bardziej wytrwalych

//edit by support
bardzo proszę o edycję postu i napisanie go po polsku, w przypadku nie zastosowania się do prośby post zostanie usunięty z forum.
włączyć słownik w operze można np.: http://to.proste.info.pl/index.php/Jak_w%C5%82%C4%85czy%C4%87_polski_s%C5%82ownik_w_Operze
dziękuję

Offline nusia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Ja dodałabym jeszcze  jedną odpowiedz na część pytania dotyczącą ustawowego obowiązku zakładania ksiąg wieczystych:

Właściciel nieruchomości stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej.
Wyjątek od tej zasady stanowią nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne stanowiące wspólnoty gruntowe, dla których zgodnie z art. 11 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych nie prowadzi się ksiąg wieczystych a dotychczasowe księgi wieczyste podlegają zamknięciu.Offline hellios

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 62
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Odnośnie obowiązku zakładania ksiąg wieczystych

Nie ma ustawowego obowiązku zakładania ksiąg wieczystych. Księgi wieczyste zakładane są przy każdej zmianie prawa własności ksiąg wieczystych. Kancelarie notarialne zobowiązane są do przesłania do sądów rejonowych odpisów z aktów notarialnych w celach założenia KW.
Mamy prawo do szczęścia, nie mamy szczęścia do prawa

Offline nusia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Hmmm


No to juz sama nie wiem

 art. 35 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece Właściciel nieruchomości stosownie do treści jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej.

art. 92 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie § 4. "Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Notariusz jest obowiązany przesłać z urzędu sądowi właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych wypis aktu notarialnego zawierający wniosek o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu, w terminie trzech dni od sporządzenia aktu.

Jak dla mnie te obowiązki, bez względu na kim spoczywa obowiązek (na właścicielu czy notariuszu) ale wynika z ustaw wobec czego jak najbardziej jest obowiązkiem ustawowym.

Offline hellios

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 62
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Ty jako właściciel nieruchomości (czy czegoś tam innego  ;)) w przypadku gdy dla tej nieruchomości nie jest prowadzona KW, nie masz obowiązku jej zakładać. Założenie KW następuje w momencie czynności prawnej polegającej na zmianie władającego. Tak jak napisałaś obowiązek ten spoczywa na notariuszach. Ale w przypadku gdy nie ma KW i nie dokonujesz zmiany władającego tą nieruchomością, ona nadal może pozostać bez założonej księgi wieczystej.
Natomiast to że właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej dotyczy przypadku gdy dla nieruchomości księga jest prowadzona.
« Ostatnia zmiana: 12 Maj 2014, 20:43 wysłana przez hellios »
Mamy prawo do szczęścia, nie mamy szczęścia do prawa

Offline nusia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
Znalazłam jeszcze jedn przykład na potwierdzenie według mnie ;p;p;p ustawowego obowiązku zakładania ksiąg wieczystych w tym przypadku dla nieruchomości stanowiących własność SP i jst.

USTAWA
z dnia 7 września 2007 r.
o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Art. 2. 1. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy starostowie złożą we właściwych sądach rejonowych wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa.
2. Jeżeli na podstawie odrębnych przepisów organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest organ inny niż starosta, albo jeżeli na podstawie odrębnych przepisów wykonywanie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa powierzono innej jednostce organizacyjnej, obowiązek określony w ust. 1 wykonuje ten organ lub organ reprezentujący jednostkę organizacyjną na zewnątrz.
3. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy właściwe w sprawach gospodarowania nieruchomościami organy jednostek samorządu terytorialnego złożą w sądach rejonowych wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa.
4. W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność powiatu, organem właściwym do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, jest starosta, a w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność województwa - marszałek województwa.

Znów nie jest to nazwane jako ustawowy obowiązek zakładania ksiąg wieczystych a jedynie jako obowiązek złożenia we właściwych sądach wniosków o ujawnienia praw w księgach wieczystych.

Ale zwróćmy uwagę, że to ujawnienie praw zarówno przy  ustawie o księgach wieczystych i hipotece, ustawie o notariacie czy ustawie o ujawnieniu nieruchomości..... w sytuacji gdy księgi wieczyste nie są założone sprowadza się do ich założenia na mocy w/w ustaw.