Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Jaką klauzule tajności posiada Egib. W jakiej formie udostępniany jest Egib. Komu są udostępniane dane zawierające dane osobowe?  (Przeczytany 1086 razy)

Offline aneczka843

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 34
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 30.0.1599.101 Chrome 30.0.1599.101
  • Zobacz profil
Jaką klauzule tajności posiada Egib. W jakiej formie udostępniany jest Egib. Komu są udostępniane dane zawierające dane osobowe?

Starosta udostępnia dane ewidencyjne w formie:
1) komputerowych wydruków mapy ewidencyjnej, rejestrów, kartotek, zestawień, wykazów i skorowidzów, o których mowa w § 22-32,
2) wypisów z rejestrów i kartotek,
3) wyrysów z mapy ewidencyjnej,
4) plików komputerowych,
5) informacji przekazywanych ustnie i wizualnie.

5.  Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, na żądanie:
1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.

klauzula tajności - poufne  ????

prawo geodezyjne i kartograficzne
w sprawie ewidencji gruntów i budynków


Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
PGiK
Cytuj
Art. 24.2. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline aneczka843

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 34
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 30.0.1599.101 Chrome 30.0.1599.101
  • Zobacz profil

Offline tyczka

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 59
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego I OSK 189/09 z 20 listopada 2009 r. 
„informacje o charakterze podmiotowym lub podmiotowo-przedmiotowym, z uwagi na ochronę danych osobowych w nich zawartych udzielane mogą być tylko w trybie ust. 3 art. 24 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, a więc z uwzględnieniem wszystkich zawartych w tym przepisie ograniczeń, natomiast przedmiotem jawnych i powszechnie dostępnych, udzielanych odpłatnie na żądanie wszystkich zainteresowanych, tj. bez konieczności wykazywania interesu prawnego, w trybie art. 24 ust. 2 ustawy informacji o gruntach, budynkach i lokalach mogą być tylko informacje o charakterze przedmiotowym”.

Offline trevayne

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 5
 • System:
 • Mac OS X 10.6.8 Mac OS X 10.6.8
 • Przeglądarka:
 • Safari 5.1.9 Safari 5.1.9
  • Zobacz profil
Do odpowiedzi dodałbym wyjaśnienie GGK w sprawie interesu prawnego:
Cytuj
Przyjmuje się, że interesem prawnym jest określone prawo podmiotowe, rozumiane jako przyznanie przez przepis prawa podmiotowi konkretnych uprawnień, które można w dany sposób zrealizować w postępowaniu administracyjnym. Istotą interesu prawnego jest jego oparcie na konkretnej normie prawa materialnego, która to normę można wskazać jako jego podstawę i z której dany podmiot legitymujący się tym interesem może wywodzić swoje racje (...). Każdy podmiot posiada interes prawny w dostępie do danych osobowych ewidencji gruntów i budynków, jeżeli w świetle przepisów prawa administracyjnego lub Kodeksu cywilnego podmiot ten, w związku ze swoją działalnością publiczną lub prywatną, ma obowiązek nawiązać stosunek administracyjno-prawny lub cywilno-prawny z właścicielami nieruchomości lub osobami, które nieruchomością władają (uzyskać zgodę, stanowisko, opinię lub przekazać stosowną informację).

Offline ewap666

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 9
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Może warto byłoby też wspomnieć o rozp. w sprawie wykazywania w egib danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych. Im może być przyznana klauzula tajności.

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
13   Jaką kwalifikację poufności posiadają dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków? W jakiej formie i przez kogo udostępniane są te dane? Komu można udostępnić w/w dane zawierające dane osobowe?
odp. w związku z tym, że  par.51.1 wymieniony wyżej Rozp.EGIB został uchylony
moja odp.
pyt1)  art 24.2
pyt.2)   art. 24. 3 PGiK dod. par 22 i 29,
par 51.2 /po 17 grudniu 2016 wejdzie 51.2(1)/ par 52.3, 52.4 Rozp.EGIB
24.4 PGIK
art. 24b.2 PGiK i par.8 .5 Rozp. ZSIN
pyt.3) 24.4 i 5 PGiK

« Ostatnia zmiana: 2 Czerwiec 2014, 11:34 wysłana przez ninia_2009 »

Offline AKKA

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 78
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
ninia_2009 - a po co na pytanie "w jakiej formie i przez kogo udostępniane są te dane" piszesz o ZSIN? Tu wyraźnie chodzi o Art. 24 ust. 3 PGiK

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Pisze bo pośrednio są udostępniane jako kopie  bazy danych EGiB /pod względem treści/  przez interfejs i odpowiednie mechanizmy systemowe innym rejestrom publicznym.

Offline zurek86

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 128
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
  • Zobacz profil
Informację zawarte w ewidencji gruntów i budynków są jawne natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych określa sposób wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych, a w szczególności:
1)   dane przekazywane do ewidencji gruntów i budynków,
2)   tryb przekazywania zmian danych, o których mowa w pkt 1,
  3)   sposób postępowania z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną w przypadku ustalenia terenu zamkniętego lub utraty przez teren charakteru zamkniętego.
Dane odnoszące się do gruntów, a także budynków i lokali, którym nie została przyznana klauzula tajności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, wykazuje się w ewidencji w sposób określony w przepisach określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne.
W związku z ustawą pgik - informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków udostępnia starosta w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów znajdujących się w operacie ewidencyjnym, wyrysy z mapy ewidencyjnej ,kopie dokumentów uzasadniające wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, usług o których mowa w  ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Każdy może udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym z zastrzeżeniem usług wynikających z powyższej ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Starosta udostępnia dane znajdujące się w ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego zawierające dane na żądanie: właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniony zbiór danych lub wypis również organy administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej oraz  inne podmioty nie wymienione powyżej, które mają interes prawny w tym zakresie.
Podstawa:
Ust. prawo geodezyjne i kartograficzne art.24
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych
ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej


Offline kat155

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 77
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 48.0 Firefox 48.0
  • Zobacz profil
Dodałbym to jeszcze:
§ 2 ust. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
2)
staroście - należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu.

w odniesieniu do podmiotu udostępniającego dane zawarte w egib