Partnerzy

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

supportAutor wątku

 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆ Đ€VîĹ
 • 3323
  293
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Ewmapa 12.12 FB
  • Status GG
 • System: Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka: Firefox 42.0 Firefox 42.0
Schemat aplikacyjny GML danych RCiWN
Kod: GML
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:rcw="um:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:L0" xmlns:bt="um:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy: 1.0" xmlns: egb="urn: gugik: specyfikacj e: gmlas: ewidencj aGruntowBudynkow :1.0" targetNamespace="um:gugik:specyfikacje:gmlas:rejestrCenIWartosciNieruchomosci:L0" elementFormDefault="qualified" version="2.0">
 3.         <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
 4.         <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy: 1.0" schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
 5.         <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaGruntowBudynkow: 1.0" schemaLocation="EGB_PodstawaPrawna.xsd"/>
 6.         <include schemaLocation="RCW_RCiWN_Slowniki.xsd"/>
 7.         <!--===========================================================   -->
 8.         <element name="RCW_OgolnyObiekt" type="rcw:RCW_OgolnyObiektType" abstract="true" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
 9.         <complexType name="RCW_OgolnyObiektType" abstract="true">
 10.                 <complexContent>
 11.                         <extension base="gml:AbstractFeatureType">
 12.                                 <sequence>
 13.                                         <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
 14.                                         <element name="startObiekt" type="dateTime"/>
 15.                                         <element name="startWersjaObiekt" type="dateTime"/>
 16.                                         <element name="koniecWersjaObiekt" type="dateTime" minOccurs="0"/>
 17.                                         <element name="koniecObiekt" type="dateTime" minOccurs="0"/>
 18.                                 </sequence>
 19.                         </extension>
 20.                 </complexContent>
 21.         </complexType>
 22.         <complexType name="RCW_OgolnyObiektPropertyType">
 23.                 <sequence minOccurs="0">
 24.                         <element ref="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
 25.                 </sequence>
 26.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 27.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 28.         </complexType>
 29.         <element name="RCW_Nieruchomosc" type="rcw:RCW_NieruchomoscType" substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
 30.         <complexType name="RCW_NieruchomoscType">
 31.                 <complexContent>
 32.                         <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
 33.                                 <sequence>
 34.                                         <element name="rodzajNieruchomosci" type="rcw:RCW_RodzajNieruchomostiType"/>
 35.                                         <element name="polePowierzchniNieruchomosciGruntowej" type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
 36.                                         <element name="rodzaj UzytkuGruntowego" type="rcw:RCW_RodzajUzytkuGruntowegoType" minOccurs="0"/>
 37.                                         <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/> <element name="cenaNieruchomosci" nillable="true">
 38.                                                 <complexType>
 39.                                                         <simple Content>
 40.                                                                 <extension base="decimal">
 41.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 42.                                                                 </extension>
 43.                                                         </simpleContent>
 44.                                                 </complexType>
 45.                                         </element>
 46.                                         <element name="rodzajObciazenia" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
 47.                                                 <complexType>
 48.                                                         <simple Content>
 49.                                                                 <extension base="rcw:RCW_RodzajObciazeniaType">
 50.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 51.                                                                 </extension>
 52.                                                         </simpleContent>
 53.                                                 </complexType>
 54.                                         </element>
 55.                                         <element name="szczegolyDotObciazenia" nillable="true">
 56.                                                 <complexType>
 57.                                                         <simple Content>
 58.                                                                 <extension base="string">
 59.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 60.                                                                 </extension>
 61.                                                         </simpleContent>
 62.                                                 </complexType>
 63.                                         </element>
 64.                                         <!-- Roles -->
 65.                                         <element name="opisBudynku1" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 66.                                         <element name="opisLokalu1" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 67.                                         <element name="opisDzialki1" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 68.                                 </sequence>
 69.                         </extension>
 70.                 </complexContent>
 71.         </complexType>
 72.         <complexType name="RCW_NieruchomoscPropertyType">
 73.                 <sequence minOccurs="0">
 74.                         <element ref="rcw:RCW_Nieruchomosc"/>
 75.                 </sequence>
 76.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 77.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 78.         </complexType>
 79.         <element name="RCW_Wycena" type="rcw:RCW_WycenaType" substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
 80.         <complexType name="RCW_WycenaType">
 81.                 <complexContent>
 82.                         <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
 83.                                 <sequence>
 84.                                         <element name="idWyceny" type="string"/>
 85.                                         <element name="dataWyceny" type="date"/>
 86.                                         <element name="wartoscNieruchomosci" type="decimal"/>
 87.                                         <element name="celWyceny" nillable="true">
 88.                                                 <complexType>
 89.                                                         <simple Content>
 90.                                                                 <extension base="rcw:RCW_CelWycenyType">
 91.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 92.                                                                 </extension>
 93.                                                         </simpleContent>
 94.                                                 </complexType>
 95.                                         </element>
 96.                                         <element name="zastosowanePodejscie" nillable="true">
 97.                                                 <complexType>
 98.                                                         <simple Content>
 99.                                                                 <extension base="rcw:RCW_ZastosowanePodejsdeType">
 100.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 101.                                                                 </extension>
 102.                                                         </simpleContent>
 103.                                                 </complexType>
 104.                                         </element>
 105.                                         <element name="rodzajWartosci" nillable="true">
 106.                                                 <complexType>
 107.                                                         <simple Content>
 108.                                                                 <extension base="rcw:RCW_RodzajWartosciType">
 109.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 110.                                                                 </extension>
 111.                                                         </simpleContent>
 112.                                                 </complexType>
 113.                                         </element>
 114.                                         <element name="dataStanuNieruchomosci" nillable="true">
 115.                                                 <complexType>
 116.                                                         <simple Content>
 117.                                                                 <extension base="date">
 118.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 119.                                                                 </extension>
 120.                                                         </simpleContent>
 121.                                                 </complexType>
 122.                                         </element>
 123.                                         <!-- Roles -->
 124.                                         <element name="podstawaPrawna2" type="gml:ReferenceType"/>
 125.                                         <element name="nieruchomosc2" type="gml:ReferenceType"/>
 126.                                 </sequence>
 127.                         </extension>
 128.                 </complexContent>
 129.         </complexType>
 130.         <complexType name="RCW_WycenaPropertyType">
 131.                 <sequence minOccurs="0">
 132.                         <element ref="rcw:RCW_Wycena"/>
 133.                 </sequence>
 134.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 135.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 136.         </complexType>
 137.         <element name="RCW_Transakcja" type="rcw:RCW_TransakcjaType" substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
 138.         <complexType name="RCW_TransakcjaType">
 139.                 <complexContent>
 140.                         <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
 141.                                 <sequence>
 142.                                         <element name="cenaTransakcji" type="decimal"/>
 143.                                         <element name="dataZawarciaUmowy" type="date"/>
 144.                                         <element name="idTransakcji" type="string"/>
 145.                                         <element name="rodzajPrawaBedacegoPrzedmiotemTransakcji" type="rcw:RCW_RodzajPrawaType"/>
 146.                                         <element name="rodzajRynku" type="rcw:RCW_RodzajRynkuType" minOccurs="0"/>
 147.                                         <element name="rodzajTransakcji" type="rcw:RCW_RodzajTransakcjiType"/>
 148.                                         <element name="stronaKupujaca" type="rcw:RCW_StronaSprzedajacaKupujacaType"/>
 149.                                         <element name="stronaSprzedajaca" type="rcw:RCW_StronaSprzedaiacaKupujacaType"/>
 150.                                         <element name="udzialWPrawieBedacymPrzedmiotemTransacji" type="string"/>
 151.                                         <element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
 152.                                                 <complexType>
 153.                                                         <simple Content>
 154.                                                                 <extension base="decimal">
 155.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 156.                                                                 </extension>
 157.                                                         </simpleContent>
 158.                                                 </complexType>
 159.                                         </element>
 160.                                         <!-- Roles -->
 161.                                         <element name="nieruchomosc1" type="gml:ReferenceType" maxOccurs="unbounded"/>
 162.                                         <element name="podstawaPrawna1" type="gml:ReferenceType"/>
 163.                                 </sequence>
 164.                         </extension>
 165.                 </complexContent>
 166.         </complexType>
 167.         <complexType name="RCW_TransakcjaPropertyType">
 168.                 <sequence minOccurs="0">
 169.                         <element ref="rcw:RCW_Transakcja"/>
 170.                 </sequence>
 171.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 172.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 173.         </complexType>
 174.         <element name="RCW_OpisDzialki" type="rcw:RCW_OpisDzialkiType" substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
 175.         <complexType name="RCW_OpisDzialkiType">
 176.                 <complexContent>
 177.                         <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
 178.                                 <sequence>
 179.                                         <element name="dodatkoweInformacje" type="string" minOccurs="0"/>
 180.                                         <element name="idDzialki" type="string"/>
 181.                                         <element name="powierzchniaEwidencyjna" type="gml:AreaType"/>
 182.                                         <element name="cenaDzialkiEwidencyjnej" nillable="true">
 183.                                                 <complexType>
 184.                                                         <simple Content>
 185.                                                                 <extension base="decimal">
 186.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 187.                                                                 </extension>
 188.                                                         </simpleContent>
 189.                                                 </complexType>
 190.                                         </element>
 191.                                         <element name="przeznaczenieWMPZP" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
 192.                                                 <complexType>
 193.                                                         <simple Content>
 194.                                                                 <extension base="rcw:RCW_PrzeznaczenieWMPZPType">
 195.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 196.                                                                 </extension>
 197.                                                         </simpleContent>
 198.                                                 </complexType>
 199.                                         </element>
 200.                                         <element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
 201.                                                 <complexType>
 202.                                                         <simple Content>
 203.                                                                 <extension base="decimal">
 204.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 205.                                                                 </extension>
 206.                                                         </simpleContent>
 207.                                                 </complexType>
 208.                                         </element>
 209.                                         <element name="uzbrojenieIstniejace" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
 210.                                                 <complexType>
 211.                                                         <simple Content>
 212.                                                                 <extension base="rcw:RCW_UzbrojenieDzialkiType">
 213.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 214.                                                                 </extension>
 215.                                                         </simpleContent>
 216.                                                 </complexType>
 217.                                         </element>
 218.                                         <element name="uzbrojenieMozliweDoPodlaczenia" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
 219.                                                 <complexType>
 220.                                                         <simple Content>
 221.                                                                 <extension base="rcw:RCW_UzbrojemeDzialkiType">
 222.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 223.                                                                 </extension>
 224.                                                         </simpleContent>
 225.                                                 </complexType>
 226.                                         </element>
 227.                                         <element name="wartoscDzialkiEwidencyjnej" nillable="true">
 228.                                                 <complexType>
 229.                                                         <simple Content>
 230.                                                                 <extension base="decimal">
 231.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 232.                                                                 </extension>
 233.                                                         </simpleContent>
 234.                                                 </complexType>
 235.                                         </element>
 236.                                         <!-- Roles -->
 237.                                         <element name="adresDzialki" type="gml:ReferenceType" maxOccurs="unbounded"/>
 238.                                 </sequence>
 239.                         </extension>
 240.                 </complexContent>
 241.         </complexType>
 242.         <complexType name="RCW_OpisDzialkiPropertyType">
 243.                 <sequence minOccurs="0">
 244.                         <element ref="rcw:RCW_OpisDzialki"/>
 245.                 </sequence>
 246.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 247.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 248.         </complexType>
 249.         <element name="RCW_OpisBudynku" type="rcw:RCW_OpisBudynkuType" substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
 250.         <complexType name="RCW_OpisBudynkuType">
 251.                 <complexContent>
 252.                         <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
 253.                                 <sequence>
 254.                                         <element name="idBudynku" type="string"/>
 255.                                         <element name="innaFunkcjaBudynku" type="egb:EGB_FunkcjaBudynkuType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 256.                                         <element name="glownaFunkcjaBudynku" nillable="true">
 257.                                                 <complexType>
 258.                                                         <simple Content>
 259.                                                                 <extension base="egb:EGB_FunkcjaBudynkuType">
 260.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 261.                                                                 </extension>
 262.                                                         </simpleContent>
 263.                                                 </complexType>
 264.                                         </element>
 265.                                         <element name="uzbrojenieIstniejace" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
 266.                                                 <complexType>
 267.                                                         <simple Content>
 268.                                                                 <extension base="rcw:RCW_UzbrojenieBudynkuLokaluType">
 269.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 270.                                                                 </extension>
 271.                                                         </simpleContent>
 272.                                                 </complexType>
 273.                                         </element>
 274.                                         <element name="cenaBudynku" nillable="true">
 275.                                                 <complexType>
 276.                                                         <simple Content>
 277.                                                                 <extension base="decimal">
 278.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 279.                                                                 </extension>
 280.                                                         </simpleContent>
 281.                                                 </complexType>
 282.                                         </element>
 283.                                         <element name="stawkaPodatkuVAT" nillable="true">
 284.                                                 <complexType>
 285.                                                         <simple Content>
 286.                                                                 <extension base="decimal">
 287.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 288.                                                                 </extension>
 289.                                                         </simpleContent>
 290.                                                 </complexType>
 291.                                         </element>
 292.                                         <element name="wartoscBudynku" nillable="true">
 293.                                                 <complexType>
 294.                                                         <simple Content>
 295.                                                                 <extension base="decimal">
 296.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 297.                                                                 </extension>
 298.                                                         </simpleContent>
 299.                                                 </complexType>
 300.                                         </element>
 301.                                         <element name="powierzchniaUzytkowaBudynkuZObmiarow" type="gml:AreaType" minOccurs="0"/>
 302.                                         <!-- Roles -->
 303.                                         <element name="adresBudynku" type="gml:ReferenceType" maxOccurs="unbounded"/>
 304.                                 </sequence>
 305.                         </extension>
 306.                 </complexContent>
 307.         </complexType>
 308.         <complexType name="RCW_OpisBudynkuPrqpertyType">
 309.                 <sequence minOccurs="0">
 310.                         <element ref="rcw:RCW_OpisBudynku"/>
 311.                 </sequence>
 312.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 313.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 314.         </complexType>
 315.         <element name="RCW_OpisLokalu" type="rcw:RCW_OpisLokaluType" substitutionGroup="rcw:RCW_OgolnyObiekt"/>
 316.         <complexType name="RCW_OpisLokaluType">
 317.                 <complexContent>
 318.                         <extension base="rcw:RCW_OgolnyObiektType">
 319.                                 <sequence>
 320.                                         <element name="idLokalu" type="string"/>
 321.                                         <element name="liczbaIzb" type="integer"/>
 322.                                         <element name="powUzytkowaLokalu" type="gml:AreaType"/>
 323.                                         <element name="rodzajLokalu" type="egb : EGB_Rodzaj LokaluType"/>
 324.                                         <element name="cenaLokalu" nillable="true">
 325.                                                 <complexType>
 326.                                                         <simple Content>
 327.                                                                 <extension base="decimal">
 328.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 329.                                                                 </extension>
 330.                                                         </simpleContent>
 331.                                                 </complexType>
 332.                                         </element>
 333.                                         <element name="funkqjaLokaluNiemieszkalnego" nillable="true" minOccurs="0">
 334.                                                 <complexType>
 335.                                                         <simple Content>
 336.                                                                 <extension base="rcw:RCW_FunkcjaLokaluType">
 337.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 338.                                                                 </extension>
 339.                                                         </simpleContent>
 340.                                                 </complexType>
 341.                                         </element>
 342.                                         <element name="instalacjeWLokalu" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
 343.                                                 <complexType>
 344.                                                         <simple Content>
 345.                                                                 <extension base="rcw:RCW_UzbrqjemeBudynkuLqkaluType">
 346.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 347.                                                                 </extension>
 348.                                                         </simpleContent>
 349.                                                 </complexType>
 350.                                         </element>
 351.                                         <element name="nrKondygnacji" mUable="true">
 352.                                                 <complexType>
 353.                                                         <simple Content>
 354.                                                                 <extension base="integer">
 355.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 356.                                                                 </extension>
 357.                                                         </simpleContent>
 358.                                                 </complexType>
 359.                                         </element>
 360.                                         <element name="stawkaPodatkuVAT" mUable="true">
 361.                                                 <complexType>
 362.                                                         <simple Content>
 363.                                                                 <extension base="decimal">
 364.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 365.                                                                 </extension>
 366.                                                         </simpleContent>
 367.                                                 </complexType>
 368.                                         </element>
 369.                                         <element name="wartoscLokalu" mUable="true">
 370.                                                 <complexType>
 371.                                                         <simple Content>
 372.                                                                 <extension base="decimal">
 373.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 374.                                                                 </extension>
 375.                                                         </simpleContent>
 376.                                                 </complexType>
 377.                                         </element>
 378.                                         <!-- Roles -->
 379.                                         <element name="adresLokalu" type="gml:ReferenceType"/>
 380.                                 </sequence>
 381.                         </extension>
 382.                 </complexContent>
 383.         </complexType>
 384.         <complexType name="RCW_OpisLokaluPropertyType">
 385.                 <sequence minOccurs="0">
 386.                         <element ref="rcw:RCW_OpisLokalu"/>
 387.                 </sequence>
 388.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 389.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 390.         </complexType>
 391. </schema>
"Bądź Narodowi pożytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.