Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Czy decyzji o podziale może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności? Proszę uzasadnić odpowiedź.  (Przeczytany 706 razy)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
[2] Przykładowe pytania opisowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych z zakresu drugiego
45. Czy decyzji o podziale może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności? Proszę uzasadnić odpowiedź.

Zarys odpowiedzi pyt nr 4 z 20.06.2008

Tak, o ile jest to niezbędne dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny /a r /108 KPA) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może, w drodze decyzji, udzielić podmiotowi, który będzie realizował cel publiczny, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, jeżeli zwłoka w jej zajęciu uniemożliwiałaby realizację celu publicznego, na który nieruchomość została wywłaszczona. Decyzji tej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności/ar/
122 ust.l) Jeżeli wydanie decyzji o wywłaszczeniu wymagałoby uprzedniego dokonania podziału nieruchomości, decyzji zatwierdzającej podział może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 122 ust.2) Można tego dokonać również po wydaniu decyzji podziałowej. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie (art 108 KPA)
Podstawa prawna: . . ... ..
Art. 122. ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 1997 r.w związku z art 108 KPA z 1960 r.
« Ostatnia zmiana: 8 Kwiecień 2014, 09:23 wysłana przez Brook »

Offline piotr j.

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 49
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Można też jeszcze dodać specustawy (chociażby drogową), która to zatwierdza podział, i jej też może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
Można też jeszcze dodać specustawy (chociażby drogową), która to zatwierdza podział, i jej też może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Ja znam jedną specustawę tzn. ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wymieniasz dla tego wątku kilka. Proszę dopisz je.
Dodam tylko, że decyzja wydana na podstawie w/w ustawy, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności /na podstawie art 17/ zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi i rozpoczęcia robót budowlanych.   

Offline piotr j.

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 49
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
miałem na myśli jeszcze
Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

W nich są podobne zapisy.

W sumie odnośnie art.17 to chyba masz rację. Natychmiastowa wykonalność nie czyni ją ostateczną, tylko zobowiązuje do wymienionych w ust. 3 czynności.
Przynajmniej tak sobie to na ten moment tłumaczę :)
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 11 Kwiecień 2014, 20:11 wysłana przez Brook »

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
Nie do końca jest tak jak piszecie.
Jeśli decyzji ZRiD nadano rygor natychmiastowej wykonalności to zgodnie z KPA

Art. 130. § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108),
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
 
A więc brak możliwości odwołania skutkuje jej wykonaniem, w tym przypadku i zatwierdzeniem projektu podziału.
Tak mi się wydaje.
« Ostatnia zmiana: 11 Kwiecień 2014, 20:12 wysłana przez Brook »

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
Pytanie wątku jest ogólne  "Czy decyzji o podziale może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności? Proszę uzasadnić odpowiedź". Zarys odpowiedzi jest z 2008 r więc teoretycznie to wystarczy na 7 punktów.

Sedze, że dyskusja dotyczy ogólnie szczególnych ustaw i taką też ze względu na zapis w niej dot. rygoru natychmiastowej wykonalności jest ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Na podstawie tej ustawy wydaje się decyzję, która określa na podstawie art. 16.2 termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń nie krótszy niż 120 dni od dnia, w którym decyzja na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna. W tej decyzji, nie trzeba ale po to ona została napisana ująć jednocześnie zapis o nadaniu ze względu na.... rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek zarządcy drogi /art.17/. W takim przypadku decyzja zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi i rozpoczęcia robót budowlanych. do egzekucji obowiązków wynikających z niniejszej decyzji, maja zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na taką decyzję służy prawo odwołania zgodnie z art. 11g, odwołanie może dotyczyć np. zatwierdzonego podziału nieruchomości wyznaczonych liniami rozgraniczającymi teren, zatwierdzonego projektu budowlanego itd. Zgodnie z art 130.3 KPA  w zakresie tylko art. 17 a szczególnie 17.3 UZPIRI  skutkuje jej wykonaniem niezależnie czy wniesie się, wniosło się odwołanie zgodnie z art. 11g ustawy. Interes społeczny lub gospodarczy jest na tyle priorytetowy do wykonania, że przedkłada się nad istotą oceny czy odwołanie od decyzji jest słuszne czy też nie i spada na drugoplanowe miejsce. Ja tak to rozumie. Poprawce mnie jak się mylę.
ps. Może być też chyba zastosowany art. 108.2 i art.143 KPA w takim samym kontekście.


Przykład takiej decyzji /str.6/
 http://www.bip.swidnik.tensoft.pl/news/3a6c94f249e18f330a227b6f917dfaef_1/obwieszczenie%20wl%2005-12-2011.pdf
« Ostatnia zmiana: 13 Kwiecień 2014, 00:18 wysłana przez ninia_2009 »

Offline nusia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Podsumowując jedyny przypadek gdy decyzji o podziale może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności jest  opisany w art. 122 ugn. Jest to przypadek szczególny gdy za względu na sytuacje wymienione w art. 108 po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu (do wydania, której w standardowej procedurze stosownie do art. 116 ust. 2 pkt 3 należy dołączyć ostateczna decyzję zatwierdzająca podział) starosta wydaje decyzję o niezwłocznym zajęciu nieruchomości.

Natomiast w sytuacji spec ustaw, a w szczególności specustawy drogowej , rygor natychmiastowej wykonalności:
- zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń;
- uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi;
- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

I jest to katalog zamknięty, który wylicza do czego rygor uprawnia.

Natomiast ostateczna decyzji ZRID zatwierdza podział, przejście prawa własności itd.