Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

egzamin 28 lutego 2013

 • 34 Odpowiedzi
 • 2536 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

egzamin 28 lutego 2013

 • dnia: 28 Luty 2013, 18:31
Do egzaminu przystąpiło szesnastu uczestników dwie osoby były zwolnione z testów, po części ogólnej pozostało czternaście osób.
Po części opisowej do egzaminu ustnego zostało dopuszczonych osiem osób, ostatecznie uprawnienia otrzymało sześć osób.
w szczegółach:
Zakres 1 zdało cztery osoby,
Zakres 2 zdało cztery osoby,

Komisja:
Przewodniczący: Tes

Świadectwa wręczał pan Andrzej Zaręba
Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Niestety tu zdarzyła się wpadka, i ze świadectwami odjechało dwie osoby (które miały już wcześniej nadane uprawnienia), świadectwa z numerami 2200* zostały opatrzone numerami 2000*.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: egzamin 28 lutego 2013

 • dnia: 28 Luty 2013, 18:45
Pytania opisowe z zakresu 1
 • Przy zakładaniu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy metodą pomiarów satelitarnych GPS wykonawca stwierdził, że przewidziany do nawiązania osnowy punkt geodezyjny I klasy sieci POLREF, usytuowany w terenie na miedzy dzielącej działki gruntu ornego, został usunięty, przypuszczalnie przez rolników użytkujących te pola. Proszę omówić obowiązujący dalszy tok postępowania w tej sprawie.
 • Proszę opisać, jaką dokumentację sporządza geodeta po zakończeniu budowy i komu ją przekazuje.
 • Na czym polega sprawdzenie  projektu zagospodarowania działki lub tereny inwestycji i projektu architektoniczno-budowlanego w trakcie geodezyjnego opracowania tego projektu? Jaki winien być tok postępowania geodety w przypadku stwierdzenia rozbieżności?

Pytania opisowe z zakresu 2
 • Czy decyzji o podziale może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności? Proszę uzasadnić odpowiedź.

Więcej nie udało się uzyskać ... może jak ekipa dojedzie do Rzeszowa dopisze w weekend, pytania z zakresu 2
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline piso

 • *
 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 1
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 25.0.1364.97 Chrome 25.0.1364.97
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 28 lutego 2013

 • dnia: 28 Luty 2013, 19:37
Czy mam rozumieć, że ani wczoraj, ani dzisiaj nikt nie zdawał na 4? Czy po prostu nikt nie zdał i nie pamiętał pytań :)

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: egzamin 28 lutego 2013

 • dnia: 28 Luty 2013, 19:43
Tak dokładnie, egzaminy były tylko na zakres 1 oraz 2.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline hejcek

 • *
 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 1
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 25.0.1364.97 Chrome 25.0.1364.97
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 28 lutego 2013

 • dnia: 28 Luty 2013, 23:00
zdało 6 osób 3 osoby drugi zakres i trzy osoby pierwszy zakres. pytania ustne: osnowa pomiarowa jakimi metodami zakładamy,mdcp co jest jej treścią,szczegóły terenowe i i ich dokładności  .
sYsTEM połączył wiadomości: 28 Luty 2013, 23:12
to ustne dla mnie zakres 1
« Ostatnia zmiana: 28 Luty 2013, 23:12 wysłana przez hejcek »

Offline mayst

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 26
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 28 lutego 2013

 • dnia: 1 Marzec 2013, 08:39
Niestety nie miałem szczęścia i nie zaliczyłem egzaminu ustnego.
Pytania od komisji:
1) Mapa topograficzna w skali 1:5000 czy zawiera dane EGIB, kiedy podlega aktualizacji?
2) Założenie reperu roboczego podczas tyczenia budynku.
3) Jaka jest zasada pomiaru  sytuacyjnego i wysokościowego kabla energetycznego (wiązki kabli eNN i eNW w wykopie) ? - miałem mały rysunek z opisanymi rodzajami kabli i odległościami miedzy nimi. należało podać jak co gdzie mierzymi i jak opisujemy.
4) Jak wykonać sprawdzenie poprawności wykonanej rzeźby terenu?
5) Jak wykonamy pomiar zwisu kabla energetycznego nad droga?
« Ostatnia zmiana: 1 Marzec 2013, 08:54 wysłana przez mayst »

Offline Jigs

 • *
 • *
 • Wiadomości: 570
 • Płeć: Mężczyzna
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 28 lutego 2013

 • dnia: 1 Marzec 2013, 10:35
Pytania opisowe z zakresu 1
 • Przy zakładaniu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy metodą pomiarów satelitarnych GPS wykonawca stwierdził, że przewidziany do nawiązania osnowy punkt geodezyjny I klasy sieci POLREF, usytuowany w terenie na miedzy dzielącej działki gruntu ornego, został usunięty, przypuszczalnie przez rolników użytkujących te pola. Proszę omówić obowiązujący dalszy tok postępowania w tej sprawie.
 • Proszę opisać, jaką dokumentację sporządza geodeta po zakończeniu budowy i komu ją przekazuje.
 • Na czym polega sprawdzenie  projektu zagospodarowania działki lub tereny inwestycji i projektu architektoniczno-budowlanego w trakcie geodezyjnego opracowania tego projektu? Jaki winien być tok postępowania geodety w przypadku stwierdzenia rozbieżności?


pytanie nr 1) Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony znaków.... z 15-04-1999
§ 8 i § 9
Cytuj
§ 8. Wykonawca prac, o których mowa w § 4 pkt 2, w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub zagrażania przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym starostę.
 
§ 9. Starosta po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 8 rozporządzenia i art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej ustawą lub po uzyskaniu w inny sposób informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku lub zagrażaniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia:


1) przeprowadza niezwłocznie sprawdzenie stanu znakuoraz usuwa pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających znaki albo budowlach triangulacyjnych,


2) przekazuje protokół czynności, o których mowa w pkt 1, marszałkowi województwa, a w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy znaku podstawowej osnowy geodezyjnej (I i II klasy) oraz osnowy grawimetrycznej lub magnetycznej - również Głównemu Geodecie Kraju,


3) wnioskuje o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy w razie podejrzenia popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy.

pytanie nr 2)Rozporządzenie MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu opracowań ... z 21-02-1995
§ 17 , § 19 , § 20 , § 21
Cytuj
§ 17. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

§ 19.
1. Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego.
2. W wypadku pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektu lub jego podłoża, do dokumentacji budowy należy dołączyć operat z tych pomiarów.

§ 20. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

§ 21. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
1) do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji, o której mowa w
§ 20, w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
2) kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

pytanie nr 3)
tutaj nie jestem pewny gdzie szukać odpowiedzi w rozporządzeniu MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu ....z 21-02-1995 czy może  w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ???
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: egzamin 28 lutego 2013

 • dnia: 1 Marzec 2013, 10:50
Wydaj się że odpowiedź na pytanie drugie z zakresu 1 nie jest kompletna.

Cytuj
Proszę opisać, jaką dokumentację sporządza geodeta po zakończeniu budowy i komu ją przekazuje.

Uzupełniłbym jeszcze o rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przynajmniej o §61 i §62.

Cytuj
§ 61. 1.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się w celu:
1) ustalenia danych:
a) określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych,
b) niezbędnych do wprowadzenia zmian w:
– bazie danych ewidencji gruntów i budynków - w zakresie użytków gruntowych oraz budynków,
– bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - w zakresie sieci uzbrojenia terenu,
– bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy - w zakresie budowli;
2) sporządzenia operatu geodezyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w szczególności:
a) mapy obrazującej położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego,
b) dokumentacji określającej stan wyjściowy obiektów, które zgodnie z projektem budowlanym podlegają w trakcie ich użytkowania okresowym badaniom przemieszczeń i odkształceń.
2.Uczestnicy procesu budowlanego mogą rozszerzyć zakres geodezyjnych pomiarów powykonawczych, w szczególności dotyczących pionowości elementów konstrukcyjnych i trzonów windowych oraz stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń obiektu i podłoża i odkształceń obiektu.
3.Na obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, zakłada się osnowę realizacyjną, specjalnie zaprojektowaną do wykonania pomiaru pierwotnego oraz pomiarów następnych, składającą się z:
1) punktów kontrolowanych:
a) przyłożenia,
b) zaczepienia,
c) celowania;
2) stanowisk instrumentów pomiarowych związanych z badanym obiektem lub założonych w jego sąsiedztwie.
§ 62.Wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych utrwala się w postaci dokumentów elektronicznych, a w przypadkach gdy wyników nie można zapisać w formie elektronicznej, zapisu dokonuje się w postaci dokumentów papierowych.

Pytanie numer 3 może być bardziej złożone:
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

Cytuj
§ 55. 1.Pomiary mające na celu geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie oraz geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych wykonuje się na podstawie wyników geodezyjnego opracowania:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2.Przy geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się, o ile jest to niezbędne, inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline chudy_2000

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 58
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 28 lutego 2013

 • dnia: 1 Marzec 2013, 11:28
 • Na czym polega sprawdzenie  projektu zagospodarowania działki lub tereny inwestycji i projektu architektoniczno-budowlanego w trakcie geodezyjnego opracowania tego projektu? Jaki winien być tok postępowania geodety w przypadku stwierdzenia rozbieżności?


Co myślicie o takiej odpowiedźi

Pomiary mające na celu geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie oraz geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych wykonuje się na podstawie wyników geodezyjnego opracowania:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2.Przy geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się, o ile jest to niezbędne, inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy.
W trakcie geodezyjnego opracowania projektu obiektu budowlanego należy:
a/ sprawdzić czy projekt nie koliduje z obiektami istniejącymi szczególnie z urządzeniami podziemnymi naniesionymi na mapę zasadniczą lub plan koordynacyjny a także z innymi projektami branżowymi.
b/ sprawdzić jednoznaczność wymiarową i geometryczną projektu.
c/ obliczyć współrzędne punktów charakterystycznych /głównych/ obiektu w układzie osnowy. 
d/ obliczyć elementy tyczenia /miary/ dla przyjętej metody tyczenia.
e/ sporządzić wykaz elementów kontrolnych służących do przeprowadzenia kontroli wyników pomiaru i oceny dokładności pomiaru.
f/ sprawdzić dane liczbowe projektu z odpowiadającymi im danymi zawartymi w planie realizacyjnym.
W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności dotyczących :
1. Charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego : kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji
2. Zakresu objętego projektem  zagospodarowania działki lub terenu
Wymagana jest  zmiana pozwolenia na budowę, projektant dokonuje zmiany w projekcie i przedkłada ja Organowi który wydał pozwolenie na budowę w celu zmiany  tego pozwolenia.

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: egzamin 28 lutego 2013

 • dnia: 1 Marzec 2013, 11:49
To jeszcze dodam co powinno być w częściach rysunkowych:

Dz.U.2010.243.1623

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Cytuj
§ 8. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na mapie do celów projektowych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).
3. Część rysunkowa, sporządzona na mapie, z uwzględnieniem § 7, powinna określać:
1) orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata;
2) granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzędnych, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich, rodzaj i zasięg uciążliwości, zasięg obszaru ograniczonego użytkowania, układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów tego układu, charakterystyczne rzędne i wymiary, a także oznaczenie przebiegu dróg pożarowych oraz dojść łączących wyjścia z obiektów budowlanych z drogą pożarową;
3) ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu;
4) ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu;
5) urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielkość źródeł, usytuowanie stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodów straży pożarnej oraz charakterystyczne rzędne i wymiary;
6) układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, ujęć wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłużnych, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych;
7) układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci zewnętrznych i złączy z instalacją obiektów budowlanych oraz charakterystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów;
8) w razie potrzeby rezerwę i podział terenu wynikający z programu całego zamierzenia budowlanego oraz przewidywanej rozbudowy;
9) granice obszaru terenu zamkniętego i zewnętrznych stref ochronnych, na którym znajdują się obiekty budowlane służące obronności i bezpieczeństwu państwa.
§ 9. Dane, o których mowa w § 8 ust. 3, mogą być zamieszczone na dodatkowych rysunkach, jeżeli poprawi to czytelność projektu zagospodarowania działki lub terenu. W razie konieczności przedstawienia układu sieci i instalacji zewnętrznych na oddzielnych rysunkach, należy do projektu załączyć zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia działki lub terenu.
§ 10. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność.

§ 11. 1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową.
§ 12. 1. Część rysunkowa, o której mowa w § 11 ust. 1, sporządzona z uwzględnieniem § 7, powinna przedstawiać:
1) elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym na rysunku wyrobów wykończeniowych i kolorystyki elewacji;
2) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje, a dla obiektu liniowego - przekroje normalne i podłużne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego, konieczne do przedstawienia:
a) układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego,
b) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego powiązania z podłożem oraz przyległymi obiektami budowlanymi,
c) położenia sytuacyjno-wysokościowego i skrajnych parametrów instalacji i urządzeń technologicznych, związanych lub mających wpływ na konstrukcję obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urządzeń oraz bezpieczeństwo ich użytkowania,
d) budowli przemysłowych i innych tworzących samonośną całość techniczno-użytkową, jak komin, zbiornik, kolumna rafineryjna, z uwzględnieniem niezbędnych wymiarów, w tym zewnętrznych w rzucie poziomym i pionowym
- z nawiązaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewnętrznych obiektu budowlanego, w szczególności pomieszczeń, rodzaju konstrukcji, przekrojów jego elementów, a także instalacji oraz gabarytów (obrysu) urządzeń technologicznych, o których mowa w lit. c;
3) w stosunku do budynku ogrzewanego, wentylowanego i klimatyzowanego - rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność powietrzną przegród, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o których mowa w pkt 2;
4) podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o których mowa w pkt 2;
5) zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:
a) instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i gazowe,
b) instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalację piorunochronną,
c) instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach odrębnych
- wraz ze sposobem powiązania instalacji obiektu budowlanego bezpośrednio z sieciami (urządzeniami) zewnętrznymi albo z instalacjami zewnętrznymi na zagospodarowywanym terenie oraz związanymi z nimi urządzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematów lub przedstawione na odrębnych rysunkach.
2. Część rysunkowa powinna być zaopatrzona w niezbędne oznaczenia graficzne i wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego. Dotyczy to także klas odporności ogniowej elementów budowlanych, stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe oraz obudowy dróg ewakuacyjnych.
3. Opracowanie części rysunkowej projektu budowlanego obiektu liniowego należy dostosować odpowiednio do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.
4. Część rysunkowa projektu przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego powinna wyróżniać graficznie stan istniejący.
§ 13. 1. Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna być, z zastrzeżeniem ust. 2, sporządzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach, jednak nie mniejszej niż:
1) 1:200 dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach;
2) 1:100 dla pozostałych obiektów budowlanych i wydzielonych części obiektów wymienionych w pkt 1;
3) 1:50 dla wydzielonych części obiektów budowlanych podlegających przebudowie lub rozbudowie oraz części obiektów skomplikowanych i o małych rozmiarach.
2. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego należy dobierać skale rysunków dostosowane do długości obiektu i umożliwiające odwzorowanie obiektu z dokładnością zapewniającą czytelność projektu budowlanego.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline mayst

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 26
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 28 lutego 2013

 • dnia: 1 Marzec 2013, 12:33
W pierwszym pytaniu należało jeszcze dopisać , że ten punkt usunięty wykonawca powinien sobie wznowić bo nie w przeciwnym razie nie może zakończyć swoich prac związanych z założeniem osnowy szczegółowej. takie hasło przynajmniej padło od komisji.

Offline chudy_2000

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 58
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 28 lutego 2013

 • dnia: 1 Marzec 2013, 13:20
1) Mapa topograficzna w skali 1:5000 czy zawiera dane EGIB, kiedy podlega aktualizacji?

w skali mapy zabrakło jednego zera ?

Offline Szajbiński

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 29
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • GEOLeeT

Odp: egzamin 28 lutego 2013

 • dnia: 1 Marzec 2013, 13:53
w skali mapy zabrakło jednego zera ?

Nie kolego, komisji chodziło właśnie o skalę 1:5000.

Jeśli chodzi o mnie to dostałem 4 pytania, zarys cytuję poniżej:
1. Skaning laserowy - w jakiej metodzie pomiarów jest wykorzystywany.
2. Przekazywanie dokumentacji do zasobu.
3. Osnowa pomiarowa - do jakich pomiarów jest wykorzystywana?
4. Narysować przekrój studni kanalizacyjnej i zaznaczyć miejsce pomiaru wysokościowego oraz narysować 2 studnie w rzucie z góry połączone rurą i powiedzieć co będzie przedmiotem pomiaru sytuacyjnego.

Jeśli chodzi o moje odczucia to komisja jak najbardziej przyjazna, która nie stwarzała "magicznej" bariery dwóch stron biurka. Natomiast co do pytań: test według mnie dość trudny, opisowe proste aczkolwiek treść pytania zwodząca z tropu, a ustne to już ruletka. Dodam, że zdawałem na pierwszy zakres.

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: egzamin 28 lutego 2013

 • dnia: 1 Marzec 2013, 13:59
Niby to z K-2 ale trzeba sprawdzić czy w którymś z nowych rozporządzeń tego nie ma.

z K-2

Cytuj
ROZDZIAŁ III
TREŚĆ MAP TOPOGRAFICZNYCH
§ 28
Na mapach topograficznych przedstawia się:
- elementy osnowy matematycznej i geodezyjnej,
- osiedla,
- obiekty, przemysłowe, rolnicze i socjalno-kulturalne,
- koleje i urządzenia z nimi związane,
- drogi i urządzenia z nimi związane,
- wody i urządzenia z nimi związane,
- roślinność, uprawy i grunty,
- granice,
- rzeźbę terenu.

§ 152
Mapę podstawową w skali 1:10 000 /1:5 000/ aktualizuje się:
1. na obszarach aglomeracji miejskich i ośrodków przemysłowych, w pasie wybrzeża morskiego i obszarów nadgranicznych oraz wzdłuż dróg wodnych - co 5 - 10 lat,
2. na pozostałym obszarze - co 15 lat.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline chudy_2000

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 58
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 28 lutego 2013

 • dnia: 1 Marzec 2013, 16:24
Tak się własnie zastanawiałem  :) sugerowałem się zapisem z ustawy prawo geodezyjne

Cytuj
1e. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie
odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w
ust. 1a i 1b, są:
1) mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000;
2) mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000;
3) mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000
4) mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000.