Partnerzy

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

supportAutor wątku

 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • 3385
  293
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Ewmapa 12.17 FB
  • Status GG
 • System: Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka: Firefox 42.0 Firefox 42.0
Schemat aplikacyjny GML:
Punkt graniczny
Kod: GML
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:egb="um:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:L0" targetNamespace="um:gugik:specyfikaqje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:L0" elementFormDefault="qualified" version="2.0">
 3.         <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
 4.         <include schemaLocation="EGB_OgolnyObiekt.xsd"/>
 5.         <!-- ============================================================= -->
 6.         <element name="EGB_PunktGraniczny" type="egb:EGB_PunktGranicznyType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
 7.         <complexType name="EGB_PunktGranicznyType">
 8.                 <complexContent>
 9.                         <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
 10.                                 <sequence>
 11.                                         <element name="geometria" type="gml:PointPropertyType"/>
 12.                                         <element name="idPunktu" type="string"/>
 13.                                         <element name="dodatkoweInformacje" type="string" minOccurs="0"/>
 14.                                         <element name="oznWMaterialeZrodlowym" nillable="true">
 15.                                                 <complexType>
 16.                                                         <simpleContent>
 17.                                                                 <extension base="string">
 18.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 19.                                                                 </extension>
 20.                                                         </simpleContent>
 21.                                                 </complexType>
 22.                                         </element>
 23.                                         <element name="zrodloDanychZRD" nillable="true">
 24.                                                 <complexType>
 25.                                                         <simpleContent>
 26.                                                                 <extension base="egb:EGB_ZrodloDanychZRDType">
 27.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 28.                                                                 </extension>
 29.                                                         </simpleContent>
 30.                                                 </complexType>
 31.                                         </element>
 32.                                         <element name="bladPolozeniaWzgledemOsnowy" nillable="true">
 33.                                                 <complexType>
 34.                                                         <simpleContent>
 35.                                                                 <extension base="egb:EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowyType">
 36.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 37.                                                                 </extension>
 38.                                                         </simpleContent>
 39.                                                 </complexType>
 40.                                         </element>
 41.                                         <element name="kodStabilizacji" nillable="true">
 42.                                                 <complexType>
 43.                                                         <simpleContent>
 44.                                                                 <extension base="egb:EGB_KodStabilizacjiType">
 45.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 46.                                                                 </extension>
 47.                                                         </simpleContent>
 48.                                                 </complexType>
 49.                                         </element>
 50.                                         <element name="kodRzeduGranicy" nillable="true">
 51.                                                 <complexType>
 52.                                                         <simpleContent>
 53.                                                                 <extension base="egb:EGB_KodRzeduGranicyType">
 54.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 55.                                                                 </extension>
 56.                                                         </simpleContent>
 57.                                                 </complexType>
 58.                                         </element>
 59.                                         <element name="czyPunktNalezyDoSpornejGranicy" nillable="true">
 60.                                                 <complexType>
 61.                                                         <simpleContent>
 62.                                                                 <extension base="boolean">
 63.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 64.                                                                 </extension>
 65.                                                         </simpleContent>
 66.                                                 </complexType>
 67.                                         </element>
 68.                                 </sequence>
 69.                         </extension>
 70.                 </complexContent>
 71.         </complexType>
 72.         <complexType name="EGB_PunktGranicznyPropertyType">
 73.                 <sequence minOccurs="0">
 74.                         <element ref="egb:EGB_PunktGraniczny"/>
 75.                 </sequence>
 76.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 77.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 78.         </complexType>
 79.         <simpleType name="EGB_KodStabilizacjiType" >
 80.                 <restriction base="string">
 81.                         <enumeration value=" 1">
 82.                                 <annotation>
 83.                                         <appinfo>
 84.                                                 <gml:description>brakInformacji</gml:description>
 85.                                         </appinfo>
 86.                                 </annotation>
 87.                         </enumeration>
 88.                         <enumeration value="2">
 89.                                 <annotation>
 90.                                         <appinfo>
 91.                                                 <gml:description>niestabilizowany</gml:description>
 92.                                         </appinfo>
 93.                                 </annotation>
 94.                         </enumeration>
 95.                         <enumeration value="3">
 96.                                 <annotation>
 97.                                         <appinfo>
 98.                                                 <gml:description>znakNaziemny</gml:description>
 99.                                         </appinfo>
 100.                                 </annotation>
 101.                         </enumeration>
 102.                         <enumeration value="4">
 103.                                 <annotation>
 104.                                         <appinfo>
 105.                                                 <gml:description>znakNaziemnyIPodziemny</gml:description>
 106.                                         </appinfo>
 107.                                 </annotation>
 108.                         </enumeration>
 109.                         <enumeration value="5">
 110.                                 <annotation>
 111.                                         <appinfo>
 112.                                                 <gml:description>znakPodziemny</gml:description>
 113.                                         </appinfo>
 114.                                 </annotation>
 115.                         </enumeration>
 116.                 </restriction>
 117.         </simpleType>
 118.         <simpleType name="EGB_BladPolozeniaWzgledemOsnowyType">
 119.                 <restriction base="string">
 120.                         <enumeration value="1">
 121.                                 <annotation>
 122.                                         <appinfo>
 123.                                                 <gml:description>0_00_0_10</gml:description>
 124.                                         </appinfo>
 125.                                 </annotation>
 126.                         </enumeration>
 127.                         <enumeration value="2">
 128.                                 <annotation>
 129.                                         <appinfo>
 130.                                                 <gml:description>0_ 11_0_30</gml:description>
 131.                                         </appinfo>
 132.                                 </annotation>
 133.                         </enumeration>
 134.                         <enumeration value="3">
 135.                                 <annotation>
 136.                                         <appinfo>
 137.                                                 <gml:description>0_31_0_60</gml:description>
 138.                                         </appinfo>
 139.                                 </annotation>
 140.                         </enumeration>
 141.                         <enumeration value="4">
 142.                                 <annotation>
 143.                                         <appinfo>
 144.                                                 <gml:description>0_61_1_50</gml:description>
 145.                                         </appinfo>
 146.                                 </annotation>
 147.                         </enumeration>
 148.                         <enumeration value="5">
 149.                                 <annotation>
 150.                                         <appinfo>
 151.                                                 <gml:description>1_51_3_00</gml:description>
 152.                                         </appinfo>
 153.                                 </annotation>
 154.                         </enumeration>
 155.                         <enumeration value="6">
 156.                                 <annotation>
 157.                                         <appinfo>
 158.                                                 <gml:description>powyzej_3_00</gml:description>
 159.                                         </appinfo>
 160.                                 </annotation>
 161.                         </enumeration>
 162.                 </restriction>
 163.         </simpleType>
 164.         <simpleType name="EGB_ZrodloDanychZRDType">
 165.                 <restriction base="string">
 166.                         <enumeration value="1">
 167.                                 <annotation>
 168.                                         <appinfo>
 169.                                                 <gml:description>ZRD1</gml:description>
 170.                                         </appinfo>
 171.                                 </annotation>
 172.                         </enumeration>
 173.                         <enumeration value="2">
 174.                                 <annotation>
 175.                                         <appinfo>
 176.                                                 <gml:description>ZRD2</gml:description>
 177.                                         </appinfo>
 178.                                 </annotation>
 179.                         </enumeration>
 180.                         <enumeration value="3">
 181.                                 <annotation>
 182.                                         <appinfo>
 183.                                                 <gml:description>ZRD3</gml:description>
 184.                                         </appinfo>
 185.                                 </annotation>
 186.                         </enumeration>
 187.                         <enumeration value="4">
 188.                                 <annotation>
 189.                                         <appinfo>
 190.                                                 <gml:description>ZRD4</gml:description>
 191.                                         </appinfo>
 192.                                 </annotation>
 193.                         </enumeration>
 194.                         <enumeration value="5">
 195.                                 <annotation>
 196.                                         <appinfo>
 197.                                                 <gml:description>ZRD5</gml:description>
 198.                                         </appinfo>
 199.                                 </annotation>
 200.                         </enumeration>
 201.                         <enumeration value="6">
 202.                                 <annotation>
 203.                                         <appinfo>
 204.                                                 <gml:description>ZRD6</gml:description>
 205.                                         </appinfo>
 206.                                 </annotation>
 207.                         </enumeration>
 208.                         <enumeration value="7">
 209.                                 <annotation>
 210.                                         <appinfo>
 211.                                                 <gml:description>ZRD7</gml:description>
 212.                                         </appinfo>
 213.                                 </annotation>
 214.                         </enumeration>
 215.                         <enumeration value="8">
 216.                                 <annotation>
 217.                                         <appinfo>
 218.                                                 <gml:description>ZRD8</gml:description>
 219.                                         </appinfo>
 220.                                 </annotation>
 221.                         </enumeration>
 222.                         <enumeration value="9">
 223.                                 <annotation>
 224.                                         <appinfo>
 225.                                                 <gml:description>ZRD9</gml:description>
 226.                                         </appinfo>
 227.                                 </annotation>
 228.                         </enumeration>
 229.                 </restriction>
 230.         </simpleType>
 231.         <simpleType name="EGB_KodRzeduGranicyType">
 232.                 <restriction base="string">
 233.                         <enumeration value="1">
 234.                                 <annotation>
 235.                                         <appinfo>
 236.                                                 <gml:description>dzialkiEwidencyjnej</gml:description>
 237.                                         </appinfo>
 238.                                 </annotation>
 239.                         </enumeration>
 240.                         <enumeration value="2">
 241.                                 <annotation>
 242.                                         <appinfo>
 243.                                                 <gml:description>obrebuEwidencyjnego</gml:description>
 244.                                         </appinfo>
 245.                                 </annotation>
 246.                         </enumeration>
 247.                         <enumeration value="3">
 248.                                 <annotation>
 249.                                         <appinfo>
 250.                                                 <gml:description>jednostkiEwidencyjnej</gml:description>
 251.                                         </appinfo>
 252.                                 </annotation>
 253.                         </enumeration>
 254.                         <enumeration value="4">
 255.                                 <annotation>
 256.                                         <appinfo>
 257.                                                 <gml:description>gminy</gml:description>
 258.                                         </appinfo>
 259.                                 </annotation>
 260.                         </enumeration>
 261.                         <enumeration value="5">
 262.                                 <annotation>
 263.                                         <appinfo>
 264.                                                 <gml:description>powiatu</gml:description>
 265.                                         </appinfo>
 266.                                 </annotation>
 267.                         </enumeration>
 268.                         <enumeration value="6">
 269.                                 <annotation>
 270.                                         <appinfo>
 271.                                                 <gml:description>wojewodztwa</gml:description>
 272.                                         </appinfo>
 273.                                 </annotation>
 274.                         </enumeration>
 275.                         <enumeration value="7">
 276.                                 <annotation>
 277.                                         <appinfo>
 278.                                                 <gml:description>panstwa</gml:description>
 279.                                         </appinfo>
 280.                                 </annotation>
 281.                         </enumeration>
 282.                 </restriction>
 283.         </simpleType>
 284. </schema>
"Bądź Narodowi pożytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.