Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Wykaz Standardów technicznych

 • 0 Odpowiedzi
 • 12208 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3457
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Wykaz Standardów technicznych

 • dnia: 20 Marzec 2010, 15:43
Instrukcje i wytyczne techniczne obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 4 marca 2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2010.76.489), instrukcje wprowadzone w/w rozporządzeniem zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych (na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6 i 7, art. 40 ust. 8 oraz art. 47b ust. 5 ustawy PGiK), jednak nie dłużej niż do 07.06.2012.
 • O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1998  link do instrukcji
 • O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1987  link do instrukcji
 • O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992  link do instrukcji
 • O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie 1987  link do instrukcji

 • G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r. ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1986 link do instrukcji
 • G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980r. ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988 link do instrukcji
 • G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988 link do instrukcji
 • G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1988 link do instrukcji
 • G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998 link do instrukcji


Instrukcje techniczne wydane drukiem, przygotowane jako załączniki do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii i krajowego systemu informacji o terenie.

O-1 / O-2 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Wydanie piąte zmienione 2001. link do instrukcji
O-3 / O-4 Prowadzenie Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz kompletowanie dokumentacji prac geodezyjnych i kartograficznych. 2001. link do instrukcji
G-2 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia współrzędnych między układami.
Uwaga: załączony do instrukcji CD-ROM zawiera model GEOIDY NIWELACYJNEJ 2001 i zbiory identyfikatorów punktów I i II klasy. Wydanie piąte zmienione link do instrukcji
G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. Warszawa 2002 link do instrukcji

Wytyczne techniczne zalecane do stosowania

 • G-1.1 Pomiary astronomiczne i opracowanie ich wyników. pierwsze 1980 Uwagi: nie stosować (archiwalne)
 • G-1.2 Pomiary grawimetryczne i opracowanie ich wyników pierwsze 1984 link do wytycznych
 • G-1.3 Pomiary pola magnetycznego Ziemi i opracowanie ich wyników. pierwsze 1982. link do wytycznych
 • G-1.4 Budowle triangulacyjne. 1973
 • G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników. drugie 1990 link do wytycznych
 • G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. pierwsze 1986 link do wytycznych
 • G-1.7 Centralne banki osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. pierwsze 1985 Uwagi: nie stosować (archiwalne)
 • G-1.8 Aerotriangulacja analityczna.  pierwsze 1984 link do wytycznych
 • G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów. pierwsze 1984 link do wytycznych
 • G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych. drugie zm. 2001 Uwagi: Z programem TRANSPOL na CD-ROM link do wytycznych
 • G-1.11 Podstawowa osnowa wysokościowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników. pierwsze, 2002 link do wytycznych

 • G-2.1 Podstawowa osnowa wysokościowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników. pierwsze 1983 link do wytycznych
 • G-2.2 Szczegółowa osnowa wysokościowa. Projektowanie. pomiar i opracowanie wyników. pierwsze 1983 link do wytycznych
 • G-2.5 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników. pierwsze 2002 link do wytycznych

 • G-3.1 Osnowy realizacyjne. drugie 1987 link do wytycznych G-3.1 Osnowy realizacyjne. 2007 Wytyczne Techniczne G-3.1 "Pomiary i opracowania realizacyjne"
  Stanowią one jednocześnie znowelizowaną wersję wytycznych technicznych G-3.1 Osnowy realizacyjne oraz G-3.2 Pomiary realizacyjne. link do wytycznych
 • G-3.2 Pomiary realizacyjne. drugie 1987 Uwagi: nie stosować (archiwalne) link do wytycznych
 • G-3.4 Inwentaryzacja zespołów urbanistycznych, zespołów zieleni i obiektów architektury. pierwsze 1981 link do wytycznych

 • G-4.1 Sieci modularne. 2007 link do wytycznych
  Wytyczne Techniczne G-4.1 "Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami bezpośrednimi".
  Obejmują one jednocześnie znowelizowaną wersję wytycznych G-4.1 Sieci modularne (wydanie 1986 r.) oraz wytycznych technicznych G-4.3 Bezpośrednie pomiary wysokościowe (wydanie 1981 r.)
 • G-4.2 Uczytelnianie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i pomiary uzupełniające dla mapy zasadniczej. pierwsze 1982 link do wytycznych
 • G-4.3 Bezpośrednie pomiary wysokościowe. pierwsze 1981 Uwagi: nie stosować (archiwalne) link do wytycznych
 • G-4.4 Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu. trzecie 1987 link do wytycznych

 • G-5.4 Opracowanie dokumentacji wyjściowej do odnowienia ewidencji gruntów z zastosowaniem technologii fotogrametrycznych. pierwsze 1992 link do wytycznych

 • K-1.1 Metryka mapy zasadniczej. 1980  link do wytycznych
 • K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja. drugie 1987 nie stosować (archiwalne) link do wytycznych
 • K-1.3 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu z pomiarów bezpośrednich. pierwsze 1981 link do wytycznych
 • K-1.4 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu rzeźby terenu z istniejących materiałów kartograficznych. drugie 1987 link do wytycznych
 • K-1.5 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu autogrametrycznego sytuacji i rzeźby terenu. drugie 1990 link do wytycznych
 • K-1.6 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu na podkładzie fotomapy lub ortofotomapy. pierwsze 1982 link do wytycznych
 • K-1.7 Mapa zasadnicza w wersji rozwarstwionej. Metody sporządzania i zasady reprodukcji. drugie 1987 link do wytycznych
 • K-1.8 Prowadzenie i aktualizacja mapy zasadniczej na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej. pierwsze 2007  link do wytycznych
 • K-1.9 Sporządzanie pierworysu mapy. Materiały kartograficzne, sprzęt kreślarski, tusze, technika rysowania. drugie 1987
 • K-1.10 Podział treści podstawowej mapy kraju. 1996 Uwagi: opatrzono pomyłkowo symbolem K-1.1 link do wytycznych
 • K-1/K-3.10 Reprodukcja kartograficzna małonakładowa. Metody i technologie. pierwsze 1981

 • K-2.1 Mapy topograficzne. Opracowanie pierworysów i aktualizacja map w skalach 1:5000 i 1:10 000. pierwsze 1985
 • K-2.2 Mapy topograficzne. Opracowanie czystorysów map w skalach 1:5000 i 1:10 000. pierwsze 1985
 • K-2.3 Sporządzanie map fotograficznych. pierwsze 1983 link do wytycznych
 • K-2.4 Metryka mapy topograficznej (1:5000, 1:10 000). 1980
 • K-2.5 Metryka mapy topograficznej (1:25 000, 1:50 000). 1980
 • K-2.6 Metryka mapy topograficznej (1:100 000, 1:200 000, 1:500 000). 1980
 • K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych. 1999
 • K-2.8 Zasady wykonywania ortofotomap w skali 1:10000. 2000 link do wytycznych
 • K-2.9 Metryka mapy topograficznej w skali 1:10 000. pierwsze 1996 link do wytycznych
 • K-2.10 Metryka mapy topograficznej w skali 1:50 000. pierwsze 1994 link do wytycznych

 • K-3.1 Mapy społeczno-gospodarcze w skalach 1:5000, 1:10 000 i 1:25 000 (12 części). pierwsze 1982
 • K-3.2 Sporządzanie map inżynieryjno-gospodarczych zakładów przemysłowych metodą stereofotogrametryczną. pierwsze 1981 link do wytycznych
 • K-3.3 Mapa przeglądowa uzbrojenia terenu. trzecie 1987
 • K-3.4 System Informacji o Terenie. Mapa Hydrograficzna Polski skala 1:50 000, w formie analogowej i numerycznej. 1997
 • K-3.6 System Informacji o Terenie. Mapa Sozologiczna Polski skala 1:50 000, w formie analogowej i numerycznej. 1997

 • Standard wymiany informacji geodezyjnej - SWING. 1995
 • Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:10 000. Wzory znaków. 1999
 • Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:50 000. Katalog znaków. 1998
 • Wytyczne Techniczne GIS-3 "Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000." link do wytycznych
 • Wytyczne Techniczne GIS-4 "Mapa sozologiczna Polski w skali 1:50 000." link do wytycznych
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpień 2011, 14:12 wysłana przez support »
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.