Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: egzamin 10 kwietnia 2013  (Przeczytany 2069 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
egzamin 10 kwietnia 2013
« dnia: 10 Kwiecień 2013, 19:54 »
Do egzaminu przystąpiło szesnastu uczestników, po części ogólnej pozostało czternaście osób.
Po części opisowej do egzaminu ustnego zostało dopuszczonych dziewięć osób, ostatecznie uprawnienia otrzymało osiem osób.
Zdawano na zakresy 1, 2 i 4.

Komisja:
Przewodniczący: Jan Łopaciuk

Uprawnienia w zakresach:
Zakres 1 sześć osób
Zakres 4 dwie osoby, gratuluję wszystkim uprawnionym.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: egzamin 10 kwietnia 2013
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwiecień 2013, 22:00 »
Zakres 1
 • Opisz sieć modularną, gdzie stosujemy oraz czy przy pomocy tak założonej osnowy pomiarowej można pomierzyć sieć kanalizacyjną
 • Jakie różnice do projektu zagospodarowania działki lub terenu wniosły nowe przepisy prawne
 • Analiza materiałów zgromadzonych w PZGiK co się zbiera podczas wywiadu terenowego

Zakres 2
 • W jakich przypadkach i według jakich zasad sąd rozstrzyga o rozgraniczeniu nieruchomości?
 • W jakich przypadkach i na jakich zasadach może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
 • Przychodzą do burmistrza pan X i pan Y będący we współwłasności łącznej i chcą podzielić działkę na której są trzy budynki, jakie są kroki administracyjne organu?(to pytanie z głowy)

Zakres 4
 • Kiedy zakłada się osnowę realizacyjną, warunki geometryczne, dokładności
 • Co robi geodeta jak stwierdza rozbieżności wykonanego elementu z projektem. Kto w przypadku istotnego odstąpienia decyduje o montażu i czym się kieruje.
 • Sposoby tyczenia i dokładności
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Blondas16

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 3
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 kwietnia 2013
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwiecień 2013, 22:44 »
Pierwszy zakres pierwsze pytanie było o sieciach modularnych podać dokładności, scharakteryzować, gdzie stosujemy oraz czy przy pomocy tak założonej osnowy pomiarowej można pomierzyć sieć kanalizacyjną :)
Jeśli chodzi o drugie pytanie to brzmiało ono mniej więcej tak: Jakie różnice do projektu zagospodarowania działki lub terenu wniosły nowe przepisy prawne (coś w tym stylu)
W trzecim chodziło o analizę materiałów pozyskanych z PZGiK druga część pytania się zgadza
Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 10 Kwiecień 2013, 22:53 wysłana przez Blondas16 »

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Android 4.0.3 Android 4.0.3
 • Przeglądarka:
 • Safari 4.0 Safari 4.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 kwietnia 2013
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwiecień 2013, 22:56 »
//edit by support
mała uwaga:
w ustawach są artykuły: art.; Art.
w rozporządzeniach są paragrafy: §

sYsTEM połączył wiadomości: 11 Kwiecień 2013, 07:33
Cytuj
Zakres 1
1.Opisz sieć modularną, gdzie stosujemy oraz czy przy pomocy tak założonej osnowy pomiarowej można pomierzyć sieć kanalizacyjną
2.Jakie różnice do projektu zagospodarowania działki lub terenu wniosły nowe przepisy prawne
3.Analiza materiałów zgromadzonych w PZGiK co się zbiera podczas wywiadu terenowego
Pytanie nr 1)
Rozporządzenie w sprawie standardów Paragraf 22, dokładności Paragrafy 16.2 i 17 ust 2 pkt 4
oraz  w sprawie pomiaru kanalizacji paragrafy 28.3.1 i 29.1
Instrukcja G4.1 Rozdział 2 paragraf 8.10
Cytuj
Instrukcja G4.1
Zastosowanie sieci modularnych :
10. Do wykonania pomiaru sytuacyjnego i wysokościowego na stosunkowo dużych
obszarach o niewielkim zagęszczeniu punktów nawiązania znajdują
zastosowanie sieci modularne, stanowiące zbiór wzajemnie powiązanych
konstrukcji pomiarowych zwanych modułami.
Projektując sieć modularną ustala się w terenie:
- usytuowanie stanowisk pomiaru biegunowego (modułów pomiaru
biegunowego) oraz punktów oparcia linii pomiarowych (modułów
pomiaru ortogonalnego),
- usytuowania punktów wiążących,
- sposób nawiązania sieci,

Rozporządzenie w sprawie standardów

Paragraf 22. 1. Dokładność kątowych i liniowych danych obserwacyjnych, wykorzystanych do tworzenia modułów sieci modularnej, nie może być mniejsza niż dokładność określona w § 16 ust. 2 oraz w § 17 ust. 2 pkt 4.
2. W sieci modularnej podlegają pomiarowi:
1) punkty nawiązania będące punktami poziomej osnowy geodezyjnej oraz punktami wysokościowej osnowy geodezyjnej;
2) punkty wiążące będące punktami należącymi do co najmniej dwóch modułów;
3) punkty szczegółów terenowych.

Dokładności punktów sieci:
2.  Średni błąd położenia punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej nie może być większy niż 0,10 m względem najbliższych punktów poziomej osnowy geodezyjnej.
Dokładności pomiarów:
4) wykonanie pomiarów:
a) liniowych ze średnim błędem pomiaru odległości md ? 0,01 m + 0,01 m/km,
b) kątowych ze średnim błędem pomiaru kąta mk ? 0,0030g,
c) wektorów przestrzennych technikami, o których mowa w § 2 pkt 18–21.

 pomiaru kanalizacji -  można mierzyć przynajmniej sytuacyjnie elementy naziemne i podziemne sieci kanalizacyjnej - dokładności pomiaru sytuacyjnego zgodnie z rozporządzeniem dla gr I wynosi do 0.10m.Sieć modularna jest mierzona z wymaganą dokładnością

Paragraf 28 ust 3 pkt 1. Ze względu na wymagania dokładnościowe pomiaru wyróżnia się następujące grupy szczegółów terenowych:
1) I grupa — szczegóły terenowe jednoznacznie identyfikowalne w terenie, zachowujące długookresową niezmienność kształtu i położenia, w szczególności:
a) znaki i punkty graniczne,
b) znaki geodezyjne,
c) obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym elementy sieci uzbrojenia terenu, bezpośrednio dostępne do pomiaru;

Paragraf 29. 1. Geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonuje się w sposób zapewniający określenie położenia punktu sytuacyjnego względem najbliżej położonych punktów poziomej osnowy geodezyjnej oraz osnowy pomiarowej z dokładnością nie mniejszą niż:
1) 0,10 m — w przypadku szczegółów terenowych I grupy;
2) 0,30 m — w przypadku szczegółów terenowych II grupy;
3) 0,50 m — w przypadku szczegółów terenowych III grupy.

Pytanie nr 2)
Cytuj
gdzie szukać odpowiedzi? ustawa o planowaniu przestrzennym? a może w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania wymagań dot nowej zabudowy z 26-08-2003

Pytanie nr 3)
Instrukcja G4.1 paragraf 2 i 3 Instrukcja G4 paragraf 6.1
Rozporządzenie w sprawie standardów  paragraf 7
Cytuj
§ 2 Analiza i ocena istniejących materiałów
1. W celu ustalenia rodzaju i zakresu prac należy wykorzystać:
- specyfikację istotnych warunków zamówienia,
- informacje otrzymane od inwestora, ewentualnie projektanta, gdy
zamówienie ma związek z pracami do celów projektowych,
- informacje od zleceniodawcy prac geodezyjnych i kartograficznych.
2. Z właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej otrzymuje
się istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne na podstawie:
- zgłoszenia prac w ośrodku – jeżeli dany rodzaj prac wymaga
zgłoszenia; a w przeciwnym wypadku,
- zlecenia wykorzystania – gdy materiały zasobu geodezyjnego
i kartograficznego są niezbędne do wykonania pracy.
Otrzymane lub wskazane materiały poddaje się analizie ich przydatności
w kontekście zarówno zaleceń ośrodka jak i celu zamierzonej pracy.
3. Przy ocenie istniejących materiałów zwraca się uwagę na czynniki mające
wpływ na zakres i sposób ich wykorzystania, a zwłaszcza:
- stopień zagęszczenia osnowy geodezyjnej,
- stopień dezaktualizacji mapy zasadniczej,
- dokładność i stan opracowań jednostkowych.
4. Zasięg poszczególnych opracowań wykazuje się na kopii mapy topograficznej
lub mapy zasadniczej.
Paragraf 3 Wywiad terenowy
1. Przed przystąpieniem do pomiaru przeprowadza się wywiad terenowy, mając
na celu:
- ogólne rozpoznanie terenu,
- ustalenie faktycznego stanu technicznego punktów istniejącej osnowy
geodezyjnej,
- ustalenie faktycznego stopnia aktualności map przeznaczonych do
wykorzystania, poprzez ich porównanie z terenem.
2. W czasie wywiadu terenowego na kopii mapy zasadniczej sporządza się mapę
wywiadu, na której wykazuje się:
- obszary wymagające nowego pomiaru,
- obszary wymagające pomiaru uzupełniającego,
- podział sekcyjny mapy zasadniczej, z rozróżnieniem sekcji nowo
zakładanych i aktualizowanych dla mapy prowadzonej w formie
klasycznej lub z rozróżnieniem obrębów, dla których będzie zakładana
i aktualizowana mapa numeryczna,
- zasięg i rodzaj istniejącej osnowy.
3. Przy sprawdzaniu aktualności mapy zasadniczej zmiany wnosi się na kopii tej
mapy kolorem czerwonym, stosując znaki umowne, natomiast nieaktualne
elementy liniowe przekreśla się dwiema skośnymi kreskami o długości około
2 mm, a napisy – jedną linią ciągłą.
4. Przyjmuje się, że przy dużych zmianach (powyżej 60%) bardziej racjonalne
jest wykonanie nowego pomiaru, przy czym, niezależnie od wielkości zmian,
należy wykorzystać wszelkie dane dotyczące ustalenia i pomiaru granic
(według stanu uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków) oraz pomiaru
usytuowania podziemnego uzbrojenia terenu.

G4 Paragraf 6.
1. Przy analizie istniejących materiałów geodezyjno-kartograficznych naleSy zwrócić szczególną
uwagę na następujące czynniki, mające wpływ na zakres i sposób ich wykorzystania:
a) klasy osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej, jej dokładność i stan znaków na
gruncie,
b) ewentualną konieczność przeliczenia współrzędnych lub rzędnych wysokości punktów
osnów na układ państwowy,
c) wielkość obszaru pokrytego osnową geodezyjną i istniejącymi mapami,
d) stopień dezaktualizacji treści map w kontekście przeznaczenia wykonywanej roboty,
e) dokładności map, ustalone w oparciu o instrukcje techniczne, które były podstawą ich
opracowania,
f) stan map oraz rodzaj materiałów na jakich zostały wykonane,
g) znaki umowne jakie przyjęto przy wykonywaniu w/w map,
h) moSliwość przeniesienia - pośredniego lub bezpośredniego - treści istniejących map na
nowo opracowywane mapy,
i) moSliwości techniczno-organizacyjne wykonawcy, od których zaleSy wybór procesu
technologicznego wykonania określonej roboty,
j) rachunek ekonomiczny.
2. Przy analizie istniejących materiałów geodezyjno-kartograficznych naleSy kierować się zasadą
nadrzędności mapy zasadniczej nad innymi opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi.
3. Ustalenia ust. 1 i 2 obowiązują ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz
wykonawcę roboty.

Paragraf 7. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe poprzedza się wywiadem terenowym, mającym na celu:
1) identyfikację w terenie punktów osnowy geodezyjnej oraz znaków granicznych;
2) porównanie treści materiałów PZGiK ze stanem faktycznym;
3) pozyskanie informacji o terenie, który ma być objęty pomiarem, mających znaczenie dla zakresu planowanych prac geodezyjnych.
2. Wyniki wywiadu terenowego uwidacznia się kolorem czerwonym na kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.
3.   Informacje dotyczące nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz dane adresowe zawarte w dokumentacji sporządzonej w wyniku geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych muszą być zgodne z danymi zawartymi w:
1) państwowym rejestrze nazw geograficznych;
2) ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
4. Oznaczenia obiektów uwidacznianych w dokumentacji sporządzonej w wyniku geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych muszą być zgodne z oznaczeniami tych obiektów w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1–6 i 10 oraz ust. 1b ustawy, lub nawiązywać do tych oznaczeń.
« Ostatnia zmiana: 11 Kwiecień 2013, 07:52 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline Grando006

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 kwietnia 2013
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwiecień 2013, 07:50 »
Pytania jakie pojawiły się na ustnych:
1. Proszę opisać sposób i dokładność tyczenia przewodu ciepłowniczego śr 175mm składającego się dwóch rur oraz co mierzymy przy inwentaryzacji rury od wody (chodziło o pomiar wysokościowy)?
2. Wymienić metody pomiarów szczegółów I grupy oraz dokładnie jakie elementy mierzy się przy metodzie biegunowej?
3. Zakładanie pomiarowej osnowy wysokościowej, jakimi metodami i z jaką dokładnością, opisać jak pozyskujemy wysokości przy metodzie GNSS?
4. Jak się zakłada bazę GESUT, kto zakłada i jak i gdzie jest zatwierdzana?

Byłoby na tyle, komisja była przyjaźnie nastawiona i jakoś poszło

Wielkie podziękowania dla admina forum, który dzielnie nam towarzyszył oraz pozdrowienia dla kolegów i koleżanek z egzaminu :)

Offline geodetka84

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 15
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 kwietnia 2013
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwiecień 2013, 08:30 »
Uzupełnię trochę o co chodziło w pytaniu 2 na zakres 2. Treść brzmiała mniej więcej tak: Pan X i Pan Y, będący we współwłasności łącznej chcą znieść współwłasność nieruchomości zabudowanej 3 budynkami w świetle art. 95 u.1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. We wniosku do organu prowadzącego postępowanie dołączyli mapę z projektem podziału z załącznikami. Jakie jest dalsze postępowanie organu w tej sprawie?

Chodziło o to, że współwłasności łącznej, (czyli np. małżeństwo, a w tym przypadku Spółka Cywilna) nie można podzielić i wobec tego organ powinien wydać decyzję odmowną. O współwłasnościach mówi Kodeks Cywilny, chyba Art. 196 był tutaj kluczowy.

Pozdrawiam i wszystkim szczęśliwcom serdecznie gratuluję :P

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 kwietnia 2013
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Kwiecień 2013, 09:20 »
Pytania jakie pojawiły się na ustnych:
1. Proszę opisać sposób i dokładność tyczenia przewodu ciepłowniczego śr 175mm składającego się dwóch rur oraz co mierzymy przy inwentaryzacji rury od wody (chodziło o pomiar wysokościowy)?
2. Wymienić metody pomiarów szczegółów I grupy oraz dokładnie jakie elementy mierzy się przy metodzie biegunowej?
3. Zakładanie pomiarowej osnowy wysokościowej, jakimi metodami i z jaką dokładnością, opisać jak pozyskujemy wysokości przy metodzie GNSS?
4. Jak się zakłada bazę GESUT, kto zakłada i jak i gdzie jest zatwierdzana?

Byłoby na tyle, komisja była przyjaźnie nastawiona i jakoś poszło

Wielkie podziękowania dla admina forum, który dzielnie nam towarzyszył oraz pozdrowienia dla kolegów i koleżanek z egzaminu :)
Dzięki za pytania ustne 

odpowiedzi powinny być ok ale ktoś inny niech też oceni  :)

Proszę opisać sposób i dokładność tyczenia przewodu ciepłowniczego śr 175mm składającego się dwóch rur oraz co mierzymy przy inwentaryzacji rury od wody (chodziło o pomiar wysokościowy)?
       Wg rozporządzenia w sprawie standardów z 09-11-2011 art. 18

Cytuj
§ 33.
3. Przy geodezyjnym pomiarze sytuacyjnym dotyczącym:
2) przewodów sieci uzbrojenia terenu oraz kanałów zbiorczych tych sieci o średnicy przekroju lub wymiarach podłużnych i poprzecznych przekroju mniejszych niż 0,50 m pomiarowi podlega oś przewodu lub kanału.
Pomiarowi wysokościowemu rury wodociągowej podlega oś przewodu

Co do wytyczenia przewodu :
- dokładność tyczenia uzależniona będzie od założonej osnowy
- przedmiotem tyczenia wg mnie będzie w zależności od:
                   1) czy przewody idą w jednym wykopie
                   2) odległości między nimi
Przy założeniu ,że przewody idą w 1 wykopie i tuz obok siebie(powiedzmy max odległość to 0.5m) to wytyczeniu podlega geodezyjnie opracowana linia biegnąca dokładnie w środku pomiędzy rurami.
Wymienić metody pomiarów szczegółów I grupy oraz dokładnie jakie elementy mierzy się przy metodzie biegunowej?
       Wg rozporządzenia w sprawie standardów z 09-11-2011 par 32 i 33.1
Cytuj
§ 32. Geodezyjne sytuacyjne pomiary terenowe wykonuje się metodami:
1) biegunową;
2) ortogonalną (domiarów prostokątnych);
3) wcięć:
a) kątowych,
b) liniowych,
c) kątowo-liniowych;
4) precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS.
§ 33. 1. Geodezyjny sytuacyjny pomiar terenowy metodą biegunową wykonuje się przez określenie:
1) kierunku prostej wyznaczonej przez stanowisko instrumentu i mierzony szczegół terenowy;
2) odległości między stanowiskiem instrumentu a mierzonym szczegółem terenowym.
5. Przy pomiarze kierunku niezbędne jest wykonanie obserwacji na co najmniej dwa punkty nawiązania położone w odległości nie mniejszej niż 40 m od stanowiska instrumentu.
6. W przypadku gdy pomiar kierunku wykonuje się z ostatniego punktu ciągu wiszącego, dopuszcza się tylko jeden punkt nawiązania z jednoczesnym wykonaniem pomiaru kontrolnego na co najmniej jeden szczegół terenowy I grupy, którego położenie zostało określone inną metodą pomiarową lub z innego stanowiska.
§ 29.
3. Przy pomiarze szczegółów terenowych I grupy wykonuje się pomiar kontrolny polegający na:
1) drugim, niezależnym wyznaczeniu położenia szczegółów lub
2) pomiarze odległości pomiędzy dwoma punktami sytuacyjnymi objętymi pomiarem (miary czołowe), lub
3) pomiarze odległości pomiędzy punktem objętym pomiarem a innym punktem wyznaczonym z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy.

Zakładanie pomiarowej osnowy wysokościowej, jakimi metodami i z jaką dokładnością, opisać jak pozyskujemy wysokości przy metodzie GNSS?
       Wg rozporządzenia w sprawie standardów z 09-11-2011 par 16 , 17 i 27
Cytuj
§ 16. 1. Osnowy pomiarowe zakłada się w postaci:
1) pomiarowej osnowy sytuacyjnej;
2) pomiarowej osnowy wysokościowej;
3) pomiarowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej (dwufunkcyjnej).
2. Średni błąd położenia punktów pomiarowej osnowy sytuacyjnej nie może być większy niż 0,10 m względem najbliższych punktów poziomej osnowy geodezyjnej.
3. Średni błąd położenia punktów pomiarowej osnowy wysokościowej nie może być większy niż 0,05 m względem najbliższych punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej.
4. Błąd średni wysokości punktów pomiarowej osnowy wysokościowej wykorzystywanej do określenia wysokości szczegółów terenowych, o których mowa w § 35 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, nie może być większy niż 0,02 m.

§ 17. 1. Pomiarową osnowę sytuacyjną wyznacza się w nawiązaniu do poziomej osnowy geodezyjnej w postaci:
1) sieci kątowo-liniowych;
2) sieci punktów wyznaczonych metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS;
3) wybranych i wzajemnie powiązanych ze sobą punktów terenu, w sposób zapewniający widoczność z każdego z tych punktów na co najmniej dwa punkty sąsiednie, których położenie określono metodami pomiarów fotogrametrycznych;
4) sieci modularnych.
2. Przy zakładaniu pomiarowych osnów sytuacyjnych należy zapewnić:
1) wielopunktowe nawiązanie do punktów poziomej osnowy geodezyjnej;
2) co najmniej dwukrotny pomiar każdego mierzonego elementu;
3) wykonanie obserwacji nadliczbowych;
4) wykonanie pomiarów:
a) liniowych ze średnim błędem pomiaru odległości md ? 0,01 m + 0,01 m/km,
b) kątowych ze średnim błędem pomiaru kąta mk ? 0,0030g,
c) wektorów przestrzennych technikami, o których mowa w § 2 pkt 18–21.
§ 27. Dane określające wysokości szczegółów terenowych lub wysokości punktów osnowy pomiarowej, pozyskane metodą niwelacji satelitarnej, podlegają matematycznej transformacji do obowiązującego systemu wysokości normalnych.
Jak się zakłada bazę GESUT, kto zakłada i jak i gdzie jest zatwierdzana?
       Wg rozporządzenia w sprawie BDGESUT, BDOT500 oraz mapy zasadniczej paragraf 7
Cytuj
§ 7. 1. Bazę danych GESUT tworzy się w drodze przetworzenia materiałów źródłowych, będących danymi i informacjami:
1) zgromadzonymi w zasobie, w szczególności będącymi treścią:
a) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
b) mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych;
2) pozyskanymi z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.
2. Utworzenie bazy danych GESUT obejmuje kolejno następujące po sobie działania:
1) utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT;
2) przedłożenie podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu odpowiedniej treści inicjalnej bazy danych GESUT w celu jej weryfikacji;
3) rozpatrzenie ewentualnych uwag zgłoszonych przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu do przedłożonej treści inicjalnej bazy danych GESUT, powiadomienie tych podmiotów o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag oraz ewentualna modyfikacja inicjalnej bazy danych GESUT;
4) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego miejscowo starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu informacji o utworzeniu bazy danych GESUT.
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline radek_s

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 40
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 kwietnia 2013
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Kwiecień 2013, 13:21 »
Cytuj
pomiaru kanalizacji -  można mierzyć przynajmniej sytuacyjnie elementy naziemne i podziemne sieci kanalizacyjnej - dokładności pomiaru sytuacyjnego zgodnie z rozporządzeniem dla gr I wynosi do 0.10m.Sieć modularna jest mierzona z wymaganą dokładnością
Myślę że należało by tu dodać § 16.2 i 16.3 i właśnie spełnienie tych warunków determinuje czy można mierzyć kanalizacje
sYsTEM połączył wiadomości: 11 Kwiecień 2013, 13:39
A co do pytania 3 na zakres I to myślę że należy się skupić na
Rozporządzeniu w sprawie standardów jako obowiązujący akt prawny, dodałbym jeszcze §6.1
« Ostatnia zmiana: 11 Kwiecień 2013, 13:39 wysłana przez radek_s »

Offline golab

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 3
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.43 Chrome 26.0.1410.43
  • Zobacz profil
  • geodezja poznań
Odp: egzamin 10 kwietnia 2013
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Kwiecień 2013, 13:42 »
zakres 4, pytanie 2:

Co robi geodeta jak stwierdza rozbieżności wykonanego elementu z projektem. Kto w przypadku istotnego odstąpienia decyduje o montażu i czym się kieruje. Czy jakoś tak mniej więcej

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Android 4.0.3 Android 4.0.3
 • Przeglądarka:
 • Safari 4.0 Safari 4.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 kwietnia 2013
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Kwiecień 2013, 14:04 »
Moze ktos ze zdaiacych naprowadzi mnie na poprawna odpowiedz na pyt 2 opisowe na zakres 1?!
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline ewelina85

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 14
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 kwietnia 2013
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Kwiecień 2013, 15:03 »
Egzamin opisowy:
pyt.1
§ 1.22, 22.1, 22.2, 16.2, 17.2 pkt.4, 16.4 - rozporządzenie z 9 listopada 2011r w sprawie standardów,
do tego pytania trzeba było jeszcze napisać jakimi metodami zakłada się sieci modularne, zastosowanie, było coś jeszcze, ale nie pamiętam - to jest opisane w G4.1 - § 1 i  2 (na to pytanie nie zdążyłam wszystkiego napisać z instrukcji § 1 i 2)
pyt. 2
§ 78, 79, 80 i dwa słowa o bazie danych (część poszła skrótem, w godzinę ciężko to przepisać :D) - rozporządzenie z 9 listopada 2011r w sprawie standardów
4.1, 4.2, i 4.3, 6.1, 6.2 w skrócie - rozporządzenie z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych
jako podstawę prawną wpisałam też rozporządzenie w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych i mapy zasadniczej
pyt. 3
§ 6.1, 7.1, 7.3, 7.4 - rozporządzenie z 9 listopada 2011r w sprawie standardów
§ 6.1, 16.1 - G.4
w rezultacie 18/21 punktów
część ustna bez niespodzianek:
- jak dzielimy osnowę poziomą i co jest jej uzupełnieniem
( osnowy dzielimy na podstawową fundamentalną, podstawową bazową i szczegółową, w razie potrzeby uzupełniamy punktami sytuacyjnych osnów pomiarowych)
- kto zatwierdza projekty osnów:
(starosta - szczegółowe, Główny Geodeta Kraju w porozumieniu z MON - osnowy podstawowe)
- skale map planu miejscowego i obszar  (1:1000, ale mogą być też skale 1:500, 1:2000 i 1:5000) - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- co to jest mapa zasadnicza i wymienić 5 baz danych na podstawie, których się tworzy  ;)
Testy:
56/60 - nie należały do najłatwiejszych, ale szybko można odszukać poprawne odpowiedzi:
np.linia pomiarowa, rzędna, treść obligatoryjna mapy zasadniczej, z kim współpracuje Służba Geodezyjna, kto jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych

//edit by support
małe zmiany edycyjne  ;)

Offline Blondas16

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 3
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 kwietnia 2013
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Kwiecień 2013, 21:35 »
Komisja na ustnym trzepała z nowego rozporządzenia w sprawie baz danych BDOT500, GESUT oraz mapy zasadniczej (skąd dane do bazy GESUT, jak tworzymy bazę danych GESUT oraz BDOT500, gdzie ogłaszamy oraz kto ogłasza)
Dodatkowo komisja pytała o:
- podział osnów wg nowego rozporządzenia o osnowach
- standardowo narysować studzienkę kanalizacyjną
- klasy szczegółów terenowych
- zasady generalizacji
- jakie bazy danych aktualizujemy oraz o mierzymy po wybudowaniu budynku wraz z przyłączami
- narysowali sytuacje do pomiaru zapytali jak się to pomierzy (chodziło o osnowę pomiarową założoną w formie ciągu wiszącego, jakie warunki, długości boków itp.)
- stabilizacja punktów osnowy pomiarowej
jak coś mi się przypomni to dopisze.
Pozdrawiam

Offline calineczka

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 2
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 kwietnia 2013
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Kwiecień 2013, 11:58 »
Pytania na ustnym z zakresu 4 (mniej więcej):
1. Instrumenty do obsługi budowy, montażu, wymagane dokładności, osnowa wysokościowa
2. Dziennik budowy, kto, co, gdzie wpisuje, zgłasza, daty, rola geodety, charakter wpisów
3. Na podstawie rysunku egzaminatora określić miejsca pomiaru osiadań i przemieszczeń poziomych, pozyskanie materiałów wyjściowych (skąd?), zgłoszenie prac (nie zgłasza się).
Rysunek tak "na gorąco" przekazałem Adminowi, a także pytania bardziej szczegółowo, jeśli to nie kłopot - proszę o zamieszczenie.
Pozdrawiam

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 10 kwietnia 2013
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Kwiecień 2013, 13:04 »
Komisja na ustnym trzepała z nowego rozporządzenia w sprawie baz danych BDOT500, GESUT oraz mapy zasadniczej (skąd dane do bazy GESUT, jak tworzymy bazę danych GESUT oraz BDOT500, gdzie ogłaszamy oraz kto ogłasza)
Dodatkowo komisja pytała o:
- podział osnów wg nowego rozporządzenia o osnowach
- standardowo narysować studzienkę kanalizacyjną
- klasy szczegółów terenowych
- zasady generalizacji
- jakie bazy danych aktualizujemy oraz o mierzymy po wybudowaniu budynku wraz z przyłączami
- narysowali sytuacje do pomiaru zapytali jak się to pomierzy (chodziło o osnowę pomiarową założoną w formie ciągu wiszącego, jakie warunki, długości boków itp.)
- stabilizacja punktów osnowy pomiarowej
jak coś mi się przypomni to dopisze.
Pozdrawiam
Jakie bazy danych aktualizujemy oraz co mierzymy po wybudowaniu budynku wraz z przyłączami ?

1) BDEGiB;
2) BDGESUT;
3) BDOT500;

Mierzymy wszystko czego nie było na mapie zasadniczej przed wybudowaniem budynku na terenie działki.
cos jeszcze??
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
zastanawia mnie tu długość boków ciągu wiszącego w standardach nic nie ma na ten temat jest podana długosć całego ciągu natomiast zapis w G4 mówi o długości boków ciagu(nie dosłownie o wiszącym) wiec czy podane artości od 50 do 350 m w stosunku 1:4 będzie obowiązywało?! i co dokładnie oznacza 1:4? jeżeli bok ciągu ma 50 m to kolejny może mieć max 200?albo 4 razy mniej 12.5m?
« Ostatnia zmiana: 12 Kwiecień 2013, 13:12 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline golab

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 3
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 26.0.1410.43 Chrome 26.0.1410.43
  • Zobacz profil
  • geodezja poznań
Odp: egzamin 10 kwietnia 2013
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Kwiecień 2013, 15:27 »
ustny zakres 4
- badanie toru suwnicy (od początku do końca, opracowanie wyników)
- przenoszenie wskaźników jak jest mało miejsca wokół (czy można przenosić metodą GPS)
- pionowanie słupów
- badanie pionowości komina
- zaproponować tyczenie gdy wymagana jest wysoka dokładność (tyczenie dwuetapowe)

zdane ;)