Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Burmistrz miasta X, uchwałą rady miejskiej, został zobowiązany do podjęcia inwestycji...  (Przeczytany 1041 razy)

Offline geonika

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 0
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
Czy ktoś może coś powiedzieć na takie pytanie??
"3.Burmistrz miasta X, uchwałą rady miejskiej, został zobowiązany do podjęcia inwestycji polegającej na budowie domu kultury w tym mieście. Miasto nie dysponuje jednak gruntem na obszarze przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W zasobie nieruchomości miasto ma grunty, ale na obszarach przeznaczonych w planie miejscowym na inne cele. Jakie działania może podjąć burmistrz, aby miasto mogło pozyskać grunty pod realizację zamierzonej inwestycji?"
Z góry dziekuję
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpień 2013, 19:59 wysłana przez Brook »

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Widzę że na forum jesteś od października 2012.

Naszą żelazną zasadą jest to że osobą, która prosi o pomoc ma w głowie zalążek odpowiedzi i przelewa swój tok myślenia na forum.
Tak długo jak nie przedstawisz swojego zarysu odpowiedzi nie wydaje mi się aby ktoś zechciał udzielić odpowiedzi - mogę się mylić.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline nowapocalipse

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 4
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
Jednym słowem wywłaszczenie.

wiedzmy23

 • Gość
W pierwszej kolejności burmistrz powinien nawiązać kontakt z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntów przeznaczonych na ten cel w planie miejscowym i zaproponować dokonanie zamiany gruntów(wykorzystując grunty z zasobu nieruchomości), z jednoczesnym wzajemnym przeniesieniem prawa własności. art. 15
Jeśli osoba ta nie zgodzi się na zamianę, burmistrz powinien zaproponować nabycie przez miasto określonych gruntów w drodze umowy cywilno-prawnej. Art. 114 – wszczęcie wywłaszczenia poprzedzają rokowania, art. 112.3 wywłaszczyć można tylko gdy, nie ma możliwości nabyć grunty w formie umowy
O ile osoba ta odmówi także tej transakcji burmistrz, z uwagi na bezskuteczne rokowania i konieczność realizacji inwestycji celu publicznego, powinien wystąpić do starosty z wnioskiem o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz miasta .art 115 wszczęcie wywłaszczenia na wniosek organu wykonawczego JST

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami - art. 15, 24, 114, 115

Offline m_zima

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 22
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
W odpowiedzi na te pytanie po pierwsze określiłbym jednoznacznie, że jest to inwestycja celu publicznego [Ustawa o GN art.6 pkt.6 ( http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/2F680158 - na potwierdzenie :P)]

Jak dla mnie w pytaniu nie zawarto informacji czy w mpzp w ogóle są grunty przeznaczone na realizacje takiej inwestycji.

Jeżeli tak to J.W. cała procedura wywłaszczeniowa.

Jeżeli nie to trzeba się zastanowić jak zlokalizować daną inwestycję:
- zmiana mpzp?
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego? (i tu się zastanawiam jeżeli ktoś jest za tą opcją kto składa wniosek o ustalenie lokalizacji w tym przypadku :idiot2:???
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art4. art.50 art.51 art.52
« Ostatnia zmiana: 26 Marzec 2014, 21:08 wysłana przez m_zima »

Offline nusia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Rozmyślam już jakiś czas nad tym pytaniem i nie do końca zgadzam się z tym co wcześniej napisano.
Jak wiadomo kluczowym  zagadnieniem w tym pytaniu jest fakt, czy budowa domu kultury  jest celem publicznym – bo jeżeli nie jest celem publicznym to nie można wywłaszczyć  (niezgodne z art. 21 Konstytucji RP)
Cel publiczny należy postrzegać pod kątem art.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Nie da się nie zauważyć, iż budowa domu kultury nie jest wymieniona w art. 6 w/w ustawy. Jak dla mnie w art. 6 ust. 6 nie dopatruje się domu kultury. Nawet jakby chcieć posłużyć się art. 6 ust., 10, który pozwala na określenie celów publicznych jako  „inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach” to nie da się tego podciągnąć, tak jak w załączonej interpelacji Pana Posła jako celu publicznego określonego w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania. Przepis wyraźnie odsyła do ustaw a nie rozporządzeń.
Ponadto trzeba mieć na uwadze, iż na egzaminie nie ma dostępu do internetu i ciężko znać interpelacje poselskie co jest celem publicznym a co nie, bo w zasadzie to jest jedynie stanowisko w sprawie a nie przepis prawa.
Dla mnie kluczowym jest stwierdzenie, iż budowa domu kultury nie jest celem publicznym , gdyż art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomości jest katalogiem zamkniętym i nie można go interpretować rozszerzająco.
Wobec powyższego w celu pozyskania gruntów pod inwestycję pn. Budowa Domu Kultury Burmistrz Miasta X powinien uzyskać tytuł prawny do nieruchomości poprzez zawieranie z właścicielami gruntów przeznaczonych w planie miejscowym pod budowę domu kultury w formie aktów notarialnych – umów sprzedaży po uprzednim uzgodnieniu ceny nieruchomości z właścicielem. Możliwe jest także sporządzenie umów zamiany jeżeli Gmina posiada tereny określone w planie miejscowym na inne cele np. pod budownictwo mieszkaniowe i obie strony się na to zgodzą.  Zastanawiam się co w sytuacji gdy właściciele nie zgodzą się na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ale w zasadzie w sytuacji gdy jest określony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwalony po licznych konsultacjach także z mieszkańcami – właściciel działki nie liczy na to ze będzie mógł cokolwiek innego zrobić na tej działce, aniżeli ją zbyć pod cel zgodny z planem.

Podstawa prawna:
Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 6)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( art. 36, 37)

« Ostatnia zmiana: 6 Maj 2014, 19:05 wysłana przez nusia »

Offline m_zima

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 22
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Jak dla mnie podważając "inwestycje celu publicznego" te pytanie byłoby bez sensu.
Nagle z pytania gdzie trzeba wykazac się wiedzą o wywłaszczeniach ewentualnych podziałach, decyzjach i całej masie terminów i opłat,
powstaje pytanie typu:
opisz procedurę kupna/sprzedaży


Offline nusia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Hmm... ale na jakiej podstawie jesteś w stanie stwierdzić, że jest to inwestycja celu publicznego???
W art. 6 ustawy o gospodarce nie jest wymieniona.
Jak jest miejscowy plan zagospodarowania nie ma mowy o decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ( art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...)
Jak dla mnie jest plan, w planie obszar przeznaczony pod budowę domu kultury a jego realizacja na podstawie  pozwolenia na budowę.
Wykup gruntów na podstawie aktów notarialnych.

Jesteś na egzaminie, masz do dyspozycji jedynie ustawy i skąd domniemasz że jest to cel publiczny?

Może jest to pytanie podchwytliwe? W zasadzie to jest tylko moje zdanie ale pewnie bym tak napisała:) Nie znam klucza i nie doszukałam się nigdzie odpowiedzi na to pytanie.
« Ostatnia zmiana: 6 Maj 2014, 21:09 wysłana przez nusia »

Offline bieri21

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil

Offline m_zima

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 22
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Pogląd odnośnie " inwestycji celu publicznego" opieram na załączonej wcześniej interpretacji


"....Zestawienie powyższych przepisów pozwala zatem sformułować wniosek, że budowa świetlicy albo domu kultury może być realizowana jako inwestycja celu publicznego, tj. placówka opiekuńczo-wychowawcza lub obiekt sportowy. Odpowiednie sklasyfikowanie danej inwestycji winno być dokonane na etapie przygotowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

   Reasumując, w moim przekonaniu nie zachodzi potrzeba doprecyzowywania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, które to przepisy powinny zachować swój uniwersalny charakter względem pozostałych ˝branżowych˝ aktów normatywnych.

   Z wyrazami szacunku

   Podsekretarz stanu

   Olgierd Dziekoński"

(Ja 3małbym się tej wersji :))

A dodatkowo jeżeli zakładamy że DOM KULTURY nie podchodzi pod cel publiczny bo według U o GN nie ma takowej wymienionej, chciałbym zapytać co oznacza termin termin DOM KULTURY według tej ustawy :)?

A co do egzaminu to oprócz ustaw itp. trzeba również umieć odpowiednio rozwiązać problem często w oparciu o wcześniej przeczytane interpretacje.
« Ostatnia zmiana: 6 Maj 2014, 22:54 wysłana przez m_zima »

Offline nusia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Słuchaj Zrobisz jak zechcesz:) Nie jest moją rolą przekonywanie Ciebie do moich racji, do których w zasadzie nie mam 100 % pewności:)

Zwracam tylko uwagę, że w ustawie o samorządzie gminnym  w art. 7 ust. 1 pkt 7, wymienione są zadania własne gminy zaspokajające zbiorowe potrzeby wspólnoty do których m. in. należną sprawy związane  kulturą, w tym bibliotekami gminnymi i innymi instytucjami kultury oraz ochroną zabytków i opieką nad zabytkami , do których w moim odczuciu dom kultury można zaliczyć.
Jeżeli ustawodawca wymienia tutaj takie instytucje, nazywając je, że się tak wyrażę po imieniu to w sytuacji gdy chciałby je zaliczyć jako cel publiczny zrobiłby to samo w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

To, że coś będzie służyło całej wspólności dla publicznego dobra nie znaczy, że jest celem publicznym i można stosować przepisy takim celom przewidziane.


Zwróć też uwagę, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy związane targowiskami i halami targowymi, zielenią gminną i zadrzewieniami,  które w zasadzie służą ogółowi ale nie są celami publicznymi?
 
Zadaj sobie teraz pytanie jak pozyskać grunty pod budowę gminnego targowiska.  Gmina nie dysponuje jednak gruntem na obszarze przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W zasobie nieruchomości miasto ma grunty, ale na obszarach przeznaczonych w planie miejscowym na inne cele.

Odnosząc się do pytania co według ugn oznacza dom kultury to zauważ, że ugn nie definiuje każdego obiektu budowlanego i nie wymienia Ci każdego przedsięwzięcia z jakim się zetkniesz. A jak nie ma domu kultury w katalogu celów publicznych to znaczy, że dom kultury nie jest celem publicznym ;p;p proste:)

Z mojej strony tyle

Pozdrawiam

« Ostatnia zmiana: 7 Maj 2014, 07:59 wysłana przez Brook »