Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [1] Proszę podać zasady kalibracji rastrów map analogowych do opracowań mapy zasadniczej w skali 1:500 - 19.06.2013  (Przeczytany 1191 razy)

Offline jk311

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 18
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Zarys odpowiedzi:

Kalibracja polega na przeliczeniu współrzędnych zadaną funkcją, której parametry wyliczone są w oparciu o punkty, których współrzędne znane są zarówno w układzie pierwotnym jak i wtórnym. Punkty te zwane są punktami dostosowania lub punktami łącznymi.

Kalibrację map analogowych odpowiednio wykonanych i przeznaczonych do wykorzystania do geodezyjnego pomiaru kartometrycznego, wykonuje się przy wykorzystaniu co najmniej 20 punktów dostosowania, położonych na arkuszu mapy objętym kalibracją, rozmieszczonych równomiernie na granicy zewnętrznej oraz wewnątrz transformowanego obszaru, z zachowaniem dokładności transformacji wyrażonej błędem średnim transformacji nie większym niż 0,20 m.

Punktami dostosowania mogą być jednoznacznie identyfikowane na mapie punkty:
 • graniczne zawarte w PRG, w szczególności punkty węzłowe;
 • graniczne wchodzące w skład numerycznych opisów granic;
 • określające kontury budynków.

Dokładność położenia wyżej wymienionych punktów dostosowania, w państwowym systemie odniesień przestrzennych nie może być większa niż 0,10 m względem najbliższych punktów poziomej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej.

W przypadku, gdy z PZGiK nie można pozyskać danych dla niezbędnej liczby punków dostosowania, dane te należy pozyskać w  wynik geodezyjnych pomiarów terenowych lub fotogrametrycznych.

Kalibrację cyfrowego obrazu rastrowego wykonuje się w dwóch etapach:
 • I etap - wstępna kalibracja, wykonana metodą transformacji afinicznej pierwszego stopnia z eliminacją punktów nieidentycznych, dla których uzyskana odchyłka wynosi Vp>3µ;
 • II etap - ostateczna kalibracja, wykonana na podstawie analizy zaobserwowanych w etapie I deformacji rastra mapy analogowej, wybraną metodą matematycznej transformacji.

W przypadku pozyskiwania danych metodą digitalizacji z kilku niezależnych obszarów, opracowanych pierwotnie w różnych układach odniesień przestrzennych, stosuje się transformację wieloukładową.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie ws. standardów technicznych - par. 49

Offline bieły

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 10
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.146 Chrome 33.0.1750.146
  • Zobacz profil
Dokładność położenia wyżej wymienionych punktów dostosowania, w państwowym systemie odniesień przestrzennych nie może być większa niż 0,10 m względem najbliższych punktów poziomej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej.
Oczywiście, dokładność nie może być mniejsza. ;)

Trzeba by jeszcze dodać że punktami dostosowania mogą być również punkty poziomej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, oraz przecięcia siatki kwadratów.

Offline z_panter

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 14
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
a może jeszcze &48 ze standardów:
§ 48. 1. Skanowanie map wykonuje się na skanerze zapewniającym rozdzielczość rzeczywistą (optyczną) 400 dpi oraz dokładność skanowania 0,0002 m.
2. Uzyskane cyfrowe obrazy rastrowe map poddaje się korekcji polegającej w szczególności na:
1) eliminacji plam, szumów pikselowych, zlewek elementów liniowych oraz zabrudzeń tła;
2) uzyskaniu czytelności treści przybliżonej do oryginału.

Czy to raczej poza tematem?

Offline pelo2

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 19
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Ja bym jeszcze dodał ze Standardów:

art.47 Transformacji współrzędnych z układu współrzędnych mapy analogowej do państwowego systemu odniesień przestrzennych dokonuje się w procesie digitalizacji punktowej i liniowej na podstawie współczynników wyznaczonych metodą matematycznej transformacji liniowo-konforemnej Helmerta w oparciu o punkty dostosowania, z korektą Hausbrandta.

bo jak głosi II etap — ostateczna kalibracja, wykonana na podstawie analizy zaobserwowanych w etapie I deformacji rastra mapy analogowej, wybraną metodą
matematycznej transformacji.


i zapytał czy wybraną metodą z pośród wielu, wielu ma być zawsze metoda transformacji Helmerta ????
« Ostatnia zmiana: 8 Maj 2014, 21:41 wysłana przez Brook »

Offline Alena

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 30
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Proszę podać zasady kalibracji rastrów map analogowych do opracowań mapy zasadniczej w skali 1:500 - 19.06.2013

Zastanawia mnie w pytaniu ta skala 1:500.
W rozp. o mapie zasadniczej nic nie znalazłam, więc pewnie chodzi tylko o ten warunek: "z zachowaniem dokładności transformacji wyrażonej błędem średnim transformacji nie większym niż 0,20m w przypadku mapy w skali 1:500".

Par. 49.1.1) Rozp. w spr. standardów.
« Ostatnia zmiana: 13 Maj 2014, 07:49 wysłana przez Alena »

Offline aj

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 38
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Proszę podać zasady kalibracji rastrów map analogowych do opracowań mapy zasadniczej w skali 1:500 - 19.06.2013

Zastanawia mnie w pytaniu ta skala 1:500.
W rozp. o mapie zasadniczej nic nie znalazłam, więc pewnie chodzi tylko o ten warunek: "z zachowaniem dokładności transformacji wyrażonej błędem średnim transformacji nie większym niż 0,20m w przypadku mapy w skali 1:500".

Par. 49.1.1) Rozp. w spr. standardów.


Mnie też zastanawia ta skala. Może ma to związek z par. 46.2 : "Geodezyjny pomiar kartometryczny można zastosować wyłącznie wtedy, gdy dokładność graficzna map analogowych wykorzystywanych do tego pomiaru charakteryzuje się błędem średnim położenia szczegółu terenowego na mapie nie większym niż ± 0,3 mm w skali mapy." ?

Jeśli nie mamy mapy spełniającej ten warunek to znaczy, że nie mamy jej po co kalibrować, bo i tak nie możemy z niej zrobić digitalizacji, może posłużyć nam tylko poglądowo. Jeśli się mylę, proszę mnie poprawić.
« Ostatnia zmiana: 15 Maj 2014, 20:17 wysłana przez Brook »

Offline ms

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 29
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
Zastanawia mnie w pytaniu ta skala 1:500.
W rozp. o mapie zasadniczej nic nie znalazłam, więc pewnie chodzi tylko o ten warunek: "z zachowaniem dokładności transformacji wyrażonej błędem średnim transformacji nie większym niż 0,20m w przypadku mapy w skali 1:500".

Par. 49.1.1) Rozp. w spr. standardów.
Może odnośnie skali trzeba napisać że do opracowania mapy w skali 1:500 należy przyjąć mapę wyjściową w skali nie mniejszej niż 1:1000? Jeszcze niedawno powszechnie obowiązywał zapis dopuszczający max. dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie mapy. Czyli z mapy w skali 1:2000 nie wolno było opracować mapy w skali 1:500. - podobny zapis jest w starych wytycznych technicznych G3.1 który dotyczy opracowania mapy do celów projektowych: "3. Mapę do celów projektowych sporządza się na kopii aktualnej mapy zasadniczej, dopuszczając dwukrotne jej pomniejszenie lub powiększenie." - tylko czy w aktualnych przepisach gdzieś można taki zapis znaleźć?

Offline kensai

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 39
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
Rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu opracowań GK oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
Par 4.1

Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopi i aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy

?

Offline maxtom

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 14
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.137 Chrome 34.0.1847.137
  • Zobacz profil
Może można też dodać z rozporz. MAiC o BDOT 500-5000 :

§ 7. 1. Bazę danych GESUT tworzy się w drodze przetworzenia materiałów źródłowych, będących danymi i informacjami:
1) zgromadzonymi w zasobie, w szczególności będącymi treścią:

b) mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych;
§ 8. 1. BDOT500 tworzy się w drodze przetworzenia materiałów źródłowych, będących danymi i informacjami:
1) zgromadzonymi w zasobie, w szczególności będącymi treścią mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych;