Partnerzy

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

supportAutor wątku

 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • 3384
  293
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Ewmapa 12.17 FB
  • Status GG
 • System: Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka: Firefox 38.0 Firefox 38.0
SWDE
 • dodano opcję usuwania danych SWDE zaimportowanych do mapy, dzięki temu nie trzeba usuwać całej mapy, gdy zachodzi potrzeba ponownego importu danych SWDE
 • w oknie Podglądu wydruku dokumentów dodano możliwość ich zapisu do plików RTF i do PDF
 • przy imporcie SWDE wybór czy do pola Numer punktu w bazie współrzędnych mapy ma trafiać identyfikator punktu z SWDE (G5NRP) czy numer roboczy (G5OZR),
 
GML
 • możliwość wyłączenia walidacji podczas eksportu do GML
 • rozwinięto mechanizm automatycznej konwersji z danych GIV (GeoInfo VI) do formatu GML zgodnego z rozporządzeniem w sprawie mapy zasadniczej
 • poprawka eksportu do GML etykiet - wysokości rzędnych punktu wysokościowego sieci GESUT
 • poprawka eksportu do GML dodatkowych atrybutów sieci GESUT (idBranzowy, IdUzgodnienia, Wladajacy, itp.)

Dziennik pomiarów RTK/RTN
 • korekta danych pomiarów mimośrodowych z oprogramowania Magnet (nazewnictwo punktów bazowych)
 • punkty w wykazie współrzędnych są sortowane po nazwie punktu (wcześniej lista była zgodna z kolejnością pomiaru)
 • przy odczycie plików JXL poprawiono odczyt czasu pomiaru
 • dodano skrót Ctrl-A - zaznaczenie wszystkich danych

Wyrównanie 3D/GNSS
 • dodano obsługę plików RAW z oprogramowania FieldGenius
 • wprowadzono możliwość wyrównania swobodnego sieci niwelacyjnej (włączane przyciskiem Ustawienia); opis:  http://softline.xgeo.pl/wiki/index.php?title=Wyr%C3%B3wnanie_swobodne
 • poprawiono obliczenia estymatorów lokalnych (była nieścisłość przy kątach pionowych z uwzględnieniem błędu pomiaru wysokości celu i stanowiska)

klient WMS

ogólne
 • Eksport do DXF krzywych (spline) w takiej postaci by były zgodne z przebiegiem w C-GEO
 • w formularzach umożliwiono umieszczanie nazwy projektu, zmienna: $Projekt
 • w oknie wstawiania tekstu na mapie dodano atrybut - skreślenie
 • przy zaznaczaniu wielu obiektów na mapie przy wciśniętym klawiszu CTRL - możliwość odznaczenia obiektu przez powtórne kliknięcie w zaznaczony obiekt
 • wprowadzono nowy rodzaj szablonów map - skompresowanych o rozszerzeniu ZMP (np. Mapa Zasadnicza.ZMP, GeoInfoV-VI.ZMP, K1_GML.ZMP). Dzięki temu założenie nowej mapy zawierającej nawet kilkaset warstw, z których każda posiada własną tabelę bazy danych z wieloma atrybutami trwa 2-3 sekundy. Założenie takiej mapy z tradycyjnego szablonu mogło trwać nawet kilka minut. Szablony ZMP są umieszczone na dole listy szablonów w oknie wyboru szablonu; opis: http://softline.xgeo.pl/wiki/index.php?title=Szablon_ZMP
 • w imporcie danych z GeoInfo V/VI wprowadzono import obiektów typu skarpa umocniona, nieumocniona
 • w module tras drogowych dodano wyliczanie wysokości także dla punktów głównych trasy
 • w edytorze napisów dodano możliwość zmiany kąta napisu względem siatki kwadratów lub ramki i odrębnie kąta skrętu napisu
 • przy eksporcie do innej mapy wysyłany jest teraz także opis warstwy
 • dla zaznaczonych na mapie obiektów wprowadzono możliwość ich skopiowania na wskazaną warstwę (także przez skrót Ctrl-C)
 • umożliwiono eksport okręgów do Ewmapy, a także napisów dwuwierszowych z odnośnikami
 • zaktualizowano szablon ewmapa.sz a także edytor obiektów dla tego szablonu - dodano opisy ułatwiające wybór warstwy i obiektu do skartowania
 • w funkcji Obliczenia na mapie, w narzędziu do liczenia spadków dodano opcję podawania spadku w promilach
 • w module Niwelacja dodano konwersję danych z formatu SDR niwelatora kodowego Sokkia SDL
 • w module Tachimetria dodano obsługę tachimetru Linertec
 • w instalatorze aktualizacji oraz programu wprowadzono możliwość wyboru czy kopiowane są nowe pliki zestawów kodów, symboli, konfiguracje, czy pozostają istniejące już na komputerze. Zabezpiecza to przed niechcianą modyfikacją tych plików, jeśli użytkownik modyfikuje je samodzielnie. Należy jednak mieć świadomość tego, że wówczas nie będą dostępne zmiany wprowadzone przez nas np. w zestawie kodów, czy definicjach symboli.
 • poprawka zapisu nazwy zadania ortogonalnego i biegunowego - podpowiedź właściwej nazwy zadania
 • w oknie szybkiego wstawiania tekstów na mapie autonumeracja działa także dla tekstów z odnośnikiem
 • możliwość przesunięcia dx i dy rastrów geoTIFF podłączonych do mapy w gałęzi Raster w legendzie
 • w oknie edycji grafiki (szkicu orientacyjnego) dodano możliwość rysowania (np wrysowania na szkicu zakresu opracowania), więcej: http://www.softline.xgeo.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=10411&p=27453&hilit=szkic#p27440; opis: http://softline.xgeo.pl/wiki/index.php?title=Szkic_orientacyjny
"Bądź Narodowi pożytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.