Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

[2] 2 osoby będące we współwłasności łącznej występują o podział nieruchomości zabudowanej 3 budynkami...

 • 21 Odpowiedzi
 • 1712 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline lehoo

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 14
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.48 Chrome 31.0.1650.48
  • Zobacz profil
2 osoby będące we współwłasności łącznej występują o podział nieruchomości zabudowanej 3 budynkami zgodnie z art 95 ust 1. Złożyli wszystkie dokumenty z załącznikami. Jakie powinno być stanowisko organu, uzasadnić.

Pytanie pojawiło się 8 listopada 2013r.

Moja wersja odpowiedzi, ale nie wiem czy trafiłem w sedno. Jeśli ktoś zna odpowiedź, proszę o pomoc.

1. Różnica pomiędzy współwłasnością ułamkową a łączną polega na tym, że w tej drugiej nie można określić udziałów każdego współwłaściciela, dlatego też ta forma współwłasności jest niepodzielna.
2. Nie będzie zatem możliwy podział dokonany zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ani żaden inny podział.
3. Organ powinien wydać decyzję o odmowie wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Decyzja taka powinna zawierać m.in.  uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie.

ad.1
ustawa kodeks cywilny
Cytuj
Art. 196.
§ 1. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.
§ 2. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu.

ad.2
ustawa o gospodarce nieruchomościami
Cytuj
Art. 95
Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu:
1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;

ad.3
ustawa kodeks postępowania administracyjnego
Cytuj
Art. 104.
§ 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.
§ 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w in-ny sposób kończą sprawę w danej instancji.
Cytuj
Art. 107.
§ 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.
§ 2. Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja.
§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.
« Ostatnia zmiana: 13 Listopad 2013, 23:04 wysłana przez Brook »

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.48 Chrome 31.0.1650.48
  • Zobacz profil

Offline Lupus

 • *
 • *
 • Wiadomości: 1932
 • Płeć: Mężczyzna
 • Dariusz Wilczewski
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
  • limbus3d.pl
A ja się nie zgadzam.
Nie rozumiem dlaczego nie można by było podzielić nieruchomości tylko dlatego, że jest jakiś specyficzny układ własnościowy.

Ta sama działka, te same budynki, jak moje to można podzielić, a jak moje ze wspólnikiem s.c. to już nie możemy? podobnie, przypominam wszystkim, że najczęściej występującą współwłasnością łączną jest małżeństwo. Czyli co? jeżeli właścicielem jest małżeństwo to nie można podzielić działki? "żaden inny podział"?

Przemyślałbym jeszcze na Twoim miejscu tę odpowiedź.
Twój wywód jest bardzo logiczny podobnie jak mój poniżej co nie znaczy że się zgadza:

a+b+c=0                   /+a
2a+b+c=a                 /+b
2a+2b+c=a+b            /+c
2a+2b+2c=a+b+c      / 2 "przed nawias"
2*(a+b+c)=(a+b+c)    /:(a+b+c)
2=1 ???
__________
Pozdrawiam
Lupus

Wszystko da się zrobić, tylko czy jest to uzasadnione ekonomicznie?

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 30.0.1599.101 Chrome 30.0.1599.101
  • Zobacz profil
Lupus podzielić można ale przeczytaj dokładnie treść pytania.....  ;)

Na art. 95 ust. 1 - w celu zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków


Współwłasności łącznej nie można w ten sposób znieść moim skromnym zdaniem
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline aneczka843

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 34
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
A ja się nie zgadzam.
Nie rozumiem dlaczego nie można by było podzielić nieruchomości tylko dlatego, że jest jakiś specyficzny układ własnościowy.

Ta sama działka, te same budynki, jak moje to można podzielić, a jak moje ze wspólnikiem s.c. to już nie możemy? podobnie, przypominam wszystkim, że najczęściej występującą współwłasnością łączną jest małżeństwo. Czyli co? jeżeli właścicielem jest małżeństwo to nie można podzielić działki? "żaden inny podział"?

Przemyślałbym jeszcze na Twoim miejscu tę odpowiedź.
Twój wywód jest bardzo logiczny podobnie jak mój poniżej co nie znaczy że się zgadza:

a+b+c=0                   /+a
2a+b+c=a                 /+b
2a+2b+c=a+b            /+c
2a+2b+2c=a+b+c      / 2 "przed nawias"
2*(a+b+c)=(a+b+c)    /:(a+b+c)
2=1 ???
przez 0  się nie dzieli  :knuppel2:
Działkę dzielić można,ale nie znosić współwłasności w ten sposób
« Ostatnia zmiana: 14 Listopad 2013, 17:00 wysłana przez aneczka843 »

Offline Lupus

 • *
 • *
 • Wiadomości: 1932
 • Płeć: Mężczyzna
 • Dariusz Wilczewski
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
  • limbus3d.pl
"nie można znieść współwłasności" - TAK
ale "nie da się podzielić w żaden sposób" - NIE

Swoją drogą to jakaś paranoja, że doprecyzowuje się przepisy w taki sposób, aby właściciel nie mógł dysponować swoją nieruchomością. bo jak coś nie zostało przewidziane przepisami to już nie ma prawa istnieć.
__________
Pozdrawiam
Lupus

Wszystko da się zrobić, tylko czy jest to uzasadnione ekonomicznie?

Offline geoziom

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
moim zdaniem podzielić można z art. 95.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami gdyż, następuje podział fizyczny działki a nie prawny (jeszcze). Osoby te będące w współwłasności łącznej przecież mogą ją jakoś rozdzielić poprzez rozwiązanie stosunku prawnego jaki między nimi zaistniał (np. małżeństwo) poprzez rozwód-wówczas dzielą się majątkiem, a żeby go podzielić w przypadku nieruchomości muszą być odrębne działki gruntu-wtedy dopiero mogą pójść do notariusza i dokonać podziały prawnego. Podobne sytuacje występują w postępowaniach sądowych np. o podział majątku małżeństwa. Chyba że się rozpędziłem :uglystupid2:
« Ostatnia zmiana: 25 Listopad 2013, 22:07 wysłana przez Brook »

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
taki projekt podziału sporządzasz nie na podstawie UOGN   >:D

zapędziłeś się  ;)
« Ostatnia zmiana: 26 Listopad 2013, 10:37 wysłana przez Brook »
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline geoziom

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Nie rozumiem co masz na myśli pisząc, że taki projekt podziału nie sporządza się z przepisami uogn :-\, skoro podstawą i przesłaniem do dokonania tego podziału jest zapis art.95.1 ustawy o gosp. nieruchomościami, problem tkwi tylko właśnie w tej współwłasności. Tryb wyżej w/w podziału nie jest podziałem warunkowym tak jak ma się to w przypadku niektórych podziałów rolnych oraz połączenia i podziału nieruchomości. Ważność wydanej decyzji w tym przypadku nie zależy w tym przypadku od warunku, który był przesłanką do jej wydania a więc np. nie zostanie ona wygaszona w myśl przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Tak jak wcześniej napisałem zniesienie współwłasności jest podziałem fizycznym i prawnym. Wójt wydając w tym przypadku decyzję o podziale umożliwia w dalszym toku dokonanie podziału prawnego np. u notariusza. Przecież strony jak się zgadzają wcale nie muszą iść do sądu aby dokonać zniesienia współwłasności. Np. jest małżeństwo mające działkę nr 1, więc to małżeństwo po podziale dalej ma tą samą nieruchomość tylko składającą się z działek nr 1/1 i 1/2. Wójt wydając decyzję nie dokonał zniesienia współwłasności, podzielił tylko działkę gruntu, aby można było tą współwłasność właśnie znieść poprzez umowę cywilno-prawną. Tak mi się właśnie wydaje, chyba, że ktoś na 100% zna odpowiedź na to pytanie,
Ps. proszę o oświecenie...bo egzamin już w piątek :D
« Ostatnia zmiana: 26 Listopad 2013, 10:26 wysłana przez Brook »

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Jeśli małżeństwo ma działkę 1 to może ją podzielić owszem na podstawie UOGN, czy podział rolny,  ale nie w trybie 95 pkt.1.

Współwłasność łączna:
http://www.wspolwlasnosc.websik.com/wspolwlasnosc_laczna.htm

Takie jest moje zdanie.

Cytuj
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2013 r.
 
I ACa 1384/12
 
Tytuł: Konsekwencje ukształtowania wspólności ustawowej jako bezudziałowej wspólności łącznej.
 
Artykuł 35 k.r.o. stanowi, iż w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzenia udziałem, który w razie ustania wspólności ustawowej przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Zakazy wymienione w tym przepisie są konsekwencją ukształtowania wspólności ustawowej jako bezudziałowej wspólności łącznej trwającej aż do chwili jej ustania. Takie czynności dokonywane nawet na zgodny wniosek małżonków są bezwzględnie nieważne na podstawie art. 58 § 1 k.c. Czynności takie stanowią bowiem obejście przepisów o zakazie podziału majątku wspólnego. Od zakazu rozporządzania i zobowiązywania się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności ustawowej przypadnie małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku, ustawa nie przewiduje wyjątku. Zakaz ten obowiązuje także małżonków, którzy zgodnie chcą dokonać zakazanej czynności lub gdyby to miała być czynność dokonana przez jedno z nich na rzecz drugiego.
LEX nr 1362925
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
« Ostatnia zmiana: 26 Listopad 2013, 10:42 wysłana przez Brook »
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline geoziom

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
OK dzięki wielkie za odpowiedź O:-). Teraz to mnie oświeciło-podział nie możliwy do wykonania na podstawie art 95.1 UOGiNArt. 95, który mówi:
Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu:
1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
Jakby nie patrzeć na tym etapie nie mogą rozporządzać w ten sposób swoim majątkiem, czyli wracamy do decyzji o odmowie wszczęcia postępowania podziałowego.

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
 :dance3: :dance3:
powodzonka w piątek :)
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline piotr j.

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 49
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
Trochę porządkując wątek z przywołaniem przepisów, odpowiedziałbym w ten sposób.

Art. 95. Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomo-ści może nastąpić w celu:
1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;

Przepisy regulujące współwłasność łączną (tylko nie wiem czy wszystkie)
Art. 863. § 1. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.
§ 2. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników.
Art. 35. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypad¬nie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Art. 61. § 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.
Art. 61a. § 1. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie.


Organ odmawia wszczęcia postępowania, gdyż nie można znieść współwłasności łącznej (KC, KRO), a temu celowi służy podział w  myśl art. 95 pkt 1 uogn.

Podstawa prawna:
?- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn. zm.)
?- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121)
?- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788)
?- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267)

« Ostatnia zmiana: 31 Styczeń 2014, 11:29 wysłana przez Brook »

Offline kkraq

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Czyli organ wyda postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania zgodnie z KPA Art.61a par.2 , a nie decyzję o odmowie wszczęcia postępowania zgodnie z KPA Art.104 par. 2 ?????

Offline geoziom

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
zgadzam się z piotrem j. odnośnie wydania postępowania o odmowie wszczęcia postępowania o podział, pozdro