Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] W jakiej sytuacji geodeta może sporządzić akt ugody dotyczący przebiegu granic, jakie cechy posiada taka ugoda, w jaki sposób można uwolnić się od jej skutków, jakie podstawowe zapisy powinna zawierać i czy istnieją jakieś wzory takich ugód oraz przez  (Przeczytany 341 razy)

Offline GeoKart

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 136
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.103 Chrome 48.0.2564.103
  • Zobacz profil
14. W jakiej sytuacji geodeta może sporządzić akt ugody dotyczący przebiegu granic, jakie cechy posiada taka ugoda, w jaki sposób można uwolnić się od jej skutków, jakie podstawowe zapisy powinna zawierać i czy istnieją jakieś wzory takich ugód oraz przez kogo powinna być podpisana?

Moja Propozycja.

Prawo GiK Art 29, Art 31.1.2.4 Art 34.1.2
Rozporządzenie RN par 14.1.2.3 par 11 2) 4) par 20.1 pkt 1-4, 8,10, 12-14 par 21 1)2)3)4) , wzór ugody Załącznik 3 - Podpisy przez Geodetę, oraz wszystkie osoby zainteresowane na każdej stronie
KPA Art 114
A jak można uwolnić się od skutków  ?? - może nakłaniając strony żeby zawarły ugodę, wtedy sprawa nie trafi do Sądu. - czy o to chodzi ??   Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.103 Chrome 48.0.2564.103
  • Zobacz profil
Generalnie odpowiedź w porządku, ale można dodać KC: art. 82- art. 88. Aha no i na KPA art. 114 raczej bym się nie powoływał bo podczas rozgraniczenia zawierana jest ugoda na podstawie KC, a nie ugoda na podstawie KPA.
« Ostatnia zmiana: 8 Luty 2016, 16:19 wysłana przez jkbsrwk »

Offline grze_sio1

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 47.0.2526.111 Chrome 47.0.2526.111
  • Zobacz profil
Mam jeszcze jedną wątpliwość do tego pytania. Czy akt ugody mogą podpisać pełnomocnicy ??
Z par. 21.1 Rozporządzenia w sprawie rozgraniczania wynika, że mogą natomiast z wzoru aktu ugody już nie. Zwróćcie uwagę, że w protokóle granicznym jest informacja o pełnomocnikach natomiast w akcie ugody już tego nie ma.
Jakie jest Wasze zdanie ?? 

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.103 Chrome 48.0.2564.103
  • Zobacz profil
Moja propozycja odpowiedzi:
PGiK
Cytuj
Art. 31. 1. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
2. Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.
3. Jeżeli jest brak danych, o których mowa w ust. 2, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy.
4. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.

Art. 32. 5. Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt ugody
.
Rozgraniczanie nieruchomości
Cytuj

§ 13. W razie sporu co do przebiegu granicy, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Podczas negocjacji geodeta przedstawia stronom wszystkie dowody i argumenty za proponowanym przebiegiem granicy, a także
informuje, że w razie braku ugody do rozpatrzenia sprawy właściwy jest sąd.
§ 14. 1. Geodeta sporządza akt ugody, jeżeli doprowadzi do jej zawarcia. Akt ugody należy sporządzić oddzielnie dla każdej linii granicznej, która w całości lub na niektórych odcinkach była sporna. Obejmuje ona wyłącznie sporne odcinki granicy.
2. Treść ugody nie może wykraczać poza przedmiot związany z rozgraniczeniem.
3. Po sporządzeniu aktu ugody geodeta wykonuje czynności, o których mowa w § 11 pkt 2 i 4.
§ 11. Jeżeli przebieg granicy został ustalony na podstawie zebranych dowodów, geodeta wykonuje następujące czynności:
2) stabilizuje punkty graniczne,
4) wykonuje pomiar granicy, a także trwałych elementów zagospodarowania terenu mających znaczenie dla określenia jej przebiegu.
§ 21. 1. Akt ugody powinien zawierać dane, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1-4, 8, 10 i 12-14, a ponadto:
1) opis przedmiotu sporu z podaniem granic wskazanych przez strony oraz wynikających z dokumentacji,
2) opis wzajemnych ustępstw,
3) szczegółowy opis granicy uznanej za obowiązującą po podpisaniu aktu ugody,
4) informację, że zawarta ugoda posiada moc ugody sądowej.
2. Akt ugody sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 20. 1. Akt ugody powinien zawierać:
1) imię i nazwisko geodety oraz numer jego uprawnień zawodowych,
2) numer i datę postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego oraz upoważnienia dla geodety,
3) oznaczenia nieruchomości przez określenie ich położenia, numerów działek ewidencyjnych, numerów ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów,
4) informacje dotyczące stron i ich pełnomocników,
8) szkic graniczny,
10) opis utrwalenia punktów granicznych,
12) wzmiankę o odczytaniu dokumentu stronom przed podpisaniem,
13) omówienie skreśleń i poprawek,
14) datę sporządzenia dokumentu oraz podpisy stron i geodety.
co do uchylenia się od skutków ugody to jest Wyrok NSA SA/Ka 2492/95
Cytuj
Postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia podlega umorzeniu także w razie zawarcia przed upoważnionym geodetą ugody określającej przebieg granicy /art. 105 par. 1 Kpa w związku z art. 31 ust. 4 ustawy/. Zawarcie takiej ugody powoduje wygaśnięcie sporu granicznego /wyrok NSA z dnia 19 lipca 1995 r. SA/Kr 2133/94 - nie publikowany/. W razie zawarcia takiej ugody uchylenie jej skutków jest możliwe tylko w postępowaniu przed sądem cywilnym.

Co do KC 917 i 918 to już kilka razy słyszałem ,że p. Zenon Marzec odrzuca je jako nieprawidłowe.
ale prędzej ja dodałbym z Wyroku NSA SA/Kr 242/95
Cytuj
Organ administracji prowadząc administracyjne postępowanie o rozgraniczeniu - jeżeli w postępowaniu tym zostanie zawarta ugoda likwidująca spór graniczny - winien zbadać warunki formalne tej ugody i prawidłowość poprzedzającego ją postępowania.

Badanie to powinno obejmować m.in. takie okoliczności jak to czy akt zawarty przed geodetą jest w ogóle ugodą określoną art. 917 Kc; czy ugoda ta dotyczy ustalenia granicy pomiędzy rozgraniczonymi gruntami, czy w jej zawarciu uczestniczyły uprawnione podmioty, itp.

W przypadku negatywnego wyniku tego rodzaju badań i wyjaśnień, umorzenie postępowania rozgraniczeniowego nie powinno mieć miejsca.

« Ostatnia zmiana: 9 Luty 2016, 16:43 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline GeoKart

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 136
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.109 Chrome 48.0.2564.109
  • Zobacz profil