Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

czy wykonując mdcp należy aktualizować użytki?

 • 24 Odpowiedzi
 • 1037 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline dryft

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 14
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 42.0.2311.152 Chrome 42.0.2311.152
  • Zobacz profil
to jak w końcu jest z tymi użytkami? w standardach piszą,że w zakresie użytków mapa ma być zgodna z mapą ewidencyjną. a dalej piszą,że aktualizacja użytków nie jest konieczna (...) itd.
no i już nie wiem jak powinno być...

Offline Lupus

 • *
 • *
 • Wiadomości: 1932
 • Płeć: Mężczyzna
 • Dariusz Wilczewski
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 42.0.2311.152 Chrome 42.0.2311.152
  • Zobacz profil
  • limbus3d.pl
kojarzy mi się taki paragraf gdzie jest napisane, że na mapie należy wykazać użytki niezgodne z mapą ewidencyjną i podać legendę
__________
Pozdrawiam
Lupus

Wszystko da się zrobić, tylko czy jest to uzasadnione ekonomicznie?

Offline Atol

 • *
 • *
 • Wiadomości: 447
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 42.0.2311.152 Chrome 42.0.2311.152
  • Zobacz profil
pisze tam, że mają być zgodne z mapą ewidencyjną, oraz, że aktualizacja nie jest konieczna na działkach otaczających "twoją" - dla której robisz mdcp.  Oraz jeżeli robisz coś pod działania inwestycyjne, mające na celu przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji. - czyli pod obiekty liniowe.2. Aktualizacja użytków gruntowych nie jest konieczna na obszarze otaczającym teren planowanej kubaturowej inwestycji budowlanej, a także na obszarze planowanym wyłącznie pod działania inwestycyjne, mające na celu przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji.


wniosek z tego taki, że dla działki dla której robisz mdcp na której powstaje coś kubaturowego ma być użytek aktualny (poza wyjątkami wyzej opisanymi)
« Ostatnia zmiana: 19 Maj 2015, 09:16 wysłana przez Atol »

Offline jkbsrwk

 • *
 • *
 • Wiadomości: 637
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 42.0.2311.152 Chrome 42.0.2311.152
  • Zobacz profil
Wydaje mi się, że się nie aktualizuje, bo do tego potrzebna jest zgoda właściciela, a zmiana użytku nie koniecznie będzie dotyczyć działki zleceniodawcy MDCP, tylko np. sąsiada. Więc jak jest taka potrzeba to tak jak Lupus napisał można wykazać użytek nie ujawniony w EGiB + legenda na mapie. ( Rozp. o standardach Par. 79)

Offline Atol

 • *
 • *
 • Wiadomości: 447
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 42.0.2311.152 Chrome 42.0.2311.152
  • Zobacz profil
zaneguje Twoją wypowiedź :)   bowiem wg PGiK:

Art. 22. 1. Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie.
2.45) Podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.
3.45) Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób, starosta może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, obowiązek:
1) opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan rzeczywisty nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych, a różnica ta jest skutkiem robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.46));
2) udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o której mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki;
3) udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali.
4.47) W przypadku uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania nałożonego decyzją administracyjną obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, następuje egzekucja tego obowiązku w drodze wykonania zastępczego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.48)).
5.47) Właściwy organ, na wniosek podmiotu obowiązanego do poniesienia kosztów wykonania zastępczego dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, złożony w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 133 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, może:
1) umorzyć koszty w całości lub w części, jeżeli obowiązany przedstawi dokument potwierdzający:
a) pobieranie zasiłku, o którym mowa w art. 37 lub art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), lub pobieranie takich zasiłków w okresie 2 lat, lub
b) otrzymanie zasiłku, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, z późn. zm.49)), lub art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub otrzymanie takich zasiłków w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
2) rozłożyć koszty na raty, jeżeli przemawia za tym ważny interes obowiązanego.


gdzie jest zatem napisane, że geodeta ma przekazywać jakieś wnioski?

z powyższego art. wynika, że robi właściciel nieruchomości bądź starosta wydając decyzję
« Ostatnia zmiana: 19 Maj 2015, 20:46 wysłana przez Brook »

Offline jkbsrwk

 • *
 • *
 • Wiadomości: 637
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 42.0.2311.152 Chrome 42.0.2311.152
  • Zobacz profil
Chodzi mi o to, że gdyby geodeta miał wprowadzić zmianę musiał by prosić właściciela o podpisanie wniosku o zmianę danych EGiB, czyli wyręczyć właściciela w tym, co należy do jego obowiązku (PGiK Art. 22.2) i to by była jedyna droga do przeprowadzenie aktualizacji EGiB w tym przypadku :)
Poniżej stanowisko GGK w sprawie aktualizacji EGiB przy sporządzaniu MDCP. Wynika z niego, że w sprawie użytków stosujemy rozporządzenie, czyli nie aktualizujemy, a w sprawie budynków należy przeprowadzić aktualizację, ale o tym już była kiedyś mowa:)
« Ostatnia zmiana: 19 Maj 2015, 10:51 wysłana przez jkbsrwk »

Offline dryft

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 14
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 42.0.2311.152 Chrome 42.0.2311.152
  • Zobacz profil
no właśnie ja mam wątpliwości czy trzeba aktualizować, bo faktycznie na jakiej podstawie ma to robić geodeta przy opracowaniu mdcp...  znalazłam pismo Geodezyjnej Izby Gospodarczej do GGK w tej sprawie, ale nie znalazłam odp:(  http://geoforum.pl/upload/files/pliki/140910_gig.pdf
« Ostatnia zmiana: 19 Maj 2015, 20:47 wysłana przez Brook »

Offline Atol

 • *
 • *
 • Wiadomości: 447
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 42.0.2311.152 Chrome 42.0.2311.152
  • Zobacz profil
Napiszę tak:
Osobiście piszę w sprawozdaniu, że nie uzyskano wniosku właściciela o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków. Jeśli zaś inwestor sobie tego życzy to taki wniosek mi podpisuje, ale jeszcze nigdy nie tyczył się on użytku przy mdcp.

Offline dryft

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 14
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 42.0.2311.152 Chrome 42.0.2311.152
  • Zobacz profil

Offline jkbsrwk

 • *
 • *
 • Wiadomości: 637
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 42.0.2311.152 Chrome 42.0.2311.152
  • Zobacz profil
oj widzę, że za późno zaktualizowałem swoja odpowiedź powyżej :P

Offline goodspeed

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 50
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 50.0.2661.102 Chrome 50.0.2661.102
  • Zobacz profil
Aktualizacje gruntów i budynków można wykonać z urzędu w drodze decyzji adm, wiec geodeta będąc w terenie powinien doprowadzić egib do stanu faktycznego.

Offline maxpor

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 74
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 50.0.2661.102 Chrome 50.0.2661.102
  • Zobacz profil
Nie wiem jak u Was ale u mnie jak do czegoś nie złożę wniosku właściciela (np. inwentaryzacja budynku, zmiana powierzchni dz.) to podgik przekazuje sprawę do wydania decyzji i tam sprawa utyka na jakieś 2-3 miesiące...taki mają sposób na geodetów

Offline jkbsrwk

 • *
 • *
 • Wiadomości: 637
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 50.0.2661.102 Chrome 50.0.2661.102
  • Zobacz profil
Ten sposób na geodetów określa Prawo geodezyjne, więc nie jest to żadna złośliwość. Z resztą ma to sens- skoro nie ma wniosku, to jest wydawana decyzja. Wtedy strona niezadowolona ma szansę się nie zgodzić i odwołać

Offline Lupus

 • *
 • *
 • Wiadomości: 1932
 • Płeć: Mężczyzna
 • Dariusz Wilczewski
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 50.0.2661.102 Chrome 50.0.2661.102
  • Zobacz profil
  • limbus3d.pl
tam sprawa utyka na jakieś 2-3 miesiące...taki mają sposób na geodetów

To jest sposób na inwestorów, a nie na geodetów.
Cóż skoro wiem, że tak robią to informuję o tym klienta i tyle. Informuję, też że ten brak wniosku (brak zgody ) np. sąsiada zaskutkuje przesunięciem terminu zakończenia prac.
Problem jest tylko czy wszystkim geodetom utyka na tak samo długo. Jeśli wszyscy mają tak samo to w czym problem? Tyle tylko, że się jakiś inwestor nie wyrobi "przed zimą". To jest właśnie uproszczenie procedur wg polskiego sejmu.
__________
Pozdrawiam
Lupus

Wszystko da się zrobić, tylko czy jest to uzasadnione ekonomicznie?

Offline Atol

 • *
 • *
 • Wiadomości: 447
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 50.0.2661.102 Chrome 50.0.2661.102
  • Zobacz profil
Proszę mi powiedzieć dlaczego ma to utknąć ? dlaczego sprawy z decyzją mają przedłużać ... co w sumie przedłużać . Ma organ prawo coś wstrzymać na dłużej niż niezwłoczne 30 dni? Czy skarga do starosty nie załatwiła by sprawy ?   może się już pogubiłem.

Skoro:

§ 46.
1. Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 i 11.
2. Z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z:
1) prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych,
2) opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,
3) dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,
4) ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów.

no to można czy nie można (nie wnikam w kwestie roszczeń)?
« Ostatnia zmiana: 1 Czerwiec 2016, 10:43 wysłana przez Atol »