Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [1] Podaj i scharakteryzuj podstawowe metody pomiaru bezpośredniego i przedstawienia rzeźby terenu na mapie  (Przeczytany 2108 razy)

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
PODAJ I SCHARAKTERYZUJ PODSTAWOWE METODY POMIARU BEZPOŚREDNIEGO I PRZEDSTAWIENIA RZEŹBY TERENU NA MAPIE
Standardy
Cytuj
§ 37. Geodezyjne wysokościowe pomiary terenowe wykonuje się metodami:
  1)   niwelacji geometrycznej;
  2)   niwelacji trygonometrycznej;
  3)   niwelacji satelitarnej;
  4)   skaningu laserowego.
§ 38. Geodezyjny wysokościowy pomiar terenowy dotyczący ukształtowania terenu, w zależności od celu, jakiemu ma służyć, i stopnia zróżnicowania form terenowych, wykonuje się w technologii:
  1)   niwelacji punktów rozproszonych;
  2)   niwelacji profilów;
  3)   niwelacji siatkowej;
  4)   tachimetrii.
§ 39. Wykonując niwelację punktów rozproszonych, określa się wysokości szczegółów terenowych metodą niwelacji geometrycznej z równoczesnym wyznaczeniem metodą biegunową współrzędnych prostokątnych płaskich w państwowym systemie odniesień przestrzennych, z zachowaniem następujących warunków:
  1)   błąd średni pomiaru odległości ? 0,20 m;
  2)   długości celowych ? 150 m;
  3)   błąd średni pomiaru wysokości instrumentu ? 0,01 m.
§ 40. 1. Dokonując niwelacji profilów, lokalizację przekrojów poprzecznych na obiekcie objętym pomiarem dostosowuje się do warunków terenowych i zaleceń projektanta, przy czym:
  1)   odległość między przekrojami poprzecznymi nie może być większa niż 100 m;
  2)   odległość między pikietami na przekroju poprzecznym nie może być większa niż 25 m.
2. Odległość między pikietami na przekroju podłużnym nie może być większa niż 50 m.
§ 41. 1. Przy wykonywaniu niwelacji siatkowej punkty siatki podlegają markowaniu, o ile nie są trwałymi szczegółami terenowymi.
2. Niwelację siatkową stosuje się na terenach niezabudowanych płaskich lub o jednolitym nachyleniu w przypadkach, gdy potrzebne jest regularne rozmieszczenie punktów wysokościowych na mierzonym terenie.
3. Budowę siatki przeprowadza się w dwóch etapach:
  1)   wyznaczenie figury lub figur podstawowych;
  2)   wyznaczenie figur zapełniających.
4. Wierzchołki figur podstawowych wyznacza się w terenie w oparciu o istniejące punkty poziomej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej z błędem nieprzekraczającym 0,50 m, markując punkty wierzchołkowe, które należy zaniwelować w nawiązaniu do istniejącej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej.
5. Rozwinięciem figury podstawowej są figury zapełniające, przy których ustalaniu powierzchnia terenu objęta jedną figurą powinna być zbliżona do płaszczyzny, a długość boku nie powinna przekraczać 100 m.
6. Charakterystyczne punkty rzeźby terenu położone wewnątrz figur zapełniających wyznacza się jako punkty dodatkowe.
§ 42. 1. Wykonując tachimetrię, określa się wysokości szczegółów terenowych metodą niwelacji trygonometrycznej z równoczesnym wyznaczeniem metodą biegunową współrzędnych prostokątnych płaskich w państwowym systemie odniesień przestrzennych, z zachowaniem następujących warunków:
  1)   błąd średni pomiaru odległości ? 0,10 m;
  2)   błąd średni pomiaru kąta pionowego ? 0,0030g;
  3)   długości celowych ? 250 m;
  4)   błąd średni pomiaru wysokości instrumentu i tarczy celowniczej ? 0,01 m.
2. Przy pomiarach tachimetrycznych należy wyeliminować błąd miejsca zera koła pionowego.
Oczywiście rzeźbę przedstawiamy na mapie w postaci warstwic lub rzędnych terenu.

czy o to chodzi?
« Ostatnia zmiana: 18 Listopad 2013, 19:09 wysłana przez Brook »
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline kamil_02fm

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 13
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
W/g mnie należałoby dodać par.35.3, 36.1.3, 36.3 ze standardów
i pozostaje druga część pytania "przedstawienie rzeźby terenu na mapie, tutaj przychodzi mi do głowy rozdział 7 z rozp. w spr. BDOT
tylko nie wiem czy wystaczy czasu na przepisanie tego wszystkiego

Offline golombek

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 17
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Zastanawiam się czy w tym pytaniu nie chodziło bardziej o § 2 pkt) 14,15,16,23 bo § 39, 40, 41 i 42 owszem charakteryzuje, ale bardziej technologie pomiaru niż metody

Offline Vilku

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 26
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
Za czasów kiedy jeszcze obowiązywała G4
Pomiar rzeźby tereny wykonywany był metodą:
-niwelacji powierzchniowej
-niwelacji tachimetrycznej

dopiero rozwinięciem niwelacji powierzchniowej była
niwelacja siatkowa
niwelacja profilów
niwelacja punktów rozproszonych

teraz to rozdzielili na metody i technologie i dawne metody nazwali technologią  :P

Na mapie rzeźba terenu przedstawiana jest za pomocą rzędnych terenu, dla mapy do celów projektowych może być przedstawiana za pomocą warstwic (był na forum temat o tym gdzieś)

Offline agulajo

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 15
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
Zastanawiam się czy w tym pytaniu nie chodziło bardziej o § 2 pkt) 14,15,16,23 bo § 39, 40, 41 i 42 owszem charakteryzuje, ale bardziej technologie pomiaru niż metody

Zgodzę się z Tobą. Pytanie dotyczy metod, a nie technologii pomiaru.
Ja bym dodała jeszcze do  § 2 pkt) 14,15,16,23 ze standardów - §25, §26 i §27.
Odnośnie metody przedstawienia rzeźby terenu na mapie, to znalazłam tylko w rozp. ws. baz danych Gesut i BDOT500 - zał.3 §58

Offline Ksieciuniu81

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 76
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Zastanawiam się czy w tym pytaniu nie chodziło bardziej o § 2 pkt) 14,15,16,23 bo § 39, 40, 41 i 42 owszem charakteryzuje, ale bardziej technologie pomiaru niż metody
skaningu laserowego (23) nie nazwałbym metodą bezpośrednią, w pytaniu chodzi o metody pomiaru bezpośredniego
Pwt27,17 "Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego"

Offline GeoMaP

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 148
 • reformator
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
skaningu laserowego (23) nie nazwałbym metodą bezpośrednią, w pytaniu chodzi o metody pomiaru bezpośredniego

A dlaczego nie? Zamiast łaty i lustra po terenie "biegają" plamki lasera  :D

Offline wallyto

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
zgadzam się z przedmówcą - skaning laserowy to jedna z metod pomiaru bezpośredniego.
a przy okazji - miałem na ustnym pytanie o tą metodę pomiaru ... więc warto co nie co na ten temat wiedzieć.
 

Offline manio0013

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 53
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
podsumowując

§ 37. Geodezyjne wysokościowe pomiary terenowe wykonuje się metodami:
  1)   niwelacji geometrycznej;
  2)   niwelacji trygonometrycznej;
  3)   niwelacji satelitarnej;
  4)   skaningu laserowego.
§ 38. Geodezyjny wysokościowy pomiar terenowy dotyczący ukształtowania terenu, w zależności od celu, jakiemu ma służyć, i stopnia zróżnicowania form terenowych, wykonuje się w technologii:
  1)   niwelacji punktów rozproszonych;
  2)   niwelacji profilów;
  3)   niwelacji siatkowej;
  4)   tachimetrii.

to co należało by scharakteryzować metody czy technologie jedno dotyczy pomiarów terenowych a drugi pomiarów terenowych dotyczący ukształtowania terenu czyli (rzeźba terenu) więc jak


Offline vanilllia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 56
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Myślę, że należy scharakteryzować metody. Takie jest przynajmniej pytanie. Jeśli pytają o metody to charakteryzujemy metody - nie trzeba tu za dużo się zastanawiać ;)

Offline lesze16

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 50
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
  • F1 Geodezja
Czemu skupiamy się tylko na pomiarze wysokościowym? Rzeźba chyba też wymaga pomiaru sytuacyjnego?

Oto moja propozycja odpowiedzi:

Geodezyjne sytuacyjne pomiary terenowe wykonuje się metodami
1)   biegunową – pomiar wykonywany jest przez określenie:
kierunku prostej (stanowisko-pikieta)
odległość (stanowisko-pikieta)
2)   ortogonalną- pomiar wykonywany jest przez określenie:
odległości (początek linii pomiarowej – rzut prostokątny szczegółu terenowego na tę linię)
odległość (szczegół terenowy – jego rzut prostokątny na linię pomiarową)
3)   Wcięć:
•   Kątowych
•   Liniowych
•   Kątowo-liniowych
Rozumie się przez to metodę wyznaczania położenia punktów opartą na geometrii trójkąta, w którym wyznaczany punkt jest jego wierzchołkiem; metoda polega na pomiarze odpowiednio kątów, długości lub jednocześnie kątów i długości

4)   Precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS – pomiar technikami statycznymi, RTK lub RTN.

Geodezyjne wysokościowe pomiary terenowe wykonuje się metodami:
1) niwelacji geometrycznej- rozumie się przez to pomiar różnic wysokości punktów na podstawie
pomiaru położenia poziomej osi celowej niwelatora na pionowo ustawionych na tych punktach łatach niwelacyjnych
2) niwelacji trygonometrycznej - rozumie się przez to pomiar różnic wysokości punktów wykonywany na podstawie pomierzonych odległości poziomych oraz kątów pionowych
3) niwelacji satelitarnej - rozumie się przez to pomiar różnic wysokości punktów wykonywany metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy globalnego systemu nawigacji satelitarnej
4) skaningu laserowego - rozumie się przez to metodę obrazowania powierzchni terenu, polegającą na pomiarze odległości między obiektem objętym pomiarem a urządzeniem (skanerem), zainstalowanym na statku powietrznym, na samochodzie lub na stanowisku stacjonarnym, emitującym i odbierającym impulsy laserowe odbite od tego obiektu, z jednoczesnym wyznaczaniem współrzędnych przestrzennych (X, Y, Z),  określających położenie tego urządzenia w przestrzeni, oraz kierunku promienia laserowego w momencie wysłania impulsu;

Przedmiot pomiaru rzeźby terenu 
Pikietami mogą być w szczególności:
1) charakterystyczne punkty powierzchni terenu położone na liniach o najmniejszym i największym spadku terenu, zwanych dalej „liniami szkieletowymi”;
2) punkty powierzchni terenu charakteryzujące jego rzeźbę pomiędzy liniami szkieletowymi;
3) charakterystyczne punkty naturalnych lub sztucznych form terenu, w szczególności: skarp, uskoków, wąwozów, jarów, rowów, kanałów, wałów, grobli

Dla celów obrazowania rzeźby terenu stworzono osobną kategorię klas w BDOT500. W jej skład wchodzą obiekty: punkt wysokościowy sztuczny i naturalny. Dokładność zapisu wysokości tych punktów to odpowiednio 0,01m i 0,1m.Podstawa prawna:
(68) Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r: Par.2 pkt 10,11,13-16,23; Par.32-34; Par.35.ust.3; Par.37;

(35) Rozporządzenie MAiC z dnia 12 lutego 2013 r.:  Załącznik nr 3: tabela nr 2 oraz rozdział 7 par. 58

« Ostatnia zmiana: 15 Kwiecień 2014, 19:46 wysłana przez lesze16 »

Offline konradpw

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 37
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 30.0 Firefox 30.0
  • Zobacz profil
Pierwsza część : ART 37 ( z opisami metod z ART 2), ART 38( tylko wymienić) - rozp w sprawie standardów
Druga część:
Rzeźbę terenu na mapie przedstawia się za pomocą:
- warstwic
- opisu charakterystycznych pkt (pikiet)
- znaków umownych (np. skarpy)

To odpowiedz na logikę ( myślę że w podstawach należy podać rozporządzenie w sprawie BD Gesut, BDOT i MZ no i rozp w sprawie standardów)

Offline fresco

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 44
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 34.0 Firefox 34.0
  • Zobacz profil
Znalazłam w necie coś takiego (to pochodzi z wykładów z geo na AGH):

"Metody przedstawiania rzeźby terenu na mapie:

- za pomocą kresek (kreskowanie (od XVIII w.) polegało na przedstawieniu zboczy gór kreskami. Najbardziej rozpowszechnioną odmianą tej metody było kreskowanie Lehmanna (im stromsze zbocze tym intensywniejsze kreskowanie) oraz kreskowanie cieniujące)

- metoda punktów wysokościowych

- metoda warstwic ( zróżnicowanie wysokości określają na mapie warstwice)

- metoda cieniowania (polega na cieniowaniu zboczy, mapa wykonana tą metodą daje obraz bardzo plastyczny)

- metoda barw / hipsometryczna (główne barwy to: zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, odcienie fioletu; Skala barw hipsometrycznych wykorzystuje właściwość wzroku ludzkiego, który obiekty o barwie czerwonej kojarzy jako bliższe, a o zimnych barwach jako dalsze.)"

Może i ma to sens, ale w obowiązujących przepisach podstawy prawnej na to raczej nie znajdziemy  :)

Offline Batrt

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 45
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 39.0.2171.99 Chrome 39.0.2171.99
  • Zobacz profil
A dlaczego nie moglibyśmy uwzględnić w tym geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych? p. 5 ust. 2 pkt. 2?
zgodnie z p. 2. ust. 8 geodezyjnym pomiarze fotogrametrycznym — rozumie się przez to geodezyjny pomiar sytuacyjny lub wysokościowy wykonywany na modelu terenu utworzonym z przetworzonych zdjęć lotniczych lub satelitarnych;
a jeśli udowodnimy wymaganą dokładność wykonania pomiaru, to możemy użyć innej metody :)

Podstawa: Rozporządzenie w sprawie standardów 9.11.2011
« Ostatnia zmiana: 18 Styczeń 2015, 20:43 wysłana przez Brook »
"Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć"

Offline czacza

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 53
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 35.0 Firefox 35.0
  • Zobacz profil
moim zdaniem: słowo "bezpośredniego" w pytaniu wyklucza pomiar fotogrametryczny z racji iż jest to pomiar pośredni - na modelu terenu utworzonym z przetworzonych zdjęć lotniczych lub satelitarnych