Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [1] Proszę scharakteryzować metodę wyznaczania pomiarowej osnowy dwufunkcyjnej w postaci sieci modularnej (...) - 19.06.2013  (Przeczytany 1110 razy)

Offline jk311

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 18
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Proszę scharakteryzować metodę wyznaczania pomiarowej osnowy dwufunkcyjnej w postaci sieci modularnej. Proszę podać kryteria konstrukcyjne, dokładnościowe, metody pomiarowe, obliczeniowe oraz najczęstsze zastosowania tej metody. Czy tak założoną osnowę pomiarową można wykorzystać do pomiarów inwentaryzacyjnych przewodów i urządzeń kanalizacyjnych?

Zarys odpowiedzi:

Jedną z konstrukcji pomiarowej osnowy sytuacyjnej i wysokościowej (dwufunkcyjnej) jest sieć modularna.
Stosuje się ją najczęściej do wykonania pomiaru syt. i wys. na stosunkowo dużych obszarach o niewielkim zagęszczeniu punktów nawiązania. Sieć modularną określa się jako zbiór wzajemnie powiązanych modułów, będących odrębnymi konstrukcjami geometrycznymi.

Wykonując sieć modularną ustala się w terenie:
 • usytuowanie stanowisk pomiaru
 • usytuowanie punktów wiążących
 • sposób nawiązania sieci

W sieci modularnej podlegają pomiarowi:
 • punkty nawiązania będące punktami poziomej osnowy geodezyjnej oraz wysokościowej osnowy geodezyjnej
 • punkty wiążące będące punktami należącymi do co najmniej dwóch modułów
 • punkty szczegółów terenowych

Dokładność kątowych i liniowych danych obserwacyjnych, wykorzystanych do tworzenia modułów sieci modularnej, powinna być określona średnim błędem pomiaru odległości md<= 0,01 m + 0,01 m/km dla pomiarów liniowych, kątowych ze średnim błędem pomiaru kąta mk<=0,0030 g, lub wektorów przestrzennych w przypadku technik pomiarowych GNSS.

Dane obserwacyjne dotyczące osnowy pomiarowej wyrównuje się metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci jednorzędowej.

Miarą dokładności założonej osnowy pomiarowej są błędy średnie położenia wyznaczanych punktów przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania. Średni błąd położenia pomiarowej osnowy sytuacyjnej nie może być większy niż 0,10 m względem najbliższych punktów poziomej osnowy geodezyjnej.

Sieć modularna może być poziomą osnową pomiarową lub osnową dwufunkcyjną. Jako sieć pomiarowej osnowy syt. i wys., przy założeniu spełniania wymogów dokładnościowych, może być wykorzystana do geodezyjnego pomiaru syt. i wys., w tym do pomiarów inwentaryzacyjnych.
W przypadku konieczności wykorzystania punktów sieci modularnej do określenia wysokości przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, błąd średni wysokości punktów sieci modularnej nie może być większy niż 0,02 m.

Podstawa prawna
 • Rozporządzenie ws. standardów technicznych
 • Wytyczne techniczne G-4.1 (2007) - przepis uszczegóławiający

Offline kokarolcia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 77
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 17.0 Firefox 17.0
  • Zobacz profil
Zasadnicza część tej odpowiedzi jest z nieobowiązującej instrukcji G4 -w jaki sposób nalezy ją 'zacytować' na egzaminie??

Ponadto, łącząc G4 z aktualnymi danymi uzupełniłabym opis kolegi jk311
cyt.
Sieć modularna może być poziomą osnową pomiarową lub osnową dwufunkcyjną. Jako sieć pomiarowej osnowy syt. i wys., przy założeniu spełniania wymogów dokładnościowych, może być wykorzystana do geodezyjnego pomiaru syt. i wys., w tym do pomiarów inwentaryzacyjnych.
W przypadku konieczności wykorzystania punktów sieci modularnej do określenia wysokości przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, błąd średni wysokości punktów sieci modularnej nie może być większy niż 0,02 m.


a mianowicie powołując się na STANDARDY z 2011, dodałabym iż sieć ta może byc wykorzystana, ale w przypadku określenia wysokości: podziemnych szczegółów terenowych takich jak dna studzienek kanalizacyjnych, wloty i wyloty przewodów kanalizacyjnych oraz przyłączy w ich najniższych punktach błąd średni wysokości punktó sieci modularnej nie może być większy niż 0.02m  (par.16.4)

Offline saska2

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
W przypadku osnowy dwufunkcyjnej sieć punktów musi spełniać kryteria dokładnościowe zarówno pomiarowej osnowy sytuacyjnej, jak i wysokościowej.
Czy w takim razie nie trzeba napisać, że w tym przypadku średni błąd położenia punktów nie może być większy niż 0,05m (porównaj par.16.3 ze standardów)? Jak myślicie?

Offline Ksieciuniu81

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 76
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Reasumując nie wgłębiałbym się wogóle w G 4.1 a skupiłbym się na standardach, gdyż to rozp. jest podstawą prawną a instrukcje nie, tym bardziej że rozp. o standardach wyczerpuje temat:

zacząłbym od definicji:
Cytuj
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
22) sieci modularnej — rozumie się przez to zbiór wzajemnie powiązanych modułów, będących odrębnymi konstrukcjami geometrycznymi;
Cytuj
§ 17. 1. Pomiarową osnowę sytuacyjną wyznacza się w nawiązaniu do poziomej osnowy geodezyjnej w postaci:
4) sieci modularnych.
Cytuj
§ 22. 1. Dokładność kątowych i liniowych danych obserwacyjnych, wykorzystanych do tworzenia modułów sieci modularnej, nie może być mniejsza niż dokładność określona w § 16 ust. 2 oraz w § 17
ust. 2 pkt 4.
2. W sieci modularnej podlegają pomiarowi:
1) punkty nawiązania będące punktami poziomej osnowy geodezyjnej oraz punktami wysokościowej osnowy geodezyjnej;
2) punkty wiążące będące punktami należącymi do co najmniej dwóch modułów;
3) punkty szczegółów terenowych.

sieć modularna musi spełniać co najmniej:
Cytuj
§ 17.2. Przy zakładaniu pomiarowych osnów sytuacyjnych należy zapewnić:
1) wielopunktowe nawiązanie do punktów poziomej osnowy geodezyjnej;
2) co najmniej dwukrotny pomiar każdego mierzonego elementu;
3) wykonanie obserwacji nadliczbowych;
4) wykonanie pomiarów:
a) liniowych ze średnim błędem pomiaru odległości
md <= 0,01 m + 0,01 m/km,
b) kątowych ze średnim błędem pomiaru kąta
mk <= 0,0030g,
c) wektorów przestrzennych technikami, o których mowa w § 2 pkt 18—21.
§ 18. 1. Dane obserwacyjne dotyczące osnowy pomiarowej wyrównuje się metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci jednorzędowej.
2. Miarą dokładności założonej osnowy pomiarowej są błędy średnie położenia wyznaczanych punktów, przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania.
jeśli ma być dwufunkcyjna to:
Cytuj
§ 16.2. Średni błąd położenia punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej nie może być większy niż 0,10 m względem najbliższych punktów poziomej osnowy geodezyjnej.
3. Średni błąd położenia punktów pomiarowej osnowy wysokościowej nie może być większy niż 0,05 m względem najbliższych punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej.
a jeśli chcemy zmierzyć:
Cytuj
§ 35.2. Ze względu na dokładność określania wysokości wyróżnia się:
2) podziemne szczegóły terenowe, takie jak:
a) dna studzienek kanalizacyjnych,
b) wloty i wyloty przewodów kanalizacyjnych oraz przyłączy w ich najniższych punktach,
to musimy osiągnąć:
Cytuj
§ 16.4. Błąd średni wysokości punktów pomiarowej osnowy wysokościowej wykorzystywanej do określenia wysokości szczegółów terenowych, o których mowa w § 35 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, nie może być większy niż 0,02 m.
aby sieć modularna była dwufunkcyjna musimy zastosować metody:
Cytuj
§ 23. Pomiarową osnowę wysokościową wyznacza się w postaci ciągów niwelacyjnych, w nawiązaniu do co najmniej dwóch punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej, metodami:
1) niwelacji geometrycznej;
2) niwelacji trygonometrycznej;
3) niwelacji satelitarnej wykonywanej metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS

stosując się do § 24 - 26
« Ostatnia zmiana: 3 Kwiecień 2014, 15:08 wysłana przez Ksieciuniu81 »
Pwt27,17 "Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego"

Offline saska2

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Mam tylko zastrzeżenia do tego ostatniego akapitu: dlaczego nie dopisałeś niwelacji satelitarnej?

Offline Ksieciuniu81

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 76
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Mam tylko zastrzeżenia do tego ostatniego akapitu: dlaczego nie dopisałeś niwelacji satelitarnej?
OK, poprawiłem ale punkt 3) stosujemy tylko wtedy gdy sieci nie będziemy chcieli użyć do pomiaru kanalizacji
Pwt27,17 "Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego"

Offline saska2

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Teraz się zgadzam w zupełności  :)

Offline GeoMaP

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 148
 • reformator
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
ja bym z G4 opisał trochę sieć modularną, nie powołując się na tę instrukcję. przecież na egzaminie można coś napisać "od siebie" ;)