Partnerzy

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

supportAutor wątku

 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • 3385
  293
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Ewmapa 12.17 FB
  • Status GG
 • System: Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka: Firefox 41.0 Firefox 41.0
Od dziś (15 października) obowiązuje rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 7 października, poz. 1554).

W zmienionym rozporządzeniu znalazł się zapis (§ 8 ust. 1), iż: „Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopii mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta”.

Nowe brzmienie uzyskał też § 10. Zapisano w nim, że: „Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na kopii mapy do celów projektowych, o której mowa w § 8 ust. 1, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność”.

Opisane zmiany zdaniem ich twórców dostosowują treść tych przepisów do praktyki stosowanej przez większość organów administracji architektoniczno-budowlanej. Organy te na równi z oryginałem mapy do celów projektowych dopuszczają sporządzenie projektu budowlanego na poświadczonej przez projektanta za zgodność z oryginałem kopii mapy do celów projektowych. Powyższa praktyka ułatwia dokonywanie zmian w projekcie budowlanym, poprzez sporządzenie nowej wersji projektu na kolejnej kopii mapy oraz zmniejsza ogólne koszty realizacji inwestycji.

<a href="https://ewmapa.pl/rozporzadzenia/D2015000155401.pdf" target="_blank">https://ewmapa.pl/rozporzadzenia/D2015000155401.pdf</a>

"Bądź Narodowi pożytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.