Shoutbox

 

support

2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Historia programu Ewmapa

 • 0 Odpowiedzi
 • 4938 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3456
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Historia programu Ewmapa

 • dnia: 16 Styczeń 2010, 23:47
JAK POWSTAWAŁ PROGRAM EWMAPA®
- Historia wersji dla DOS -

EWMAPA v. 3.0 (Listopad 1991r.)

Pierwsza ogólnopolska premiera programu EWMAPA oznaczonej jako wersja 3.0 odbyła się 30 listopada 1991 roku podczas narady Głównych Geodetów Wojewódzkich w Poznaniu.
Oto jak anonsowana była wówczas EWMAPA:

"System EWMAPA jest systemem zarządzania danymi - współrzędnymi punktów granicznych oraz ich połączeniami w działki. System EWMAPA nie obejmuje zarządzania współrzędnymi osnów geodezyjnych oraz nie konkuruje z systemem mapy numerycznej, a stanowi jedynie źródło zasilania mapy w podstawowy element jakim są punkty graniczne i działki.
System EWMAPA oprócz uzupełnienia systemu OŚRODEK znacznie usprawnia obsługę zgłoszenia roboty oraz przyjęcia operatu w zakresie danych kartograficznych operatu ewidencji gruntów, jak również stanowi doskonałe narzędzie do modernizacji operatu ewidencji gruntów.
System EWMAPA posiada bogatą grafikę i umożliwia przenoszenie wybranych danych do systemu AutoCAD będącego standardem światowym. Współpracuje on w chwili obecnej z systeme EWGRUN w części opisowej operatu ewidencji gruntów opracowanym przez OPGK - Lublin, ale nie jest wykluczona możliwość współpracy z systemem MSEG opracowanym przez IPiUTW AR we Wrocławiu."

Oto jaki układ miały wtedy poszczególne menu i podmenu programu:

    * Powrót do DOS-u
    * Informacje dodatkowe o działkach
          o Przeglądanie działek
          o Informacje opisowe o działce
          o Informacje o budynkach na działce
    * Modyfikacja zbioru punktów
          o Dopisywanie nowych punktów
          o Dopisywanie nowych punktów z pliku wejściowego
          o Usuwanie istniejących punktów
          o Modyfikacja współrzędnych istniejących punktów
          o Zmiana stabilizacji
          o Zmiana cechy
    * Modyfikacja zbioru działek
          o Modyfikacja granic i numerów działek
          o Zaznaczanie działek wewnętrznych
          o Kasowanie powiązań z działką wewnętrzną
    * Redakcja mapy
    * Wydruki
          o Wyrys z mapy
          o Wydruk współrzędnych
          o Wydruk pól działek
          o Wydruk czołówek
          o Ustawienie parametrów wydruku
          o Ustawienie parametrów AutoCAD-a
    * Bezpośredni dostęp do danych
    * Przenoszenie danych
          o Kopiowanie fragmentu bazy
          o Kopiowanie punktów do postaci ASCII
          o Kopiowanie działek do postaci ASCII
          o Przeniesienie pól działek

Nietrudno zauważyć jak bardzo różni się dzisiejsza EWMAPA od jej pierwowzoru.

EWMAPA v. 3.6 (Wrzesień 1992r.)

Menu główne i podmenu w wersji 3.6 EWMAPY:

   1. Powrót do DOS-a
   2. Przeglądanie działek i wyrysy
   3. Modyfikacja zbioru punktów
          * Dopisywanie nowych punktów
          * Dopisywanie nowych punktów z pliku wejściowego
          * Usuwanie istniejących punktów
          * Modyfikacja współrzędnych istniejących punktów
          * Zmiana stabilizacji
          * Zmiana cechy
          * Przeglądanie punktów
   4. Modyfikacja zbioru dzialek
          * Modyfikacja granic i numerów działek
          * Analiza przylegania działek
          * Odczyt działek - postać ASCII
          * Dołączenie działek i punktów do bazy
   5. Programy zewnętrzne
          * Przejście do AutoCAD-a
          * Informacje opisowe o działce
          * Informacje o budynkach na działce
   6. Wydruki i konfiguracja
          * Wydruk współrzędnych
          * Wydruk pól działek
          * Wydruk czołówek
          * Wydruk numerów punktów i czołówek
          * Konfiguracja
                o Wydruk grafiki
                o Wydruk tekstu
                o Drivery drukarek
                o Rysunek
                o Barwy
                o Zachowanie
   7. Bezpośredni dostęp do danych
          * Modyfikacja rekordu opisującego działkę
          * Modyfikacja połączenia punkty-działki
   8. Przenoszenie danych
          * Kopiowanie fragmentu bazy
          * Kopiowanie punktów do postaci ASCII
          * Kopiowanie działek do postaci ASCII
          * Przeniesienie pól działek
          * Rozliczanie użytków
   9. Zmiana bazy

EWMAPA v. 4.0 (Marzec 1993r.)

EWMAPA to system prowadzenia obligatoryjnego modułu SITu - katastru nieruchomości.
EWMAPA to specjalizowany system CAD polskiej produkcji.
EWMAPA to niezawodne narzędzie do kontroli opracowań w ośrodkach dokumentacji.
EWMAPA to tanie narzędzie dla każdego wykonawcy robót.

EWMAPA zapewnia łatwe i szybkie wprowadzenie punktów do bazy, zarówno wewnątrz programu jak i z pliku wejściowego ASCII. Punkty mogą być przeglądane i modyfikowane już po wprowadzeniu.

EWMAPA zapewnia proste i bardzo skuteczne mechanizmy wprowadzania granic działek. Łączenie granic odbywa się w trybie graficznym z nieustanną wizualizacją i możliwością wykorzystania myszy. Dodano nadzwyczaj skuteczny i sprawdzony mechanizm kontroli przylegania działek dający 100% pewności ich poprawnego wprowadzenia.

EWMAPA daje różne możliwości prezentacji danych zarówno na ekranie monitora jak i na papierze:

    * wydruki współrzędnych, powierzchni, czołówek,
    * zbiorczy wydruk informacji o działce,
    * wyrysy na drukarkach igłowych i laserowych z absolutną precyzją,
    * wyrysy na ploterach od A4 do A0.

EWMAPA jest systemem otwartym dzięki:

    * możliwości pracy w sieci,
    * mechanizmom importu i eksportu danych (punktów i działek) w formacie jawnym (ASCII) łatwym do przetworzenia przez inne programy,
    * możliwości eksportu danych w popularnym standardzie DXF,
    * mechanizmom interfejsów - połączenie systemu z częścią opisową.

EWMAPA należy do grona nielicznych programów umożliwiających zakładanie i aktualizację konturów klasyfikacyjnych oraz ich rozliczanie.

EWMAPA daje możliwość zakładania warstw linii i tekstów (wstawianych pod dowolnym kątem). można więc stworzyć treść mapy ewidencyjnej:

    * warstwę budynków,
    * warstwę użytków gruntowych,
    * warstwę opisów (nazwy ulic, numery budynków itd.), w układzie odniesienia jakim są granice działek.

Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzania treści mapy (np. zarysów budynków) przy pomocy digitizera (również przy użyciu popularnego kartometru).

W całym programie dodano polskie litery. Są one także dostępne podczas tworzenia warstw opisowych.

EWMAPA v. 4.5 (Czerwiec 1993r.)

W porównaniu z wersją 4.0 systemu dodano wiele opcji operujących na warstwach.

   1. Przenoszenie z warstw do bazy działek - możliwość digitalizacji konturów na warstwach.
   2. Przenoszenie danych z pliku DXF na warstwy EWMAPY.
   3. Eksport danych z warstw do postaci ASCII.
   4. Import danych z postaci ASCII do warstw.
   5. Łączenie warstw.
   6. Zrzut zaznaczonych działek i punktów na warstwy.
   7. Automatyczne obliczanie powierzchni np. budynków.

Zostały zmodyfikowane lub uzupełnione pewne elementy znane z wersji 4.0 programu.

   1. Zwiększenie ilości równocześnie zaznaczanych połączeń do 64 tys. (wymagana pamięć EMS).
   2. Podczas wprowadzania nowych punktów lub modyfikacji współrzędnych dostępne są trzy podstawowe obliczenia geodezyjne: domiar prostokątny, wcięcie liniowe, przecięcie prostych.
   3. Polepszenie współpracy z interfejsami.
   4. Pomiar odległości w trybie graficznym.

EWMAPA v. 5.0 (Styczeń 1994r.)

Najnowsza wersja posiada wiele nowych możliwości w porównaniu do EWMAPY 4.5 .

   1. Nowe elementy na warstwach liniowych: łuki i koła.
   2. Symbolika znaków konwencjonalnych wg instrukcji K1 (możliwość modyfikacji).
   3. Poszerzone możliwości edycyjne:
          * maksymalnie 100 warstw linii i tekstów,
          * wygodne przesuwanie i kopiowanie elementów na warstwach tekstowych,
          * usprawnione posługiwanie się interfejsem,
          * usuwanie elementów przez wskazanie okna,
          * nowe typy zatrzasków przy wprowadzaniu linii,
          * możliwość wprowadzania współrzędnych linii (koła, łuku) na zasadzie kąt-odległość,
          * sporządzanie wyrysów na ploterze i drukarce pod dowolnym kątem,
          * poszerzenie dostępnej pamięci EMS poprzez jej symulację na dysku.
   4. Zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem poprzez system haseł.
   5. Obliczanie poprawek odwzorowawczych układu 65.
   6. Usprawnienie edycji działek - zwiększenie ilości punktów odczytywanych do edycji (nawet o 100%), ułatwione usuwanie połączeń, dołączenie interfejsów.
   7. Obsługa kart graficznych o większej rozdzielczości (standard VESA).
   8. Archiwizacja zmian przebiegu granic działek.
   9. Obsługa osnowy geodezyjnej - część graficzna.
  10. Usprawnienie importu i eksportu z (do) postaci DXF.
  11. Poprawa ergonomii pracy - moduł obsługi plików dyskowych.

EWMAPA v. 5.5 (Listopad 1994r.)

Wersja 5.5 EWMAPY jest produktem o zupełnie nowych możliwościach dzięki licznym dostosowanym do nowych warunków i wymogów klientów.

Do największych nowości należy obiektowość systemu. Poprzednie wersje traktowały obiektowo tylko działki i kontury klasyfikacyjne. Obecnie można tworzyć obiekty z elementów znajdujących się na warstwach. Umożliwia to obiektowe podejście do problemu ewidencji budynków, jak również do ewidencji uzbrojenia podziemnego terenu. Każdy obiekt może się składać z elementów znajdujących się na różnych warstwach, jak i z podobiektów. Z każdym obiektem jest związany kod, identyfikator i opcjonalnie lista atrybutów. Do każdego typu obiektu można dołączyć interfejs, poszerzając w ten sposób listę atrybutów.

Drugą nowością systemu jest interfejs zwrotny umożliwiający wskazanie działek lub obiektów według listy utworzonej przez program interfejsu. Wskazanie działek i obiektów powierzchniowych następuje poprzez zakolorowanie płaszczyzny (szrafura). Szrafura może stanowić tło np. do planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje możliwość wykreślenia szrafury na ploterze.

Trzecia nowość to sterowanie myszą w programie (rozwijane menu w trybie graficznym, wybór opcji poprzez wskazanie).

Czwarta możliwość, wygodna przy obsłudze zgłoszeń robót, to doczytywanie do mapy punktów osnowy z innej kartoteki - banku osnów geodezyjnych.

Oprócz wyżej wymienionych zasadniczych zmian, dokonano uzupełnienia wielu opcji istniejących:

    * Dodano współrzędną Z dla warstw liniowych.
    * Dodano możliwość zmiany typu linii na warstwie (na jednej warstwie mogą się znajdować linie różnych typów).
    * Dodano możliwość kreślenia linii specjalnych np. żywopłotów. Odpowiednia biblioteka jest dostarczana wraz z kompilatorem i dekompilatorem (podobnie jak symbole w wersji poprzedniej EWMAPY).
    * Dodano generatory obiektów np. schodów, wjazdów (również modyfikowalnych przez użytkownika).
    * Podczas kreślenia można dodatkowo ograniczyć obszar, z którego następuje kreślenie poprzez dowolną obwodnicę.
    * Dodano możliwość automatycznego kreślenia opisów pozasekcyjnych z dowolnie modyfikowaną formatką.
    * Dodano możliwość zatrzasku do punktu przecięcia dowolnych obiektów liniowych (umożliwia to proste projektowanie), jak również automatycznego zanumerowania tego punktu na warstwie oraz w pliku ASCII (w formacie odczytywanym jako zbiór wejściowy dla punktów).
    * Wprowadzono dodatkowy format przy dekodowaniu numerycznego mianownika działki. Umożliwia on kodowanie typów konturów na 3 cyfrach.

EWMAPA v. 6.0 (Wrzesień 1995r.)

Program EWMAPA jest produktem stale rozwijanym, którego kierunki rozwoju są ściśle związane z zapotrzebowaniem polskiego odbiorcy. Najnowsza wersja programu uwzględnia wiele uwag i życzeń klientów, zrealizowanych poprzez dodanie nowych modułów w systemie oraz usprawnienie pracy z systemem.

Nowe moduły systemu

W wersji 6.0 dodano dwa nowe duże moduły: moduł obsługi obrazu rastrowego oraz zupełnie nowy moduł rozliczania powierzchni wielu nakładających się baz danych i obiektów powierzchniowych.

EWMAPA została przystosowana do pracy z rastrem. Ta współpraca obejmuje:

    * przygotowanie rastra poprzez jego konwersję,
    * wpasowanie rastra (kalibracja),
    * wyświetlanie rastra podczas edycji graficznej,
    * wektoryzację rastra.

Ostatnia opcja (wektoryzacja z rastra) jest zabezpieczona kluczem sprzętowym.

Drugim zupełnie nowym modułem jest topologiczne przecięcie wielu baz danych. Moduł ten umożliwia rozliczenie powierzchni działek z wieloma bazami danych np. konturami i planem zagospodarowania przestrzennego. Rozliczenie powierzchni baz może nastąpić również z obiektami powierzchniowymi utworzonymi z warstw (np. użytki). Moduł nie posiada ograniczeń co do ilości rozliczanych działek. Nie wymaga również stuprocentowego pokrycia obszaru, na którym ma następować rozliczenie.

Nowe opcje systemu

Nowe opcje systemu w części graficznej:

    * makrodefinicje definiowane przez użytkownika, a dostępne przy użyciu ikon i myszy,
    * generator dla warstw tekstowych (wstawienie wielu tekstów o podobnym układzie),
    * usprawnione okno wyboru warstw - możliwość zaznaczenia warstw do odczytu,
    * nowe opcje obsługi obiektów,
    * ustalenie nazwy warstwy i jej ewentualne uaktywnienie poprzez jej wskazanie,
    * nowa opcja śledzenia,
    * dodatkowe atrybuty tekstu: dowolna orientacja punktu wstawienia, podkreślanie tekstów.

Nowe opcje systemu w części niegraficznej:

    * równoczesny odczyt punktów i działek z ASCII z możliwością usunięcia i archiwizacji poprzedniego stanu (wsadowa modyfikacja danych),
    * analiza małych kątów - dodatkowa opcja kontrolna,
    * import wykazu punktów na warstwy.

Równocześnie z wersją 6.0 pojawiła się po raz pierwszy MAŁA EWMAPA 6.0 posiadająca:

    * Licencję zezwalającą na zainstalowanie programu tylko na 1 komputerze.
    * Maksymalną liczbę 4 baz.
    * Maksymalną liczbę 2500 działek w bazie.
    * Maksymalną liczbę 10000 punktów w bazie.
    * Maksymalną liczbę 25 warstw w bazie.*

* - w kolejnych wersjach MAŁEJ EWMAPY maksymalną liczbę warstw w bazie poszerzono do 100 w związku z wprowadzeniem rozwarstwienia treści mapy numerycznej.

EWMAPA v. 6.5 (Listopad 1996r.)

EWMAPA w wersji 6.5 zawiera szereg nowych opcji, jak również poszerzenia opcji działających, powodując że jest ona sprawnym narzędziem graficznym nie tylko do prowadzenia mapy numerycznej, ale pełnego systemu informacji o terenie.

Do nowych opcji należą:

    * Wydruk na drukarkach rysunków ploterowych.
    * Obsługa barwnych drukarek atramentowych.
    * Wydruk obrazów rastrowych i rastrowo-wektorowych (hybrydowych).
    * Wprowadzenie podwarstw - każda warstwa może się składać z 10 podwarstw, z których każda posiada swoje parametry wizualizacji i kreślenia.
    * Obsługa rozproszonych baz danych - działki, poszczególne warstwy, użytki - wszystko może się znajdować w różnych kartotekach (na różnych serwerach).
    * Eksport i import wielu warstw do jednego pliku ASCII.
    * Obsługa kroju sekcyjnego układu 65 - ustalenie współrzędnych na podstawie godła, wskazanie sekcji, ustalenie godła w danym punkcie mapy.
    * Obsługa obiektów ze wstępnym wskazaniem kodu i automatyczną kontrolą położenia poszczególnych elementów składowych obiektu na odpowiednich warstwach i podwarstwach.
    * Tworzenie i obsługa odnośników dla warstw tekstowych.
    * Nowa biblioteka symboli - automatyczny dobór wielkości symbolu do aktualnej skali zgodnie z instrukcją K1.
    * Możliwość dokonania prostych obliczeń dla podstawowych konstrukcji geodezyjnych (domiar prostokątny, wcięcie liniowe, wcięcie kątowe) podczas wkreślania elementów na warstwy liniowe.
    * Gaszenie i zapalanie warstw poprzez wskazanie symbolicznego oznaczenia (menu widoczności).
    * Uaktywnienie warstwy poprzez wskazanie symbolicznego oznaczenia. Wcześniej temu oznaczeniu przypisuje się nazwę warstwy, numer podwarstwy, elementy charakterystyczne np.: typ linii, wysokość tekstu, justyfikację, nazwę symbolu itp. (menu aktywności).
    * Możliwość zatrzasku do punktu wstawienia tekstu.
    * Okresowy zapis warstw.
    * Import wykazu pikiet.
    * Generator skarp.

Do elementów, których działanie zostało zmodyfikowane należą:

    * Lepsza współpraca z ploterami rastrowymi (większa paleta pisaków, automatyczny dobór grubości).
    * Automatyczne pozyskanie współrzędnych w formatce podczas kreślenia opisów pozasekcyjnych.
    * Odczyt rastra poprzez wskazanie punktu na mapie.
    * Wizualizacja napisów na ekranie w sposób precyzyjny (tak jak na ploterze).

EWMAPA v. 6.5a (Kwiecień 1997r.)

Program rozprowadzany był na zasadzie update. Bezpłatnie otrzymali go wszyscy użytkownicy wersji 6.5.

Zmiany jakie wprowadzono to:

    * Generacja linii tarasu.
    * Eksport-import do formatu DXF tekstów podkreślonych.
    * Pomiar odległości poprzez wskazanie odcinka (celownikiem w dowolnym miejscu).
    * Rezerwacja numerów punktów granicznych.
    * Alternatywny zestaw linii.
    * Modyfikacja współrzędnych, cechy i stabilizacji punktu bezpośrednio w grafice.
    * Możliwość wydrukowania (wykreślenia) samej formatki oraz poszerzenie o interfejsy.
    * Usprawnienie menu aktywności (zmienna WSTAW).
    * Możliwość ustawienia potwierdzenia wyjścia z edycji graficznej.
    * Uruchomienie programu zewnętrznego (sekwencja ALT Q).

Dyskietka instalacyjna zawierała także:

    * Gotowe, założone, właściwie skonfigurowane, wzorcowe warstwy (wraz z podwarstwami) będące propozycją rozwarstwienia treści mapy numerycznej w systemie EWMAPA.
    * Program narzędziowy JUSTYFIK.EXE.
    * Wersję demonstracyjną programu do automatycznej interpolacji warstwic.

EWMAPA v. 6.6 (Październik 1997r.)

Wersja ta zawiera kilka zmian w stosunku do wersji 6.5:

   1. Możliwość kreślenia tekstów i symboli w taki sposób, aby te przesłaniały elementy liniowe (tzw. transparentność). Przesłanianie może dotyczyć wszystkich warstw liniowej lub określonej grupy podwarstw z jednej warstwy.
   2. Globalne usuwanie z wielu warstw równocześnie. Istnieje możliwość usuwania pojedyńczych elementów, jak i według okna.
   3. Globalna zmiana typu linii na danej podwarstwie. Po podaniu okna i nowego typu linii będzie on zastosowany dla każdego elementu znajdującego się w oknie.
   4. Globalna zmiana parametrów tekstu na danej podwarstwie. Po podaniu okna i nowych parametrów nastąpi ich zmiana dla każdegoelementu w oknie. Zmianie mogą podlegać:
          * wysokość tekstu (symbolu),
          * sposób justyfikacji tekstu,
          * atrybut podkreślenia tekstu.
   5. Możliwość edycji warstw podczas edycji grafiki (np. zmiana barwy, domyślnej justyfikacji, definicji pisaków).
   6. Identyfikacja obiektów powierzchniowych poprzez wskazanie środka.
   7. Statystyka po zaznaczeniu obiektów (ilość elementów, łączna długość).
   8. Możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego podczas pracy w edycji graficznej (przy operacji zatrzasku).

źródło wiedzy
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.