Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

[1] Proszę wymienić urzędowe dokumenty w jakich geodeci na terenie budowy mogą dokonywać wpisów oraz jaki ich opracowania się dołącza

 • 13 Odpowiedzi
 • 1159 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline sfl

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 78
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.76 Chrome 32.0.1700.76
  • Zobacz profil
Proszę wymienić urzędowe dokumenty, w jakich osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy mogą dokonywać wpisów oraz jakie ich opracowania się dołącza?

Urzędowymi dokumentami w jakich geodeci na terenie budowy mogą dokonywać wpisów są:
-dziennik budowy
-dziennik montażu
-dziennik rozbiórki

Geodeta stwierdza wykonanie poszczególnych czynności geodezyjnych na budowie poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w ww. dokumentach. Wpisy są dokonywane przy następujących czynnościach (chociaż o to chyba nie pytają dopisałem jednak żeby odpowiedź nie była za krótka):
-wytyczeniu głównych osi oraz charakterystycznych punktów projektowanych obiektów budowlanych
-wytyczeniu oraz założeniu stałych punktów wysokościowych - reperów
-wytyczeniu i pomiarze kontrolnym elementów obiektów budowlanych, których dokładność usytuowania jest wymagana do prawidłowego wykonania obiektu (dziennik montażu)
-wykonaniu pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych oraz podłoża
-wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
-stwierdzeniu rozbieżności pomiędzy wynikami pomiarów geodezyjnych a ustaleniami projektu
-stwierdzeniu zgodności lub rozbieżności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionymi projektami

Geodeta do dokumentacji budowy dołącza:
-szkice dokumentacyjne
-szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrole wyznaczenia
-szkice przedstawiające rozbieżności pomiędzy wynikami pomiaru a ustaleniami projektu budowlanego
-operat z ewentualnie przeprowadzonych pomiarów przemieszczeń lub odkształceń obiektów budowlanych
-kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Podstawa prawna
-Prawo budowlane
-Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  21  lutego  1995 r  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjnych
-Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy
-Rozporządzenie w sprawie GESUT oraz ZUDP

Offline Vilku

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 26
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
Cytuj
-dziennik rozbiórki

a tutaj co niby geodeta robi ?
ja się z takim nie spotkałem  :(

Offline sfl

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 78
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.76 Chrome 32.0.1700.76
  • Zobacz profil
Dodałem to bo wynika to tylko i wyłącznie z zapisów rozporządzenie ws dziennika budowy gdzie przez dziennik budowy należy również rozumieć dziennik montażu lub dziennik rozbiórki. Osobiście też nie spotkałem się z geodezyjną obsługą rozbiórki. Być może geodeci przy rozbiórkach nie są potrzebni, a ja źle zinterpretowałem zapisy rozporządzenia.

Offline wks

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 24
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
być może nie jest potrzebny, ale w takim razie kto usunie rozebrany budynek z mapy ewidencyjnej i zasadniczej?

Offline Ksieciuniu81

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 76
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Odpowiedź uzupełniłbym wszechobecnym rozp. w sprawie standardów:
Cytuj
§ 55. 2. Przy geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się, o ile jest to niezbędne, inne dokumenty wchodzące w skład
dokumentacji budowy.
§ 56. 1. Wyniki geodezyjnego opracowania dokumentów, o których mowa w § 55, utrwala się w szkicu dokumentacyjnym
§ 59. 1. Wyniki tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia
« Ostatnia zmiana: 3 Kwiecień 2014, 19:31 wysłana przez Brook »
Pwt27,17 "Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego"

Offline GeoMaP

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 148
 • reformator
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
a tutaj co niby geodeta robi ?
ja się z takim nie spotkałem  :(

a owszem, owszem czasem się pojawiają dzienniki rozbiórki.
sam robiłem parę razy inwentaryzację wyburzenia. wykaz zmian ewidencyjnych dotyczących budynku i wyrys z mapy z wydrapaną treścią to wyniki roboty, nie licząc pozostały stron operatu (nie)potrzebnych inspektorom i ustawodawcy.

Offline evilman

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 8
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
a owszem, owszem czasem się pojawiają dzienniki rozbiórki.
sam robiłem parę razy inwentaryzację wyburzenia. wykaz zmian ewidencyjnych dotyczących budynku i wyrys z mapy z wydrapaną treścią to wyniki roboty, nie licząc pozostały stron operatu (nie)potrzebnych inspektorom i ustawodawcy.

A dodatkowo w trakcie rozbiórki, często wykonuje się monitoring otoczenia (czy w wypadku odciążenia gruntu otaczające budynki nie zaczną się przemieszczać, podobnie jak w trakcie wykonywania wykopu) w przypadku dużych rozbiórek. Geodeta sporządza wtedy operaty i może dokonać wpisu w dzienniku rozbiórki.
Jak można często zauważyć na stronie tytułowej dziennika często jest tytuł: dziennik budowy/rozbiórki, więc jest też tam miejsce na wpis geodety.

Offline lesze16

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 50
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
  • F1 Geodezja
Konkretniejsze przepisy

Podstawa prawna:
Prawo budowlane Art.45.1-3
Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  21  lutego  1995 r  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjnych Par.10-11,12,15-16,19-21
Rozporządzenie w sprawie GESUT oraz ZUDP Par.15


Szkic dokumentacyjny chyba nie jest dołączany do dokumentacji budowy, gdzie to jest napisane?   :)

Offline elipsa

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 9
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane Art. 45 pkt 1,2,3
1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników: montażu i rozbiórki.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki oraz osoby upoważnione do dokonywania w nich wpisów, a także dane, jakie powinna zawierać tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
I nie ma wątpliwości jakie dzienniki należy wpisać. :)

Offline kjozwik

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 139
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Podstawa prawna
-Prawo budowlane
-Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  21  lutego  1995 r  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjnych
-Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy
-Rozporządzenie w sprawie GESUT oraz ZUDP
Dodałabym jeszcze rozporządzenie w sprawie standardów...
par.59 ust.4

Offline pelo2

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 19
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Urzędowym dokumentem jest także opieczętowana przez urząd mapa z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.  Jest to opracowanie dokonywane na terenie budowy i dołącza się go do dokumentacji budowy. Ciężko powiedzieć że robi się tam wpisy :) czyżbym za bardzo odbiegał od tematu ??
« Ostatnia zmiana: 10 Maj 2014, 16:15 wysłana przez Brook »

Offline sfl

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 78
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.76 Chrome 32.0.1700.76
  • Zobacz profil
Kluczowy wydaje się być tu zapis prawa budowlanego Art.45 ust. 1 i sprawia wrażenie że to pod niego było napisane pytanie

Cytuj
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

w związku z czym na dokumentach wymienionych powyżej należy raczej poprzestać i nie drążyć dalej tematu  ;)

Offline GeoMaP

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 148
 • reformator
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Urzędowym dokumentem jest także opieczętowana przez urząd mapa z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.  Jest to opracowanie dokonywane na terenie budowy i dołącza się go do dokumentacji budowy. Ciężko powiedzieć że robi się tam wpisy :) czyżbym za bardzo odbiegał od tematu ??
Oj chyba troche. No bo jakbyś zrobił jakiś, nazwijmy to, wpis na mapie powykonawczej już po opieczętowaniu, to znaczy że w ośrodku w operacie jest wyrys inny niż po twoich zmianach, a tu już mamy do czynienia z fałszerstwem.

Offline adzik7

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 58
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.112 Chrome 49.0.2623.112
  • Zobacz profil
Dopiszę swoje pytanie w tym wątku, żeby nie zakładać nowego. Czy jakieś przepisy regulują kto i w jakich przypadkach decyduje czy ma być wydany dziennik budowy? Na pewno dziennik jest wydawany przy inwestycjach wymagających pozwolenia na budowę. A jak jest w przypadku zgłoszenia? Przecież np. na budynek jednorodzinny na zgłoszenie wydaje się, że też powinien być dziennik, a jak np. z budową ogrodzenia na zgłoszenie? Od czego to zależy? A może do zgłoszenia w ogóle nie wydaje się dzienników?

Nie mogę odnaleźć odpowiedzi na to pytanie w Prawie budowlanym ani w rozporządzeniu w sprawie dziennika budowy. Jak ktoś posiada wiedzę na temat to proszę o pomoc :)

RoBoCIK połączył wiadomości: 31 Maj 2016, 22:25
Jednak znalazłam odpowiedź w Prawie budowlanym :)

Cytuj
Art. 42. 1. Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
2. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:
1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;
2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych;
3) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a. Właściwy organ może wyłączyć, w drodze decyzji, stosowanie tych przepisów również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

« Ostatnia zmiana: 31 Maj 2016, 22:25 wysłana przez adzik7 »