Partnerzy

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

supportAutor wątku

 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • 3384
  293
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Ewmapa 12.17 FB
  • Status GG
 • System: Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka: Firefox 42.0 Firefox 42.0
Schemat aplikacyjny GML:
Podstawa Prawna
Kod: GML
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:egb="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:L0" xmlns:bt="um:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy: 1.0" targetNamespace="um:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow:L0" elementFormDefault="qualified" version="2.0">
 3.         <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy: 1.0" schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
 4.         <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
 5.         <include schemaLocation="EGB_OgolnyObiekt.xsd"/>
 6.         <!--=============================================================-->
 7.         <element name="EGB_Zmiana" type="egb:EGB_ZmianaType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
 8.         <complexType name="EGB_ZmianaType">
 9.                 <complexContent>
 10.                         <extension base="gml:AbstractFeatureType">
 11.                                 <sequence>
 12.                                         <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
 13.                                         <element name="startObiekt" type="dateTime"/>
 14.                                         <element name="dataAkceptacjiZmiany" type="dateTime"/>
 15.                                         <element name="dataPrzyjeciaZgloszeniaZmiany" type="date"/>
 16.                                         <element name="nrZmiany" type="string" minOccurs="0"/>
 17.                                         <element name="opisZmiany" type="string" minOccurs="0"/>
 18.                                         <!-- Roles -->
 19.                                         <element name="dokument1" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 20.                                         <element name="operatTechniczny" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 21.                                 </sequence>
 22.                         </extension>
 23.                 </complexContent>
 24.         </complexType>
 25.         <complexType name="EGB_ZmianaPropertyType">
 26.                 <sequence minOccurs="0">
 27.                         <element ref="egb:EGB_Zmiana"/>
 28.                 </sequence>
 29.                 <attributeGroup ref="gml:AssotiationAttributeGroup"/>
 30.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 31.         </complexType>
 32.         <element name="EGB_OperatTechniczny" type="egb:EGB_OperatTechnicznyType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
 33.         <complexType name="EGB_OperatTechnicznyType">
 34.                 <complexContent>
 35.                         <extension base="gml:AbstractFeatureType">
 36.                                 <sequence>
 37.                                         <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
 38.                                         <element name="startObiekt" type="dateTime"/>
 39.                                         <element name="startWersjaObiekt" type="dateTime"/>
 40.                                         <element name="koniecWersjaObiekt" type="dateTime" minOccurs="0"/>
 41.                                         <element name="koniecObiekt" type="dateTime" minOccurs="0"/>
 42.                                         <element name="dataPrzyjeciaDoPZGIK" nillable="true">
 43.                                                 <complexType>
 44.                                                         <simpleContent>
 45.                                                                 <extension base="date">
 46.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 47.                                                                 </extension>
 48.                                                         </simpleContent>
 49.                                                 </complexType>
 50.                                         </element>
 51.                                         <element name="dataSporzadzenia" type="date" minOccurs="0"/>
 52.                                         <element name="identyfikatorOperatuWgPZGIK" nillable="true">
 53.                                                 <complexType>
 54.                                                         <simpleContent>
 55.                                                                 <extension base="date">
 56.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 57.                                                                 </extension>
 58.                                                         </simpleContent>
 59.                                                 </complexType>
 60.                                         </element>
 61.                                         <element name="nazwaTworcy" type="string" minOccurs="0"/>
 62.                                         <element name="opisOperatu" type="string" minOccurs="0"/>
 63.                                 </sequence>
 64.                         </extension>
 65.                 </complexContent>
 66.         </complexType>
 67.         <complexType name="EGB_OperatTechnicznyPropertyType">
 68.                 <sequence minOccurs="0">
 69.                         <element ref="egb:EGB_OperatTechniczny"/>
 70.                 </sequence>
 71.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 72.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 73.         </complexType>
 74. </schema>
"Bądź Narodowi pożytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.