Partnerzy

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

supportAutor wątku

 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • 3384
  293
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Ewmapa 12.17 FB
  • Status GG
 • System: Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka: Firefox 40.0 Firefox 40.0
Moduł importu SWDE
 • dodano raport: Protokół ustalenia granic ewidencyjnych, generowany jest opcjonalnie: automatycznie na podstawie analizy geometrii działek, lub na podstawie wskazania działek sąsiednich,
 • dodano raport: Zestawienie KW
 • obsługa plików SWDE zawierających wyłącznie dane przedmiotowe budynków, bez danych działek i bez danych podmiotowych,
 • nowa możliwość wyszukiwania osób po adresie - nowa ikonka w tabelce osób

Dzienniki pomiaru RTK/RTN
 • dodano możliwość zaznaczania punktów przez F5,
 • poprawka importu danych z pliku LandXML z kontrolera Leica,
 • poprawka błędu po wczytaniu punktów ze współrzędnymi do obliczania wektorów w module

C-GEO
 • opracowano import danych z EWMAPY w formacie EOB, z jednoczesną konwersją do postaci obiektowej z bazą danych. Gdy PODGiK nie ma możliwości wydania GML, a udostępnia jedynie EOB, Umożliwia to odczyt danych i opracowanie mapy przez geodetę zgodnie z rozporządzeniem w sprawie mapy zasadniczej i eksport nowych danych do GML dla PODGiK. Import EOB jest dostępny w oknie Projekty-Mój komputer, a także przez okno Legendy (tam można wybrać jednocześnie kilka plików EOB do importu), wcześniej powinno się założyć nową mapę z szablonu o nazwie "szablon_eob_z_mapą_zas.ZMP"
 • dodano funkcję pozyskiwania atrybutów do tabeli współrzędnych z tekstów na mapie. Np. jeśli na mapę C-GEO zaimportowano dane z DXF - punkty z numerami umieszczonymi jako teksty, można je przypisać jako atrybuty do wskazanego pola w tabeli współrzędnych. Nowa funkcja jest dostępna dla zaznaczonych obiektów w oknie tabeli współrzędnych, menu Tabela-Zaznaczone obiekty-Wstaw tekst z mapy,
 • dodano funkcję pozyskiwania atrybutów do obiektów liniowych (dotąd istniała tak funkcja dla obiektów powierzchniowych). Opcja jest dostępna w oknie bazy danych, ikonka Menu, dla zaznaczonych obiektów. Funkcja jest przydatna np. do przypisania opisów przewodów (np. kd300) do obiektów bazy danych,
 • w edytorze mapy obiektowej wprowadzono automatyczne umieszczanie na mapie pojedynczych symboli typu boisko sportowe, itp. Ułatwia to automatyczną redakcję map na podstawie danych np. z plików GML,
 • dodano obsługę kolejnych kilkunastu nowych serwisów WMS (np. SIT Głogów, powiat bełchatowski, kompletna lista serwisów jest dostępna tu) do wyboru w funkcji klienta WMS,
 • uruchomiono obsługę wywołania okna przeglądarki z serwisem Geoportal.gov.pl po zmianie adresu tej usługi przez GUGiK,
 • w eksporcie mapy do pliku rastrowego dodano możliwość eksportu z ograniczeniem do 16 kolorów,
 • w Opcje-Parametry programu, zakładka Obliczenia, dodano opcję włączającą zapis liczonych punktów na aktualnie edytowalną warstwę mapy,
 • w menu Pomoc - O programie dodano informację z listą odblokowanych modułów dodatkowych,
 • dodano transformację lokalną dla powiatu bełchatowskiego (dostępną w Obliczenia-Transformacja, z układu 1965 str. 1, lokalny: Powiat bełchatowski),
 • w transformacji mapy dodano zakładkę umożliwiającą translację, obrót mapy lub wybranych warstw,
 • w tabeli współrzędnych, w menu Tabela-Zaznaczone punkty-Translacja dodano funkcję zaokrąglania wysokości punktów do ustalonego zakresu, opcja jest potrzebna np. do zaokrąglania wysokości punktów wysokościowych naturalnych do 0.1m, które zostały pomierzone z większą dokładnością (np. do 0.001m),
 • do szablonu Mapa Zasadnicza dodano słownik o nazwie ZASADNICZA zawierający listę wszystkich kodów z rozporządzenia. Dzięki niemu, geodeci, głównie ze Śląska, którzy muszą przygotowywać wykazy współrzędnych w plikach tekstowych zawierające więcej niż 1 kolumna z kodami punktów, mogą dodać sobie do tabeli współrzędnych odpowiednią kolumnę z przypisaniem do niej tego słownika, co później ułatwia im wprowadzanie kodów do tabeli współrzędnych. Pomoc dot. tabeli.
 • w obliczeniach ortogonalnych w menu Obliczenia i na mapie dodano opcję zamiany kolejności punktów prostej,
 • w tachimetrii dodano opcję nieliczenia wartości mh i zaokrąglanie kątów zenitalnych zgodnie z opcją dokładności kątów Hz,
 • w tachimetrii dodano podczas obliczeń ostrzeżenie o występowaniu celowych krótszych niż 40m, lub dłuższych niż 250 m,
 • w tachimetrii w oknie konwersji danych dodano format RAW z programu FieldGenius, który jest np. wykorzystywany w tachimetrach HiTarget,
 • w oknie opcji importu danych GeoInfo dodano możliwość nieimportowania opisów dla punktów projektowanych,
 • w oknie importy plików RDL w wersji V8 z Microstation dodano ich rozpoznawanie,
 • w eksporcie do innej mapy i przy tworzeniu nowej mapy xxxx tworzony jest automatycznie katalog xxxx.zad, co ułatwia późniejsze zarządzanie zapisywaniem zadań obliczeniowych,
 • w module Przekroje pionowe zwiększono ilość znaków na numer punktu w rzutowaniu przekroju na prostą,
 • poprawiono styl linii obiektu mapy zasadniczej - Estrada,
 • poprawka umożliwiająca zapytania SQL do pól typu Data w oknie bazy danych,
 • poprawka dotycząca zapisu widoków map w oknie legendy,
 • poprawki i zmiany dotyczące ustalania kolorów warstw do wydruku w oknie legendy,
 • różne poprawki dotyczące wymiany danych w formacie GeoInfo 7
 • różne poprawki dotyczące wymiany danych w formacie WEGA2010 dla poznańskiego GEOPOZ,
 • różne poprawki eksportu do DXF (np. linie, enklawy, bloki),
 • poprawka błędu importu Ewmapa EOB występującego w niektórych przypadkach,
 • uzupełnienie szablonu do importu EOB z Ewmapy,
 • nowa funkcja w oknie mapy: podczas wybierania obiektów, gdy we wskazanym punkcie, w zakresie przyciągania jest więcej obiektów, wyświetla się okno z listą obiektów do wyboru - ułatwia to wybór konkretnego obiektu.
"Bądź Narodowi pożytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.