Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] ANR chce wydzielić udział SP w gruncie wspólnoty gruntowej ...  (Przeczytany 1367 razy)

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
Pytanie. Agencja Nieruchomości Rolnych chce wydzielić udział Skarbu Państwa w gruncie wspólnoty gruntowej ... (nie wiem w czym rzecz)- zdający też nie wiedzieli   - generalnie w jaki sposób wydzielić udział SP ze wspólnoty gruntowej
Maqa i moja ustalona wersja odpowiedzi

Zgodnie z art. 5 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, grunty takich wspólnot nie mogą być dzielone pomiędzy uprawnionych do udziału w tych wspólnotach. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość podziału wspólnoty gruntowej między uprawnionych udziałowców objętej postępowaniem scaleniowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. Ograniczenia dotyczące podziału wspólnoty gruntowej pomiędzy uprawnionych do korzystania z niej nie dotyczą wydzielenie ze wspólnoty gruntów Skarbu Państwa.
Odnosząc się do kwestii możliwość i formy wydzielenia udziału Skarbu Państwa ze wspólnoty gruntowej w obecnym stanie prawnym, należy wyjaśnić, że możliwość taka wynika z art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169, z późn. zm.), zgodnie z którym to przepisem, w razie potrzeby wydzielenia ze wspólnoty gruntowej udziału państwa, udział ten wydziela się przy uwzględnieniu wartości wspólnoty gruntowej; wartość tę określa się na zasadach i w sposób przewidziany w przepisach o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
Obecnie sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa regulowana jest przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187, z późn. zm.). Ustawa ta w zakresie sposobu ustalenia wartości nieruchomości odsyła do przepisów o gospodarce nieruchomościami (art. 30 ust. 1 ustawy) bądź wskazuje, że można ustalić wartość nieruchomości na podstawie sumy wartości gruntu określonej z uwzględnieniem stawek szacunkowych jednego hektara oraz ceny 100 kg żyta ustalonej stosownie do przepisów o podatku rolnym i wartości części składowych tego gruntu (art. 30 ust. 2 ustawy). Kwestia ustalenia wartości nieruchomości w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651) została z kolei uregulowana w dziale IV ustaw zatytułowanym: Wycena nieruchomości.
Art. 9. 1. Udziały poszczególnych uprawnionych we wspólnocie gruntowej określa się w idealnych (ułamkowych) częściach.
2. Wielkość udziałów uprawnionych do korzystania ze wspólnoty gruntowej ustala się w ten sposób, że połowę wspólnoty dzieli się pomiędzy uprawnionych (art. 6 ust. 1) w równych częściach, drugą zaś połowę - proporcjonalnie do obszarów gruntów posiadanych przez każdego z uprawnionych, a położonych na obszarze tej samej lub graniczącej z nią gminy.
I podział na podstawie UOGN Art. 95 pkt. 5?
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline piotr j.

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 49
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
Odp: [2] ANR chce wydzielić udział SP w gruncie wspólnoty gruntowej ...
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Styczeń 2014, 14:40 »
Mam to pytanie w takiej treści

Agencja Nieruchomości Rolnej jako udziałowiec we wspólnocie gruntowej postanowiła wydzielić udział Skarbu państwa ze wspólnoty. Wówczas pozostali uczestnicy podjęli uchwałę o podziale wspólnoty i przepisaniu udziałów na rzecz poszczególnych uczestników. Proszę opisać procedurę postępowania w tej sprawie. Proszę uzasadnić odpowiedź


Art. 5. 1. Wspólnoty gruntowe nie mogą być dzielone pomiędzy uprawnionych do udziału w tych wspólnotach.
2. Podział wspólnoty gruntowej następuje wyłącznie w razie objęcia jej gruntów scaleniem, za zgodą bezwzględnej większości osób uprawnionych do udziału w tej wspólnocie.
Art. 6. 1. Uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy faktycznie korzystały z tej wspólnoty.
2. Jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, uprawnionymi do udziału w takiej wspólnocie są osoby fizyczne lub prawne zamieszkujące lub mające siedzibę na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę, lub osoby zamieszkujące na terenie innej miejscowości, a prowadzące gospodarstwo rolne, chyba że w okresie 5 lat przed wejściem w życie ustawy osoby te faktycznie ze wspólnoty nie korzystały.
3. Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w okresie wymienionym w ust. 1 bądź w ust. 2 nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane bo było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.
Art. 7. Ograniczenia określone w art. 5 i 6 nie mają zastosowania do Państwa.
Art. 10. W razie potrzeby wydzielenia ze wspólnoty gruntowej udziału Państwa udział ten wydziela się przy uwzględnieniu wartości wspólnoty gruntowej; wartość tę określa się na zasadach i w sposób przewidziany w przepisach o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych. (i tutaj doszukałem się czegoś takiego http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4D9065D9)

Co do uchwały rady o podziale wspólnoty, to nie wydaje mi się, aby była możliwość jej uchwalenia, ponieważ zgodnie z art.5 Wspólnoty gruntowe nie mogą być dzielone pomiędzy uprawnionych do udziału w tych wspólnotach. Podział taki może nastąpić wyłącznie podczas scalenia. Również w statucie nie ma mowy o możliwości podjęcia takiej uchwały.

Jeśli się mylę to mnie poprawcie.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.)
- Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 kwietnia 1964 r. w sprawie ustalenia wzoru statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej

e-geo@info-lab.pl

 • Gość
moja odpowiedz na to pytanie
 
Zgodnie z Art. 7. można będzie wydzielić tylko udział SP po jego uprzednim wyliczeniu zgodnie z Art. 9. Wartość zostanie określona przez rzeczoznawcę na zasadach i w sposób przewidziany w przepisach o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych. Jeśli dzielona wspólnota znajduję się na terenach rolnych lub leśnych podział może być dokonany na zasadach KC jeśli to tereny określone w MPZPT jako budowlane podział na zasadach UOGN.
Uchwała zarządu wspólnoty została wydana z naruszeniem prawa ponieważ wspólnoty gruntowe nie mogą być dzielone pomiędzy uprawnionych do udziału w tych wspólnotach. Podział wspólnoty gruntowej następuje wyłącznie w razie objęcia jej gruntów scaleniem, za zgodą bezwzględnej większości osób uprawnionych do udziału w tej wspólnocie. Zgodnie z Art. 27. udziałowcy wspólnot mogą zbywać udziały w całości i tylko na rzecz osoby posiadającej już udziały w tej wspólnocie oraz na rzecz osób posiadających gospodarstwo rolne w tej samej wsi lub we wsiach przylegających do wspólnoty.


podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.)
UOGN
KCOffline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Odp: [2] ANR chce wydzielić udział SP w gruncie wspólnoty gruntowej ...
« Odpowiedź #3 dnia: 1 Czerwiec 2014, 12:07 »
Co zrobić z udziałem po Agencji w wspólnocie gruntowej, jak obliczyć nowy udział przepisany na rzecz poszczególnych uczestników? Czy obliczyć zgodnie z art.9 czy rozrzucić proporcjonalnie? Czy decyzje o tym ma podjąć spółka? 

Offline gisgo

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 27
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Odp: [2] ANR chce wydzielić udział SP w gruncie wspólnoty gruntowej ...
« Odpowiedź #4 dnia: 9 Czerwiec 2014, 10:01 »
Trudne pytanie. W pierwszym moim odczuciu, udziały winny być rozliczone na nowo zgodnie z art.9. Każde inne podejście prowadziłoby do powstania udziałów niezgodnych z zasadą wynikającą z ustawy. Natomiast przy podziale gospodarstwa z którego posiadaniem był związany udział, następuje taki podział udziału we wspólnocie, który siłą rzeczy będzie niezgodny z art.9  :uglystupid2:
Zatem najwyraźniej zasady art. 9 stosowane są tylko przy ustaleniu wspólnoty, później to już udziały trza podzielić proporcjonalnie na każdego z udziałowców analogicznie do art.29.

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Odp: [2] ANR chce wydzielić udział SP w gruncie wspólnoty gruntowej ...
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Czerwiec 2014, 10:28 »
Dzięki utwierdziłeś mnie w przekonaniu bo też skłaniałam się do tego art.29  ;D
Podsumowując: Agencja swego udziału nie może już mieć w wspólnocie po wyjściu z współwłasności szczególnej, aby tego dokonać w świetle statutu spółki ogólne zebranie członków wspólnoty jest organem uchwałodawczym i musi podjąć uchwałę iż udział we wspólnocie ulega podziałowi proporcjonalnie do obszaru tych części  i tak jak mamy w pytaniu"... Wówczas pozostali uczestnicy podjęli uchwałę o podziale wspólnoty i przepisaniu udziałów na rzecz poszczególnych uczestników". Zbycie udziału we wspólnocie gruntowej nastąpi w formie aktu sporządzonego na piśmie i zatwierdzonego przez właściwego wójta (burmistrza prezydenta)-organ kontrolny, a tu się aż prosi aktu notarialnego bo zmiany nie będą mogły być wprowadzone do egib.
sYsTEM połączył wiadomości: 10 Czerwiec 2014, 10:36
notariusz sporządzający akt notarialny zobowiązany jest do zamieszczenia w nim wniosku o dokonanie wpisu w KW na nieruchomość Agencji 
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwiec 2014, 10:36 wysłana przez ninia_2009 »

Offline anialucja

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 6
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 30.0 Firefox 30.0
  • Zobacz profil
Zgadzam się z ninia_2009 poza ostatnim zdaniem. Moim zdaniem wydzielenie udziału ANR ze wspólnoty nie oznacza podziału gruntów wspólnoty, więc nie ma potrzeby zakładania KW. I można jeszcze dodać do opisu procedury, że wpis do ewidencji zgodnie z art.18 zgłasza zarząd spółki na podstawie tego aktu (który się prosi o bycie notarialnym ale nim nie jest) zatwierdzonego przez wójta (art.27)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 30.0 Firefox 30.0
  • Zobacz profil
...Moim zdaniem wydzielenie udziału ANR ze wspólnoty nie oznacza podziału gruntów wspólnoty, więc nie ma potrzeby zakładania KW. I można jeszcze dodać do opisu procedury, że wpis do ewidencji zgodnie z art.18 zgłasza zarząd spółki na podstawie tego aktu (który się prosi o bycie notarialnym ale nim nie jest) zatwierdzonego przez wójta (art.27)
Moja odp. była pisana pod kątem pytania nr.5  z zestawu GUGIKu o następującej treści:
Agencja Nieruchomości Rolnej jako udziałowiec we wspólnocie gruntowej postanowiła wydzielić udział Skarbu państwa ze wspólnoty. Wówczas pozostali uczestnicy podjęli uchwałę o podziale wspólnoty i przepisaniu udziałów na rzecz poszczególnych uczestników. Proszę opisać procedurę postępowania w tej sprawie. Proszę uzasadnić odpowiedź.

Sądzę, że mamy do czynienia z podziałem i fizycznym jak i wydzieleniem udziału. Nie wyobrażam sobie aby wyjście ze wspólnoty gruntowej jak i każdej innej nie wiązało się z podpisaniem aktu notarialnego przez notariusza w obecności wójta. Ponadto wspólnota gruntowa nie może mieć KW (bodajże art. 11 Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych tego zabrania) a zaś ustawa o notariacie wiąże notariusza do założenia KW dla nieruchomości, które takich KW nie miały założonych przy spisywaniu aktów. W świetle obecnych przepisów (nie lata 1963) oraz art. 27 w/w ustawy powstałby problem wprowadzenia zmian do EGiB, bo choć akt zatwierdzony przez wójta ale nie doprecyzowano czy też przez niego sporządzony nie jest ani aktem notarialnym ani decyzją administracyjną.
Zgadzam się, że zarząd spółki jest organem wykonawczym i jeśli z statusu wspólnoty gruntowej lub z ustawy wynika jego działanie to jest ono zgodne z prawem. Jeśli zarząd przekaże akt do EGiB i tak EGiB nie na par. na podstawie którego dokona w bazie danych wpisu (wynika to z j/w.) Poprawcie mnie, jak się mylę.
« Ostatnia zmiana: 9 Lipiec 2014, 23:18 wysłana przez Brook »