Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [1] Proszę opisać ogólnie sposób tworzenia mapy zasadniczej, w świetle obowiązujących przepisów - 20.06.2013  (Przeczytany 1160 razy)

Offline jk311

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 18
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Zarys odpowiedzi:

Rozporządzenie MAiC z dn. 12 lutego 2013 r. w sprawie GESUT, BDOT500 i mapy zasadniczej określa tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
Mapę zasadniczą tworzy się na podstawie zbiorów zawardych w bazach danych:
 • EGiB
 • GESUT
 • PRG
 • PRPOG
 • BDOT
 • SOG

Standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
Wykaz obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej, pozyskanych z baz danych, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Katalog obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Schematy aplikacyjne UML i GML dla mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego załącznik nr 8 do rozporządzenia.

Podstawy prawne:
 • Ustawa PGiK
 • Rozporządzenie ws. GESUT, BDOT500 i MZ
 • Rozporządzenie ws. standardów technicznych
« Ostatnia zmiana: 5 Luty 2014, 14:46 wysłana przez Brook »

Offline cichypawel1

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 11
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
jako podstawa prawna Standard ?? który art. ?

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Myślę że:
Cytuj
§ 1. Rozporządzenie określa standardy techniczne:
  1)   wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych,
  2)   opracowywania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej "PZGiK"
- na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych.

podstawy, które podano powyżej są z klucza GUGiK
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline mateusz80

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 6
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
podstawy, które podano powyżej są z klucza GUGiK

Czy ten klucz z GUGiKu jest gdzieś ogólnie dostępny, czy to jakieś tajne źródło C:-)?

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
W tej chwili GUGiK nie publikuje zarysów odpowiedzi. Więc wszystko jest "zdobyczne".  >:D >:D
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline kokarolcia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 77
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 17.0 Firefox 17.0
  • Zobacz profil
Przy powołaniu się na Standardy techniczne wykonywania prac i ... przy odpowiedzi na to pytanie należy wskazać iż opracowane wyniki pomiaru oddaje się do ośrodka w formie plików z baz danych o których mowa i na ich podstawie aktualizuje się mapę zasadniczą.. art.71
Co o tym sądzicie?


« Ostatnia zmiana: 5 Luty 2014, 14:45 wysłana przez Brook »

Offline saska2

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Myślę, że można to dodać.
Ponadto napisałabym na to pytanie jeszcze:
1) z PGiK, że tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (mapa zasadnicza) należy do zadań starosty
2) z roz MAiC w sprawie ... mapy zasadniczej, że mapę zas. tworzy się w systemie teleinformatycznym, zapewniającym:
-kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników
-identyfikację źródła obiektów stanowiącego podstawę do tworzenia mapy zasadniczej;
-generalizację i wizualizację kartograficzną obiektów, o których mowa w § 16;
-generowanie i redakcję kartograficzną treści mapy zasadniczej;
-przetwarzanie treści mapy zasadniczej do postaci zbiorów danych w formie cyfrowej lub dokumentów elektronicznych GML, w formacie zgodnym ze schematem aplikacyjnym;
-wydruk mapy zasadniczej [§ 21]

Offline kicker

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 22
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
Czyli całość odpowiedzi powinna opierać się następujących przepisach:


a) Prawo GiK

Art.2
7) mapie zasadniczej – rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków,  a  także  sieci uzbrojenia  terenu: nadziemnych, naziemnych  i podziemnych;

Art.4.
1e. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, są:
1) mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000;
2) mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000;
3) mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
4) mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000.

Art. 7d.

Do zadań starosty należy w szczególności:
7) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2.


b) Rozporządzenie MAiC w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych  oraz mapy zasadniczej

§ 15. Mapę zasadniczą tworzy się na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w:
1)    bazie danych EGiB;
2)    bazie danych GESUT;
3)    bazie danych PRG;
4)    bazie danych PRPOG;
5)    BDOT500;
6)    BDSOG.

§ 16
. Wykaz obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej, pozyskanych z baz danych, o których mowa w § 15, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 17. Katalog obiektów stanowiących  treść mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 18.
Obiekty, o których mowa w § 16, podlegają generalizacji i wizualizacji kartograficznej.

§ 19.
Standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 20.
Schematy aplikacyjne UML i GML dla mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 21.
System  teleinformatyczny, w którym  tworzy  się mapę  zasadniczą w  skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
zapewnia w szczególności:
1)    kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;
2)    identyfikację źródła obiektów stanowiącego podstawę do tworzenia mapy zasadniczej;
3)    generalizację i wizualizację kartograficzną obiektów, o których mowa w § 16;
4)    generowanie i redakcję kartograficzną treści mapy zasadniczej;
5)    przetwarzanie treści mapy zasadniczej do postaci zbiorów danych w formie cyfrowej lub dokumentów elektronicznych GML, w formacie zgodnym ze schematem aplikacyjnym;
6)    wydruk mapy zasadniczej:
a)    w kroju arkuszowym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy,
b)    z wybranego obszaru.


c) Rozporządzenie MAiC w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

§ 1. Rozporządzenie określa standardy techniczne:
1)   wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych,
2)   opracowywania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i  wysokościowych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej „PZGiK”— na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w  tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych.


Czy brakuje czegoś jeszcze? Zastanawiam się jak miałbym to ogarnąć w 20 minut :)
« Ostatnia zmiana: 24 Luty 2014, 20:37 wysłana przez Brook »

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.117 Chrome 33.0.1750.117
  • Zobacz profil
Bo po co przepisywać całe artykuły? Odpowiedź ubierasz w swoje słowa bez podawania art. ten i ten i bla bla bla. Z przytoczonej Twojej propozycji można zrobić połowę.
Dodałabym jako podstawę prawną Rozp. RM w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych i zdanie, że przy tworzeniu mz stosuje się układ współrzędnych PL-2000.
Miałam to pytanie na egzaminie i zdążyłam.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline dean

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 70
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
Tutaj znalazłem podstawy prawne w oparciu o które należy napisać odpowiedź:

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:
Art.2
7) mapie zasadniczej – rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków,  a  także  sieci uzbrojenia  terenu: nadziemnych, naziemnych  i podziemnych;
Art.4.
1e. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, są:
2) mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000;
Art. 7d.
Do zadań starosty należy w szczególności:
7) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2.
Art. 53b.
Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
Rozporządzenie MSWiA z dn. 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów:
§ 1.
Rozporządzenie określa standardy techniczne:
  1)   wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych,
  2)   opracowywania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej "PZGiK"
- na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych.
Rozp. RM z dn. 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych:
§ 15.
1. Państwowy system odniesień przestrzennych stosuje się w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych przez organy władzy publicznej, przy czym:
4) układ współrzędnych PL-2000 stosuje się na potrzeby wykonywania map w skalach większych od 1:10 000 — w szczególności mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.
Rozporządzenie MAiC z dn. 12 lutego 2013 r. w sprawie gesut, bdot oraz mz:
§ 15.
Mapę zasadniczą tworzy się na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w:
1)   bazie danych EGiB,
2)   bazie danych GESUT,
3)   bazie danych PRG,
4)   bazie danych PRPOG,
5)   BDOT500,
6)   BDSOG.
§ 16.
Wykaz obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej, pozyskanych z baz danych, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 17.
Katalog obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§ 19.
Standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§ 20.
Schematy aplikacyjne UML i GML dla mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego załącznik nr 8 do rozporządzenia.
Rozporządzenie MRRiB z dn. 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac:
§ 8. Jeżeli w wyniku wykonania prac nastąpi zmiana treści mapy zasadniczej, przyjęcie dokumentacji do zasobu następuje po aktualizacji treści tej mapy, dokonanej przez:
1) wykonawcę - w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej,
2) ośrodek - w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w formie cyfrowej.

Offline eliza86

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 11
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
Zakładanie i prowadzenie mapy zasadniczej należy do zadań starosty [pgik Art. 4.1a,b]. Mapa zasadnicza powstaje/jest aktualizowana w skutek geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej [Rozporządzenie MSWiA z 09.11.2011 r. w sprawie standardów  § 61,63]
Według  Rozporządzenia MAiC z 12.02.2013 r. w sprawie GESUT, BDOT oraz MZ: § 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mapę zasadniczą tworzy się na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w:
1.   bazie danych EGiB (ewidencja gruntów i budynków);
2.   bazie danych GESUT (geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu;
3.   bazie danych PRG (państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju);
4.   bazie danych PRPOG (państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych);
5.   BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000);
6.   BDSOG (baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych).
 Treść mapy zasadniczej stanowią obiekty pozyskane z w.w. baz danych, a ich wykaz stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia. Katalog obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. Obiekty, o których mowa, podlegają generalizacji i wizualizacji kartograficznej.
Standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. Schematy aplikacyjne UML i GML dla mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
System teleinformatyczny, w którym tworzy się mapę zasadniczą w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, zapewnia w szczególności:
1.   kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;
2.   identyfikację źródła obiektów stanowiącego podstawę do tworzenia mapy zasadniczej;
3.   generalizację i wizualizację kartograficzną obiektów mapy zasadniczej;
4.   generowanie i redakcję kartograficzną treści mapy zasadniczej;
5.   przetwarzanie treści mapy zasadniczej do postaci zbiorów danych w formie cyfrowej lub dokumentów elektronicznych GML, w formacie zgodnym ze schematem aplikacyjnym.
 
Podstawa prawna:
1.   Rozporządzenie MAiC z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (§ 15-21)
2.   Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (§ 61, 63)
3.   Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Art. 4.1)