Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Jaką treść powinna zawierać mapa z projektem podziału nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe?...  (Przeczytany 1000 razy)

Offline aneczka843

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 34
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 30.0.1599.101 Chrome 30.0.1599.101
  • Zobacz profil
Jaką treść powinna zawierać mapa z projektem podziału nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe? Kto i jakim dokumentem zatwierdza podział w oparciu o taką mapę? Kiedy i na czyj wniosek wyznacza się i utrwala na gruncie nowe punkty graniczne znakami granicznymi?

w sprawie standardów technicznych
§ 76. Przy opracowywaniu tej mapy wykorzystuje się:
1) materiałach PzGiK, w tym ewidencji gruntów i budynków;
2) księgach wieczystych oraz w aktach ksiąg wieczystych;
3) orzeczeniach sądowych;
4) aktach notarialnych;
5) decyzjach administracyjnych;
6) dokumentach geodezyjnych i kartograficznych przechowywanych w archiwach państwowych;
7) dokumentach geodezyjnych i kartograficznych będących w posiadaniu zainteresowanych stron.
§ 77. 1. Na treść mapy mapa z projektem podziału nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, składają się:
1) dane określające przebieg granic działek ewidencyjnych, w powiązaniu z granicami działek sąsiednich, oraz konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych zgodnie z mapą ewidencyjną;
2) numery działek ewidencyjnych, a także oznaczenia konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych;
3) opis zawierający:
a) nazwę miejscowości,
b) identyfikator i nazwę jednostki ewidencyjnej,
c) identyfikator i nazwę obrębu ewidencyjnego,
d) numer księgi wieczystej, jeżeli prowadzona jest dla nieruchomości,
e) tytuł mapy i jej skalę,
f) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który zgłosił prace geodezyjne dotyczące mapy, oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot,
g) imię i nazwisko oraz numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę,
h) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej,
i) datę opracowania mapy;
4) istotne dla przedmiotu opracowania szczegóły terenowe, stanowiące treść baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 oraz ust. 1b ustawy.
2. Mapa do celów prawnych może zawierać także dane określające zasięg i rodzaj służebności gruntowych.

w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
7) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi oraz przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
8 ) przedstawione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
9) przedstawione w kolorze czerwonym oznaczenia projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
10 ) szkic orientacyjny w skali umożliwiającej zlokalizowanie nieruchomości podlegającej podziałowi;
11) wykaz zmian gruntowych;
12) wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości;
13) niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności:      ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi;

Czy wystarczy przepisać tylko z rozpo w sprawie podziałów, bez uwzględniania standardów technicznych ??

O gospodarce nieruchomościami 
Art. 96. 1. Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział.
1a. W odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków decyzję, o której mowa w ust. 1,  wydaje się po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości.

w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
§ 14. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do:
2) wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.

Można dodać coś jeszcze ?
« Ostatnia zmiana: 14 Grudzień 2013, 13:33 wysłana przez aneczka843 »

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
a podasz pełną treść pytania?
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline geodeta85

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 31
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
aneczka843 Twoją wypowiedź skróciłbym tylko o § 76 a tak moim zdaniem kompilacja z rozp. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz rozp. w sprawie standardów z 2011 r. chyba byłaby najwłaściwsza przy tak postawionym pytaniu o treść mapy z projektem podziału

Offline aneczka843

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 34
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Ale chyba tą kompilacje sobie daruje, zresztą sama nie wiem, bo w art 77, standardów pisze, że na treść mapy, do której nie mają zastosowania ....... i tutaj odesłanie właśnie do rozporządzenia w sprawie podziałów. Więc chyba wystarczy napisać tylko z rozporządzenia.

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.63 Chrome 31.0.1650.63
  • Zobacz profil
Kompilacja obu, tylko ja napisałam z przewagą rozp. w sprawie podziałów (generalnie treść uzupełniona dodatkową zawartością standardów). A pytanie miałam na swoim egzaminie w dniu 5 września.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline gisgo

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 27
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
§ 77. 1. Na treść mapy do celów prawnych, do której nie mają zastosowania przepisy wydane na podstawie
art. 100
oraz art. 108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, składają się:

W moim przekonaniu pisanie ze standardu to błąd.
Zawartość mapy z projektem podziału w tym przypadku to par 9 rozporządzenia w sprawie podziałów (prawodawca celowo nie dubluje przepisu -tym razem się mu to udało).
Z resztą się jak najbardziej zgadzam.Offline Misiek

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 11.0 MS Internet Explorer 11.0
  • Zobacz profil
Też jestem tego samego zdania że tutaj trzeba przytoczyć § 9 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
z dnia 7 grudnia 2004 r.. Odpowiedź i powoływanie się na rozporządzenie o standardach nie do końca jest trafna.

§ 9. 1. Mapa z projektem podziału nieruchomości zawiera w szczególności:
1) nazwę jednostki ewidencyjnej, oznaczenie obrębu, numer arkusza mapy;
2) adres nieruchomości podlegającej podziałowi;
3) skalę mapy;
4) granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
5) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
6) oznaczenie nieruchomości sąsiednich według danych z katastru nieruchomości;
7) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi oraz przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
8. przedstawione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
9) przedstawione w kolorze czerwonym oznaczenia projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
10) szkic orientacyjny w skali umożliwiającej zlokalizowanie nieruchomości podlegającej podziałowi;
11) wykaz zmian gruntowych;
12) wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej – lub w razie jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości;
13) niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności:
ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi;
14) datę wykonania mapy oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała
mapę.
« Ostatnia zmiana: 7 Czerwiec 2014, 12:05 wysłana przez Misiek »