Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Vademecum 2015  (Przeczytany 1915 razy)

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 37.0.2062.103 Chrome 37.0.2062.103
  • Zobacz profil
Vademecum 2015
« dnia: 11 Wrzesień 2014, 13:40 »
Orientuje się ktoś kiedy pojawi się wydanie na 2015, w którym będzie już z nowelizowane PGiK? Jak się nie mylę to poprzendie wydania ukazywały się w grudniu??

Offline dryft

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 14
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 38.0.2125.111 Chrome 38.0.2125.111
  • Zobacz profil
Odp: Vademecum 2015
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopad 2014, 15:51 »
dziś dzwoniła do mnie Pani z wydawnictwa Gall i mówiła,że nowe Vademecum będzie 31 stycznia :)
« Ostatnia zmiana: 13 Listopad 2014, 20:17 wysłana przez Brook »

Offline Nyzczsel

 • Moderator Globalny
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 948
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 38.0.2125.111 Chrome 38.0.2125.111
  • Zobacz profil
Odp: Vademecum 2015
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopad 2014, 23:24 »
Znając tempo zmian  GUGIK'u- do 31 stycznia jeszcze się wiele może zmienić  :crazy2:

Offline Karol

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 13
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 26.0.1656.60 Opera 26.0.1656.60
  • Zobacz profil
Odp: Vademecum 2015
« Odpowiedź #3 dnia: 3 Styczeń 2015, 21:29 »
Potwierdzam- vademecum 2015 wydają 31 stycznia+ plus czas wysyłki.

Offline hotpants

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 6
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.17 Opera 12.17
  • Zobacz profil
Odp: Vademecum 2015
« Odpowiedź #4 dnia: 9 Styczeń 2015, 16:05 »
Nie wiem jak teraz ale jak zamówiłem w grudniu do gratisowo przysłali Standardy Geodezyjne (zawierają najwazniejsze ustawy i rozp. te nowe).

Offline depcus86

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 4
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 39.0.2171.95 Chrome 39.0.2171.95
  • Zobacz profil
Odp: Vademecum 2015
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Styczeń 2015, 16:06 »
podobno 31 stycznia

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: Vademecum 2015
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Styczeń 2015, 11:08 »
Nie wiem jak teraz ale jak zamówiłem w grudniu do gratisowo przysłali Standardy Geodezyjne (zawierają najwazniejsze ustawy i rozp. te nowe).

Spis Treści VADEMECUM 2014 Vademecum 2015 bedzie jedynie zaktualizowane więc spis mocno sie nie zmieni
Cytuj
spis treści
Ustawa Kodeks cywilny ... 1
Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego ...................................................................................... 2
Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym .................................................. 3
Ustawa o drogach publicznych ... 4
Ustawa o gospodarce nieruchomościami ................................................................................................... 5
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa .................................................... 6
Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej ...................................................................................... 7
Ustawa o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencjiwniosków o przyznanie płatności ... 8
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece ................................................................................................. 9
Ustawa o lasach ... 10
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ........................................................................ 11
Ustawa o ochronie danych osobowych ... 12
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych ............................................................................................. 13
Ustawa o ochronie informacji niejawnych ................................................................................................... 14
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ........................................................................ 15
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych .................................................................................... 16
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ............... 17
Ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ........ 18
Ustawa o samorządzie gminnym ... 19
Ustawa o samorządzie powiatowym ... 20
Ustawa o samorządzie województwa ... 21
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów ... 22
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych .................................................................................................. 23
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ...... 24
Ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ................................................ 25
Ustawa o własności lokali ... 26
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ................................................................ 27
Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ............................................................... 28
Ustawa o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa
państwowe ... 29
Ustawa Prawo budowlane ... 30
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne ................................................................................................ 31
Ustawa Prawo geologiczne i górnicze ... 32
Ustawa Prawo wodne ... 33
Ustawa Prawo zamówień publicznych ... 34
Rozporządzenie MAiC w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ................................................................. 35
Rozporządzenie MAiC w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.................................................. 36
Rozporządzenie MAiC w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego ... 37
Rozporządzenie MAiC w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych................... 38
Rozporządzenie MAiC w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych ......................................... 39
Rozporządzenie MAiC w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych ..................................... 40
Rozporządzenie MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie................................................................. 41
Rozporządzenie MI w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy
inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi
i geodeci gminni... 42
Rozporządzenie MI w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy........................................................... 43
Rozporządzenie MI w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych,
tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom .. 44
Rozporządzenie MI w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów
międzynarodowych ... 45
vademecum prawne Geodety 7
Rozporządzenie MI w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.. 46
Rozporządzenie MI w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii ....................... 47
Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie... 48
Rozporządzenie MI w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ... 49
Rozporządzenie MI w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie
informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego .................................... 50
Rozporządzenie MI w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy ... 51
Rozporządzenie MON w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach
zamkniętych... 52
Rozporządzenie MON w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa ................. 53
Rozporządzenie MRiRW w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ
urządzenia melioracji wodnych szczegółowych .......................................................................................... 54
Rozporządzenie MRiRW w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości ................... 55
Rozporządzenie MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków ............................................................ 56
Rozporządzenie MRRiB w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów
uzgadniania dokumentacji projektowej... 57
Rozporządzenie MRRiB w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów
wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego..................................................... 58
Rozporządzenie MRRiB w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych
i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których
rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania
wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń ......................................................................... 59
Rozporządzenie MRRiB w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego
systemu informacji o terenie ... 60
Rozporządzenie MRRiB w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania
systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów
o udostępnianie tych baz... 61
Rozporządzenie MSWiA oraz RiGŻ w sprawie rozgraniczania nieruchomości ........................................... 62
Rozporządzenie MSWiA w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych
oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu ..................................................................................... 63
Rozporządzenie MSWiA w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów
ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych............................................. 64
Rozporządzenie MSWiA w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych
infrastrukturą informacji przestrzennej ... 65
Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 66
8 vademecum prawne Geodety
Rozporządzenie MSWiA w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających
znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą
w sprawach geodezji i kartografii ... 67
Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego........................................................................ 68
Rozporządzenie MSWiA w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania
w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji
i kartografii ... 69
Rozporządzenie MSWiA w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej
i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zasad wynagradzania ich członków........................................................................................ 70
Rozporządzenie MŚ w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej ....................................................... 71
Rozporządzenie MŚ w sprawie opracowań ekofizjograficznych ................................................................. 72
Rozporządzenie MŚ w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ................................. 73
Rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów
zagospodarowania złóż ... 74
Rozporządzenie PRM w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii .................. 75
Rozporządzenie RM w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie
przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii...................................................................... 76
Rozporządzenie RM w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych
z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności... 77
Rozporządzenie RM w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju... 78
Rozporządzenie RM w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych ................................... 79
Rozporządzenie RM w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości ........................................................ 80
Rozporządzenie RM w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych......... 81
Rozporządzenie RM w sprawie scalania i podziału nieruchomości ............................................................ 82
Rozporządzenie RM w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.......................... 83
Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania
krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków
organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego ...................................................... 84
Rozporządzenie RM w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego ............... 85
Rozporządzenie RM w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących
się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych........................................... 86
Rozporządzenie RM w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach......................... 87
Spis treści Standardów
Cytuj
Ustawa - Prawo geodezyjne wraz z załącznikami, po zmianach na dzień 12 lipca 2014 r.
Rozporządzenie MAiC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
Rozporządzenie MAiC z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Rozporządzenie MAiC z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.
Rozporządzenie MAiC z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Rozporządzenie RM z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.
Rozporządzenie RM z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.
Rozporządzenie RM z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Rozporządzenie MAiC z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych.
Rozporządzenie MAiC z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
Rozporządzenie MAiC z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Rozporządzenie MSWiA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.
Rozporządzenie MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

jak dla mnie nie ma sensu brać vademecum ze standardami jako gratisem
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline iwonap0304

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 5
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 35.0 Firefox 35.0
  • Zobacz profil
Odp: Vademecum 2015
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Styczeń 2015, 13:23 »
Trzeba zaczekać jak będzie chociażby rozporządzenie w sprawie BDOT i GESUT

Offline pawel1

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 25
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: Vademecum 2015
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Styczeń 2015, 21:31 »
Mam pytanie w sprawie vademecum.
Rozp. ws uprawnień: "4. W czasie trwania egzaminu pisemnego osoby zainteresowane mogą korzystać tylko z tekstów aktów prawnych w postaci
papierowej."
Czy vademecum jest tekstem aktu prawnego?można z niego korzystać na egzaminie?
Pytam tych co już byli na egzaminie bo jeszcze nie miałem przyjemności.
pozdrawiam

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 35.0 Firefox 35.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Vademecum 2015
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Styczeń 2015, 21:38 »
Tak można mieć Vademecum na egzaminie i śmiało korzystać.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline reckoner

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 6
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 40.0.2214.93 Chrome 40.0.2214.93
  • Zobacz profil
Odp: Vademecum 2015
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Styczeń 2015, 20:56 »
mi kobieta z wyd. Gall powiedziała na początku tygodnia, że będą wysyłać pod koniec lutego :/

Offline kjozwik

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 139
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 35.0 Firefox 35.0
  • Zobacz profil
Odp: Vademecum 2015
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Luty 2015, 10:47 »

Dziś dostałam wiadomość:

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Pani maila uprzejmie informuję, że Vademecum Prawne Geodety 2015 jest obecnie opracowywane, niedługo będzie przesyłane do drukarni.
Proszę spodziewać się publikacji w pierwszych dniach marca.
Z wyrazami poważania
 

Offline Przemek Zalewski

 • Moderator Emerytowany
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 176
 • geodeta uprawniony 1,2,4
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 40.0.2214.111 Chrome 40.0.2214.111
  • Zobacz profil
Odp: Vademecum 2015
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Luty 2015, 12:04 »
Jednocześnie informujemy, iż z Vademecum zostały usunięte nieobowiązujące już akty prawne. Zważywszy na okoliczność, iż nowe akty nie zostały ogłoszone przed oddaniem Vademecum 2015 do druku już dziś zachęcamy do zamówienia Vademecum 2016.

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: Vademecum 2015
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Luty 2015, 13:08 »
Jednocześnie informujemy, iż z Vademecum zostały usunięte nieobowiązujące już akty prawne. Zważywszy na okoliczność, iż nowe akty nie zostały ogłoszone przed oddaniem Vademecum 2015 do druku już dziś zachęcamy do zamówienia Vademecum 2016.

...reklama jest dźwignią handlu... ;D ;D ;D :D :D :D :2funny: :2funny: :2funny:
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: Vademecum 2015
« Odpowiedź #14 dnia: 2 Marzec 2015, 09:24 »
...z końcem lutego napisałem do wydawnictwa Gall z zapytaniem kiedy można się spodziewać V2015 , czy ich podany termin wysyłki  - druga połowa lutego - będzie zachowana...oto ich odpowiedź ...
Cytuj
Dzień dobry,
 
uprzejmie informuję, iż w związku z opóźnieniem ogłoszenia aktów prawnych przez sejm mamy również opóźnienie, mając na względzie jak najbardziej aktualny stan prawny publikacji. NIemniej jednak publikacja jest już w składzie, za około 3 tygodnie będziemy ją wysyłać.


"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan