Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [1] Co to jest dziennik budowy? Proszę podać jakimi informacjami geodeta uzupełnia treść dziennika b  (Przeczytany 1505 razy)

Offline Vilku

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 26
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
Co to jest dziennik budowy? Proszę podać jakimi informacjami geodeta uzupełnia treść dziennika budowy (wpisy), w wyniku wykonywanych prac geodezyjnych w czasie realizacji projektu dowolnego obiektu budowlanego. Czy możliwa jest zmiana dokonanego wpisu

Art. 45.Prawo budowlane
1.Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
§ 2. 1. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.
2. Dziennik budowy prowadzi  się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności, o których mowa w ust. 1.
§ 7. 1. Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie pomniejszych uzupełnień.
2. W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już  wpisów, należy niewłaściwy tekst skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić  właściwa treść, z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreślenia i poprawki są dokonywane w formie wpisu do dziennika budowy.
3. Dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione.

Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
§11. Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności, o których mowa w §10, przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
§15.1 Wykonanie czynności geodezyjnych o których mowa w §12, wykonawca prac potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu.
2. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kopie szkiców tyczenia i kontroli poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.
§16. W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów, a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami.

ROZPORZĄDZENIE MRRIB z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

§ 15. 1. Inwentaryzację, jak również związaną z nią dokumentację, sporządza na zlecenie inwestora jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych.
2. Wykonawca stwierdza zgodność lub rozbieżność realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i umieszczenie stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji.

UWAGA. Ostatnie rozporządzenie uchylone / Roland


« Ostatnia zmiana: 7 Styczeń 2015, 10:11 wysłana przez Roland »

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.63 Chrome 31.0.1650.63
  • Zobacz profil
Zabrakło moim zdaniem standardów:
Cytuj
§ 59. 4. Oryginał szkicu tyczenia dołączany jest do dziennika budowy, zaś jego kopia uwierzytelniona przez kierownika budowy pozostaje w dyspozycji wykonawcy.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline dddsss

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
1.Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.


Art. 45. 1.prawo budowlane!! a nie geodezyjne i kartograficzne

Offline Vilku

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 26
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
 O0 oczywiście ze tak, poprawię
brakowało jeszcze info z ZUDP

Cytuj
ROZPORZĄDZENIE MRRIB z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.
§ 15. 1. Inwentaryzację, jak również związaną z nią dokumentację, sporządza na zlecenie inwestora jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych.
2. Wykonawca stwierdza zgodność lub rozbieżność realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i umieszczenie stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz  przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji.

dodam do pierwszego posta
« Ostatnia zmiana: 2 Styczeń 2014, 18:33 wysłana przez Brook »

Offline rafal87301

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 29
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.63 Chrome 31.0.1650.63
  • Zobacz profil
1.Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.


Art. 45. 1.prawo budowlane!! a nie geodezyjne i kartograficzne

Art. 45.1 pochodzi z Ustawy Prawo budowlane

Offline saska2

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
§11. Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności, o których mowa w §10, przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
§15.1 Wykonanie czynności geodezyjnych o których mowa w §12, wykonawca prac potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu.


Na kursie przygotowawczym jeden prowadzący uczulał nas, żeby na egzaminie nie pisać w ten sposób: o których mowa w §10, tylko trzeba napisać o co chodzi
« Ostatnia zmiana: 19 Styczeń 2014, 15:07 wysłana przez Brook »

Offline geoAdam87

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 17
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
czy trzeba w tym pytaniu pisać jakie dokumenty dołącza sie do dziennika budowy?? moim zdaniem nie ponieważ w pytaniu chodzi im tylko o informacje (wpisy)

Offline fresco

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 44
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 34.0 Firefox 34.0
  • Zobacz profil
O0 oczywiście ze tak, poprawię
brakowało jeszcze info z ZUDP

dodam do pierwszego posta

Rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej zostało uchylone, więc można już usunąć z pierwszego posta :)