Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [1] Proszę podać jaka zasada jest stosowana gdy teren przewidziany do opracowania...położony jest w kilku województwach  (Przeczytany 1523 razy)

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Proszę podać jaka zasada jest stosowana gdy teren przewidziany do opracowania mapy do celów projektowych położony jest na obszarze kilku województw
a) przy zgłaszaniu pracy geodezyjnej
b) przy ustalaniu i wnoszeniu opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu.

Zarys odpowiedzi:
Ad. a) Wykonawca zgłasza prace we właściwym miejscowo i rzeczowo ośrodku przed przewidywanym terminem rozpoczęcia tych prac. Jeżeli opracowywany obiekt jest położony na obszarze kilku województw, zgłoszenie pracy wykonawca składa w powiatowym ośrodku, na którego terenie występuje największa część obiektu. Po jego potwierdzeniu kopię zgłoszenia pracy wykonawca składa w pozostałych ośrodkach.
Ad. b) Jeżeli opracowywany obiekt jest położony na obszarze kilku gmin, powiatów lub województw, wysokość opłaty ustala się dla całego obiektu. Wysokość opłaty dla całego obiektu określa ośrodek na terenie, którego występuje największa część obiektu (w którym dokonywaliśmy zgłoszenia pracy geodezyjnej). Oplata jest wnoszona do właściwego terenowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej proporcjonalnie do wielkości części obiektów położonych na terenie tych gmin, powiatów lub województw, (tam gdzie składaliśmy kopię zgłoszenia) z wyłączeniem opłat za opracowania zgłaszane do centralnego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, które nie podlegają podziałowi i w całości są przekazywane do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Podstawa prawna
a) Rozp. MRRiB z 166.07.2001 r w sprawie zgłaszania prac... §3
b) Ropz. MI z 19.02.2004 r w sprawie wysokości opłat... (Zał. 1 pkt 9.5)
« Ostatnia zmiana: 27 Listopad 2013, 21:08 wysłana przez Brook »
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline leszekmur

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 11
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 33.0 Firefox 33.0
  • Zobacz profil
Szukam podstawy prawnej na to pytanie w obecnie obowiązujących przepisach ale nie mogę znaleźć. Może się nie zmieniła. Macie jakiś pomysł? Pozdrawiam

Offline Atol

 • Redaktor
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 447
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 39.0.2171.95 Chrome 39.0.2171.95
  • Zobacz profil
Ustawa pgik po nowelizacji jest jedyną obecnie podstawą prawną

Offline Przemek Zalewski

 • Moderator Emerytowany
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 176
 • geodeta uprawniony 1,2,4
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 39.0.2171.95 Chrome 39.0.2171.95
  • Zobacz profil
Ustawa pgik po nowelizacji jest jedyną obecnie podstawą prawną

że co proszę? Wysokości opłat tez są w PGiK?

Offline Atol

 • Redaktor
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 447
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 39.0.2171.95 Chrome 39.0.2171.95
  • Zobacz profil
że co proszę? Wysokości opłat tez są w PGiK?

co prawda rozporządzenie przytoczone w pierwszy poście utraciło moc, ale gdyby pojawiło się takie pytanie jak w podpunkcie b , to szukał bym odpowiedzi w ustawie pgik.  Sprostuj mnie Roland proszę

Offline fresco

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 44
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 34.0 Firefox 34.0
  • Zobacz profil
Podstawa prawna
a) Rozp. MRRiB z 166.07.2001 r w sprawie zgłaszania prac... §3
b) Ropz. MI z 19.02.2004 r w sprawie wysokości opłat... (Zał. 1 pkt 9.5)

Oba rozporządzenia zostały uchylone, więc aktualnie podstawą prawną będzie ustawa PGiK. Kwestia opłat jest poruszona w art. 40 ust. 2a oraz art 40i (i tam odesłanie do 40h).

art. 40 ust. 2a. Przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych pomiędzy organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych organów określonych w ustawie, w tym dotyczących obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz udostępnień, o których mowa w art. 40h ust. 1.

Art. 40h. ust 1. Standardowe opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapa, należące do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, mogą być udostępniane przez marszałków województw i starostów, oraz standardowe opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej należące do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mogą być udostępniane przez starostów, przy równym podziale wpływów z tytułu opłat.
2. Starostowie i marszałkowie województw, do 10. dnia każdego miesiąca, przekazują Głównemu Geodecie Kraju należną część wpływów z tytułu pobranych w poprzednim miesiącu opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz informacje dotyczące rodzaju i liczby udostępnionych materiałów.
3. Starostowie, do 10. dnia każdego miesiąca, przekazują właściwym marszałkom województw, należną część wpływów z tytułu pobranych w poprzednim miesiącu opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz informacje dotyczące rodzaju i liczby udostępnionych materiałów.
 
Art. 40i. W przypadku udostępniania przez właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wykonawcom prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu pozyskanych przez ten organ z innego zasobu, przepisy art. 40h stosuje się odpowiednio.

Czyli pracę zgłaszamy do właściwego miejscowo starosty, on "ściąga" niezbędne materiały z innych ośrodków, pobiera stosowną opłatę od wykonawcy ustaloną w Dokumencie Obliczenia Opłaty, a wpływami dzieli się z tymi, od których pozyskał te dokumenty.

Odnośnie właściwości miejscowej starosty nie znalazłam konkretnych przepisów, ale wydaje mi się, że obowiązuje zasada ta co kiedyś - zgłaszamy tam, gdzie zlokalizowana jest przeważająca część obiektu.  Ale czy kopie zgłoszenia też trzeba przekazać pozostałym starostom? o tym ustawa milczy :o na wszelki wypadek pewnie lepiej przekazać
« Ostatnia zmiana: 10 Styczeń 2015, 21:58 wysłana przez fresco »

Offline Atol

 • Redaktor
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 447
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 39.0.2171.95 Chrome 39.0.2171.95
  • Zobacz profil
w rzeczy samej  fresco :)


 Rozp. MRRiB z 166.07.2001 r w sprawie zgłaszania prac...   to tam pisało o zgłoszeniu w 1 ośrodku i przekazaniu kopii do innych.
obecnie pozostał Art. 12. PGiK, który nic o tym nie wspomina. Wobec braku innej podstawy prawnej sądzę, jestem przekonany o konieczności przedłożenia w każdym powiecie osobnego zgłoszenia.
« Ostatnia zmiana: 11 Styczeń 2015, 13:55 wysłana przez Atol »

Offline fresco

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 44
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 34.0 Firefox 34.0
  • Zobacz profil
w rzeczy samej  fresco :)


 Rozp. MRRiB z 166.07.2001 r w sprawie zgłaszania prac...   to tam pisało o zgłoszeniu w 1 ośrodku i przekazaniu kopii do innych.
obecnie pozostał Art. 12. PGiK, który nic o tym nie wspomina. Wobec braku innej podstawy prawnej sądzę, jestem przekonany o konieczności przedłożenia w każdym powiecie osobnego zgłoszenia.

No nie jestem przekonana co do tego pomysłu :-\ bo biorąc pod uwagę art. 12a i 12b wynikałoby, że do każdego powiatu trzeba przekazać wyniki prac i że każdy starosta musi je odrębnie zweryfikować :uglystupid2: skoro organy przekazują między sobą materiały pzgik w celu obsługi zgłoszonej pracy, to wystarczy jedno zgłoszenie w jednym powiecie. Jak dla mnie kwestią nierozstrzygniętą jest jedynie sprawa tych kopii czy też w inny sposób powiadamiania pozostałych organów. Może starosta występując po materiały pzgik do innego starosty sam powiadamia, że została zgłoszona taka czy inna praca? bo chyba jakoś musi uzasadnić po co bierze dokumenty :D

Offline Atol

 • Redaktor
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 447
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 39.0.2171.95 Chrome 39.0.2171.95
  • Zobacz profil
 
No nie jestem przekonana co do tego pomysłu :-\ bo biorąc pod uwagę art. 12a i 12b wynikałoby, że do każdego powiatu trzeba przekazać wyniki prac i że każdy starosta musi je odrębnie zweryfikować :uglystupid2: skoro organy przekazują między sobą materiały pzgik w celu obsługi zgłoszonej pracy, to wystarczy jedno zgłoszenie w jednym powiecie. Jak dla mnie kwestią nierozstrzygniętą jest jedynie sprawa tych kopii czy też w inny sposób powiadamiania pozostałych organów. Może starosta występując po materiały pzgik do innego starosty sam powiadamia, że została zgłoszona taka czy inna praca? bo chyba jakoś musi uzasadnić po co bierze dokumenty :D

Gdzie jest napisane, że organy przekazują między sobą materiały pzgik w celu obsługi zgłoszonej pracy ?  Mając do dyspozycji art. 12, 12a, 12b  dalej stoję przy swoim :)

Offline fresco

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 44
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 34.0 Firefox 34.0
  • Zobacz profil
Pisałam o tym powyżej - art. 40 ust. 2a oraz art. 40i ustawy PGiK.

No i jeszcze taki cytat z materiałów z narady organizowanej w zeszłym roku przez GUGiK:
"-w przypadku zgłoszenia prac geodezyjnych/kartograficznych organ, do którego wpłynęło zgłoszenie powinien pozyskać z innych części zasobu kopie wszystkich materiałów zasobu, które są niezbędne do wykonywania zgłoszonych prac"
"-DOO wystawia i opłatę pobiera organ, który udostępnia dane lub materiały zasobu"-> dalej było info o podziale zysków

Kilka zgłoszeń wiązałoby się z również z poniesieniem kilku opłat określonych w DOO przez każdy organ, wszędzie oddzielne ustalenia odnośnie materiałów... Sama procedura zgłoszenia zrobiłaby się mega skomplikowana i czasochłonna (a przecież ustawodawca dąży do upraszczania wszystkiego ;))

Więc ja również obstaję przy swoim :) oby nie musiała weryfikować tego komisja  C:-) ;)
« Ostatnia zmiana: 11 Styczeń 2015, 19:07 wysłana przez fresco »

Offline arlekin18

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 13
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 18.0.1284.68 Opera 18.0.1284.68
  • Zobacz profil
Ja bym odpowiedział tak:
a) jeżeli opracowywany obiekt jest położony na obszarze kilku powiatów lub województw to pracę zgłaszamy wg właściwości miejscowej organu administracji publicznej ( KPA art.21par.1pkt.1)
b) jeżeli chodzi o opłaty to w całości w starostwie właściwym miejscowo (Pgik art.40i , 40h)

Offline Atol

 • Redaktor
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 447
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 39.0.2171.95 Chrome 39.0.2171.95
  • Zobacz profil
Ja bym odpowiedział tak:
a) jeżeli opracowywany obiekt jest położony na obszarze kilku powiatów lub województw to pracę zgłaszamy wg właściwości miejscowej organu administracji publicznej ( KPA art.21par.1pkt.1)

ale to tyczy się nieruchomości a nie zakresu opracowania, dokładnie ten punkt brzmi:

1) w sprawach dotyczących nieruchomości – według miejsca jej położenia; jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości;
« Ostatnia zmiana: 14 Styczeń 2015, 20:39 wysłana przez Atol »

Offline czacza

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 53
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 35.0 Firefox 35.0
  • Zobacz profil
Ja jednak powołał bym sie na art. 12.1 poz.3 PGiK
"Wykonawca prac gik zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem: właściwym miejscowo starostom."
myślę, że liczba mnoga w powyższym również potwierdza iż wraz z likwidacją poprzedniego zapisu o zgłaszaniu w Podgiku gdzie jest największy obszar prac  PGiK nakazuje zgłaszanie do kilku ośrodków. Na potwierdzenie dodam iż miałem ostatnio przypadek gdzie na granicy powiatów wykonuje MDCP i zostałem zobligowany do zgłoszenia pracy  (przez ośrodek gdzie próbowałem zgłosić na starych zasadach całość opracowania) do zgłoszenia pracy w drugim ośrodku nowym-dodatkowym zgłoszeniem. I tu brawa dla mojego kierownika za wzięcie zlecenia za 900zł gdzie będe sie bujał po ośrodkach, pomijam pomiar 3 ha od zera.  :idiot2:

Drążąc temat dalej:
PGiK art7d
Do zadań starosty należy w szczególności 1) prowadzenie PZGiK w tym a) prowadzenie dla obszaru powiatu ....   nigdzie nie ma wzmianki o jakiejkolwiek   współpracy z starostami sąsiednimi w sprawach pozyskiwania i udostępniania danych PZGiK z innych powiatów, a weryfikacja operatu nie na swoim terenie przez staroste to też moim zdaniem "troche nie halo"
« Ostatnia zmiana: 17 Styczeń 2015, 18:35 wysłana przez czacza »

Offline fresco

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 44
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 34.0 Firefox 34.0
  • Zobacz profil
W przepisie jest, że wykonawca prac gik zgłasza pracE geodezyjnE, a nie pracĘ geodezyjnĄ, więc myślę, że liczba mnoga starostów raczej stąd wynika. A co do wymagań ośrodków to nie zawsze są one zgodne z przepisami prawa, więc nie należy brać tego za wyznacznik :coolsmiley:

A co do dalszego "drążenia tematu" -> kto kontrolował operat przed przyjęciem do zasobu na starych zasadach? też chyba tylko starosta, któremu pracę się zgłosiło mimo, że obejmowała również częściowo teren powiatów sąsiednich.

 
« Ostatnia zmiana: 17 Styczeń 2015, 18:47 wysłana przez fresco »

Offline czacza

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 53
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 35.0 Firefox 35.0
  • Zobacz profil
może masz i racje, podgiki za wyznacznik prawa mają prawo powiatowe czyli: nie chce mi się, jedź se chłopie załatw 50 kilometrów dalej. ;)