Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [1] Proszę podać jakie obowiązki ciążą na inwestorach sieci uzbrojenia terenu, na wykonawcy....  (Przeczytany 1611 razy)

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
JAKIE OBOWIĄZKI CIĄŻĄ NA INWESTORACH SIECI UZBROJENIA TERENU, A JAKIE SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI CIĄŻĄ NA WYKONAWCY GEODEZYJNEJ INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ NOWO ZABUDOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ DO KTÓREJ GRUPY DOKŁADNOŚCIOWEJ NALEŻĄ PODZIEMNE ELEMENTY UZBROJENIA TERENU?

Propozycja PGiK
Cytuj
Art. 27. 1. Sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.
2. Inwestorzy są obowiązani:
1)   uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostami;
2)   zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji.
3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.
Prawo Budowlane
Cytuj
Art. 18. 1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
1)   opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
2)   objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3)   opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4)   wykonania i odbioru robót budowlanych,
5)   w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych
- przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.
3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego

Rozp. w spr. rodz i zakresu oprac. geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
Cytuj
§ 17. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.
§ 20. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
§ 21. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
  1)   do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji, o której mowa w § 20, w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
  2)   kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Standardy
Cytuj
§ 28.
3. Ze względu na wymagania dokładnościowe pomiaru wyróżnia się następujące grupy szczegółów terenowych:
  2)   II grupa:
b)  zakryte obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym zakryte elementy sieci uzbrojenia terenu,
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Symbian OS 9.4 / Nokia C5-03 Symbian OS 9.4 / Nokia C5-03
 • Przeglądarka:
 • Safari Safari
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Tu nie jestem pewien ostatniej części, jeżeli sieć dostępna w wykopie to pierwsza grupa, jak wykrywaczem lub inną metodą to druga grupa. Warto by było zobaczyć wyjaśnienia gugik.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline barrrtosz

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 25
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
A rozporządzenie w  sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej z 2001?
Cytuj
§ 14. 1. Po zrealizowaniu projektu przeprowadza się inwentaryzację. Pomiary obejmują również inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce.
2. Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nieprzekraczające 0,30 m dla gruntów zabudowanych lub
0,50m dla gruntów rolnych i leśnych, przy zachowaniu przepisów regulujących odległości między poszczególnymi obiektami budowlanymi.

§ 15. 1. Inwentaryzację, jak również związaną z nią dokumentację, sporządza na zlecenie inwestora jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych, zwana dalej „wykonawcą”.
2. Wykonawca stwierdza zgodność lub rozbieżność realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy,
o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, i umieszczenie stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji.

§ 16. W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie
właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

//edit by support
poprawiony post o tagi  ;)

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Faktycznie zapomniałam o rozporządzeniu GESUT i ZUD
Dodałabym
Cytuj
§ 9. 1. Uzgodnienie dokonywane jest na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.

A co do grupy dokładnościowej to trzeba chyba napisać, w zależności czy odkryty czy nie.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline mateusz80

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 6
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Czy do II grupy nie zaliczają się sieci dostępne w wykopie (odkryte w czasie pomiaru), które jednak zostaną zasypane, a do I grupy tylko elementy naziemne (włazy, zasuwy itp.) ?

Offline InwarMan

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 17
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Witam serdecznie.

Chciałbym wszystkim zwrócić uwagę na haczyk ukryty w pytaniu. Nie radziłbym wspominać na egzaminie o II grupie dokładnościowej dotyczącej ( jak w pytaniu ) "NOWO POWSTAŁEJ SIECI". Sieć jest wykonywana i dostępna do pomiaru ( Par 28.3 1) I grupa - szczegóły terenowe jednoznacznie identyfikowane w terenie... i podpunkt c) obiekty budowlane ... w tym sieci uzbrojenia terenu, bezpośrednio dostępne do pomiaru). Osobnym tematem jest: "zgłaszanie przez inwestora lub wykonawcę sieci uzbrojenia terenu do pomiaru i dlaczego nierzadko zasypane w piernik  ;)"

Pozdrawiam.
Choć jak wędrowiec sam idę przez noc,
w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc,
gdy czuwam i wśród snu, czy słońce jest, czy mrok
niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok.

Offline strongmar

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 13
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 15.0.1 Firefox 15.0.1
  • Zobacz profil
Dodałbym jeszcze informacje o grupie dokładnościowej wyznaczanych wysokości ze standardów
« Ostatnia zmiana: 25 Marzec 2014, 19:59 wysłana przez Brook »

Offline GeoMaP

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 148
 • reformator
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Wydaje mi się, że należałoby wspomnieć choć jedno zdanie, że taką inwentaryzację należy zgłosić do ODGiK przed rozpoczęciem  prac, ewentualnie max. 3 dni robocze po rozpoczęciu pomiarów- jest to obowiązek geodety.

Offline ttadeo

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 10
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Kolego InwarMan jesteś pewien, że sieci mierzone w wykopie przed zasypaniem to szczegóły pierwszej grupy? Ja nie jestem do końca przekonany bo zapis w Rozp. w spr. standardów jest dla mnie niejednoznaczny. Par 28.3.c mówi "...w tym ELEMENTY sieci ... bezpośrednio dostępne do pomiaru" więc np. właz itp.
Może się ktoś wypowie kto ma pewność potwierdzoną na egzaminie???

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
a w wykopie nie masz bezpośrednio dostępnego szczegółu?
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline ttadeo

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 10
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Praktycznie tak, jednak sam zapis w rozporządzeniu jak dla minie jest niejednoznaczny. Ale mimo wszystko przyjmuję do wiadomości, że mierząc w wykopie mierzymy I grupę dokładnościową.

Offline RYCHU

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 4
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
na temat grupy dokładności moje zdanie jest takie
Art. 28 3. Ze względu na wymagania dokładnościowe pomiaru wyróżnią się następujące grupy szczegółów terenowych
1)   I grupa szczegóły terenowe jednoznacznie identyfikowane w terenie, zachowujące długookresową niezmienność kształtu i położenia, w szczególności
c)   obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym elementy sieci uzbrojenia terenu, bezpośrednio dostępne do pomiaru
2)   II grupa
a)   Szczegóły terenowe jednoznacznie identyfikowane w terenie, których kształt i położenie nie zachowuje długookresowej niezmienności

do pierwszej grupy dajemy wszystkie elementy sieci uzbrojenia terenu podziemne z takiego materiału które po zasypaniu nie ulegną przemieszczeniu (np. kanały, rurociągi, itp.)
a do drugiej grupy zaliczamy takie elementy które mogą ulec zmianie i po zasypaniu np. kabel niskiego napięcia


Offline Thomas87L

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 3
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
Zgodnie z art.43.3 PB wszystkie elementy obiektów budowlanych ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem, zatem idąc waszym tropem wszystkie elementy sieci to szczegóły I grupy bo były mierzone w wykopie. Wydaje mi się że takie myślenie jest błędne...
« Ostatnia zmiana: 14 Maj 2014, 20:55 wysłana przez Thomas87L »

Offline z_panter

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 14
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
na temat grupy dokładności moje zdanie jest takie
Art. 28 3. Ze względu na wymagania dokładnościowe pomiaru wyróżnią się następujące grupy szczegółów terenowych
1)   I grupa szczegóły terenowe jednoznacznie identyfikowane w terenie, zachowujące długookresową niezmienność kształtu i położenia, w szczególności
c)   obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym elementy sieci uzbrojenia terenu, bezpośrednio dostępne do pomiaru
2)   II grupa
a)   Szczegóły terenowe jednoznacznie identyfikowane w terenie, których kształt i położenie nie zachowuje długookresowej niezmienności

do pierwszej grupy dajemy wszystkie elementy sieci uzbrojenia terenu podziemne z takiego materiału które po zasypaniu nie ulegną przemieszczeniu (np. kanały, rurociągi, itp.)
a do drugiej grupy zaliczamy takie elementy które mogą ulec zmianie i po zasypaniu np. kabel niskiego napięcia

Też poszedłbym tym tokiem rozumowania.

Offline GeoMaP

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 148
 • reformator
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.137 Chrome 34.0.1847.137
  • Zobacz profil
Tak trochę humoru

Jak tak dalej pójdzie to trzeba by napisać, że jeśli kabelek w trakcie zasypywania nie ruszy się o więcej niż 10cm to mieści się w granicach generalizacji więc  może pozostać szczegółem I grupy.
I tu zaczynamy zabawę w analizę aktów prawnych i ich zgodność więc bawimy się w Trybunał Geonstytucyjny ;)