Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Geodeta wykonał wznowienie znaków granicznych i spisał protokół...  (Przeczytany 1023 razy)

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
Geodeta wykonał wznowienie znaków granicznych i spisał protokół. Strony zgodziły się ze wznowieniem. Jakie czynności wykonuje i jakie dokumenty tworzy geodeta w trakcie tej czynności i co powinien przekazać do pzgik?

Znów kolejna obszerna odpowiedź... może coś da się skrócić?

§ 30. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się przy wykorzystaniu danych obserwacyjnych określających położenie tych znaków lub punktów granicznych w oparciu o osnowę pomiarową, jaka była wykorzystana do pozyskania tych danych.)

Geodeta wykonuje następujące czynności i w ich trakcie tworzy podane dokumenty:
1) sporządza protokół z czynności wznowienia znaków granicznych.
1) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej;
2) identyfikator oraz nazwę obrębu ewidencyjnego;
3) numery działek ewidencyjnych, do których należą wznawiane znaki graniczne
4) imię i nazwisko oraz numer świadectwa nadania uprawnień geodety sporządzającego protokół
5) datę sporządzenia protokołu;
6) wskazanie przepisów, na podstawie których wykonane zostały czynności wznowienia znaków granicznych
7) oznaczenie dokumentów, na podstawie których dokonano wznowienia znaków granicznych
8 ) imiona i nazwiska właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych lub innych władających ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków albo osób ich reprezentujących biorących udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych a także osób prawidłowo zawiadomionych o tych czynnościach, ale nieobecnych podczas wykonywania czynności wznowienia znaków granicznych
9) oznaczenie punktów granicznych objętych czynnościami wznowienia znaków granicznych
10) opis sposobu stabilizacji punktów granicznych;
11) oświadczenia osób, o których mowa w pkt 8, dotyczące czynności wznowienia znaków granicznych
12) szkic określający położenie wznowionych znaków granicznych  w odniesieniu do granic działek ewidencyjnych i trwałych szczegółów terenowych;
13) wzmiankę o odczytaniu dokumentu przed podpisaniem;
14) omówienie skreśleń i poprawek;
15) podpis geodety sporządzającego protokół oraz podpisy osób, o których mowa w pkt 8, na każdej stronie protokołu.

2) W przypadku gdy protokół wznowienia znaków granicznych lub protokół wyznaczenia punktów granicznych dotyczy znaków lub punktów granicznych związanych z wieloma nieruchomościami, podpisy osób wymagane są na tych stronach protokołu, które zawierają informacje dotyczące znaków lub punktów granicznych związanych z nieruchomościami stanowiącymi ich własność, przedmiot użytkowania wieczystego lub innej formy władania ujawnionej w ewidencji, oraz na ostatniej stronie protokołu.

3) Wznowione znaki graniczne lub wyznaczone punkty graniczne, po ich stabilizacji lub zamarkowaniu, podlegają ponownemu pomiarowi w oparciu o poziomą osnowę geodezyjną lub pomiarową osnowę sytuacyjną.
4) W roboczej bazie danych ujawnia się współrzędne ustalone na podstawie pomiaru, jeżeli pomiar punktów granicznych oznaczonych na gruncie wykonany został z większą dokładnością
niż pomiar tych samych punktów będący źródłem danych pozyskanych z PZGiK.
Jeżeli pomiar będący przedmiotem opracowania oraz pomiar będący źródłem danych PZGiK wykonane były z tą samą dokładnością, a odchylenie liniowe między matematycznym przedstawieniem tego samego punktu granicznego ustalonym na podstawie danych z pomiaru oraz danych pozyskanych z PZGiK nie przekracza dopuszczalnych wartości poniżej to w roboczej bazie ujawnia się dane pozyskane z PZGiK.
Dopuszczalne wartości odchylenia liniowego wynoszą:
- dla punktów stabilizowanych — 0,15 m;
- dla punktów niestabilizowanych — 0,25 m.
5. Geodeta przekazuje całość dokumentacji skompletowanej w postaci operatu technicznego, który zawiera: § 71. 1 standardy
1) szkice polowe i dzienniki pomiarowe,
2) protokół wznowienia znaków granicznych
3) dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań, pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony
4) sprawozdanie techniczne,
5) dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, dokumenty dotyczące przebiegu granic wydane przez ośrodek oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej,
6) pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych zgodnie ze schematami GML lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK,
7) wykazy zmian danych ewidencyjnych
8 ) inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę,
9) spis dokumentów operatu technicznego.

Podstawa standardy
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline aneczka843

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 34
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.14 Opera 12.14
  • Zobacz profil
Nie wydaje mi się że trzeba pisać co zawiera protokół. Geodeta go już napisał, więc tą część można ominąć, bo strasznie dużo pisania.

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 23.0 Firefox 23.0
  • Zobacz profil
tak też pomyślałam.....  8)
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline tede1985

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 15
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 23.0 Firefox 23.0
  • Zobacz profil
Miałem to pytanie na egzaminie.
Nie wiem dokładnie ile punktów dostałem za to pytanie. ale napisałem par. 30 ze standardów opisując co zawiera właśnie protokół ze wznowienia znaków granicznych oraz wybrane informacje z par. 71 (m.in. o zwrotkach) oraz przywołałem jeszcze art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Offline 1910

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 30
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.63 Chrome 31.0.1650.63
  • Zobacz profil
ja bym napisał co zawiera protokół bo w pytaniu jest napisane " jakie dokumenty tworzy geodeta w trakcie tej czynności"

Offline piotr j.

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 49
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
Gdzieś w pytaniach ustnych, ktoś odpowiedział, że jeszcze zawiadomienie (podobno to zawiadomienie ma znaczenie)

Offline AKKA

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 78
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil
Ja dodałabym jeszcze par. 65 ze standardów - oczywiście wybrane zapisy
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2014, 15:28 wysłana przez AKKA »