Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [1] Proszę podać podstawowe zasady uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu. - 11.06.2013  (Przeczytany 949 razy)

Offline jk311

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 18
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Zarys odpowiedzi:

 • Uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonuje się po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności usytuowania przewodów z już istniejącymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także z ustaleniami MPZP.
 • Usytuowanie przewodów przy drogach publicznych dokonuje się w oparciu o przepisy od drogach publicznych, a także o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 • Uzgodnieniu przez zespół (?) nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych, o których mowa w art. 2 pkt. 9 ustawy pgik, z wyjątkiem sieci uzbrojenia terenu wyprowadzanych poza granice tych terenów.
 • Przyłącza do budynków lub budowli w części usytuowanej na nieruchomości, w stosunku do której prawo do dysponowania na cele budowlane przysługuje wnioskodawcy nie podlegają uzgodnieniom.
 • Uzgodnień dokonuje się na wniosek i koszt inwestora.
 • Wniosek rozpatrywany jest na posiedzeniach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej. Treść uzgodnienia wyrażana jest w formie opinii, wydawanej z upoważnienia starosty przez przewodniczącego zespołu. Opinię tę wraz z dwoma egzemplarzami projektu wydaje się inwestorowi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku, w sytuacjach wyjątkowych do 30 dni.
  Nie zajęcie stanowiska przez zespół w tych terminach uznaje się za brak zastrzeżeń do przedstawionego projektu. Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nanoszone jest na mapę zasadniczą lub jej kopię, jeżeli dla terenu nie istnieje mapa zasadnicza, prowadzi się mapę uzgodnień w skali 1:1000.
 • Uzgodnienie ma ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci również moc gdy inwestor albo organ administracji architektoniczno-budowlany lub nadzoru budowlanego powiadomi zespół o zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna:
 • Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne - art. 27 ust. 2
 • Rozporządzenie ws. GESUT oraz ZUDP - par. 8, par. 9, par. 11
 • Rozporządzenie ws. opłat - zał. nr 2
« Ostatnia zmiana: 23 Listopad 2013, 11:56 wysłana przez jk311 »

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
standardy
Cytuj
§ 12. 1. Uzgodnieniu przez zespół nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy, z wyjątkiem sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granice tych terenów.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, uzgodnienia prowadzi zarządzający terenem zamkniętym, z zachowaniem przepisów rozporządzenia.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

e-geo@info-lab.pl

 • Gość
Prawo geodezyjne nie rozróżnia sieci i przyłączy. Dla nas geodetów to jest ważniejsza ustawa niź prawo budowlane. GGK wydał na ten temat wyjaśnienie http://wingik.slask.eu/files/2013-01-02-Pismo-GGK.pdf. Wiec ja bym pisała z tego wyjaśnienia też.

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Ecia oczywiście masz rację, ale taki klucz podał GUGiK.... i jak pisać? ;)

Żeby wyjść obronną ręką należy napisać:
"Uzgadniania przyłączy do budynku lub budowli w części usytuowanej na nieruchomości, w stosunku do której prawo do dysponowania na cele budowlane, przysługuje wnioskodawcy, nie wymaga przedłożenia wniosku na posiedzeniu zespołu i zasięgania opinii jego członków, a wymaga zaopiniowania przez Przewodniczącego zespołu.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

e-geo@info-lab.pl

 • Gość
jednego dnia klucz taki a drugiego całkiem inny na to samo pytanie:)

Offline GeoMaP

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 148
 • reformator
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.137 Chrome 34.0.1847.137
  • Zobacz profil
standardy

to nie standardy, a R. ws. GESUT i ZUDP

Offline aneczka7104

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Teraz ja bym się powołała na taką podstawę prawną:

    Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne - art. 28b, 28c 28d.