Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [1] Co stanowi podstawowy element GESUT oraz jakie obiekty wyróżniamy dla potrzeb...  (Przeczytany 2072 razy)

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
CO STANOWI PODSTAWOWY ELEMENT GESUT ORAZ JAKIE OBIEKTY WYRÓŻNIAMY DLA POTRZEB TEJ EWIDENCJI?

Rozp. o GESUT i ZUD
Cytuj
§ 4. Podstawowym elementem ewidencji jest przewód stanowiący liniowy fragment sieci uzbrojenia terenu określonego rodzaju.

Ale co do obiektów to nie mam pojęcia jak to ugryźć.

W starym zarysie mam odpowiedź z G-7 ale teraz przecież mamy Rozp. z 2013....
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline Beduin

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 34
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
a co myślicie o tym, jako odp na drugą część pytania...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

par. 2 pkt. 2

Cytuj
2) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, zwana dalej „ewidencja” — uporządkowany zbiór informacji o przestrzennym położeniu i podstawowych
danych technicznych sieci uzbrojenia terenu, a także o właścicielach oraz o jednostkach organizacyjnych zarządzających tymi sieciami, a w szczególności informacje o:
a) rodzajach przewodów (np. kanalizacyjny, wodociągowy, ciepłowniczy, gazowy, telekomunikacyjny, elektroenergetyczny oraz inne przewody specjalne),
b) położeniu przewodu, a w szczególności: nazwie własnej oraz identyfikatorze jednostki ewidencyjnej według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, nazwie i identyfikatorze obrębu ewidencyjnego, numerach ewidencyjnych działek, numerze ewidencyjnym przewodu i opisie jego położenia, współrzędnych
poziomych punktów załamania, rzędnych wysokościowych punktów charakterystycznych, gabarycie (średnica, przekrój przewodu), identyfikatorze uzgodnionym z jednostka prowadzącą ewidencję branżowa sieci uzbrojenia terenu,
c) nazwie, siedzibie lub adresie właściciela sieci uzbrojenia terenu oraz jednostki organizacyjnej zarządzającej ta siecią,
d) sposobie uzyskania danych o przewodach,
« Ostatnia zmiana: 17 Listopad 2013, 16:41 wysłana przez Brook »

Offline djaworek

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 97
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
CO STANOWI PODSTAWOWY ELEMENT GESUT ORAZ JAKIE OBIEKTY WYRÓŻNIAMY DLA POTRZEB TEJ EWIDENCJI?

Rozp. o GESUT i ZUD
Ale co do obiektów to nie mam pojęcia jak to ugryźć.

W starym zarysie mam odpowiedź z G-7 ale teraz przecież mamy Rozp. z 2013....

Dokładnie tak jak piszesz. Odpowiedź na drugą część pytania jest zawarta w paragrafie 8 oraz załączniku nr 4 INSTRUKCJI TECHNICZNEJ G-7 i tą też instrukcję (mimo że nieobowiązującą) podałbym jako podstawę prawną.

Pozdrawiam

Offline jarviajar

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 8
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 24.0 Firefox 24.0
  • Zobacz profil
Co do drugiej części pytania  - może coś takiego

źródło: R. MAiC w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Rozdział 2. Par 3. Punkt 4:

Cytuj
4.Lokalizację przestrzenną obiektów, o której mowa w ust. 3 pkt 1, określa się za pomocą:
1)współrzędnych płaskich prostokątnych:
a)środków obiektów punktowych,
b)punktów załamania obiektów liniowych i powierzchniowych;

Czyli mamy obiekty:
- liniowe - np., przewody,
- powierzchniowe - np., obudowa przewodu pow 0,50m,
- punktowe - np., punkt o określonej wysokości.
« Ostatnia zmiana: 18 Listopad 2013, 09:20 wysłana przez Brook »

Offline mateusz80

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 6
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Rozp. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych
oraz mapy zasadniczej
Rozdział 2
§ 4. Katalogi obiektów bazy danych GESUT i BDOT500 oraz Modelu Podstawowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
A w nim same tabele i kosmos :-\
Załącznik 5 od pozycji 189 wymienia obiekty bazy danych GESUT, tylko ile ich wypisać i czy w ogóle o to chodzi?

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
no właśnie o to chodzi.... pytanie jest stare... może nie trafię na nie  O0
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
3 rodzaje obiektów:
- punkt
- obiekt liniowy
- obiekt powierzchniowy
Podstawa Rozp. MAiC z 2013
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline jk311

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 18
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Według rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. (poz. 383)
Cytuj
§ 3. 1. W bazie danych GESUT gromadzi się dane o obiektach sieci uzbrojenia terenu oraz informacje o podmiotach
władających tymi sieciami.
Danymi, o których mowa wyżej są: lokalizacja przestrzenna w PSOP oraz charakterystyka obiektów.
Załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia określa m.in. katalog obiektów bazy danych GESUT.
Można tu jeszcze wspomnieć o klasyfikacji obiektów:
Cytuj
§ 5. rozporządzenia
Klasyfikację obiektów bazy danych GESUT i BDOT500 na trzech poziomach szczegółowości z oznaczeniami kodowymi określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Załącznik nr 2 do rozporządzenia - Klasyfikacja obiektów bazy danych GESUT i BDOT500 na trzech poziomach szczegółowości z oznaczeniami kodowymi
Rozdział 2 - Klasyfikacja obiektów bazy danych GESUT
Cytuj
§ 2. Klasyfikację obiektów bazy danych GESUT przedstawia tabela nr 1.
Podałabym tu przykład z tabeli - np. w kategorii klas SU sieci uzbrojenia terenu znajdują się klasy obiektów SUPG przewód gazowy , do której należy np. obiekt SUPG01 przewód gazowy wysokiego ciśnienia

Natomiast, co do tej propozycji:
Cytuj
Czyli mamy obiekty:
- liniowe - np., przewody,
- powierzchniowe - np., obudowa przewodu pow 0,50m,
- punktowe - np., punkt o określonej wysokości.
to wydaje mi się, że wchodzimy w tzw. reprezentację geometryczną.
Obiekt postrzegam raczej jako każdy element bazy danych GESUT, który posiada zbiór charakteryzujących go atrybutów.

wiedzmy23

 • Gość
mój pomysł na ugryzienie tego pytania:
PGIK – definicja GESUT
Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią;
Rozporządzenie GESUT, ART 4
Podstawowym  elementem GESUT jest przewód stanowiący liniowy fragment sieci uzbrojenia terenu określonego rodzaju.
Obiekty bazy danych GESUT
Załącznik nr 2 § 1. 1. Obiekty w bazie danych GESUT  grupowane są na trzech poziomach klasyfikacyjnych:
1) pierwszym – zawierającym kategorie klas obiektów; sieć uzbrojenia terenu SU
2) drugim – zawierającym klasy obiektów; np. przewód gazowy SUPG, obudowa przewodu SUOP, budowla podziemna SUBP, urządzenie techniczne związane z siecią SUUS, punkt o określonej wysokości SUPS, słup i maszt SUSM korytarz przesyłowy SUKP
3) trzecim – zawierającym obiekty; np. przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia SUPE04, rura ochronna  SUOP03, SUBP08 tunel metra, SUUS15 studzienka
2. Dla poziomów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się następujący system kodowania:
1) dla pierwszego – poprzez dwuliterowe oznaczenie, będące skrótem od nazwy kategorii klas obiektów;
2) dla drugiego – poprzez czteroliterowe oznaczenie, będące złożeniem skrótu, o którym mowa w pkt 1, oraz skrótu nazwy właściwej klasy obiektów;
3) dla trzeciego – poprzez czteroliterowe i dwucyfrowe oznaczenie, będące złożeniem skrótu, o którym mowa w pkt 2,
Załącznik nr rozdział 2 .Kategorie obiektów posiadają wspólne atrybuty:
1) źródło
2) istnienie,
3) eksploatacja, który przyjmuje wartość zgodnie ze słownikiem GES_Eksploatacja jako czynny dla wszystkich obiektów bazy danych GESUT lub nieczynny tylko po uzyskaniu potwierdzenia od podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu, owyłączeniu z eksploatacji;
4) władający siecią uzbrojenia terenu, który określa podmiot władający siecią uzbrojenia terenu;
5) przedstawiciel inwestora, który określa inwestora lub upoważnionego przez inwestora geodetę lub projektanta wykonującego prace związane z uzgodnieniem usytuowania projektowanych obiektów sieci uzbrojenia terenu;
6) identyfikator uzgodnienia,
7) identyfikator branżowy wymagany dla obiektów bazy danych GESUT, dla których określony jest podmiot władający siecią uzbrojenia terenu;
8) operat techniczny,
9) data pomiaru,
10) informacja dodatkowa, który pozwala na przekazanie informacji dodatkowych o obiekcie.
§ 12. Klasy obiektów  posiadają wspólne atrybuty:
1) rodzaj przewodu,
2) przebieg,
3) funkcja przewodu,
Reprezentacja geometryczna
przewodów - linia lub powierzchnia ( dla średnicy przekroju > 0,50 m). W przypadku przewodów eN, t reprezentacją jest zawsze linia.
Obudowy przewodu - linia lub powierzchnia ( dla średnicy przekroju  > 0,50 m)
budowla podziemna – powierzchnia
urządzenie techniczne związane z siecią SUUS – punkt (hydrant, zawór, kratka ściekowa) linia (odwodnienie liniowe), powierzchnia (stacja gazowa)
8. Reprezentacją geometryczną obiektów, o których mowa w ust. 6, oraz obiektów
klasy SUUS: niezidentyfikowane urządzenie techniczne i inne urządzenie techniczne jest:
1) punkt, jeżeli wszystkie wymiary jego przekroju są nie większe niż 0,50 m;
2) linia, jeżeli jeden z wymiarów jego przekroju jest większy od 0,50 m;
3) powierzchnia, jeżeli wszystkie wymiary jego przekroju są większe od 0,50 m
punkt o określonej wysokości SUPS – punkt
słup i maszt SUSM - punkt linia powierzchnia
korytarz przesyłowy SUKP- powierzchnia

POSTAWA PRAWNA
PGiK
Rozporządzenie BDOT500 Załącznik nr 1, nr 2
Rozporządzenie GESUT, ART 4

Offline jerro

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 104
 • System:
 • Android 2.1 / Sony Ericsson U20i Android 2.1 / Sony Ericsson U20i
 • Przeglądarka:
 • Safari 4.0 Safari 4.0
  • Zobacz profil
Mam pytanie do wiedzmy 23 - jak to napisać w ciągu 20 minut?  :D Jak zobaczę na egzaminie, że nie zdążę to wystarczy podać same paragrafy bez przytaczania treści? Zostanie to uznane? Przepraszam że piszę bez polskich znaków  :D z komórki :(
« Ostatnia zmiana: 12 Styczeń 2014, 13:31 wysłana przez Brook »
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś robi." - A. Einstein

Offline bro

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 7
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
druga część odpowiedzi " jakie obiekty wyróżniamy dla potrzeb tej ewidencji"

PGiK art. 2.11 sieci uzbrojenia terenu- rozumie się przez towszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia....................

Offline Piotr86

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 51
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
Odnośnie 1 części, czyli elementu GESUT to bezwzględnie RMRRiB ws GESUT i ZUD §4,
natomiast 2 część pytania to RMAiC ws BDOT GESUT i MZ, ale uważam że wystarczy tylko załącznik nr 2 z naciskiem na słowa "klasyfikacja obiektów". Jeśli pytają o wyróżnienie obiektów to zał. nr 1 jest zbyt szczegółowy i myślę, że niepotrzebnie to opisywać.
Niestety tj. pytanie typu "o co chodzi komisji   :o" i ciężko wpasować się w klucz, a na wypisanie wszystko i tak nie wystarczy czasu.
« Ostatnia zmiana: 20 Luty 2014, 08:14 wysłana przez Brook »

Offline maszczo58

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 8
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
Pierwsza część pytania nie budzi wątpliwości, natomiast jeżeli chodzi o drugą część "jakie elementy wyróżniamy dla  potrzeb tej ewidencji" tu pokusiłbym się o konkrety, a mianowicie o wymienienie nazw klas obiektów czyli: przewód benzynowy, przewód ciepłowniczy, przewód energetyczny, przewód gazowy, przewód kanalizacyjny, przewód naftowy, przewód telekomunikacyjny, przewód wodociągowy, przewód niezidentyfikowany, przewód inny, obudowa przewodu, budowla podziemna, urządzenie techniczne związane z siecią, punkt o określonej wysokości, słup i maszt, korytarz przesyłowy. (załącznik nr 2 rozporządzenia w sprawie bazy danych GESUT, BDOT oraz MZ.)
« Ostatnia zmiana: 25 Marzec 2014, 21:00 wysłana przez Brook »

Offline vanilllia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 56
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Odnośnie pierwszej części pytania to w książce "Uprawnienia zawodowe" Hycnera napisane jest: Podstawowy element geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu jest odcinek przewodu podziemnego tego samego rodzaju, tej samej funkcji i tych samych danych technicznych.
Co do drugiej części .... nie wiem co jest prawidłowe:/
« Ostatnia zmiana: 8 Kwiecień 2014, 21:33 wysłana przez Brook »

Offline drsimson

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 3
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Co do pierwszej części pytania, nie ma wątpliwości. Co do drugiej części to zgadzam się z  maszczo58, ale ja znalazłem odpowiedź w załączniku nr 3 do rozp. MAiC w sprawy bazy danych GESUT, BDOT oraz mapy zasadniczej: rozdział 2, § 8.

§ 8. Kategorię klas obiektów SU sieci uzbrojenia terenu obejmują następujące klasy
obiektów: SUPB przewód benzynowy, SUPC przewód ciepłowniczy, SUPE przewód
elektroenergetyczny, SUPG przewód gazowy, SUPK przewód kanalizacyjny, SUPN
przewód naftowy, SUPT przewód telekomunikacyjny, SUPW przewód wodociągowy,
SUPZ przewód niezidentyfikowany, SUPI przewód inny, SUOP obudowa przewodu,
SUBP budowla podziemna, SUUS urządzenie techniczne związane z siecią, SUPS punkt
o określonej wysokości, SUSM słup i maszt, SUKP korytarz przesyłowy.