Partnerzy

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

supportAutor wątku

 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • 3385
  293
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Ewmapa 12.17 FB
  • Status GG
 • System: Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka: Firefox 42.0 Firefox 42.0
Schemat aplikacyjny GML:
Prawa do nieruchomości
Kod: XML
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:egb="urn:gugik:specyfikaqje:gmlas:ewidenq)aGruntowBudynkow:1.0" targetNamespace="urn:gugik:specyfikaqje:gmlas:ewidenq)aGruntowBudynkow:1.0" elementFormDefault="qualified" version="2.0">
 3.         <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
 4.         <include schemaLocation="EGB_OgolnyObiekt.xsd"/>
 5.         <!-- ============================================================= -->
 6.         <element name="EGB_JednostkaRejestrowaGruntow" type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaGruntowType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
 7.         <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaGruntowType">
 8.                 <complexContent>
 9.                         <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
 10.                                 <sequence>
 11.                                         <element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/>
 12.                                         <element name="wyroznienieGospodarstwRolnychLesnych" type="egb:EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnychType"/>
 13.                                         <!-- Roles -->
 14.                                         <element name="lokalizacjaJRG" type="gml:ReferenceType"/>
 15.                                 </sequence>
 16.                         </extension>
 17.                 </complexContent>
 18.         </complexType>
 19.         <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaGruntowPropertyType">
 20.                 <sequence minOccurs="0">
 21.                         <element ref="egb: EGB_JednostkaRejestrowaGruntow"/>
 22.                 </sequence>
 23.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 24.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 25.         </complexType>
 26.         <element name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow" type="egb: EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
 27.         <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowType">
 28.                 <complexContent>
 29.                         <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
 30.                                 <sequence>
 31.                                         <element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/>
 32.                                         <!-- Roles -->
 33.                                         <element name="JRGZwiazanaZJRB" maxOccurs="unbounded" type="gml:ReferenceType"/>
 34.                                         <element name="lokalizacjaJRB" type="gml:ReferenceType"/>
 35.                                 </sequence>
 36.                         </extension>
 37.                 </complexContent>
 38.         </complexType>
 39.         <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaBudynkowPropertyType">
 40.                 <sequence minOccurs="0">
 41.                         <element ref="egb : EGB_JednostkaRejestrowaBudynkow"/>
 42.                 </sequence>
 43.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 44.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 45.         </complexType>
 46.         <element name="EGB_JednostkaRejestrowaLokali" type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokaliType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
 47.         <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaLokaliType">
 48.                 <complexContent>
 49.                         <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
 50.                                 <sequence>
 51.                                         <element name="idJednostkiRejestrowej" type="string"/>
 52.                                         <element name="licznikUdzialuWNieruchomosciWspolnej" type="nonNegativeInteger"/>
 53.                                         <element name="mianownikUdzialuWNieruchomosciWspolnej" type="positiveInteger"/>
 54.                                         <!-- Roles -->
 55.                                         <element name="JRGZwiazanaZJRL" maxOccurs="unbounded" type="gml:ReferenceType"/>
 56.                                         <element name="lokalizacjaJRL" type="gml:ReferenceType"/>
 57.                                         <element name="nieruchomoscWspolnaDlaLokalu" type="gml:ReferenceType" maxOccurs="unbounded"/>
 58.                                 </sequence>
 59.                         </extension>
 60.                 </complexContent>
 61.         </complexType>
 62.         <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaLokaliPropertyType">
 63.                 <sequence minOccurs="0">
 64.                         <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowaLokali"/>
 65.                 </sequence>
 66.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 67.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 68.         </complexType>
 69.         <element name="EGB_UdzialWlasnosci" type="egb:EGB_UdzialWlasnosciType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
 70.         <complexType name="EGB_UdzialWlasnosciType">
 71.                 <complexContent>
 72.                         <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
 73.                                 <sequence>
 74.                                         <element name="rodzajPrawa" type="egb:EGB_RodzajPrawaType"/>
 75.                                         <element name="licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="nonNegativeInteger"/>
 76.                                         <element name="mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="positiveInteger"/>
 77.                                         <element name="grupaRejestrowa" type="egb:EGB_GrupaRejType" minOccurs="0"/>
 78.                                         <element name="podgrupaRej " type="egb:EGB_PodgrupaRejType" minOccurs="0"/>
 79.                                         <element name="waznoscOd" nillable="true">
 80.                                                 <complexType>
 81.                                                         <simpleContent>
 82.                                                                 <extension base="date">
 83.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 84.                                                                 </extension>
 85.                                                         </simpleContent>
 86.                                                 </complexType>
 87.                                         </element>
 88.                                         <element name="waznoscDo" nillable="true">
 89.                                                 <complexType>
 90.                                                         <simpleContent>
 91.                                                                 <extension base="date">
 92.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 93.                                                                 </extension>
 94.                                                         </simpleContent>
 95.                                                 </complexType>
 96.                                         </element>
 97.                                         <!-- Roles -->
 98.                                         <element name="udziarWNieruchomosciWspolnej" type="gml:ReferenceType"/>
 99.                                         <element name="przedmiotUdzialuWlasnosci" type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType"/>
 100.                                         <element name="podmiotUdzialuWlasnosci" type="egb:EGB_PodmiotPropertyType"/>
 101.                                         <element name="udzialZwiazany" type="gml:ReferenceType"/>
 102.                                         <element name="udzialWeWladaniuGruntem" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 103.                                         <element name="udzialGospNierSPLubJST" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 104.                                 </sequence>
 105.                         </extension>
 106.                 </complexContent>
 107.         </complexType>
 108.         <complexType name="EGB_UdzialWlasnosciPropertyType">
 109.                 <sequence minOccurs="0">
 110.                         <element ref="egb:EGB_UdzialWlasnosci"/>
 111.                 </sequence>
 112.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 113.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 114.         </complexType>
 115.         <element name="EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJST" type="egb:EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJSTType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
 116.         <complexType name="EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJSTType">
 117.                 <complexContent>
 118.                         <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
 119.                                 <sequence>
 120.                                         <element name="rodzajWladania" type="egb:EGB_RodzajWladaniaType"/>
 121.                                         <element name="licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="nonNegativeInteger"/>
 122.                                         <element name="mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="positiveInteger"/>
 123.                                         <element name="podgrupaRej" type="egb:EGB_PodgrupaRejType"/>
 124.                                         <element name="waznoscOd" nillable="true">
 125.                                                 <complexType>
 126.                                                         <simpleContent>
 127.                                                                 <extension base="date">
 128.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 129.                                                                 </extension>
 130.                                                         </simpleContent>
 131.                                                 </complexType>
 132.                                         </element>
 133.                                         <element name="waznoscDo" nillable="true">
 134.                                                 <complexType>
 135.                                                         <simpleContent>
 136.                                                                 <extension base="date">
 137.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 138.                                                                 </extension>
 139.                                                         </simpleContent>
 140.                                                 </complexType>
 141.                                         </element>
 142.                                         <!-- Roles -->
 143.                                         <element name="podmiotUdzialuWeWladaniu" type="egb:EGB_PodmiotPropertyType"/>
 144.                                         <element name="przedmiotUdzialuWladania" type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType"/>
 145.                                 </sequence>
 146.                         </extension>
 147.                 </complexContent>
 148.         </complexType>
 149.         <complexType name="EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJSTPropertyType">
 150.                 <sequence minOccurs="0">
 151.                         <element ref="egb:EGB_UdzialWeWladaniuNieruchomosciaSPLubJST"/>
 152.                 </sequence>
 153.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 154.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 155.         </complexType>
 156.         <element name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJST" type="egb:EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJSTType" substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
 157.         <complexType name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJSTType">
 158.                 <complexContent>
 159.                         <extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
 160.                                 <sequence>
 161.                                         <element name="rodzajUprawnien" type="egb:EGB_RodzajUprawnienType"/>
 162.                                         <element name="licznikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
 163.                                         <element name="mianownikUlamkaOkreslajacegoWartoscUdzialu" type="integer"/>
 164.                                         <element name="podgrupaRej" type="egb:EGB_PodgrupaRejType"/>
 165.                                         <element name="waznoscOd" nillable="true">
 166.                                                 <complexType>
 167.                                                         <simpleContent>
 168.                                                                 <extension base="date">
 169.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 170.                                                                 </extension>
 171.                                                         </simpleContent>
 172.                                                 </complexType>
 173.                                         </element>
 174.                                         <element name="waznoscDo" nillable="true">
 175.                                                 <complexType>
 176.                                                         <simpleContent>
 177.                                                                 <extension base="date">
 178.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 179.                                                                 </extension>
 180.                                                         </simpleContent>
 181.                                                 </complexType>
 182.                                         </element>
 183.                                         <!-- Roles -->
 184.                                         <element name="przedmiotUdzialuGZ1" type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType"/>
 185.                                         <element name="podmiotUdzialuGZ" type="egb:EGB_PodmiotPropertyType"/>
 186.                                 </sequence>
 187.                         </extension>
 188.                 </complexContent>
 189.         </complexType>
 190.         <complexType name="EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJSTPropertyType">
 191.                 <sequence minOccurs="0">
 192.                         <element ref="egb:EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJST"/>
 193.                 </sequence>
 194.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 195.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 196.         </complexType>
 197.         <element name="EGB_Podmiot" type="egb:EGB_PodmiotType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 198.         <complexType name="EGB_PodmiotType">
 199.                 <choice>
 200.                         <element name="osobaFizyczna5" type="gml:ReferenceType"/>
 201.                         <element name="malzenstwo4" type="gml:ReferenceType"/>
 202.                         <element name="podmiotGrupowy1" type="gml:ReferenceType"/>
 203.                         <element name="instytucja3" type="gml:ReferenceType"/>
 204.                 </choice>
 205.         </complexType>
 206.         <complexType name="EGB_PodmiotPropertyType">
 207.                 <sequence>
 208.                         <element ref="egb:EGB_Podmiot"/>
 209.                 </sequence>
 210.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 211.         </complexType>
 212.         <element name="EGB_JednostkaRejestrowa" type="egb:EGB_JednostkaRejestrowaType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 213.         <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaType">
 214.                 <choice>
 215.                         <element name="JRG" type="gml:ReferenceType"/>
 216.                         <element name="JRB" type="gml:ReferenceType"/>
 217.                         <element name="JRL" type="gml:ReferenceType"/>
 218.                 </choice>
 219.         </complexType>
 220.         <complexType name="EGB_JednostkaRejestrowaPropertyType">
 221.                 <sequence>
 222.                         <element ref="egb:EGB_JednostkaRejestrowa"/>
 223.                 </sequence>
 224.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 225.         </complexType>
 226.         <simpleType name="EGB_RodzajUprawnienType">
 227.                 <restriction base="string">
 228.                         <enumeration value="1">
 229.                                 <annotation>
 230.                                         <appinfo>
 231.                                                 <gml:description>wykonywaniePrawaWlasnosciSPIInnychPrawRzeczowych</gml:description>
 232.                                         </appinfo>
 233.                                 </annotation>
 234.                         </enumeration>
 235.                         <enumeration value="2">
 236.                                 <annotation>
 237.                                         <appinfo>
 238.                                                 <gml:description>gospodarowanieZasobemNieruchomosciSPLubGmPowWoj</gml:description>
 239.                                         </appinfo>
 240.                                 </annotation>
 241.                         </enumeration>
 242.                         <enumeration value="3">
 243.                                 <annotation>
 244.                                         <appinfo>
 245.                                                 <gml:description>gospodarowanieGruntemSPPokrytymWodamiPowierzchniowymi</gml:description>
 246.                                         </appinfo>
 247.                                 </annotation>
 248.                         </enumeration>
 249.                         <enumeration value="4">
 250.                                 <annotation>
 251.                                         <appinfo>
 252.                                                 <gml:description>wykonywanieZadanZarzadcyDrogPub</gml:description>
 253.                                         </appinfo>
 254.                                 </annotation>
 255.                         </enumeration>
 256.                 </restriction>
 257.         </simpleType>
 258.         <simpleType name="EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnychType">
 259.                 <restriction base="string">
 260.                         <enumeration value="0">
 261.                                 <annotation>
 262.                                         <appinfo>
 263.                                                 <gml:description>jednostkaRejestrowaNieBedacaGospodarstwemRolnymLubLesnym</gml:description>
 264.                                         </appinfo>
 265.                                 </annotation>
 266.                         </enumeration>
 267.                         <enumeration value="1">
 268.                                 <annotation>
 269.                                         <appinfo>
 270.                                                 <gml:description>jednostkaRejestrowaWchodzacaWSkladGospodarstwaRolnego</gml:description>
 271.                                         </appinfo>
 272.                                 </annotation>
 273.                         </enumeration>
 274.                         <enumeration value="2">
 275.                                 <annotation>
 276.                                         <appinfo>
 277.                                                 <gml:description>jednostkaRejestrowaWchodzacaWSkladGospodarstwaLesnego</gml:description>
 278.                                         </appinfo>
 279.                                 </annotation>
 280.                         </enumeration>
 281.                 </restriction>
 282.         </simpleType>
 283.         <simpleType name="EGB_RodzajPrawaType">
 284.                 <restriction base="string">
 285.                         <enumeration value="1">
 286.                                 <annotation>
 287.                                         <appinfo>
 288.                                                 <gml:description>wlasnosc</gml:description>
 289.                                         </appinfo>
 290.                                 </annotation>
 291.                         </enumeration>
 292.                         <enumeration value="2">
 293.                                 <annotation>
 294.                                         <appinfo>
 295.                                                 <gml:description>wladanieSamoistne</gml:description>
 296.                                         </appinfo>
 297.                                 </annotation>
 298.                         </enumeration>
 299.                         <enumeration value="3">
 300.                                 <annotation>
 301.                                         <appinfo>
 302.                                                 <gml:description>udzialWeWspolnocieGruntowej</gml:description>
 303.                                         </appinfo>
 304.                                 </annotation>
 305.                         </enumeration>
 306.                         <enumeration value="4">
 307.                                 <annotation>
 308.                                         <appinfo>
 309.                                                 <gml:description>nieustalonaWlasnosc</gml:description>
 310.                                         </appinfo>
 311.                                 </annotation>
 312.                         </enumeration>
 313.                         <enumeration value="5">
 314.                                 <annotation>
 315.                                         <appinfo>
 316.                                                 <gml:description>wspolnotaGruntowa</gml:description>
 317.                                         </appinfo>
 318.                                 </annotation>
 319.                         </enumeration>
 320.                 </restriction>
 321.         </simpleType>
 322.         <simpleType name="EGB_RodzajWladaniaType">
 323.                 <restriction base="string">
 324.                         <enumeration value="1">
 325.                                 <annotation>
 326.                                         <appinfo>
 327.                                                 <gml:description>uzytkowanieWieczyste</gml:description>
 328.                                         </appinfo>
 329.                                 </annotation>
 330.                         </enumeration>
 331.                         <enumeration value="2">
 332.                                 <annotation>
 333.                                         <appinfo>
 334.                                                 <gml:description>trwalyZarzad</gml:description>
 335.                                         </appinfo>
 336.                                 </annotation>
 337.                         </enumeration>
 338.                         <enumeration value="3">
 339.                                 <annotation>
 340.                                         <appinfo>
 341.                                                 <gml:description>zarzad</gml:description>
 342.                                         </appinfo>
 343.                                 </annotation>
 344.                         </enumeration>
 345.                         <enumeration value="4">
 346.                                 <annotation>
 347.                                         <appinfo>
 348.                                                 <gml:description>uzytkowanie</gml:description>
 349.                                         </appinfo>
 350.                                 </annotation>
 351.                         </enumeration>
 352.                         <enumeration value="5">
 353.                                 <annotation>
 354.                                         <appinfo>
 355.                                                 <gml:description>innyRodzajWladania</gml:description>
 356.                                         </appinfo>
 357.                                 </annotation>
 358.                         </enumeration>
 359.                 </restriction>
 360.         </simpleType>
 361.         <simpleType name="EGB_GrupaRejType">
 362.                 <restriction base="string">
 363.                         <enumeration value="3">
 364.                                 <annotation>
 365.                                         <appinfo>
 366.                                                 <gml:description>panstwowaOsobaPrawna</gml:description>
 367.                                         </appinfo>
 368.                                 </annotation>
 369.                         </enumeration>
 370.                         <enumeration value="9">
 371.                                 <annotation>
 372.                                         <appinfo>
 373.                                                 <gml:description>kosciolIZwiazekWyznaniowy</gml:description>
 374.                                         </appinfo>
 375.                                 </annotation>
 376.                         </enumeration>
 377.                         <enumeration value="10">
 378.                                 <annotation>
 379.                                         <appinfo>
 380.                                                 <gml:description>wspolnotaGruntowa</gml:description>
 381.                                         </appinfo>
 382.                                 </annotation>
 383.                         </enumeration>
 384.                 </restriction>
 385.         </simpleType>
 386.         <simpleType name="EGB_PodgrupaRejType">
 387.                 <restriction base="string">
 388.                         <enumeration value=" 1.1">
 389.                                 <annotation>
 390.                                         <appinfo>
 391.                                                 <gml:description>agencjaNieruchomRolnych</gml:description>
 392.                                         </appinfo>
 393.                                 </annotation>
 394.                         </enumeration>
 395.                         <enumeration value=" 1.2">
 396.                                 <annotation>
 397.                                         <appinfo>
 398.                                                 <gml:description>lasPanstwowy</gml:description>
 399.                                         </appinfo>
 400.                                 </annotation>
 401.                         </enumeration>
 402.                         <enumeration value="1.3">
 403.                                 <annotation>
 404.                                         <appinfo>
 405.                                                 <gml:description>panstwowaJednOrganizacyjnaNiePosiadajacaOsobowosciPrawnej</gml:description>
 406.                                         </appinfo>
 407.                                 </annotation>
 408.                         </enumeration>
 409.                         <enumeration value=" 1.4">
 410.                                 <annotation>
 411.                                         <appinfo>
 412.                                                 <gml:description>organAdmPubGospodarujacyGruntamiSP</gml:description>
 413.                                         </appinfo>
 414.                                 </annotation>
 415.                         </enumeration>
 416.                         <enumeration value="1.5">
 417.                                 <annotation>
 418.                                         <appinfo>
 419.                                                 <gml:description>agencjaMieniaWojsk</gml:description>
 420.                                         </appinfo>
 421.                                 </annotation>
 422.                         </enumeration>
 423.                         <enumeration value="1.6">
 424.                                 <annotation>
 425.                                         <appinfo>
 426.                                                 <gml:description>wojskAgencjaMieszk</gml:description>
 427.                                         </appinfo>
 428.                                 </annotation>
 429.                         </enumeration>
 430.                         <enumeration value="1.7">
 431.                                 <annotation>
 432.                                         <appinfo>
 433.                                                 <gml:description>organGospodarujacyGruntamiSPPodWodami</gml:description>
 434.                                         </appinfo>
 435.                                 </annotation>
 436.                         </enumeration>
 437.                         <enumeration value="1.8">
 438.                                 <annotation>
 439.                                         <appinfo>
 440.                                                 <gml:description>organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogKraj</gml:description>
 441.                                         </appinfo>
 442.                                 </annotation>
 443.                         </enumeration>
 444.                         <enumeration value="2.1">
 445.                                 <annotation>
 446.                                         <appinfo>
 447.                                                 <gml:description>osobaFizUzytkownikWieczSP</gml:description>
 448.                                         </appinfo>
 449.                                 </annotation>
 450.                         </enumeration>
 451.                         <enumeration value="2.2">
 452.                                 <annotation>
 453.                                         <appinfo>
 454.                                                 <gml:description>panstwowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczSP</gml:description>
 455.                                         </appinfo>
 456.                                 </annotation>
 457.                         </enumeration>
 458.                         <enumeration value="2.3">
 459.                                 <annotation>
 460.                                         <appinfo>
 461.                                                 <gml:description>spoldzMieszkanUzytkownikWieczSP</gml:description>
 462.                                         </appinfo>
 463.                                 </annotation>
 464.                         </enumeration>
 465.                         <enumeration value="2.4">
 466.                                 <annotation>
 467.                                         <appinfo>
 468.                                                 <gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczSP</gml:description>
 469.                                         </appinfo>
 470.                                 </annotation>
 471.                         </enumeration>
 472.                         <enumeration value="4.1">
 473.                                 <annotation>
 474.                                         <appinfo>
 475.                                                 <gml:description>organGminyGospodarujacyGminnymZasobem</gml:description>
 476.                                         </appinfo>
 477.                                 </annotation>
 478.                         </enumeration>
 479.                         <enumeration value="4.2">
 480.                                 <annotation>
 481.                                         <appinfo>
 482.                                                 <gml:description>jednOrganGminy</gml:description>
 483.                                         </appinfo>
 484.                                 </annotation>
 485.                         </enumeration>
 486.                         <enumeration value="4.3">
 487.                                 <annotation>
 488.                                         <appinfo>
 489.                                                 <gml:description>organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogGminnych</gml:description>
 490.                                         </appinfo>
 491.                                 </annotation>
 492.                         </enumeration>
 493.                         <enumeration value="5.1">
 494.                                 <annotation>
 495.                                         <appinfo>
 496.                                                 <gml:description>osobaFizUzytkownikWieczGruntowGminy</gml:description>
 497.                                         </appinfo>
 498.                                 </annotation>
 499.                         </enumeration>
 500.                         <enumeration value="5.2">
 501.                                 <annotation>
 502.                                         <appinfo>
 503.                                                 <gml:description>gminnaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGruntowGminn</gml:description>
 504.                                         </appinfo>
 505.                                 </annotation>
 506.                         </enumeration>
 507.                         <enumeration value="5.3">
 508.                                 <annotation>
 509.                                         <appinfo>
 510.                                                 <gml:description>spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntowGmin</gml:description>
 511.                                         </appinfo>
 512.                                 </annotation>
 513.                         </enumeration>
 514.                         <enumeration value="5.4">
 515.                                 <annotation>
 516.                                         <appinfo>
 517.                                                 <gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczGruntowGmin</gml:description>
 518.                                         </appinfo>
 519.                                 </annotation>
 520.                         </enumeration>
 521.                         <enumeration value="6.1">
 522.                                 <annotation>
 523.                                         <appinfo>
 524.                                                 <gml:description>gminnaOsobaPrawna</gml:description>
 525.                                         </appinfo>
 526.                                 </annotation>
 527.                         </enumeration>
 528.                         <enumeration value="6.2">
 529.                                 <annotation>
 530.                                         <appinfo>
 531.                                                 <gml:description>powiatowaOsobaPrawna</gml:description>
 532.                                         </appinfo>
 533.                                 </annotation>
 534.                         </enumeration>
 535.                         <enumeration value="6.3">
 536.                                 <annotation>
 537.                                         <appinfo>
 538.                                                 <gml:description>wojewodzkaOsobaPrawna</gml:description>
 539.                                         </appinfo>
 540.                                 </annotation>
 541.                         </enumeration>
 542.                         <enumeration value="7.1">
 543.                                 <annotation>
 544.                                         <appinfo>
 545.                                                 <gml:description>wlascicielWladajacyGruntemGospodarstwaRolnego</gml:description>
 546.                                         </appinfo>
 547.                                 </annotation>
 548.                         </enumeration>
 549.                         <enumeration value="7.2">
 550.                                 <annotation>
 551.                                         <appinfo>
 552.                                                 <gml:description>wlascicielWladajacyGruntem</gml:description>
 553.                                         </appinfo>
 554.                                 </annotation>
 555.                         </enumeration>
 556.                         <enumeration value="8.1">
 557.                                 <annotation>
 558.                                         <appinfo>
 559.                                                 <gml:description>rolniczaSpoldzielniaProdukcyjna</gml:description>
 560.                                         </appinfo>
 561.                                 </annotation>
 562.                         </enumeration>
 563.                         <enumeration value="8.2">
 564.                                 <annotation>
 565.                                         <appinfo>
 566.                                                 <gml:description>spoldzielniaMieszkaniowa</gml:description>
 567.                                         </appinfo>
 568.                                 </annotation>
 569.                         </enumeration>
 570.                         <enumeration value="8.3">
 571.                                 <annotation>
 572.                                         <appinfo>
 573.                                                 <gml:description>innaSpoldzielnia</gml:description>
 574.                                         </appinfo>
 575.                                 </annotation>
 576.                         </enumeration>
 577.                         <enumeration value="11.1">
 578.                                 <annotation>
 579.                                         <appinfo>
 580.                                                 <gml:description>organPowiatuGospodarujacyZasobemPowiatu</gml:description>
 581.                                         </appinfo>
 582.                                 </annotation>
 583.                         </enumeration>
 584.                         <enumeration value="11.2">
 585.                                 <annotation>
 586.                                         <appinfo>
 587.                                                 <gml:description>jednOrganizacyjnaPowiatu</gml:description>
 588.                                         </appinfo>
 589.                                 </annotation>
 590.                         </enumeration>
 591.                         <enumeration value="11.3">
 592.                                 <annotation>
 593.                                         <appinfo>
 594.                                                 <gml:description>organJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogPowiatowych</gml:description>
 595.                                         </appinfo>
 596.                                 </annotation>
 597.                         </enumeration>
 598.                         <enumeration value="12.1">
 599.                                 <annotation>
 600.                                         <appinfo>
 601.                                                 <gml:description>osobaFizUzytkownikWieczGruntowPowiatow</gml:description>
 602.                                         </appinfo>
 603.                                 </annotation>
 604.                         </enumeration>
 605.                         <enumeration value="12.2">
 606.                                 <annotation>
 607.                                         <appinfo>
 608.                                                 <gml:description>powiatowaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGruntowPowiatow</gml:description>
 609.                                         </appinfo>
 610.                                 </annotation>
 611.                         </enumeration>
 612.                         <enumeration value="12.3">
 613.                                 <annotation>
 614.                                         <appinfo>
 615.                                                 <gml:description>spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntowPowiatow</gml:description>
 616.                                         </appinfo>
 617.                                 </annotation>
 618.                         </enumeration>
 619.                         <enumeration value=" 12.4">
 620.                                 <annotation>
 621.                                         <appinfo>
 622.                                                 <gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczGruntowPowiatow</gml:description>
 623.                                         </appinfo>
 624.                                 </annotation>
 625.                         </enumeration>
 626.                         <enumeration value="13.1">
 627.                                 <annotation>
 628.                                         <appinfo>
 629.                                                 <gml:description>organGospodZasobemWojewodzkim</gml:description>
 630.                                         </appinfo>
 631.                                 </annotation>
 632.                         </enumeration>
 633.                         <enumeration value="13.2">
 634.                                 <annotation>
 635.                                         <appinfo>
 636.                                                 <gml:description>jednOrganizacyjnaWojew</gml:description>
 637.                                         </appinfo>
 638.                                 </annotation>
 639.                         </enumeration>
 640.                         <enumeration value="13.3">
 641.                                 <annotation>
 642.                                         <appinfo>
 643.                                                 <gml:description>organIJednOrganizZadaniaZarzadcyDrogWoj </gml:description>
 644.                                         </appinfo>
 645.                                 </annotation>
 646.                         </enumeration>
 647.                         <enumeration value=" 14.1">
 648.                                 <annotation>
 649.                                         <appinfo>
 650.                                                 <gml:description>osobaFizUzytkownikWieczGruntowWoj</gml:description>
 651.                                         </appinfo>
 652.                                 </annotation>
 653.                         </enumeration>
 654.                         <enumeration value="14.2">
 655.                                 <annotation>
 656.                                         <appinfo>
 657.                                                 <gml:description>wojewodzkaOsobaPrawnaUzytkownikWieczGruntowWoj</gml:description>
 658.                                         </appinfo>
 659.                                 </annotation>
 660.                         </enumeration>
 661.                         <enumeration value="14.3">
 662.                                 <annotation>
 663.                                         <appinfo>
 664.                                                 <gml:description>spoldzMieszkUzytkownikWieczGruntowWoj</gml:description>
 665.                                         </appinfo>
 666.                                 </annotation>
 667.                         </enumeration>
 668.                         <enumeration value="14.4">
 669.                                 <annotation>
 670.                                         <appinfo>
 671.                                                 <gml:description>innaOsobaUzytkownikWieczGruntowWoj</gml:description>
 672.                                         </appinfo>
 673.                                 </annotation>
 674.                         </enumeration>
 675.                         <enumeration value="15.1">
 676.                                 <annotation>
 677.                                         <appinfo>
 678.                                                 <gml:description>spolkaHandlowa</gml:description>
 679.                                         </appinfo>
 680.                                 </annotation>
 681.                         </enumeration>
 682.                         <enumeration value="15.2">
 683.                                 <annotation>
 684.                                         <appinfo>
 685.                                                 <gml:description>partiaPolityczna</gml:description>
 686.                                         </appinfo>
 687.                                 </annotation>
 688.                         </enumeration>
 689.                         <enumeration value="15.3">
 690.                                 <annotation>
 691.                                         <appinfo>
 692.                                                 <gml:description>inneOsoby</gml:description>
 693.                                         </appinfo>
 694.                                 </annotation>
 695.                         </enumeration>
 696.                 </restriction>
 697.         </simpleType>
 698. </schema>
"Bądź Narodowi pożytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.