Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

egzamin 22 maja 2013

 • 32 Odpowiedzi
 • 2638 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline chamm

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 5
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Windows
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil

egzamin 22 maja 2013

 • dnia: 22 Maj 2013, 17:44
Do egzaminu przystąpiło 16 osób.
Przewodniczący komisji E. Tes

Testy zdali wszyscy
Do ustnego zostało dopuszczonych 7 osób wszyscy z zakresu 1.
Z zakresu drugiego było chyba 5 osób nikt nie przeszedł dalej.
Ogólnie zdało 6 osób

Na gorąco przewodniczący Tes po pisemnych zostało 6 osób
ogólnie pytania na zakres 1
1.pytanie klucz tym razem czy inwestor ma obowiązek uzgadniać położenie instalacji na działce której jest wlascicielem (nie dosłownie) patrz stanowisko GGK w tej sprawie
2.kalibracja mapy w skali 1:500
3.mapa do celów projektowych treść zakres itd

« Ostatnia zmiana: 23 Maj 2013, 14:10 wysłana przez Brook »

Offline Jigs

 • *
 • *
 • Wiadomości: 570
 • Płeć: Mężczyzna
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Android 4.0.3 Android 4.0.3
 • Przeglądarka:
 • Safari 4.0 Safari 4.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 22 maja 2013

 • dnia: 22 Maj 2013, 18:37
Na gorąco przewodniczący Tes po pisemnych zostało 6 osób ogólnie pytania na zakres 1 2.kalibracja mapy w skali 1:500 3.mapa do celów projektowych treść zakres itd 1.pytanie klucz tym razem czy inwestor ma obowiązek uzgadniać położenie instalacji na działce której jest wlascicielem (nie dosłownie) patrz stanowisko GGK w tej sprawie
Pytania 2 i 3 standardowe i powtarzjące się. Piszesz ze standardów i rozp w sprawie rodzaju i zakresu... w budownictwie z 1995 r, 3 pytanie ciekawe i specjalnie dobrane aby zmniejszyć liczbę chętnych, jedyne co mi przychodzi do głowy jako odpowiedź to
z rozp w sprawie gesut i zudp z 04 2001 par 10.2 i uzupełnione prawem budowlanym art3.11
Cytuj
10.2. Uzgadnianie sieci będących przyłączami do budynku lub budowli, w części usytuowanej na nieruchomości, w stosunku do której prawo do dysponowania na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42), przysługuje wnioskodawcy, nie wymaga przedłożenia wniosku na posiedzeniu zespołu i zasięgania opinii jego członków.

11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;
Pomimo tego co napisałem , zastanawiam się-przecież aby cokolwiek doprowadzić do domu musisz mieć projekt zatwierdzony przez podmiot władający siecią co za tym idzie ustalony przebieg sieci po własnej działce, czyli wynikałoby że jednak musisz ustalać przebieg na swoim terenie

Dzisiaj arkadio zdawał więc poczekajmy na jego relację
« Ostatnia zmiana: 22 Maj 2013, 22:50 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline ZIGI2012

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 22 maja 2013

 • dnia: 22 Maj 2013, 18:46
Witam czy może się orientujecie czy zdawał ktoś dzisiaj na zakres nr 4. Pozdrawiam

Offline aneta83

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 22 maja 2013

 • dnia: 22 Maj 2013, 21:15
pytanie 1
Cytuj
uzgadnianie sieci będących przyłączami do budynku lub budowli, w części usytuowanej
na nieruchomości,w stosunku do której prawo do dysponowania na cele budowlane, (...)
przysługuje wnioskodawcy, nie wymaga przedłożenia wniosku na posiedzenie zespołu i
zasięgania opinii jego członków. Nie oznacza to zwolnienia inwestora z obowiązku
dokonania przedmiotowych uzgodnień. Przepis ten wskazuje na zastosowanie przez
organ odmiennej formy uzgadniania sieci będących przyłączami, a mianowicie
zaopiniowania projektu przez przewodniczącego Zespołu, bez obowiązku zwoływania
posiedzenia całego zespołu i zasięgania opinii jego członków (§ 11 ust. 1
rozporządzenia),
« Ostatnia zmiana: 22 Maj 2013, 21:28 wysłana przez Brook »

Offline kamil_02fm

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 13
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 22 maja 2013

 • dnia: 22 Maj 2013, 21:39
a może to do pytania 1 można by jeszcze dorzucić ?
Art. 27 PGiK
1. Sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.
2. Inwestorzy są obowiązani:
1) uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostami
2) zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji.

Prawo budowlane
Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
20)   przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych
Art. 29a.
1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.
Art. 30.
 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:
1)   budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5-19 i 20a-21;
1a)   budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a;
 3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Rozp w sprawie GESUT i ZUD
§ 9. 1. Uzgodnienie dokonywane jest na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się, z zastrzeżeniem ust. 5, następujące dokumenty:
1) 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, zwanego dalej „projektem”,
2) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
4) orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata.
3. Wniosek podlega rejestracji i otrzymuje numer ewidencyjny.
4. Projekt sporządza się na aktualnej mapie, wykonanej według zasad określonych w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), zawierającej dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez starostę oraz położenie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
« Ostatnia zmiana: 22 Maj 2013, 22:02 wysłana przez Brook »

Offline chamm

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 5
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 22 maja 2013

 • dnia: 22 Maj 2013, 21:52
Tylko 1 i 2 dzisiaj

Offline mrB

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 63
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Android 4.0.4 Android 4.0.4
 • Przeglądarka:
 • Chrome 18.0.1025.166 Chrome 18.0.1025.166
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 22 maja 2013

 • dnia: 22 Maj 2013, 23:23
Uczynny kolega z pierwszego postu praktycznie da Wam odpowiedz na pytanie, a wy kombinujecie:) polecam przeczytać te stanowisko ggk, wszystko elegancko tam opisano, odpowiedź wypada ubrać własnymi słowami chyba a za podstawę dać pgik i rozp o gesucie. Dobrze, ze przed wyjazdem zdążyłem sobie wydrukować większość pism ze stanowiskiem ggk, może jutro coś się trafi tez, a póki co zakuwam dalej w jakimś miłym hostelu:) sorry za pl znaki, pisze z kom
« Ostatnia zmiana: 23 Maj 2013, 08:41 wysłana przez Brook »

Offline arcadio

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Rosja to nie kraj... to stan umysłu.
 • Wiadomości: 88
 • Płeć: Mężczyzna
 • "Im więcej trenuję, tym więcej mam szczęścia..."
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 23.0.1271.95 Chrome 23.0.1271.95
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 22 maja 2013

 • dnia: 22 Maj 2013, 23:35
Witam, zdawałem na jedynkę.
niestety dotarłem do domu dużo wcześniej niż się spodziewałem...
Przewodniczącym Tes, pozostali: prof. R.Źróbek,Kasprzak, Pajkert, Włodziński (możliwe że przekręciłem litery)
Test w miarę prosty, ja miałem 55pkt-zdali wszyscy.
Na dwójkę podchodziło 5 osób oblało 5 osób, na jedynkę pozostała część do ustnych dopuszczonych chyba 7 ale jak zakończyły się ustne to nie wiem.
Sens pytań przytoczony. Moje odpowiedz (nie chce mi się cytować treści artykułów-po całym dniu zmęczony jestem):
3. o kalibracji par.47,48,49 /7pkt
2. o mdcp pod projekt zagospodarowania działki: Rozp w spr rodzaju i zakresu (...) w budownictwie par. 4,5,6 + standardy 78,79,80,81 /5pkt
no i nieszczęsne pytanie nr 1. odpowiedziałem: z rozp. o gesut i zud par.2.2, prawo budowlane art 29 i 29a.1 + 30.1+30.2+30.5 a skoro mowa o planie sytuacyjnym to pociągnąłem dalej z rozporządzenia o standardach par.55 i pobieżnie że dalej się tyczy i powykonawczo mierzy oraz składa się kompletny operat żeby dane wnieść do bazy danych gesut. /0pkt

Niestety po egzaminie dowiedziałem się że jest jakieś stanowisko GGK, który inaczej interpretuje przyłącza i w zud trzeba je uzgadniać  :dash2:. Zawsze w pytaniach wcześniejszych jak pojawiał się temat przyłączy to prawo budowlane załatwiało sprawę ale tym razem niestety nie.
Podstawowym przedmiotem na egzaminie to zegarek-20 minut na pytanie to ekstremalnie mało. Cóż-widok na Warszawę z XII piętra ładny

Na zakres drugi jedno z pytań mniej więcej brzmiało: Kto i co kontroluje przy rozgraniczeniu? i w kolejnym pytali się o jakieś szczegółowe warunki przy zasiedzeniu. myślę że jak wszyscy dotrą do domów to ktoś pytania uzupełni.
« Ostatnia zmiana: 23 Maj 2013, 00:21 wysłana przez arcadio »
"Trafić w pytania- łatwiej jak się po prostu dużo umie."
Lupus

Offline mrB

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 63
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Android 4.0.4 Android 4.0.4
 • Przeglądarka:
 • Chrome 18.0.1025.166 Chrome 18.0.1025.166
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 22 maja 2013

 • dnia: 22 Maj 2013, 23:56
Obstawiam ze jutro dadza pyt czy zakr I moze dokonywac wznowienia;)

Offline arcadio

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Rosja to nie kraj... to stan umysłu.
 • Wiadomości: 88
 • Płeć: Mężczyzna
 • "Im więcej trenuję, tym więcej mam szczęścia..."
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 23.0.1271.95 Chrome 23.0.1271.95
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 22 maja 2013

 • dnia: 23 Maj 2013, 00:23
powodzenia i pisz szybko i wyraźnie-jednemu koledze obcięli punkty za pismo...

Gratulacje dla tych co zdali :podziw:
"Trafić w pytania- łatwiej jak się po prostu dużo umie."
Lupus

Offline Jigs

 • *
 • *
 • Wiadomości: 570
 • Płeć: Mężczyzna
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 22 maja 2013

 • dnia: 23 Maj 2013, 06:44
Ja również przyłączam się do gratulacji  :klap:  brawo!

oraz pytam - oprócz wyjaśnienia w sprawie standardów jakie jeszcze powinienem przeczytać - jeśli ktoś może niech mi prześle
Dzięki
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline chamm

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 5
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 10.0 MS Internet Explorer 10.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 22 maja 2013

 • dnia: 23 Maj 2013, 08:01
Pytania 2 i 3 standardowe i powtarzjące się. Piszesz ze standardów i rozp w sprawie rodzaju i zakresu... w budownictwie z 1995 r, 3 pytanie ciekawe i specjalnie dobrane aby zmniejszyć liczbę chętnych, jedyne co mi przychodzi do głowy jako odpowiedź to
z rozp w sprawie gesut i zudp z 04 2001 par 10.2 i uzupełnione prawem budowlanym art3.11 Pomimo tego co napisałem , zastanawiam się-przecież aby cokolwiek doprowadzić do domu musisz mieć projekt zatwierdzony przez podmiot władający siecią co za tym idzie ustalony przebieg sieci po własnej działce, czyli wynikałoby że jednak musisz ustalać przebieg na swoim terenie

Dzisiaj arkadio zdawał więc poczekajmy na jego relację

Offline koneho

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 56
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 22 maja 2013

 • dnia: 23 Maj 2013, 09:17
To widać, że jedno takie pytanko zawsze się będzie pojawiało .... :( Muszę przyznać , że też bym poległ na nim, bo nie znałem wyjaśnienia GGK, wobec czego przyłączam się do prośby Jigs'a czy dostępne są gdzieś wszystkie wyjaśnienia wydane przez GUGIK (GGK) co by się przygotować na niespodzianki ?

Offline Jigs

 • *
 • *
 • Wiadomości: 570
 • Płeć: Mężczyzna
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 22 maja 2013

 • dnia: 23 Maj 2013, 09:49
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline peki

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 40
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.93 Chrome 27.0.1453.93
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 22 maja 2013

 • dnia: 23 Maj 2013, 10:16
był ktoś z zakresu 2?
może jakieś pytania w tym temacie ktoś pamięta?