Partnerzy

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

supportAutor wątku

 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆ Đ€VîĹ
 • 3325
  293
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Ewmapa 12.12 FB
  • Status GG
 • System: Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka: Firefox 42.0 Firefox 42.0
Schemat aplikacyjny GML Modelu Podstawowego:
Kod: GML
 1. <?xml version="1.0" encodmg="UTF-8"?>
 2. <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:bt="um:gugik:specyfikaqje:gmlas:modelPodstawowy: 1.0" targetNamespace="urn:gugik:specyfikaqje:gmlas:modelPodstawowy:L0" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="3.6">
 3.         <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
 4.         <import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/gmd.xsd"/> <!--===========Typy podstawowe============-->
 5.         <!--======================================-->
 6.         <element name="BT_Identyfikator" type="bt:BT_IdentyfikatorType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 7.         <complexType name="BT_IdentyfikatorType">
 8.                 <sequence>
 9.                         <element name="lokalnyId">
 10.                                 <simpleType>
 11.                                         <restriction base="string">
 12.                                                 <pattern value=" [A-Za-z0-9] {8} -[A-Za-z0-9] {4} -[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{12}"/>
 13.                                         </restriction>
 14.                                 </simpleType>
 15.                         </element>
 16.                         <element name="przestrzenNazw">
 17.                                 <simpleType>
 18.                                         <restriction base="string">
 19.                                                 <pattern value="PL\.[A-Za-z] {1,6}\.\d{1,6}\.[A-Za-z0-9]{1,8}"/>
 20.                                         </restriction>
 21.                                 </simpleType>
 22.                         </element>
 23.                         <element name="wersjaId" type="dateTime" minOccurs="0"/>
 24.                 </sequence>
 25.         </complexType>
 26.         <complexType name="BT_IdentyfikatorPropertyType">
 27.                 <sequence>
 28.                         <element ref="bt:BT_Identyfikator"/>
 29.                 </sequence>
 30.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 31.         </complexType>
 32.         <!--======================================-->
 33.         <element name="BT_CyklZyciaInfo" type="bt:BT_CyklZyciaInfoType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 34.         <complexType name="BT_CyklZyciaInfoType">
 35.                 <sequence>
 36.                         <element name="poczatekWersjiObiektu" type="dateTime"/>
 37.                         <element name="koniecWersjiObiektu" type="dateTime" minOccurs="0"/>
 38.                 </sequence>
 39.         </complexType>
 40.         <complexType name="BT_CyklZyciaInfoPropertyType">
 41.                 <sequence>
 42.                         <element ref="bt:BT_CyklZyciaInfo"/>
 43.                 </sequence>
 44.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 45.         </complexType>
 46.         <!--======================================-->
 47.         <element name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennych" type="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
 48.         <complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType">
 49.                 <complexContent>
 50.                         <extension base="gml:AbstractFeatureType">
 51.                                 <sequence>
 52.                                         <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
 53.                                         <element name="metadane" type="gmd:MD_Metadata_PropertyType">
 54.                                                 <annotation>
 55.                                                         <appinfo>
 56.                                                                 <gml:targetElement>gmd:MD_Metadata</gml:targetElement>
 57.                                                         </appinfo>
 58.                                                 </annotation>
 59.                                         </element>
 60.                                 </sequence>
 61.                         </extension>
 62.                 </complexContent>
 63.         </complexType>
 64.         <complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychPropertyType">
 65.                 <sequence minOccurs="0">
 66.                         <element ref="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych"/>
 67.                 </sequence>
 68.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 69.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 70.         </complexType>
 71.         <!--======================================-->
 72.         <element name="BT_IdMaterialu" type="bt:BT_IdMaterialuType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 73.         <complexType name="BT_IdMaterialuType">
 74.                 <sequence>
 75.                         <element name="pierwszyCzlon" type="bt:BT_OznaczenieZasobuType"/> <element name="drugiCzlon" type="string"/>
 76.                         <element name="trzeciCzlon" type="positiveInteger"/>
 77.                         <element name="czwartyCzlon" type="nonNegativeInteger"/>
 78.                 </sequence>
 79.         </complexType>
 80.         <complexType name="BT_IdMaterialuPropertyType">
 81.                 <sequence>
 82.                         <element ref="bt:BT_IdMaterialu"/>
 83.                 </sequence>
 84.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 85.         </complexType>
 86.         <!--======================================-->
 87.         <simpleType name="BT_OznaczenieZasobuType">
 88.                 <restriction base="string">
 89.                         <enumeration value="C">
 90.                                 <annotation>
 91.                                         <appinfo>
 92.                                                 <gml:description>centralny</gml:description>
 93.                                         </appinfo>
 94.                                 </annotation>
 95.                         </enumeration>
 96.                         <enumeration value="W">
 97.                                 <annotation>
 98.                                         <appinfo>
 99.                                                 <gml:description>wojewodzki</gml:description>
 100.                                         </appinfo>
 101.                                 </annotation>
 102.                         </enumeration>
 103.                         <enumeration value="P">
 104.                                 <annotation>
 105.                                         <appinfo>
 106.                                                 <gml:description>powiatowy</gml:description>
 107.                                         </appinfo>
 108.                                 </annotation>
 109.                         </enumeration>
 110.                 </restriction>
 111.         </simpleType>
 112.         <!--===Referencja pomiędzy obiektami TTP==-->
 113.         <!--======================================-->
 114.         <element name="BT_ReferencjaDoObiektu" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 115.         <complexType name="BT_ReferencjaDoObiektuType">
 116.                 <choice>
 117.                         <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
 118.                 </choice>
 119.         </complexType>
 120.         <complexType name="BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType">
 121.                 <sequence>
 122.                         <element ref="bt:BT_ReferencjaDoObiektu"/>
 123.                 </sequence>
 124.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 125.         </complexType>
 126.         <!--===============Dokument===============-->
 127.         <!--======================================-->
 128.         <element name="BT_Dokument" type="bt:BT_DokumentType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
 129.         <complexType name="BT_DokumentType">
 130.                 <complexContent>
 131.                         <extension base="gml:AbstractFeatureType">
 132.                                 <sequence>
 133.                                         <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
 134.                                         <element name="startObiekt" type="dateTime"/>
 135.                                         <element name="cyklZycia" type="bt:BT_CyklZyciaInfoPropertyType"/>
 136.                                         <element name="koniecObiekt" type="dateTime" minOccurs="0"/>
 137.                                         <element name="tytul" type="string" minOccurs="0"/>
 138.                                         <element name="nazwaTworcyDokumentu" type="string" mmOccurs="0"/>
 139.                                         <element name="opisDokumentu" type="string" minOccurs="0"/>
 140.                                         <element name="rodzajDokumentu" type="bt:DC_RodzajDokumentuType"/>
 141.                                         <element name="sygnaturaDokumentu" type="string" minOccurs="0"/>
 142.                                         <element name="zasobSieciowy" type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 143.                                         <element name="dataDokumentu" nillable="true">
 144.                                                 <complexType>
 145.                                                         <simpleContent>
 146.                                                                 <extension base="date">
 147.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 148.                                                                 </extension>
 149.                                                         </simple Content>
 150.                                                 </complexType>
 151.                                         </element>
 152.                                         <element name="oznKancelaryjneDokumentu" nillable="true">
 153.                                                 <complexType>
 154.                                                         <simpleContent>
 155.                                                                 <extension base="string">
 156.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 157.                                                                 </extension>
 158.                                                         </simple Content>
 159.                                                 </complexType>
 160.                                         </element>
 161.                                         <element name="zalacznikDokumentu" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 162.                                 </sequence>
 163.                         </extension>
 164.                 </complexContent>
 165.         </complexType>
 166.         <complexType name="BT_DokumentPropertyType">
 167.                 <sequence minOccurs="0">
 168.                         <element ref="bt:BT_Dokument"/>
 169.                 </sequence>
 170.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 171.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 172.         </complexType>
 173.         <!--======================================-->
 174.         <simpleType name="DC_RodzajDokumentuType">
 175.                 <restriction base="string">
 176.                         <enumeration value="1">
 177.                                 <annotation>
 178.                                         <appinfo>
 179.                                                 <gml:description>umowaAktNotarialny</gml:description>
 180.                                         </appinfo>
 181.                                 </annotation>
 182.                         </enumeration>
 183.                         <enumeration value="2">
 184.                                 <annotation>
 185.                                         <appinfo>
 186.                                                 <gml:description>aktWlasnosciZiemi</gml:description>
 187.                                         </appinfo>
 188.                                 </annotation>
 189.                         </enumeration>
 190.                         <enumeration value="3">
 191.                                 <annotation>
 192.                                         <appinfo>
 193.                                                 <gml:description>decyzjaAdminInnaNizAWZ</gml:description>
 194.                                         </appinfo>
 195.                                 </annotation>
 196.                         </enumeration>
 197.                         <enumeration value="4">
 198.                                 <annotation>
 199.                                         <appinfo>
 200.                                                 <gml:description>orzeczenieSaduPostanowienieWyrok</gml:description>
 201.                                         </appinfo>
 202.                                 </annotation>
 203.                         </enumeration>
 204.                         <enumeration value="5">
 205.                                 <annotation>
 206.                                         <appinfo>
 207.                                                 <gml:description>wyciagOdpisZKsiegiWieczystej</gml:description>
 208.                                         </appinfo>
 209.                                 </annotation>
 210.                         </enumeration>
 211.                         <enumeration value="6">
 212.                                 <annotation>
 213.                                         <appinfo>
 214.                                                 <gml:description>wyciagOdpisZKsiegiHipotecznej</gml:description>
 215.                                         </appinfo>
 216.                                 </annotation>
 217.                         </enumeration>
 218.                         <enumeration value="7">
 219.                                 <annotation>
 220.                                         <appinfo>
 221.                                                 <gml:description>odpisAktKWLubZbioruDokumentu</gml:description>
 222.                                         </appinfo>
 223.                                 </annotation>
 224.                         </enumeration>
 225.                         <enumeration value="8">
 226.                                 <annotation>
 227.                                         <appinfo>
 228.                                                 <gml:description>zawiadomienieZWydzialuKW</gml:description>
 229.                                         </appinfo>
 230.                                 </annotation>
 231.                         </enumeration>
 232.                         <enumeration value="9">
 233.                                 <annotation>
 234.                                         <appinfo>
 235.                                                 <gml:description>wniosekWSprawieZmiany</gml:description>
 236.                                         </appinfo>
 237.                                 </annotation>
 238.                         </enumeration>
 239.                         <enumeration value="10">
 240.                                 <annotation>
 241.                                         <appinfo>
 242.                                                 <gml:description>wyciagZDokumentacjiBudowyBudynku</gml:description>
 243.                                         </appinfo>
 244.                                 </annotation>
 245.                         </enumeration>
 246.                         <enumeration value="11">
 247.                                 <annotation>
 248.                                         <appinfo>
 249.                                                 <gml:description>protokol</gml:description>
 250.                                         </appinfo>
 251.                                 </annotation>
 252.                         </enumeration>
 253.                         <enumeration value="12">
 254.                                 <annotation>
 255.                                         <appinfo>
 256.                                                 <gml:description>ustawa</gml:description>
 257.                                         </appinfo>
 258.                                 </annotation>
 259.                         </enumeration>
 260.                         <enumeration value="13">
 261.                                 <annotation>
 262.                                         <appinfo>
 263.                                                 <gml:description>rozporzadzenie</gml:description>
 264.                                         </appinfo>
 265.                                 </annotation>
 266.                         </enumeration>
 267.                         <enumeration value="14">
 268.                                 <annotation>
 269.                                         <appinfo>
 270.                                                 <gml:description>uchwala</gml:description>
 271.                                         </appinfo>
 272.                                 </annotation>
 273.                         </enumeration>
 274.                         <enumeration value="15">
 275.                                 <annotation>
 276.                                         <appinfo>
 277.                                                 <gml:description>zarzadzenie</gml:description>
 278.                                         </appinfo>
 279.                                 </annotation>
 280.                         </enumeration>
 281.                         <enumeration value="16">
 282.                                 <annotation>
 283.                                         <appinfo>
 284.                                                 <gml:description>odpisWyciagZInnegoRejestruPublicznego</gml:description>
 285.                                         </appinfo>
 286.                                 </annotation>
 287.                         </enumeration>
 288.                         <enumeration value="17">
 289.                                 <annotation>
 290.                                         <appinfo>
 291.                                                 <gml:description>pelnomocnictwo</gml:description>
 292.                                         </appinfo>
 293.                                 </annotation>
 294.                         </enumeration>
 295.                         <enumeration value="18">
 296.                                 <annotation>
 297.                                         <appinfo>
 298.                                                 <gml:description>wyciagZOperatuSzacunkowego</gml:description>
 299.                                         </appinfo>
 300.                                 </annotation>
 301.                         </enumeration>
 302.                         <enumeration value="19">
 303.                                 <annotation>
 304.                                         <appinfo>
 305.                                                 <gml:description>innyDokument</gml:description>
 306.                                         </appinfo>
 307.                                 </annotation>
 308.                         </enumeration>
 309.                         <enumeration value="20">
 310.                                 <annotation>
 311.                                         <appinfo>
 312.                                                 <gml:description>dokArchitektoniczoBud</gml:description>
 313.                                         </appinfo>
 314.                                 </annotation>
 315.                         </enumeration>
 316.                         <enumeration value="21">
 317.                                 <annotation>
 318.                                         <appinfo>
 319.                                                 <gml:description>dokPlanistyczny</gml:description>
 320.                                         </appinfo>
 321.                                 </annotation>
 322.                         </enumeration>
 323.                         <enumeration value="22">
 324.                                 <annotation>
 325.                                         <appinfo>
 326.                                                 <gml:description>protokolNaradyKoordynacyjnej</gml:description>
 327.                                         </appinfo>
 328.                                 </annotation>
 329.                         </enumeration>
 330.                         <enumeration value="23">
 331.                                 <annotation>
 332.                                         <appinfo>
 333.                                                 <gml:description>umowaDzierzawy</gml:description>
 334.                                         </appinfo>
 335.                                 </annotation>
 336.                         </enumeration>
 337.                 </restriction>
 338.         </simpleType>
 339.         <!--=================Karto================-->
 340.         <!--======================================-->
 341.         <element name="KR_ObiektKarto" type="bt:KR_ObiektKartoType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
 342.         <complexType name="KR_ObiektKartoType">
 343.                 <complexContent>
 344.                         <extension base="gml:AbstractFeatureType">
 345.                                 <sequence>
 346.                                         <element name="mianownikSkali" type="integer" minOccurs="0"/>
 347.                                         <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
 348.                                         <element name="geometriaKarto" type="gml:GeometryPropertyType" minOccurs="0"/>
 349.                                         <element name="uwagi" type="string" minOccurs="0"/>
 350.                                         <element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 351.                                         <element name="parametr" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 352.                                         <element name="warstwa" type="string" minOccurs="0"/>
 353.                                         <element name="katObrotu" type="double" minOccurs="0"/>
 354.                                         <element name="obiektPrzedstawiany" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 355.                                 </sequence>
 356.                         </extension>
 357.                 </complexContent>
 358.         </complexType>
 359.         <complexType name="KR_ObiektKartoPropertyType">
 360.                 <sequence minOccurs="0">
 361.                         <element ref="bt:KR_ObiektKarto"/>
 362.                 </sequence>
 363.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 364.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 365.         </complexType>
 366.         <!--======================================-->
 367.         <element name="KR_Etykieta" type="bt:KR_EtykietaType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 368.         <complexType name="KR_EtykietaType">
 369.                 <sequence>
 370.                         <element name="tekst" type="string" minOccurs="0"/>
 371.                         <element name="czcionka" type="bt:KR_KrojPismaPropertyType" minOccurs="0"/>
 372.                         <element name="geometriaKarto" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
 373.                         <element name="odnosnik" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0"/>
 374.                         <element name="katObrotu" type="double" minOccurs="0"/>
 375.                         <element name="justyfikaqja" type="positiveInteger" minOccurs="0"/>
 376.                         <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
 377.                 </sequence>
 378.         </complexType>
 379.         <complexType name="KR_EtykietaPropertyType">
 380.                 <sequence>
 381.                         <element ref="bt:KR_Etykieta"/>
 382.                 </sequence>
 383.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 384.         </complexType>
 385.         <!--======================================-->
 386.         <element name="KR_KrojPisma" type="bt:KR_KrojPismaType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 387.         <complexType name="KR_KrojPismaType">
 388.                 <sequence>
 389.                         <element name="nazwaCzcionki" type="string"/>
 390.                         <element name="wysCzcionki" type="integer"/>
 391.                         <element name="pogrubienie" type="boolean"/>
 392.                         <element name="kursywa" type="boolean"/>
 393.                         <element name="podkreslenie" type="boolean"/>
 394.                         <element name="kolor" type="integer" minOccurs="3" maxOccurs="4"/>
 395.                 </sequence>
 396.         </complexType>
 397.         <complexType name="KR_KrojPismaPropertyType">
 398.                 <sequence>
 399.                         <element ref="bt:KR_KrojPisma"/>
 400.                 </sequence>
 401.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 402.         </complexType>
 403.         <!--======================================-->
 404.         <element name="KR_Opis" type="bt:KR_OpisType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
 405.         <complexType name="KR_OpisType">
 406.                 <complexContent>
 407.                         <extension base="gml:AbstractFeatureType">
 408.                                 <sequence>
 409.                                         <element name="idOpisu" type="string"/>
 410.                                         <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
 411.                                         <element name="czcionka" type="bt:KR_KrojPismaPropertyType" minOccurs="0"/>
 412.                                         <element name="geometriaKarto" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
 413.                                         <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
 414.                                 </sequence>
 415.                         </extension>
 416.                 </complexContent>
 417.         </complexType>
 418.         <complexType name="KR_OpisPropertyType">
 419.                 <sequence minOccurs="0">
 420.                         <element ref="bt:KR_Opis"/>
 421.                 </sequence>
 422.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 423.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 424.         </complexType>
 425. </schema>
"Bądź Narodowi pożytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.