Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Nowelizacja PGiK - Wątpliwości

 • 8 Odpowiedzi
 • 2411 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline michal83

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 43
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
  • Zobacz profil

Nowelizacja PGiK - Wątpliwości

 • dnia: 10 Sierpień 2014, 13:11
W nowelizacji PGiK pojawił się obowiązek

Art.12. 1. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem:
3) właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest:
d) wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu,


Jednocześnie usunięto z przepisów karnych Art 48.1 6) który brzmiał:

6) wbrew przepisom art. 27 ust. 2 nie uzgadnia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu bądź
nie zapewnia przeprowadzenia wyznaczenia usytuowania obiektów budowlanych, geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenia dokumentacji z tym związanej, .......   podlega karze grzywnyRozumiem zatem że nie ma obowiązku wytyczania czegokolwiek na dzień dzisiejszy. Gdyby jednak inwestor się zdecydował  :))to musimy tą robotę zgłosić  Proszę o komentarz  :o

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Nowelizacja PGiK - Wątpliwości

 • dnia: 10 Sierpień 2014, 13:42
Tak,
praktycznie każdą pracę należy zgłosić w tym momencie chyba że zostanie zrealizowana w miesiąc.


[xquote]Rozdział 9
Przepisy karne i kary pieniężne
   
Art. 48.
1. Kto:
1)     wbrew przepisom art. 12 ust. 1 nie zgłasza prac geodezyjnych lub kartograficznych, lub wbrew przepisom art. 12a nie przekazuje materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych, lub informacji o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) wbrew przepisom art. 13 ust. 1 pkt 1 utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą,
3) wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych,
4)     
5)     wbrew przepisom art. 22 ust. 2, będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian,
6)     
7) wbrew przepisom art. 42 bez wymaganych uprawnień zawodowych wykonuje samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
- podlega karze grzywny.
2. W wypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Art. 48a.
1. Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakładają w drodze decyzji administracyjnej:
1) Główny Geodeta Kraju, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów zasobu wojewódzkiego lub powiatowego.
3. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa.
4. W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji oraz uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi.[/xquote]
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline michal83

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 43
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
  • Zobacz profil

Odp: Nowelizacja PGiK - Wątpliwości

 • dnia: 10 Sierpień 2014, 14:01
Artykuł na który sie powołujesz tyczy się przepisów karnych w stosunku do geodety. Chodziło mi bardziej o brak w obecnej nowelizacji  egzekwowania  obowiązku wytyczenia obiektów budowlanych od inwestora.   Może się czepiam , ale moim zdaniem ten zapis nie powinien być w całości usunięty.

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Nowelizacja PGiK - Wątpliwości

 • dnia: 10 Sierpień 2014, 14:06
Przecież nadal w mocy pozostają przepisy prawa budowlanego i rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie gdzie nadal inwestor ma zapewnić wytyczenie obiektów w terenie i ich inwentaryzacje.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline michal83

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 43
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
  • Zobacz profil

Odp: Nowelizacja PGiK - Wątpliwości

 • dnia: 10 Sierpień 2014, 14:18
dokładnie tak jak piszesz.  Tym bardziej nie wiem dlaczego ten zapis został zlikwidowany. Ale po prostu już się czepiam :). Następnym razem nie będę pisał postów na szybko i w gniewie. Temat chyba nadaje się do likwidacji..

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Nowelizacja PGiK - Wątpliwości

 • dnia: 10 Sierpień 2014, 14:23
Wątków typu [Spady] nie ma - jedyne co mogę zamknąć i tyle.
Warto jednak pamiętać o tym iż pojedyncze przyłącze które obejmuje działkę to tam już nie ma obowiązku uzgadniać, tyczyć takiego obiektu, jednak jest obowiązek inwentaryzacji.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline michal83

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 43
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
  • Zobacz profil

Odp: Nowelizacja PGiK - Wątpliwości

 • dnia: 10 Sierpień 2014, 14:42
Teoretycznie pojedyncze przyłącza tez powinny być tyczone.

PB: Art. 43.
1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmują-cej położenie ich na gruncie.

art. 29 ust. 1 pkt 20 przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazo-wych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

Ale przecież nikt nie jest w stanie tego egzekwować

Offline GeoKart

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 136
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 36.0.1985.125 Chrome 36.0.1985.125
  • Zobacz profil

Odp: Nowelizacja PGiK - Wątpliwości

 • dnia: 10 Sierpień 2014, 15:45
Witam serdecznie

Czy ktoś z kolegów posiada wersję ujednoliconą prawa GiK oczywiście w wersji roboczej ??
z góry dziękuję za pomoc.
 

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows Phone Windows Phone
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 10.0 MS Internet Explorer 10.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Nowelizacja PGiK - Wątpliwości

 • dnia: 10 Sierpień 2014, 18:20
Przecież jest na forum tekst po zmianach
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.